Page 1

november-december 2013

lu b b e e k

gemeentelijk informatieblad voor Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom

Kappen van bomen

inhoud Milieu 1-4-5-6-13-19-2-25 Ophaalkalender 2 Voorwoord 3

In onze gemeente bestaan veel vragen over het kappen van bomen. Om de reglementering rond het kappen van bomen te verduidelijken, nemen we dit artikel nogmaals onder de loep. Denk eraan dat dergelijke werken echter vergunningsplichtig kunnen zijn.

Info 4-10-15 Sport 5-8-16-24 Jeugd 7 OCMW 7 Cultuur After events

9-11-18 9-12-16-18-21

Internationale samenwerking 12-21 Onderwijs 14-23 Ruimtelijke ordening

17

Afhankelijk van de ligging van het perceel in een verkaveling, in een privébos, in agrarisch gebied,… dient een stedenbouwkundige vergunning, kapmachtiging of natuurvergunning aangevraagd te worden vooraleer de werken uit te voeren. Lubbeek is een groene gemeente waar we allen terecht fier op zijn. Het groen houden van onze gemeente is de verantwoordelijkheid van eenieder. Enkel door de regels te respecteren zal onze mooie gemeente ook over vele decennia nog kunnen pronken met ‘troeven in rustig groen’. Het gemeentebestuur zal hier de komende jaren strikter op toezien. Meer info vind je op pagina 6 van dit infoblad.

Welzijn 22 L-Kids 25 Gemeentebestuur 26 Beleid

27

Contact 27-28

www.lubbeek.be


colofon Info Lubbeek is een uitgave van College van Burgemeester en ­Schepenen Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be - www.lubbeek.be Plaatselijke verenigingen die activiteiten organiseren die toegankelijk zijn voor publiek, kunnen deze gratis aankondigen in dit informatieblad. Op onze website www.lubbeek.be, onder de rubriek infoblad, vind je hiervoor een activiteitenformulier. Activiteiten voor opname in de activiteitenkalender kunnen doorgegeven worden tot vrijdag 22 november 2013. Teksten voor opname in het infoblad moeten ingeleverd worden vóór vrijdag 8 november 2013 bij de informatie­ambtenaar Hilde Eyers of e-mail naar info@lubbeek.be Let op! De gemeentelijke diensten zijn gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en vrijdag 15 november, woensdag 25 en donderdag 26 en vrijdag 27 december 2013 en op woensdag 1 januari 2014.

2

ophaalkalender • • • •

Wat kan of kan niet in de textielcontainers Met je textiel kan je op verschillende plaatsen terecht; in de kledingcontainers op het containerpark; in containers die zich verspreid in de gemeente bevinden; vier keer per jaar aan huis.

Opgelet! Niet alle textiel kan via deze weg worden ingezameld. • Wat kan niet? Elektrische dekens, kussens, matrassen, spullen die nat zijn of onder verf of olie zitten, tapijten, vuile, gescheurde of versleten kleding … horen niet thuis in de textielcontainers maar dienen, afhankelijk van de grote, meegegeven te worden met de huisvuilophaling of naar het containerpark gebracht te worden bij de fractie grof afval. • Wat kan dan wel? Enkel droog, herbruikbaar textiel verpakt in zakken. Het gaat om kledij, schoenen (per paar), handtassen, lakens, dekens, handdoeken, … Meer info Dienst Milieu - tel. 016 47 97 40 - dienstmilieu@lubbeek.be Opgelet! Het containerpark is gesloten vrijdag 1 en zaterdag 2 november, dinsdag 24 december en woensdag 25 december 2013, dinsdag 31 december 2013 en woensdag 1 januari 2014

november do 07 pmd/gft do 14 huisvuil do 21 pmd/gft vrij 22 papier/karton do 28 huisvuil

december do 05 pmd/gft do 12 huisvuil vrij 13 textiel do 19 pmd/gft do 26 huisvuil vrij 27 papier/karton


Beste dorpsgenoot, Ons Vlaams onderwijs is van wereldniveau. De uitdaging bestaat erin die kwaliteit te bewaken en te verbeteren, zo ook in Lubbeek. Teamspirit Uit de laatste doorlichtingverslagen van de Lubbeekse scholen blijkt dat ons onderwijs sterk scoort op vlak van kwaliteit, didactiek en teamspirit. Elke ouder ervaart hoe onze leerkrachten dag in dag uit schitterend werk leveren met onze kinderen. Kortom, goede punten op kwaliteit. Minder scoren we op infrastructuur. Sommige Lubbeekse scholen zijn sterk verouderd en geĂŻmproviseerde maatregelen om plaatsgebrek op te vangen, laten te wensen over. Werk aan de winkel. Het gemeentebestuur en onze schepen voor Onderwijs, Gilberte Muls, zitten dan ook niet stil. Demografische groei Na de opening van de Lindense nieuwbouw in 2010, is het de beurt aan Binkom en Pellenberg. Ook in Binkom kiezen we voor nieuwbouw. De schoolgebouwen waren tot op de draad versleten. De hoofdaannemer startte de werken tijdens de zomervakantie. Vanaf 2015 kunnen de kinderen uit Binkom en omstreken terecht in een gloednieuwe school. In Pellenberg is het architectenbureau aangesteld om een achttal nieuwe klaslokalen te realiseren. Zo vangen we de demografische groei op en verzekeren we onze hoge onderwijskwaliteit op lange termijn.

Scholen als open ontmoetingsplaatsen Als pedagoog weet ik dat het belang van onderwijs moeilijk overschat kan worden. Scholen zijn ontmoetingsplaatsen bij uitstek. Via onze scholen leren honderden dorpsgenoten elkaar beter kennen en ontstaan er vaak langdurige vriendschappen. In de kleuter- en lagere school krijgen kinderen de basis mee om actieve burgers te worden met zin voor participatie en kritische reflectie. Leren luisteren naar elkaar, werken aan consensus, uitsluiting en discriminatie verwerpen... het begint allemaal in het klaslokaal. Uw gemeentebestuur stelt alles in het werk om elke kleine Lubbekenaar een leerkracht ĂŠn een klaslokaal van topniveau te geven. Warme groet, Uw burgemeester, Theo Francken

P.S.: Al uw suggesties en opmerkingen zijn welkom op burgemeester@lubbeek.be

3


info

milieu

Bladcontainers in onze gemeente

Winterweer Wat met de afvalinzameling?

Vanaf begin november zal je de bladcontainers weer zien verschijnen in het straatbeeld. Gelieve er echter rekening mee te houden dat deze containers enkel en alleen dienen om de bladeren van de laanbomen in te deponeren.

Inzameling aan huis Bij winterse toestanden op de baan is het voor de vuilniswagen niet overal voldoende veilig of zelfs onmogelijk om het afval huis aan huis in te zamelen. Als bij winterweer (sneeuw, ijzel) je afval niet werd opgehaald op de vastgelegde dag, haal dan je afval terug binnen en bied het aan bij de volgende inzameling.

Indien er sluikstort, snoeihout of ander afval in de containers ligt, zullen deze dadelijk, zonder voorafgaande verwittiging, worden verwijderd en zal hiervan aangifte gedaan worden bij de politie. Op volgende plaatsen worden de bladcontainers geplaatst: Berkenlaan, Bovenstraat, Burchtlaan, Eekhoornlaan/Hazepad, Hertogenlaan, Jachthuislaan, Jeugdsquare, St. Rochus kapel, Kasteeldreef, Knapzak, Koetsiersweg, Kraaiwinkelstraat, Lemingstraat/Markiezenlaan, Lijsterdreef, Merellaan, Merelnest, Olmendreef/Eikenstraat, Populierenlaan, Slotgracht, Rozenveldstraat, St. Maartensdal, Steenveldstraat, Vedelweg, Nachtegalestraat, Heidebloemstraat, Zandveldstraat, Hazepad.

meer info

Openbare werken Bollenberg 86 tel. 016 31 63 10 openbarewerken@lubbeek.be

4

Werd je grijze container niet geledigd omwille van het winterweer en is hij vol? Dan kan je uitzonderlijk de eerstvolgende inzameling een of meerdere extra zakken naast je container plaatsen. Je hoeft dit niet vooraf te melden aan EcoWerf (DifTar). Let er wel op dat elke extra zak ook in de container past. Zo kan de lader je afval wegen. Je betaalt maar voor 1 aanbieding. Deze procedure geldt enkel indien bij winterweer het afval om veiligheidsredenen niet werd ingezameld. Indien er, in samenspraak met de gemeente, een extra inzameling georganiseerd wordt, dan zal dit via verschillende kanalen gecommuniceerd worden. Hou bij winterweer zowel de website van EcoWerf als van de gemeente in het oog of bel voor meer info naar de groene lijn van EcoWerf: 0800 97 0 97. Antivriestips Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de containerinhoud vastvriest en bij de lediging in de container blijft steken. Hieronder vind je enkele tips om dit te voorkomen: • Plaats bij voorkeur je afval pas ’s ochtends tegen 7u buiten, in plaats van de avond voordien. Zo voorkom je dat de inhoud van de container

vastvriest of dat je afval minder zichtbaar wordt door sneeuwval; • Bewaar je afvalcontainer binnen (bv. in de garage) of op een windluwe plaats; • Gebruik bij vriesweer laagjes krantenpapier in de gft-container, laat vochtig keukenafval eerst even drogen en maak het materiaal los met een lang voorwerp de ochtend van de lediging. Het containerpark Ook het containerpark kan gevolgen ondervinden van winterse buien. Ligt er veel sneeuw op de baan? Dan bestaat de kans dat ook het containerpark niet vlot bereikbaar is. Stel je bezoek uit of neem vooraf contact op met EcoWerf om zeker te zijn dat het containerpark bereikbaar is.

meer info www.lubbeek.be www.ecowerf.be tel. 0800 97 0 97


sport

Kleutersportdag De kleutersporthappening vindt dit jaar plaats in Herent. De sporthal Ivo Van Damme te Veltem wordt op 3 november van 10u tot 13u omgetoverd tot een reuze sport- en spelparadijs met springkastelen, klim- en klauterparcours, kleuterdanshoekjes, … Inschrijven doe je ter plaatse en kost 3 euro. Naar aanleiding van deze sportdag vernieuwen we onze kleutersportgids. Wie deze wil aanvragen stuurt best een mailtje naar sportdienst@lubbeek.be.

milieu

Tankslag in jouw gemeente Informatievergadering

De gemeente Lubbeek heeft ervoor gekozen haar inwoners te ondersteunen om oude en buitengebruik gestelde stookolietanks op een correcte manier te laten verwijderen. Dit project werd samen met Haacht, Tremelo en Interleuven leven in geblazen. In juni 2013 werd een werkgroep samengesteld bestaande uit inwoners vanuit deze 3 gemeenten. Deze werkgroep stelde een algemene offertevraag op die overgemaakt werd aan meerdere bedrijven. Op basis van de door de firma’s ingediende prijsopgave werden enkele firma’s weerhouden in een eerste selectieronde. In september werden deze firma’s uitgenodigd voor een presentatie en een vragenronde. Hieruit heeft de werkgroep 1 firma gekozen waarbij de beste voorwaarden (prijs/kwaliteit) zijn bedongen voor een zo breed mogelijk doelpubliek. Om je hierover te informeren organiseren we een informatieavond waarop de gekozen firma zichzelf en haar werking voorstelt, de concrete aanpak verduidelijkt en de voorwaarden voor deelname aan het project ‘Tankslag’ meedeeld. We nodigen je uit op deze informatieavond die plaats vindt op donderdag 7 november 2013 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek. Indien je niet aanwezig kan zijn op deze informatieavond, heb je de mogelijkheid dezelfde informatie te bekomen op: • dinsdag 5 november 2013 om 20u in Haacht - in de raadzaal van het gemeentehuis, GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 te 3150 Haacht; • dinsdag 12 november 2013 om 20u in Tremelo - in de raadzaal van het gemeentehuis, Veldonkstraat 1 in 3120 Tremelo. Je kan ook deelnemen aan dit project als je je interesse om je stookolietank te laten reinigen en opvullen of verwijderen nog niet eerder kenbaar maakte.

meer info

meer info

Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

Milieudienst Gellenberg16 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be

5


milieu

Kappen van bomen Een stedenbouwkundige vergunning Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heb je, voor het vellen van hoogstammige bomen (alleenstaand, in groep - of lijnverband) of voor het ontbossen, een stedenbouwkundige vergunning nodig. Vrijstelling Het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning indien het gaat om: • bomen, die geen deel uitmaken van een bos, binnen een straal van 15 m van een vergunde woning/bedrijfsgebouw gelegen in een woongebied, een industriegebied of een daarmee gelijkgestelde gebied (maar dus niet in andere bestemmingen zoals o.m. woonparkgebied). • een alleenstaande boom of enkele bomen in lijnverband die een gevaarlijke situatie veroorzaken. Vooraf moet je wel schriftelijke toestemming krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Opgelet, in de woonparkgebieden - verkavelingen Steenveld, Steyveld, Hoog-Linden en de Hoogstepuntlaan geldt tevens een vergunningsplicht voor het vellen van bomen.

Wat is een hoogstammige boom? Elke boom die op 1 m hoogte boven het maaiveld een stamomtrek heeft van minstens 1 meter. Wat is ontbossen? Ontbossen is iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt of waardoor aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven. Kapmachtiging verleend door het agentschap natuur en bos (ANB) Het bosdecreet legt een aantal strikte regels op rond kappingen in privébos. Kappingen voorzien in een bos met goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig. Voor alle andere kappingen in het kader van bosbeheer, die niet leiden tot ontbossing, moet een kapmachtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Meer info: www.natuurenbos.be

meer info Milieudienst tel. 016 47 97 40 Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening tel. 016 47 97 30

6

Natuurvergunning Wanneer de geplande werken dienen te gebeuren op een perceel gelegen in o.a. groen-, park-, buffer-, bos-, natuurontwikkelings-, vallei-, bron-, agrarische gebieden met ecologisch belang of waarde, agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, dient men volgens het natuurdecreet van 21 oktober 1997 te beschikken over een natuurvergunning. De natuurvergunning heeft als doel vegetaties en specifieke natuurlijke elementen (men spreekt ook van “kleine landschapselementen”) extra te beschermen. Deze vergunning kan aangevraagd worden op de milieudienst van de gemeente en is niet meer vereist wanneer je al beschikt over een stedenbouwkundige vergunning waarbij ANB advies verleend heeft.


jeugd

Rondetafelconferentie rond kinderopvang 13 november 2013

OCMW

Telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken! 50 % van de Belgen heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor een prepaid gsm-kaart vind je goedkopere aanbiedingen. Waarom zou je dus de stap niet durven zetten? Het Sociaal Huis Lubbeek helpt je om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van je regio te vergelijken zodat je zelf het abonnement dat het best bij je past, kan kiezen.

Het Lubbeeks gemeentebestuur organiseert op 13 november een rondetafelconferentie rond kinderopvang. Deze rondetafelconferentie vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en vangt aan om 20u. Graag nodigen we alle geïnteresseerden uit. We richten ons zowel tot ouders als tot mensen die professioneel met kinderopvang bezig zijn of interesse hebben om te starten, ongeacht of het dan gaat om onthaalouders, kinderdagverblijven of andere vormen. Het gaat hier om de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar. We willen op die avond peilen naar de noden, behoeften en verwachtingen van de opvangvragers maar ook naar de knelpunten, opstartmoeilijkheden en verwachtingen van opvangaanbieders.

Voor wie deze informatiecampagne? • Je vergelijkt de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren niet; • Je gebruikt sinds lange tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart; • Je kent je werkelijke behoeften inzake vaste of mobiele telefoon, internetverbinding of digitale televisie niet; • Je hebt geen internettoegang of je weet niet hoe je de beschikbare vergelijkingstools moet gebruiken. Wat moet je doen om informatie te ontvangen? • Kom naar de spreekuren op dinsdag 19 november 2013 van 9u tot 12u en van 13u30 tot 19u; • Adres: OCMW – Staatsbaan 126 - 3210 Lubbeek; • Breng, indien mogelijk, je laatste maandelijkse facturen van je telecom operator mee. Een team zal je helpen om de simulatie uit te voeren en te durven vergelijken; • Daarna is de keuze aan jou en deze keer heb je kennis van zaken. Opgelet! De bedoeling van dit gesprek is enkel je te helpen bij de simulatie en je de juiste informatie te overhandigen zodat je het abonnement kan kiezen dat het best bij je behoeften past. Tijdens het gesprek kunnen we al je vragen over problemen in de telecommunicatiesector echter niet beantwoorden. Indien je vragen hebt, kunnen we de contactgegevens van de diensten die je kunnen helpen bezorgen.

Met de informatie die we op die manier vergaren, trachten we het opvangbeleid van de gemeente bij te sturen of kunnen we knelpunten doorspelen naar hogere overheden.

meer info

Inschrijven kan vóór 10 november via e-mail op ibo.lkids@lubbeek.be Laat ons ook weten of je opvangvrager dan wel opvangaanbieder bent.

FOD Economie http://economie.fgov.be

7


sport

Mountainbikenetwerk Hageland Van 46 km mountainbikeplezier naar 997 km!

In augustus 2011 opende de gemeente Lubbeek haar mountainbikeparcours “Dries- en dalroute”. Een vaste bewegwijzerde mountainbikeroute met meerdere lussen van 15 tot 46 km. Enkele Vlaamse en Nederlandse provincies begonnen, met de steun van Europa, de verschillende gemeentelijke routes met elkaar te verbinden om zo te komen tot een uitgebreid mountainbikenetwerk over de provincie- en landsgrenzen heen. Het resultaat mag er wezen! Wie wil kan mountainbiken van Zeeland (NL) over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg tot Nederlands Limburg. Meer dan 40 verschillende startplaatsen en 997 km mountainbikeroutes alleen al in onze provincie waarvan eentje in Lubbeek aan de sporthal.

meer info

Op www.bloso.be/mountainbikeroutes vind je alle info en kan je zelf je route samenstellen en afdrukken of downloaden naar je fiets-gps. Van onze regio (Hageland) kan je aan de balie van het gemeentehuis terecht voor de aankoop van een stafkaartenpakketje voor de prijs van 18 euro.

Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

sport

Huldiging sportlaureaten en sportclubs Iedere inwoner van Groot Lubbeek die in 2013 of tijdens het seizoen 2012-2013 een regionale, provinciale of nationale titel behaalde en iedere sportclub die tijdens het seizoen 2012-2013 een titel behaalde, kan zich voor een eventuele huldiging als sportlaureaat melden bij de sportdienst op het gemeentehuis of op onderstaande contactgegevens. Kandidaturen dienen uiterlijk op 19 november 2013 toe te komen op de sportdienst. Vermeld zeer duidelijk naam, adres en telefoonnummer. Voeg er ook een overzichtelijke samenvatting van jouw sportprestaties bij.

8

Foto’s en filmpjes zijn ook meer dan welkom. Iedereen die graag de feestelijke viering wil bijwonen is van harte welkom op vrijdag 29 november 2013 om 20u in feestzaal Libbeke, Gellenberg 16 in Lubbeek.

meer info

Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be


cultuur

Toneelvereniging ‘Boven de Berg’ De Toneelvereniging 'Boven de Berg' Pellenberg stelt haar eerste jeugdproductie voor! 16 enthousiaste jongeren tussen 6 en 14 jaar brengen 'Er was eens' van Felicia Van Rij in een regie van Karen Crabbé. Er was eens een verteller die sprookjes voorleest aan de kinderen, maar op een dag vindt zij haar sprookjesboeken niet meer. Een ramp! Ze vertelt de sprookjes helemaal verkeerd! Roodkapje wil ook een prins zoals Assepoester, Doornroosje en Sneeuwwitje, maar de prins is al zijn prinsessen beu. Klein duimpje geeft zijn zevenmijlslaarzen aan Assepoester. Hans laat Grietje alleen achter in het enge bos. De heksen worden aardig en de feeën doen gemeen. Bovendien maken alle sprookjesfiguren ruzie! Zal de toverspiegel de gemoederen kunnen bedaren en waarom loopt Repelsteeltje rond in het bos? Wil jij de verteller haar boeken helpen terugvinden en alle sprookjesfiguren in het juiste verhaal plaatsen? Kom dan kijken op 29 of 30 november om 20u en op 1december 2013 om 14u30 in de parochiezaal in Pellenberg.

meer info

info@bovendeberg.be

Wil jij onze enthousiaste bende helpen ondersteunen? Neem dan contact op met ons secretariaat info@bovendeberg.be . Denk maar aan grime, kledij, rekwisieten, techniek, decor bouwen, schilderen, souffleurs, keukenpieten, tappers, affiche maken, kappers, regisseren, assisteren, .... Wil jij graag zelf eens op de planken staan? Jong of iets minder jong, ervaren of niet ervaren, man of vrouw, neem contact op met ons secretariaat info@bovendeberg.be en ervaar het zelf!

after event

Eerste steenlegging scouts en KLJ lokalen De scouts en de KLJ hebben feestgevierd bij de eerstesteenlegging van hun nieuwbouw op vrijdag 30 augustus 2013. Tegen het einde van dit werkingsjaar hopen de jeugdbewegingen hun intrek te nemen in het nieuwe, ruime gebouw.

9


info

Sneeuw en ijzel De wintermaanden naderen. Niet alleen is het kouder en vroeger donker maar ook ijzel en sneeuwbuien komen eraan. Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn de inwoners van de gemeente verplicht om de voetpaden voor hun huizen vrij te maken. Deze weersomstandigheden maken het de postbode niet altijd even gemakkelijk. Hem kan je helpen om zijn werk in alle veiligheid uit te voeren door de sneeuw en ijzel tot aan je brievenbus te verwijderen. Veel mensen ruimen ook hun opritten en tuinpaden. Hiervoor wordt meestal strooizout gebruikt. Het zout (vrijwel altijd natriumchloride, soms calciumchloride) mengt zich met het aanwezige water (ijs of sneeuw) en vormt zo pekel. Doordat pekel een lager vriespunt heeft dan water zal dit minder snel bevriezen zodat minder gladheid optreedt. Maar strooizout is niet ongevaarlijk (vooral calciumchloride) want het is een irriterend product. Als je kind valt op plaatsen waar gestrooid is, kan lokaal een lichte irritatie ontstaan, vooral als er een schaafwond is. Als je kind zijn vingers in de mond steekt, moet er best gespoeld worden met water. Let er ook op dat je niet in bermen of grachten strooit want dan verzilt de bodem. De meeste planten en landbouwgewassen gedijen niet of minder goed in zilte bodems. Zoutminnende planten krijgen op die bodems dan weer de bovenhand. Dus kunnen we maar beter het gebruik van strooizout beperken. 1. Een eerste mogelijkheid is de laag sneeuw te lijf te gaan met borstel en sneeuwschep. Vooral wanneer de sneeuw nog niet betreden is, is dit een erg gemakkelijke oplossing. Je moet je misschien in het zweet werken maar het milieu vaart er wel bij. Laat de sneeuw op de stoeprand liggen. Immers, in de goot vormt de sneeuw een barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt.

2. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout. 3. Als alternatief kan je ook stroef makende middelen zoals zand en steengruis gebruiken. Hierdoor wordt een dikke laag ijs beter begaanbaar. Dit meng je dan eventueel met een minimum aan zout om een optimaal resultaat te bekomen. 4. Indien het echt nodig is om te strooien, kan je de hoeveelheid strooizout ook beperken door preventief te strooien, dus vooraleer het gesneeuwd of geijzeld heeft. Als er nadien zout gebruikt wordt, moet de sneeuwlaag eerst nog wegsmelten en is er meer strooimiddel nodig.

70+ers of mindervaliden Ben je 70+er of een persoon met een handicap die officieel ingeschreven is in de gemeente Lubbeek dan kan je beroep doen op de gemeentelijke diensten om je stoep sneeuw- en ijzelvrij te maken. Om beroep te doen op deze dienst kan je contact opnemen met de dienst openbare werken op de sneeuwtelefoon 016 31 63 10. Je betaalt een tussenkomst van 5 euro per begonnen kwartier. Onze medewerkers komen dan langs nadat eerst de wegen, de omgeving rond de openbare gebouwen, de stoep aan de kinderopvang, de crèches en de stoep bij de onthaalmoeders sneeuwvrij gemaakt werden. Je kan op onze medewerkers rekenen tijdens de werkuren van maandag tot donderdag van 8u tot 11u30 en van 12u30 tot 16u. Op vrijdag van 8u tot 11u30.

Sneeuw en ijzel op de Lubbeekse wegen? Lubbeekse landbouwers zorgen samen met de gemeentelijke diensten voor een snellere dienstverlening in geval van gladheid of sneeuw. Door inzet van extra voertuigen en mensen zullen de straten in Lubbeek sneller geruimd en eventueel gestrooid kunnen worden. Daar waar voordien ondanks de inspanningen van de gemeentelijke technische dienst slechts deelgemeente na deelgemeente kon bediend worden, start men nu in alle deelgemeenten gelijktijdig met de bewoonde zijwegen. 10

Op die manier zal elke woning vrij snel over minstens één berijdbare route beschikken. Hoofdwegen zullen in elk geval voorrang krijgen en daarom vragen we aan de inwoners om in winterse omstandigheden voornamelijk gebruik te maken van de hoofdwegen. Het ruimen en/of strooien van onze hoofdwegen wordt verzorgd in samenwerking met een vaste aannemer. Hij zal dag en nacht klaarstaan om zijn rondes te starten.


Om de impact op het milieu te verzachten, volgen we op alle bewoonde zijwegen volgende scenario’s: • • • • • •

scenario 1 : bij sneeuwval minder dan 2-3 cm zullen er geen sneeuwruimings- of strooiwerken uitgevoerd worden, tenzij bij langdurige vorst (meer dan 4 dagen), scenario 2: bij sneeuwval tussen 2-3 en 5-6 cm worden alle kritieke punten (hellingen en gevaarlijke kruispunten) geruimd, scenario 3: bij sneeuwval meer dan 5-6 cm zullen alle bewoonde zijwegen worden geruimd en de kritieke punten (hellingen en gevaarlijke kruispunten) worden gestrooid, scenario 4: bij zware sneeuwval van meer dan 10 cm wordt er continu geruimd en er wordt gestrooid na beëindiging van de sneeuwval, scenario 5: preventief behandelen bij ijzelvoorspellingen van de kritieke punten (hellingen en gevaarlijke kruispunten) van de bewoonde zijstraten, scenario 6: vanaf meer dan 2-3 cm zullen de gemeentelijke diensten de fietspaden vegen;

Kinderen kunnen de slee bovenhalen en het landschap tooien met sneeuwmannen! Ook wandelaars kunnen dan hier en daar genieten van een ongerept wit landschap. Ondanks verkeersproblemen en kou heeft sneeuw toch steeds iets betoverend romantisch en zeker in een landschap als dat van Lubbeek!

meer info

Zout Wat betreft het verkrijgen van zout verwijzen wij de bevolking naar de plaatselijke handelaars.

Milieudienst tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be

cultuur

Herdenking gesneuvelden van beide wereldoorlogen Op maandag 11 november 2013 herdenkt Lubbeek het einde van WO I en de slachtoffers van beide wereldoorlogen: • 9u30 samenkomst van de Oud-strijders en sympathisanten op de parking Libbeke. • 10u20 vertrekt de optocht naar het oorlogsmonument aan de kerk van Sint-Martinus en volgt de traditionele plechtigheid. Wij vragen aan de bewoners langs het traject om hun huizen te bevlaggen met de Nationale Driekleur. • Na de mis van 11u volgt de receptie in zaal Libbeke, aangeboden door het gemeentebestuur. Alle Lubbekenaren worden uitgenodigd om aan deze plechtigheid deel te nemen. Ook in Pellenberg, Linden en Binkom vinden er herdenkingen plaats.

11


internationale samenwerking

Lubbeek FairTradeGemeente? Bijna! Sinds 2011 engageert het gemeentebestuur van Lubbeek zich om, in samenwerking met de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking en de trekkersgroep Fairtrade, de titel van FairTradeGemeente te behalen. Om deze titel te behalen en te behouden moet je als gemeente aan zes criteria voldoen: • Het lokale bestuur engageert zich. • Fairtradeproducten zijn te verkrijgen in winkels en horecazaken. • Scholen, verenigingen en bedrijven doen mee. • Er wordt over de campagne gecommuniceerd. • Een trekkersgroep vormt de drijvende kracht in het streven naar de titel. • Er wordt rond lokale, duurzame voeding gewerkt. Lubbeek heeft al 5 van de 6 criteria behaald! Momenteel wordt er in de trekkersgroep besproken hoe aan het 6de criterium "lokale, duurzame voeding" kan voldaan worden. Op de gemeente wordt fairtrade koffie en fruitsap gedronken. De volgende winkels, horecazaken, scholen, verenigingen en bedrijven verkopen, eten, drinken, schenken,... fairtrade producten: Spar Frooninckx Linden, Spar Diestsesteenweg Linden, Drankencentrale Baets, Carrefour Lubbeek, Lidl Lubbeek, Café De Zwaan Lubbeek, Café In den Hof Linden, gemeentelijke basischolen Pellenberg, Binkom en Linden, Party-Service Staatsbaan Lubbeek, Cauwenberghs verzekeringen Lubbeek, Fairytale Lubbeek. Spar Frooninckx Linden was erbij vanaf het prille begin om zich te engageren fairtrade producten in hun rekken aan te bieden: koffie, bananen , ijs, fruitsap, cocosmelk,... het kan allemaal in fairtrade en het wordt gekocht en gesmaakt door hun klanten. "Ja, wij gaan ermee door! Als Spar winkel kunnen wij 25% van onze rekken vrij invullen. En dat doen wij onder andere met fairtrade producten. Iedereen, ook de boer aan de andere kant van de wereld, verdient het om eerlijk betaald te worden voor zijn arbeid." Ben je een Lubbeekse horecazaak, vereniging, bedrijf,...en vervoeg je graag onze fairtrade lijst, laat het ons zeker weten. De trekkersgroep stelt alles in het werk om ook het laatste criterium te behalen.

after event

Sportweek zomer

12

Zes Lubbeekse sportclubs, één Boutersemse sportclub, 18 monitoren, 45 kleuters, 180 kinderen van de lagere school en 20 tieners, dat waren de ingrediënten van de sportweek waarmee we de zomer afsloten.


milieu

CO, een stille moordenaar in huis Preventie van CO-vergiftiging

Een stille moordenaar in huis

De herfst doet haar intrede in het land. Buiten wordt het kouder en de verwarming wordt uit haar zomerslaap gewekt. Maar als een kachel, geiser, ketel van de centrale verwarming, gasvuur of open haard niet goed werd onderhouden of er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd. CO stapelt zich onopgemerkt op in de woning en kan tot levensbedreigende situaties leiden. In België worden elk jaar ongeveer 1300 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging, waaronder een dertigtal een dodelijke afloop kent. CO, wat is dat? CO (koolstofmonoxide) is een giftig gas dat werkt als een sluipmoordenaar: je ruikt het niet, je ziet het niet, je proeft het niet én je voelt het niet. Toch kan je deze ‘stille moordenaar’ uitschakelen. We geven je graag enkele tips. Geef CO geen kans • Laat je stookketel, kachel, schouw of boiler plaatsen door een vakman. • Laat de ketel van de centrale verwarming nakijken, onderhouden en herstellen door een vakman. Het is wettelijk verplicht om je ketel op stookolie jaarlijks te laten nakijken en je ketel op aardgas om de twee jaar. • Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar het toestel brandt. • Zorg voor een goed trekkende schoorsteen die jaarlijks gereinigd wordt. • Vermijd verplaatsbare bijverwarmingstoestellen die werken op petroleum of gas. Deze toestellen hebben geen schoorsteen waardoor de verbrandingsgassen rechtstreeks de kamer in komen. Kies liever voor een elektrisch toestel.

Bij vermoeden van CO kan men steeds terecht bij de lokale brandweer. Bel het noodnummer 112.

meer info Logo Oost-Brabant Kloosterweg 9- 3020 Herent tel. 016 89 06 05 - Fax 016 46 49 27 info@logo-oostbrabant.be www.logo-oostbrabant.be www.koolstofmonoxide.be

De symptomen van CO-vergiftiging • CO is een zeer giftig gas waarvan je hoofdpijn krijgt, misselijk wordt en je moe voelt. Als er grote hoeveelheden CO in de lucht zitten, kan je flauwvallen, krijg je last van braakneigingen en kan je zelfs sterven. Jammer genoeg kan een vergiftiging zo snel gebeuren dat je helemaal niets merkt of veel te laat om er zelf nog iets aan te doen. Wees daarom waakzaam voor de eerste tekenen van verhoogde CO in de lucht: • Je huisdieren worden onrustig of vallen flauw • De waakvlam is geel in plaats van blauw wat wijst op slechte verbranding • De ramen of muren dampen aan (condens) • Er is roet op de muren rond de gasgeisers • Je voelt je moe, wordt misselijk en krijgt hoofdpijn. Deze klachten treden gelijktijdig op bij meerdere personen en op een bepaald tijdstip zoals tijdens het nemen van een bad of het verwarmen met een petroleumkacheltje. De klachten verminderen in frisse lucht of wanneer je buiten gaat. Als je vermoedt dat er een CO-probleem is in je woning, raadpleeg dan een erkend technicus om je verwarmingstoestel te controleren. Wat te doen bij CO-vergiftiging? Als je symptomen van een CO-vergiftiging voelt en er tekenen van verhoogde CO in de lucht zijn, doe ramen en deuren dan open. Schakel het verwarmingstoestel uit en ga vervolgens naar buiten. Bel dan de huisdokter of 112 als een slachtoffer bewusteloos is. Een publicatie van Logo Oost-Brabant 13


onderwijs

Nieuwe naam en logo voor onze gemeentelijke basisschool Pellenberg

Met veel trots stellen wij, de leerlingen, leerkrachten en directie, jouw de nieuwe naam en het nieuwe logo van GBS Pellenberg voor. Vanaf 2 september bestaan wij onder de naam “school 3212�. Vorig schooljaar reageerden ouders en kinderen massaal op de oproep van de leerkrachten om voorstellen voor een nieuwe naam en een nieuw logo voor onze school in te dienen. Uit deze talrijke mooie ontwerpen en namen koos een werkgroep van leerkrachten de 5 beste en origineelste ontwerpen en namen. Uit de selectie van de werkgroep mochten alle leerlingen en de leerkrachten een stem uitbrengen op hun favoriet logo en hun favoriete naam.

meer info

Gemeentelijke basisschool Kerkplein 2 3212 Pellenberg

14

In de zomervakantie hebben de leerkrachten en de directie hard gewerkt om de onthulling van het logo en het daarbij horende feestje te organiseren. Alle kinderen kregen in de vakantie via de postbode de vraag of ze op het feestje een feesthoed wilden dragen. Zoals je op tv, via de krant of via de kinderen en hun ouders misschien hebt vernomen, was het een feestelijke dag! Even trots als op ons logo, zijn we op de manier waarop de kinderen de hoofdrol speelden in de keuze van ons logo.


LU b b e e K

3 november 2013

20u

Vrijdag

De os en de ezel

15 november 2013

ACTIVITeITenKALenDeR Zondag Kleutersportdag

4 november 2013

Zaterdag

16 november 2013

17 november 2013

Organisatie: Toneelkring “De Zonnebloem” Auteur: Lode Ansoms, Regie: Steven Devillé Inschrijving: 016 62 17 63 - info@dezonnebloem.telenet.be Locatie: St.-Bernard, Parochiezaal, Staatsbaan 176

De os en de ezel

Organisatie: Fotoclub Camera Libra Lubbeek Met gastkunstenares Katleen Daems Locatie: Lubbeek, Vrije basisschool Sint-Martinus

24ste fotosalon Camera Libra Lubbeek

Organisatie: Chiro Nemas Binkom Lunatics, een improvisatiegezelschap en Henk Rijckaert, bekend van het tv-programma “Zonde van de zendtijd” Locatie: Binkom, zaal Santro, Tiensesteenweg 61

Komedie Komedaa

Zondag

20u

17u - 22u

20u

Organisatie: Toneelkring “De Zonnebloem” Auteur: Lode Ansoms, Regie: Steven Devillé Inschrijving: 016 62 17 63 - info@dezonnebloem.telenet.be Locatie: St.-Bernard, Parochiezaal, Staatsbaan 176

10u - 13u

Maandag

Gezondheidsrally

Organisatie: Sport regio Dijle-Hageland i.s.m. sportdienst Lubbeek Meer info op pagina 5 van dit infoblad 14u

6 november 2013

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel i.s.m. wandelclub de horizonstappers Lubbeek Meer info: 016 62 91 41

Woensdag

Informatieavond gezonde voeding

Dansnamiddag met “One for all”

7 november 2013

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Met proevertjes door Colette Barle (diëtiste) Meer info: 016 61 91 41 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

19u

Donderdag 14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Artiesten: Harry Geunes Warme wafels te verkrijgen met ijs en slagroom Prijs: 3 euro


LU b b e e K

2de grote familiequiz

De os en de ezel

25 november 2013

namiddagwandeling

bloedinzameling

Crea: parels maken

27 november 2013

bakken voor zoetebekken – reeks 1, laatste les

28 november 2013

Vlaaienloten

19u30

20u

Maandag

13u30

18u - 20u30

19u30 - 22u30

Woensdag

19u

Donderdag

14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Prijs: 3 euro

Organisatie: Femma Linden Locatie: Linden, parochiecentrum, Korenbloemstraat 12

Organisatie: KVLV-Pellenberg Inschrijving: Monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, pastorie

Organisatie: Rode Kruis Vlaanderen Locatie: Lubbeek, Sint Martinusbasisschool, Dorpsstraat

Organisatie: KVLV-Pellenberg Inschrijving: Monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal Kortebergstraat

Organisatie: Toneelkring “De Zonnebloem” Auteur: Lode Ansoms, Regie: Steven Devillé Inschrijving: 016 62 17 63 - info@dezonnebloem.telenet.be Locatie: St.-Bernard, Parochiezaal, Staatsbaan 176

Organisatie: Femma Linden Inschrijven: 0475 70 08 07 of 016 25 41 70 Locatie: Linden, parochiecentrum, Korenbloemstraat 12

23 november 2013

Zaterdag bloemschikken

namiddagwandeling

13u30

Wintermarkt

Winterwandeling in het Koebos 14u30 - 17u

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek

15 december 2013

Zondag

Organisatie: School 3212 Hapje tapje, verkoop knutselwerkjes, fakkeltocht t.v.v. stadsklassen, zeeklassen en sneeuwklassen. Info en inschrijving: fakkeltocht verplicht inschrijven Locatie: Pellenberg, Kerkplein 2

13 december 2013 17u30

Organisatie: Neos Lubbeek Door de heer Kris Struyf, conservator van Het Zwin, over ‘Hommels, bijen, wespen en andere kriebelbeestjes in huis en tuin’ Info: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86 Locatie: Linden, In den Hof, Pastorijstraat 1

Voordracht

Organisatie: KVLV-Pellenberg Inschrijven: Monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochieplein Kortebergstraat

Vrijdag

14u

12 december 2013

Donderdag

Organisatie: Femma Linden Locatie: Linden, parochiecentrum, Korenbloemstraat

Creatief bloemschikken – laatste les

19u30

Organisatie: KVLV-Pellenberg Inschrijven: Monique.simons@telenet.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal Kortebergstraat

9 december 2013

19u30 - 22u30

Organisatie: Vormingplus en gemeente Lubbeek Meer info op pagina 18 van dit infoblad

Textiel bewerken tot een unieke draagtas

Maandag

19u30-22u30

De os en de ezel

20u

Organisatie: Femma Linden Locatie: Linden, parochiecentrum, Korenbloemstraat 12

bakken voor zoetebekken – reeks 2, laatste les

19u

Organisatie: Toneelkring “De Zonnebloem” Auteur: Lode Ansoms, Regie: Steven Devillé Inschrijving: 016 62 17 63 - info@dezonnebloem.telenet.be Locatie: St.-Bernard, Parochiezaal, Staatsbaan 176

5 december 2013

Donderdag

22 november 2013

Vrijdag

ACTIVITeITenKALenDeR


DeCeMbeR 2013

29 november 2013

Jeugdtoneel ‘er was eens’

Huldiging sportlaureaten en sportclubs

30 november 2013

Jeugdtoneel ‘er was eens’

1 december 2013

Jeugdtoneel ‘er was eens’

Optreden Franse pianist Richard Clayderman

2 december 2013

babbelavond: breien

4 december 2013

Sinterklaasfeest met discobar London-Sound

Vrijdag

20u

20u

Zaterdag

20u

Zondag

14u30

17u

Maandag

19u30 - 22u30

Woensdag

14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen Prijs: 6 euro (inkom + sinterklaasgeschenkje) Inschrijven: 016 62 91 40 vóór 25 november 2013 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Organisatie: KVLV-Pellenberg Locatie: Pellenberg, pastorie

Organisatie: Neos Lubbeek Met als speciale gast Andrei Lugovski Inschrijven: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86 Locatie: Antwerpen, Zuiderkroon

Organisatie: Toneelvereniging ‘Boven de Berg’ Inschrijven: 016 29 24 02 of www.bovendeberg.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal, Kortebergstraat

Organisatie: Toneelvereniging ‘Boven de Berg’ Inschrijven: 016 29 24 02 of www.bovendeberg.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal, Kortebergstraat 4

Organisatie: gemeentebestuur Lubbeek Meer info op pagina 8 van dit infoblad

Organisatie: Toneelvereniging ‘Boven de Berg’ Inschrijven: 016 29 24 02 of www.bovendeberg.be Locatie: Pellenberg, parochiezaal, Kortebergstraat 4

Organisatie: Neos Lubbeek Lezing over ‘Albert II, eerste koning van federaal België’ Inschrijven: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86 Locatie: Pellenberg, Kastanjehof, Ganzendries 65

Lezing door Prof. Dr. Mark Van den Wijngaert

14u30

Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Vlaaienloten

14u

Kerstfeest

12u

Winterwandeling in het Tafelbos

14u30 - 17u

De activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari 2014 en 9 maart 2014 dienen ingeleverd te worden vóór vrijdag 22 november 2013 bij Hilde Eyers, dienst informatie, tel. 016 47 97 02, info@lubbeek.be

Dienstencentrum De Sleutel

Elke maandag, woensdag en vrijdag zet het Dienstencentrum De Sleutel zijn deuren open voor fervente kaartspelers. We toveren het cafetaria om tot een heuse kaartzaal waar iedereen het spel kan spelen wat hem/haar het beste ligt. Kom jij graag met ons mee kaarten, wees dan present vanaf 13u30 en breng al je kaartvrienden mee!!!

Organisatie: Natuurpunt Lubbeek Meer info: 0486 02 06 27 of info@natuurpuntlubbeek.be Locatie: Binkom, parking ter hoogte van de St.-Rochuskapel en de garage Van Hellemont, Meenselstraat 79

22 december 2013

Zondag

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Menu: Aperitief, tomatenroomsoep, kaaskroket, rundsgebraad met groentenkrans en kroketten, kerstgebak Artiesten: Paul Severs en Freddy Davis Prijs: 30 euro Inschrijven: 016 62 91 40 vóór 11 december 2013 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

19 december 2013

Donderdag

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Prijs: 3 euro Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

17 december 2013

Dinsdag

Meer info: 0478 50 08 30 of info@natuurpuntlubbeek.be Locatie: Pellenberg, Kasteel de Maurissens


nOVeMbeR 2013

14u

20u

Inschrijven: 016 62 91 40 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

Wandeling

Infovergadering Tankslag

Organisatie: Neos Lubbeek 4 à 5 km Inschrijven: 016 26 01 07 of 0496 32 17 86 Vertrek: Lubbeek, parking domein Brakum

8 november 2013

Organisatie: gemeentebestuur Lubbeek Meer info op pagina 5 van dit infoblad

Vrijdag Gezond ontbijt en afsluiting gezonde week

11 november 2013

Organisatie: Scouts en Gidsen vlaanderen – afdeling Lubbeek, KLJ en Amnestygroep Lubbeek Een gezellig kampvuur met hapjes en drankjes Locatie: Lubbeek, scoutslokalen Binkomstraat

Sint-Maartensvuur

Organisatie: 11.11.11 - 80 Lubbeekse vrijwilligers

Deur-aan-deur-omhaling

10 november 2013

Organisatie: 11.11.11 - 80 Lubbeekse vrijwilligers

Deur-aan-deur-omhaling

9 november 2013

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Met informatie door Colette Barle (diëtiste) Meer info: 016 62 91 41 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

8u30 - 10u30

Zaterdag Zondag

19u

Maandag

Spaghettislag

13 november 2013

11u30 - 14u 17u30 - 20u

Organisatie: Scouts en Gidsen Vlaanderen – Linden Locatie: Linden, ontmoetingscentrum

Deur-aan-deur-omhaling

Organisatie: 11.11.11 - 80 Lubbeekse vrijwilligers

Herdenking gesneuvelden beide wereldoorlogen

Woensdag

Rondetafelconferentie rond kinderopvang

Meer info op pagina 11 van dit infoblad 20u

Organisatie: Gemeentebestuur Lubbeek Meer info op pagina 7 van dit infoblad

9u30 - 15u

Uitstap: Zwarte markt in Tessenderlo

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Prijs: 5 euro Inschrijven: 016 62 91 40

24ste fotosalon Camera Libra Lubbeek

18 november 2013

10u - 19u

Maandag

Kookles: Pizza, zoveel meer

Organisatie: Fotoclub Camera Libra Lubbeek Met dit jaar als extra: gastkunstenares Katleen Daems Locatie: Lubbeek, Vrije basisschool Sint-Martinus 19u30 - 22u30

Dinsdag

Gratis slotconcert, Play-In voor senioren

19 november 2013

Organisatie: KVLV-Pellenberg Locatie: Pellenberg, keuken parochiezaal, Kortebergstraat 18u

Organisatie: Vlamo i.s.m. K.M. Help U Zelve Locatie: Binkom, zaal Santro

Diner-dansant met Kurt Crabbé en Miss Layla

20 november 2013

12u

Woensdag

Optreden van het zangkoor en de sleutelbloempjes (line-dance)

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Artiesten: Kurt Crabbé en Miss Layla Menu: Bouillonsoep, kip archiduc met slamix en duchesse aardappelen, bavarois met slagroom Prijs: 22 euro Inschrijven: 016 62 91 40 vóór 8 november 2013 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel 14u

Donderdag

Informatienamiddag: Hooradvies

21 november 2013

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Taart en koffie te verkrijgen Inschrijven: 016 62 91 40 vóór 11 november 2013 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel 14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Prijs: 3 euro Inschrijven: 016 62 91 40 vóór 12 november 2013 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel


info

Eindejaarscampagne De Lijn

LU b b e e K

Zondag

Kleutersportdag

3 november 2013

ACTIVITeITenKALenDeR

10u - 13u

4 november 2013

Organisatie: Sport regio Dijle-Hageland i.s.m. sportdienst Lubbeek Meer info op pagina 5 van dit infoblad

Maandag

Gezondheidsrally

20u

Vrijdag

De os en de ezel

15 november 2013

16 november 2013

Organisatie: Toneelkring “De Zonnebloem” Auteur: Lode Ansoms, Regie: Steven Devillé Inschrijving: 016 62 17 63 - info@dezonnebloem.telenet.be Locatie: St.-Bernard, Parochiezaal, Staatsbaan 176

Zaterdag

Komedie Komedaa

Organisatie: Chiro Nemas Binkom Lunatics, een improvisatiegezelschap en Henk Rijckaert, bekend van het tv-programma “Zonde van de zendtijd” Locatie: Binkom, zaal Santro, Tiensesteenweg 61

24ste fotosalon Camera Libra Lubbeek

Organisatie: Fotoclub Camera Libra Lubbeek Met gastkunstenares Katleen Daems Locatie: Lubbeek, Vrije basisschool Sint-Martinus

De os en de ezel

Organisatie: Toneelkring “De Zonnebloem” Auteur: Lode Ansoms, Regie: Steven Devillé Inschrijving: 016 62 17 63 - info@dezonnebloem.telenet.be Locatie: St.-Bernard, Parochiezaal, Staatsbaan 176

17 november 2013

De campagne is erop gericht het rijden onder invloed te voorkomen en het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. Ze wordt georganiseerd en gefinancierd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt met preventie- en jeugddiensten, De Lijn Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en de federale en lokale politiediensten. Ook in Lubbeek werken we weer mee aan dit initiatief. Wij hopen dit jaar weer op een groot succes want veiligheid is onze prioriteit!

20u

17u - 22u

20u

Zondag

De Lijn www.delijn.be

14u

6 november 2013

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel i.s.m. wandelclub de horizonstappers Lubbeek Meer info: 016 62 91 41

Woensdag

Informatieavond gezonde voeding

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Met proevertjes door Colette Barle (diëtiste) Meer info: 016 61 91 41 Locatie: Lubbeek, Dienstencentrum De Sleutel

7 november 2013

Dansnamiddag met “One for all”

19u

Donderdag

14u

Organisatie: Dienstencentrum De Sleutel Artiesten: Harry Geunes Warme wafels te verkrijgen met ijs en slagroom Prijs: 3 euro

meer info

De eindejaarsperiode is hét moment bij uitstek om op een leuke manier het nieuwe jaar in te luiden. In de feestroes is echter geen plaats voor alcohol, drugs en bepaalde medicatie als je nog met de auto gaat rijden. De provinciale eindejaarscampagne "Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer” biedt feestvierders een vlot en veilig vervoersalternatief aan.

Op oudjaar 2013 en 1 januari 2014 kan je in tal van Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, waaronder Lubbeek, de lijnbus nemen om veilig te gaan feestvieren. Daarnaast voorzien enkele Vlaams-Brabantse gemeenten in lokale busverbindingen voor je verplaatsingen dichtbij huis. Je kan de auto dus rustig laten staan en voluit kiezen voor veiligheid en comfort dankzij de eindejaarscampagne "Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer". Inlichtingen over de haltes en dienstregelingen van de omritten, uitgevoerd door De Lijn, werden samengebundeld in één brochure. Voor informatie over deze omritten en de plaatselijke initiatieven kan je de websites van de provincie VlaamsBrabant, www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne, en van De Lijn, www.delijn.be, raadplegen.

15


after events

Op deze 6de editie van de dag van de sportclub mochten we nét geen 500 sportievelingen ontvangen voor een dagje sporten met de Lubbeekse sportclubs, sportraad en sportdienst.

Dag van de Sportclub

Onder de blikvangers de terugkeer van de bewegingsschool onder de noemer ‘Playtomove’ en de 3de editie van ons stratenbeachvolleytoernooi, een recreatief toernooi beachvolleybal waarbij Lubbeekse straten het tegen elkaar opnemen. In de finale versloeg de Raalbeekstraat uit Linden de Steenveldstraat, eveneens uit Linden. André Ceusters en Roger Vandevin wonnen het petanquetoernooi. Voor Roger al zijn derde overwinning op 3 edities.

sport

Familiezwemdag Alle Lubbeekse gezinnen kunnen gratis gaan zwemmen in Sportoase te Leuven op vrijdag 27 december en maandag 30 december 2013. Je dient vooraf te reserveren bij de sportdienst en een keuze te maken uit onderstaande tijdsloten: • 9u - 11u • 11u - 14u • 14u - 16u • 16u - 18u

meer info

Alle deelnemers moeten een toegangsticket hebben! Je kan deze per e-mail via sportdienst@lubbeek.be of telefonisch 016 47 97 20 reserveren vóór 18 december 2013. Tickets worden je per post bezorgd. Reserveren aan het loket van onze sportdienst is mogelijk tot de dag zelf (aanbod is geldig zolang de voorraad strekt).

Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

OPGELET! Omwille van de populariteit van deze activiteit kan je pas tickets bestellen vanaf de inschrijvingsdag. • Via e-mail: vanaf donderdag 7 november 2013 om 8u • Telefonisch of aan de balie: vanaf vrijdag 8 november 2013 om 8u30

16


ruimtelijke ordening

Aankondiging openbaar onderzoek Het College van burgemeester en schepenen van Lubbeek maakt bekend dat de gemeenteraad op 30 oktober 2013 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden” voorlopig heeft vastgesteld. Het plan bestaat uit een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften.

Over dit ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek gehouden van 2 december 2013 tot 31 januari 2014. Het ontwerp ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek, iedere werkdag van 8u30 tot 12u, dinsdag en woensdagnamiddag van 12u30 tot 16u en donderdagavond van 17u30 tot 19u45. Iedereen die bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dient deze aangetekend te versturen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening p/a Gellenberg 16, 3210 Lubbeek uiterlijk op 31 januari 2014 ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven op de dienst Ruimtelijke Ordening. Er zal een infovergadering gehouden worden op 14 januari 2014 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.

meer info

Ruimtelijke ordening tel. 016 47 97 32 stedenbouw@lubbeek.be

Doel van het RUP “zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden”: Het voorliggend RUP wenst een kader te bieden voor de zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden (de natuurgebieden, parkgebieden, bosgebieden, ... voorkomend op de gewestplannen). De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt slechts beperkte perspectieven voor dergelijke woningen. In de VCRO wordt momenteel voldoende zekerheid geboden aan zonevreemde woningen die niet in kwetsbare gebieden gelegen zijn. Het RUP ‘zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden’ zal bredere ruimtelijke perspectieven bieden indien dit ecologisch te verantwoorden is. 17


cultuur

Vormingplus - creatieve workshops en cursussen Gemeente Lubbeek & Vormingplus Oost-Brabant organiseren een aantal creatieve workshops en cursussen. Wil jij je graag op een creatieve manier uitleven? Schrijf je dan snel in!

Eerstvolgende activiteit Textiel bewerken tot een unieke draagtas In dit driedelig atelier recycleer je eenvoudige stukken textiel tot een verbluffend resultaat. Met verschillende technieken en door middel van divers recyclagemateriaal bewerk je oude lappen textiel en kleren. Tijdens de experimenteer-sessies ontdek je hoe je banale stoffen kleuren en motieven verandert tot je eigen unieke stof. Daarmee puzzel je een draagtas in elkaar. Vanaf de derde sessie heb je een naaimachine nodig.

Wanneer 5,12 en 19 december van 19u30 tot 22u30 Begeleiding Lien Tallon, medewerker bij Jonna, Wisper en Flugzeug (experimenteel recyclage atelier) Cursuscode 131205b/LUB/PA/SP Prijs 48 euro (materiaalkost 7 euro inbegrepen) Meebrengen allerlei waardeloos materiaal zoals plastieken bakjes, lege stiften, piepschuim bakjes, oude kleren, verloren stofjes alsook penselen, stofscharen, naalden.

Programma 2013 - 2014

Praktisch

December Textiel bewerken tot een unieke draagtas

do

5,12 en 19/12

Februarimaart

Art journaling. Maak je eigen kunstzinnig dagboek

do

6,13,20,27/2 en 19u-22u 6 en 13/3

Mei - juni

Massagekwartiertjes

di

20 en 27/5 en 3/6

19u3022u30

19u30-22u

Wat? Creatieve workshops en cursussen Waar? In de lokalen van ACE (2e verdiep), Dorpsstraat 2A, 3210 Lubbeek. Inschrijven? Inschrijven verplicht via 016 52 59 00 of www.vormingplusoostbrabant

after events

Scholenveldloop Een kleine 700 kinderen van de vijf lagere scholen uit Lubbeek verzamelden op 3 oktober 2013 op het domein de Beauffort te Linden voor de jaarlijkse scholenveldloop. In tegenstelling tot andere gemeenten houden we in Lubbeek geen prestatieloop om de eerste plaats, maar houden we een duurloop. In de voormiddag probeerde de 18

kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar gedurende 45 minuten zoveel mogelijk rondjes te lopen. ’s namiddags was het de beurt aan de lagere klassen die in 30 min zoveel mogelijk rondjes van 400 meter aflegden. Alle sporters kregen na afloop een appeltje en een drankje aangeboden.


milieu

Stook slim

Eigen haard is goud waard! Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim! In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden, meer niet. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Zo stook je gezond! Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht. Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. Dat het verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect zou hebben, is een fabeltje.

meer info

De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe: • Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes; • Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen; • Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal; • Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil; • Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund; • Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging.

www.stookslim.be

19


milieu

Autoruiten milieuvriendelijk ijsvrij maken Je kan best voorkomen dat je moet krabben. Zet je auto in de garage, wikkel je auto in, plaats een oude deken of een stuk karton op de voorruit. De ruitenwissers beschermen tegen vastvriezen, kan door een stuk isolatiemateriaal voor leidingen op maat te knippen en eromheen te doen. Wat als je toch een bevroren ruit hebt? Gebruik grof zeezout, dat ontdooit sneller. Ook handig is een groot stuk aluminiumfolie, dit leg je binnen op de radiator als je opstaat en even voor je vertrekt op de autoruit. Of gebruik een ruitenkrabber met handschoen, warm, handig en efficiënt! Voortaan bestaan er ook ecologische ruitenontdooiers op basis van bio-alcohol ontwikkeld om bevroren ruiten, spiegels en sloten ijsvrij te maken. De voorruit zal bovendien niet herbevriezen. Het is 100 % biologisch afbreekbaar, kant-en-klaar, werkt snel en efficiënt en is veilig in gebruik op allerlei materialen. Tot slot werkt het ook heel goed als ontdooier voor de autoportieren. Eerst krabben, dan pas motor starten! Dit is de goede volgorde om het milieu te sparen. Toch is het verleidelijk om het andersom te doen, omdat dit het krabben vergemakkelijkt. Maar er zijn meerdere redenen om dat niet te doen, het levert geluids- en stankoverlast op en onnodige belasting van het milieu. Voor je eigen gezondheid is deze werkwijze ook niet aan te raden. Omdat de motor en de katalysator nog koud zijn, is het uitlaatgas vol met vervuilende stoffen en veel van die uitlaatgassen adem je dan zelf in. Voor de motor, het brandstofverbruik en het milieu is het voordelig dat de motor snel warm wordt. Dat gaat het beste door: eerst krabben en de ruitenwissers losmaken en dan na het starten rustig wegrijden.

meer info

Milieudienst tel. 016 47 97 40 dienstmilieu@lubbeek.be

milieu Binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw is Lubbeek een unieke gemeente omdat nergens anders zoveel natuurlijke bronnen in het landschap aanwezig zijn. Bovendien blijkt uit een verkennend onderzoek dat in deze bronnen nog diverse interessante diersoorten voorkomen zoals de gevlekte bronkever, de bronwaterkruiper, de gewone beekloper, steenvliegen, enz. "We kozen Lubbeek om een project op te starten dat focust op deze bronnen. In een eerste fase zoeken we mensen die wat kunnen vertellen over hoe bronnen in de streek vroeger onderhouden werden, hoe ze gebruikt 20

foto: Kevin Scheers

Lubbeekse bronnen koesteren ? werden en welke invloed bepaalde ingrepen in het landschap hebben op de werking van bronnen. Graag willen we de Lubbeekse bronnen ook in kaart brengen en daarom nodigen we iedereen, maar vooral broneigenaars uit om te melden waar hun bronnen liggen. Indien ze dit wensen, kijken we hoe de toestand van de bron is.", legt RLNH uit.

meer info

In een latere fase is het mogelijk om praktisch terreinwerken uit te voeren zoals aanleg bron gevoede poel, aanleg groene buffer, opruimen sluikstort, onderhoud van bonen en struiken, … (met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant).

Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw Villa Coremans Gelrodeweg 2 - 3200 Aarschot tel. 016 61 92 28 nobby.thys@rlnh.be


internationale samenwerking

11.11.11 activiteiten 1 op 8 mensen lijdt honger. Toch produceert de wereld vandaag anderhalve keer meer voedsel dan nodig is. Dat is schandalig, want er zijn haalbare oplossingen om de honger structureel aan te pakken. V.U. Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

CAF1304

Samen met een brede coalitie van ngo's voert 11.11.11 de komende 2 jaar campagne over het 'recht op voedsel'.

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren ĂŠn de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

Hoe kun je ons steunen? Kom even langs op onze activiteiten of open je deur voor onze omhalers. Zondag 10 november - Sint-Maartensvuur Een gezellig kampvuur met hapjes en drankjes. Meer info in de activiteitenkalender van dit infoblad. Maandag 11 november - spaghettislag Wij serveren heerlijke spaghetti voor heel je gezin! Meer info in de activiteitenkalender van dit infoblad. Zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 november - deur-aan-deur-omhaling Door 80 Lubbeekse vrijwilligers, in alle deelgemeenten. Geef ze een warm onthaal! Elke gift is welkom, maar onze omhalers mogen geen overschrijvingsformulieren meer ontvangen.

after event

Dag van de nieuwe inwoner Van september 2012 tot augustus 2013 werden er maar liefst 450 nieuwe gezinnen ingeschreven in onze gemeente. Zij ontvingen allen een uitnodiging om deel te nemen aan de dag van de nieuwe inwoner. Op zondag 15 september namen maar liefst 76 nieuwe inwoners deel aan deze dag. Om 14u vertrokken we met twee bussen voor een begeleide rondrit door Linden, Lubbeek, Binkom en Pellenberg. Onderweg hielden we even halt in het gemeentehuis en de gemeentelijke werkplaats. Nadien werden onze inwoners uitgenodigd om even na te praten bij een heerlijk pastabuffet. 21


welzijn

Zo ziek als een hond? Liever niet. Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op 10 mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.

Toch griep? Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vaccin griep veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. Door het spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit kan soms lichte ongemakken geven. Als je kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat je kort voor of na de inspuiting besmet werd. Het griepvaccin werkt pas na twee weken en helpt alleen tegen de “echte” griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Het heeft helemaal geen invloed op het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid of een bronchitis. Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep kan krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook de kans op complicaties neemt drastisch af.

22

Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk? Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren is het belangrijk om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Veel 65-plussers die zich gezond en fit voelen denken dat griepvaccinatie voor hen niet nodig is, maar niets is minder waar. Omdat de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd is griepvaccinatie voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk. Daarnaast is het ook voor zwangere vrouwen belangrijk om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Als je zwanger bent, heb je minder weerstand tegen infecties. Daarom kan de griep ernstiger verlopen en meer complicaties veroorzaken, zoals een longontsteking. Een zware griepaanval kan ook de gezondheid van de baby ernstig schaden. Mogelijke gevolgen zijn een miskraam, vroeggeboorte of verminderd geboortegewicht. De veiligheid van het griepvaccin in de zwangerschap is voldoende bewezen. Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een vaccinatie jou en de mensen voor wie je zorgt tegen de griep beschermen. Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren. Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug. Behoor je tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij je huisarts of apotheker.

Belangrijk Tijdens de griepepidemie is het belangrijk dat kleinkinderen hun grootouders niet bezoeken om besmetting door het griepvirus tot een minimum te beperken.

meer info

www.griepvaccinatie.be www.influenza.be.


onderwijs

Naar school in ‘De STip’ Binkom Eigentijds, kwaliteitsvol onderwijs in Binkom: Elk kind is een ster. Samen laten we ze schitteren! Kom naar school in je eigen, vertrouwde, groene omgeving, dicht bij huis! Naar school in ‘De Stip’ Binkom! Kom proeven van de school- en klassfeer! Alle instappers en ouders zijn welkom op onze georganiseerde open klasdagen: • woensdag 11 december 2013 van 9u30 tot 11u • woensdag 19 februari 2014 van 9u30 tot 11u • vrijdag 4 april 2014 (eitjes rapen) van 9u30 tot 11u30 • woensdag 18 juni 2014 van 9u30 tot 11u

• dynamisch, enthousiast leer krachtenteam • degelijk uitgewerkt zorgbeleid met oog voor elk kind • innovatief onderwijs • actief leren • binnenklasdifferentiatie, hoeken werk en contractwerk • aandacht voor de leergebied overschrijdende eindtermen • leren van en met elkaar in graad klassensysteem • warme maaltijden • naschoolse sport • voor- en naschoolse opvang • busvervoer huis-school • woensdag=fruitdag • MOS school • leerlingenraad

meer info GBS “De STip” Schoolstraat 2 - 3211 Binkom 016 28 40 30 - 016 63 11 54 0473 99 87 48 www.gbslubbeek.be schoolbinkom@skynet.be

De STip en chiro Binkom bouwen Tijdens de zomermaanden zaten we niet stil. De nieuwbouw schoot uit de startblokken, de bouwput en de riolering werden al voltooid en de betonplaat werd gegoten. Beetje bij beetje zien we de nieuwe school en chirolokalen uit de grond rijzen. Je kan de bouwwerken op de voet volgen door naar de facebookpagina van de oudervereniging te surfen, op Oudercomité De Stip Binkom. De kinderen en de leerkrachten volgen elke stap op de voet. Ze dromen reeds van hun nieuwe locatie. Ondertussen werden de kleuterklassen en het tweede leerjaar elders ondergebracht. De leerlingen zijn echt wel blij met hun tijdelijk onderkomen. 23


sport

meer info

Rechtzetting sportgids info Lubbinton & Iris

Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

In onze sport- en jeugdgids slopen enkele foutjes in de gegevens van badmintonclub Lubbinton en turnkring Iris Linden.

