Page 1


3


6


8

Visa Kino Letnie Sopot – Zakopane Kino na Molo, na Krupówkach, w Giżycku @VisaKinoLetnie Kino.Visa.pl W Sopocie wstęp wolny do kina po zakupie biletu na Molo.

*

ORGANIZATORZY

HOTELE PARTNERSKIE

KINO PARTNERSKIE

PARTNERZY

SPONSORZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PATRONI MEDIALNI


9


10

Never Stop Exploring


11


12

Tatry Wysokie *œVâՍÌőVˆÃâőt

Vysoké Tatr

-«ő`ż â Àœ`∘ņ ˜ˆiâ>«œ“˜ˆ>˜i V…܈i ˜>` œ“˜ˆVŽˆ“ -Ì>Üi“] ˜> ÜÞ܎œŬVˆ£Çx£“˜°«°“°}`âˆi`œÃÌ>˜ˆiVˆiÈőÜÞ}œ`˜ˆi˜œÜœVâiØņ ŽœiŽņˆ˜œÜņ°7ÞLˆiÀâVˆiÈő˜>ë>ViÀܜŽ’ÕÀœŽˆÜi}œœ“˜ˆVŽˆi}œ -Ì>ÜÕ]܍i`żVˆiŽœiŽņ˜>œ“˜ˆVőˆ«œ`âˆÜˆ>VˆiÀ>âi“˜ˆiâ>«œ“˜ˆ>‡ ˜i܈`œŽˆ°>̜Ü/>ÌÀ>V…7Þ܎ˆV…œviÀՍiÜÃâÞÃ̎ˆ““˜ÃÌܜâ>L>ÜÞ] â>ÀÜ˜œ Ü «>ÀŽ>V… `> `âˆiVˆ À>ˆ˜> IJ܈ÃÌ>ŽÜ] œâˆœ’ŽœÜœ] >Ž ˆ «œ`Vâ>à â>â`Õ }œŽ>ÀÌi“ }ÀΈ“ «œ ÌÀ>Èi œ `’Õ}œŬVˆ ÎŽ“°

www.vt.sk ˆ˜vœJṴ̂Î]³{Ó£™äΣ£ÓÓää


13


14


15


16


17


9

WYSTAWA

18

STRH Bistro Art Cafe ul. Krupówki 4a, III piętro

Skate THEATRE

Wystawa fotografii Miłosza Rebesia

21 czerwca to Światowy Dzień Deskorolki. Z tej okazji, w kawiarni STRH pojawi się wystawa fotografii Miłosza Rebesia zatytułowana „Skate Theatre”. Na wystawę składają się spektakularne, dynamiczne zdjęcia skateboarderów. Poszczególne kadry zostały dobrane z uwagą. Pokazują, jak deskorolka wnika w miasto, tworząc razem z nim wspólny organizm. Deskorolka to nie tylko sport, czy hobby – to styl życia i właściwa dla niego kultura. To także miasto i jego architektura. Skateboarderzy postrzegają ją jednak inaczej niż urbaniści, przechodnie i zwykli miesz-

kańcy. Idąc po schodach widzą ewolucje, które można dzięki nim zrobić. Mijając krawężnik, czy dotykając poręczy, zastanawiają się nad tym, jak mógłby wyglądać przejazd po nich. Taką rolę pełni wszystko co ich otacza. Deskorolka stała się naturalnym elementem tętna miasta, wprowadzającym życie w szarą, betonową przestrzeń. Czasem niczym religia nadaje sens i poczucie celu. Fotografie Miłosza Rebesia pozwalają zajrzeć na chwilę do tego pełnego pasji świata. Wystawę można oglądać od 21 czerwca, codziennie w godzinach pracy kawiarni.


19

WYDARZENIE

MEGA LATO 2018 » » » »

28 zjeżdżalni, 14 basenów zabawy animacyjne weekendowe koncerty gwarantowana temperatura 30°C www.tatralandia.sk


24


25


26


27


28


29

8

%


30


31


34


35


37


38


39

®


40


41


42


44


45


46


47


48

Profile for Zakoplan. Zakopane, góry i trochę kultury

Infogram 130 Lipiec 2018  

Wakacje warto spędzić na Podhalu. Górujące nad regionem Tatry to często główny powód odwiedzin, ale nie jedyny, bo liczba wydarzeń i atrakcj...

Infogram 130 Lipiec 2018  

Wakacje warto spędzić na Podhalu. Górujące nad regionem Tatry to często główny powód odwiedzin, ale nie jedyny, bo liczba wydarzeń i atrakcj...

Profile for infogram
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded