Page 1


2


Kuchnia polska, regionalna, europejska www.drukarniasmakucristina.pl


8


9


10


TEL. 666 537 538


16


17


21


WYSTAWA OD 3.08 DO 30.09 WERNISAÅ», 3.08, GODZ. 18:00


str. 12

str. 35 www.infogram.pl www.tpn.pl www.kulturanabani.pl


www.bialkatatrzanska.pl

www.filmowekoscielisko.pl www.infogram.pl

str. 29


str. 14

str. 34

str. 18

str. 16-17


str. 19

str. 7-9

str. 30-31


30

Dania regionalne zapraszamy! Tel: 513 284 284 Zakopane, Krupรณwki 9


Festiwal Folkloru Polskiego

53. Sabałowe Bajania OGÓLNOPOLSKI KONKURS GAWĘDZIARZY INSTRUMENTALISTÓW ŚPIEWAKÓW DRUŻBÓW I STAROSTÓW WESELNYCH


Turysto, jHėOL PDV] Z SODQDFK Z\UXV]HQLH QD WDWU]DăVNL V]ODN ]DG]ZRă 18 20 23 300 ]DMU]\M QD QDV]Æ VWURQØ tpn.pl QDSLV] infotur@tpn.pl SU]\MGij GR QDV 3XQNW ,QIRUPDFML 7XU\VW\F]QWHM 731 XO &KDāXELăVNLHJR   Ƈ F]HNDP\ QD &LHELH ] LQIRUPDFMDPL R DNWXDOQ\FK ZDUXQNDFK L XWUXGQLHQLDFK QD V]ODNDFK SRJRG]LH ]DVDGDFKRERZLÆ]XMÆF\FKZ3DUNXLSODQRZDQ\FKZ\GDU]HQLDFK 'RG\VSR]\FMLWXU\VW´ZU´ZQLHĵ&HQWUXP(GXNDFML3U]\URGQLF]HM XO&KDāXELăVNLHJR D ]7DMHPQLF]\P2JURGHP7DWU]DăVNLH/DSLGDULXPƇ]EL´UVNDāLURėOLQRG]ZLHUFLHGODMÆF\FKJHRORJLF]QÆPDSØ7DWU XO.DUāRZLF]D RUD]Z\VWDZ\F]DVRZHZ.XijQLFDFK 6SUDZGijF]\7Z´MKRWHOMHVWSDUWQHUHPDNFML„Gotowi w góry”1DWDEOLF\SURJUDPX ]QDMG]LHV]SU]\GDWQHLQIRUPDFMHLPDWHULDā\3U]\JRWXMVLØSU]HGZ\UXV]HQLHPQDV]ODN :QDV]\FKVNOHSLNDFKVWDFMRQDUQ\FKRUD]QDVWURQLHsklep.tpn.plNXSLV]J´UVNLH NVLÆĵNLLJDGĵHW\


,*

0Æ´30%&,/"3$*"34

Kotelnica peÄ&#x;na

zabawy! 0Ç´SPEFL/BSDJBSTLJ

,PUFMOJDB#JBÂ’D[BÇ©TLB4Q[PP VMÆ´SPELPXB##JBÂ’LB5BUS[BÇ©TLB UFMFGPO   FNBJMCPL!CJBMLBUBUS[BOTLBQM

38


Cykl prezentujący filmy niszowe, które zazwyczaj trudno zobaczyć na dużym ekranie. Projekcję poprzedza wprowadzenie do tematyki poruszanej w filmie, często z udziałem gości specjalnych.


tel. 608 203 200


Profile for Zakoplan. Zakopane, góry i trochę kultury

Infogram 143 Sierpień 2019: Kolej na sierpień w Zakopanem  

120 lat temu do Zakopanego po raz pierwszy przyjechał pociąg, otwierając nowy rozdział w historii wioski pod Giewontem. Z tej okazji zabiera...

Infogram 143 Sierpień 2019: Kolej na sierpień w Zakopanem  

120 lat temu do Zakopanego po raz pierwszy przyjechał pociąg, otwierając nowy rozdział w historii wioski pod Giewontem. Z tej okazji zabiera...

Profile for infogram
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded