Infogram 141 Czerwiec 2019

Page 1
Kuchnia polska, regionalna, europejska www.drukarniasmakucristina.pl


9

,*

0Æ´30%&, /"3$*"34

Kotelnica peÄ&#x;na

zabawy! 0Ç´SPEFL /BSDJBSTLJ

,PUFMOJDB #JBÂ’D[BÇ©TLB 4Q [ P P VM Æ´SPELPXB # #JBÂ’LB 5BUS[BÇ©TLB UFMFGPO F NBJM CPL!CJBMLBUBUS[BOTLB QM11

TEATR
148 CZERWCA, GODZ. 19:00str. 6

www.infogram.pl

www.infogram.pl www.infogram.pl


str. 10 str. 22


www.infogram.pl

str. 13 str. 24-25 str. 26-27


Cykl prezentujący filmy niszowe, które zazwyczaj trudno zobaczyć na dużym ekranie. Projekcję poprzedza wprowadzenie do tematyki poruszanej w filmie, często z udziałem gości specjalnych.

„Pokémon: Detektyw Pikachu” (przygodowy/komedia, Japonia/USA)

29

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.