BADMINTON Lubbinton Bart De Cupere 0496 30 18 64 info@lubbinton.com Sporthal Lubbeek Jeugd 6-16 jaar Volwassenen 17-99 jaar Recreatief & Competitief, M/V

Volwassenen Volwassenen Competitiespelers Jeugd -9 jaar Jeugd +9 jaar Competitie Volwassenen

M/V M/V M/V M/V M/V M/V M/V

ma woe do za za za zo

Sporthal Lubbeek Sporthal Lubbeek Sporthal Lubbeek Sporthal Lubbeek Sporthal Lubbeek Sporthal KHL Heverlee Sporthal Lubbeek

10u 19u 20u 9u 10u 14u 19u

12u 22u 22u 10u 11u30 17u 21u

DAMESTURNEN Turnkring Iris 016 23 53 51 turnkringiris@gmail.com Turnzaal De Stip Linden 18-99 jaar Recreatief, V

Onderhoudsgym Figuurtraining

24

V V

wo wo

Turnzaal Linden 19u30 Turnzaal Linden 20u30

20u30 21u30


L-kids

Buitenschoolse kinderopvang Lubbeek * Schoolvrije dagen • woensdag 6 november – schoolvrije dag GBS Linden-Binkom • donderdag 28 november – dag GBS Pellenberg • woensdag 4 december – dag VBS Lubbeek Herfstvakantie Van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober Kerstvakantie IBO Lubbeek is enkel open op donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2014

Inschrijvingen binnenbrengen • Kinderclub L-kids, Dorpsstraat 2B - 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98 of 016 25 64 98 (coördinator - Marijke Sué) • Inschrijven kan ook via mail: ibo.lkids@lubbeek.be OPGELET! Duidelijk naam, dag en uren vermelden! Voor nieuwe inschrijvingen gelieve eerst contact op te nemen met de L-Kids. * De opvanglocaties in Linden, Pellenberg en Binkom zijn tijdens schoolvrije- en vakantiedagen gesloten.

milieu

Zin in minder? Afvalpreventieweek bij EcoWerf Tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering van 15 tot en met 24 november zet EcoWerf afvalpreventie extra in de kijker met een hele reeks activiteiten.

Praktisch Wat? Verschillende activiteiten i.v.m. afvalpreventie Inschrijven? Inschrijven verplicht via 016 52 59 00 of www.vormingplusoostbrabant Prijs? Gratis Meer info? www.ecowerf.be tel. 016 28 43 43

Doe meer met minder, leer je eigen spullen herstellen, laat je confronteren met onze afvalbergen in ‘Trashed’ of neem een kijkje achter de schermen van EcoWerf.

25


gemeentebestuur Theo Francken burgemeester, burgerlijke stand, bevolking, politie, veiligheid en noodplanning

• • • •

burgemeester@lubbeek.be Houwaartstraat 106, Linden tel. 016 47 97 71 spreekuur op afspraak

Katrien Stroobants vierde schepen, financiën en begroting, economie, communicatie en internationale samenwerking • • • •

Tania Roskams

Paul Duerinckx

vijfde schepen, ruimtelijke ordening & stedenbouw, wonen, duurzaamheid, personeel, toerisme, erfgoed en streekontwikkeling

eerste schepen, openbare Werken, patrimonium, mobiliteit, erediensten en begraafplaatsen

• • • •

paul.duerinckx@lubbeek.be GSM 0475 23 22 58 Nachtegalenstraat 66, Linden spreekuur op afspraak

Gilberte Muls tweede schepen, onderwijs, jeugdmuziekschool, kinderopvang, milieu, landbouw en dierenwelzijn, waterlopen en trage wegen • • • •

gilberte.muls@lubbeek.be GSM 0495 25 48 86 Heideken 3, Lubbeek spreekuur donderdag van 18u tot 19u30 in het gemeentehuis

Davy Suffeleers derde schepen, cultuur, sport, jeugd, ACE, feestelijkheden en ICT

• • • • 26

katrien.stroobants@lubbeek.be GSM 0476 25 60 92 Meenselstraat 36, Binkom spreekuur op afspraak

davy.suffeleers@lubbeek.be GSM 0484 14 18 82 Hulst 35, Binkom spreekuur op afspraak

• • • •

tania.roskams@lubbeek.be GSM 0495 28 96 11 Minnezang 15, Linden spreekuur op afspraak

Koenraad Van Coppenolle zesde schepen, sociale zaken, volksgezondheid, senioren en gelijke kansen

• koenraad.vancoppenolle@ lubbeek.be • GSM 0495 21 62 21 • Broekstraat 40, Lubbeek • spreekuur op afspraak


contact

beleid

• Gemeentehuis Gellenberg 16, 3210 Lubbeek tel. 016 47 97 00 Fax 016 47 97 01 info@lubbeek.be - www.lubbeek.be

Gemeenteraden en commissies Tot nader bericht volgt, zullen de volgende gemeenteraden plaats vinden op:

Openingsuren gemeentehuis elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u donderdagavond: 17u30 tot 19u45

Sluitingsdagen gemeentehuis en werkplaats vrijdag 1 november (Allerheiligen) maandag 11 november (Wapenstilstand) vrijdag 15 november (feest van Dynastie) woensdag 25 december (Kerstmis), donderdag 26 december (2de Kerstdag) en vrijdag 27 december (brugdag) woensdag 1 januari (Nieuwjaar) Sluitingsdagen POB raadpleeg www.lubbeek.be

• 27 november 2013 • 18 december 2013 De data van de volgende commissies kan je raadplegen op onze website.

• Burgerzaken tel. 016 47 97 10 burgerzaken@lubbeek.be

• Personeel tel. 016 47 97 75 personeelsdienst@lubbeek.be

• Cultuur tel. 016 47 97 21 cultuur@lubbeek.be

• Secretariaat tel. 016 47 97 70 secretariaat@lubbeek.be

• Duurzame ontwikkeling tel. 016 47 97 52 duurzaamheid@lubbeek.be

• Sport tel. 016 47 97 23 sportdienst@lubbeek.be

• Financiële zaken tel. 016 47 97 60 dienstfinancien@lubbeek.be

• Stedenbouw tel. 016 47 97 30 stedenbouw@lubbeek.be

• Jeugd tel. 016 47 97 22 jeugddienst@lubbeek.be • Milieu tel. 016 47 97 40 milieudienst@lubbeek.be • Onthaal en informatie tel. 016 47 97 00 info@lubbeek.be

De dagorde en verslagen vind je steeds terug op de website onder de rubriek bestuur. 

OCMW Restaurantdienst van De Sleutel Het dienstencentrum De Sleutel heeft zijn eigen activiteitenkrant: “Het sleutelnieuws”. Daarin worden maandelijks de komende activiteiten overlopen en wordt er teruggeblikt op de voorbije maand. Maar je krijgt er ook een overzicht van de menu’s van het restaurant. Deze menu’s worden niet meer opgenomen in het gemeentelijk infoblad. Wens je “Het sleutelnieuws” thuis te ontvangen, geef dan je naam en adres en e-mail door op het secretariaat van het dienstencentrum. De burelen van het ocmw en dienstencentrum De Sleutel zullen gesloten zijn op vrijdag 1 november, maandag 11 november en vrijdag 15 november, woensdag 25 en donderdag 26 december 2013 en woensdag 1 januari 2014.

27


contact GEMEENTELIJKE WERKPLAATS Bollenberg 86 3210 Lubbeek tel. 016 31 63 10 fax 016 31 63 11 openbarewerken@lubbeek.be Openingsuren elke werkdag: 8u30 tot 11u55 dinsdag en woensdag: 12u30 tot 16u BIBLIOTHEEK • Hoofdbibliotheek Lubbeek Binkomstraat 12 3210 Lubbeek tel. 016 63 17 34 lubbeek@bibliotheek.be Openingsuren maandag: 16u tot 19u dinsdag: 10u tot 12u en 16u tot 19u woensdag: 14u tot 18u donderdag: 18u tot 20u vrijdag: 10u tot 12u zaterdag: 14u tot 18u • Uitleenpost Linden Martelarenplaats 1 (oud gemeentehuis) tel. 016 58 07 33

Openingsuren woensdag: 14u tot 16u vrijdag: 17u tot 19u zaterdag: 10u tot 12u

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG • IBO Lubbeek Dorpsstraat 2B 3210 Lubbeek tel. 016 25 66 98 tel. 016 25 64 98 coördinator Ibo.lkids@lubbeek.be • IBO Binkom Schoolstraat 3211 Binkom tel. 016 63 11 54

28

• Gemelde kinderopvang Pellenberg Kerkplein z/n 3212 Pellenberg tel. 016 65 17 55 • Gemelde kinderopvang Linden Martelarenplaats 1 3210 Lubbeek (ingang wolvendreef ) tel. 016 28 40 37 LOKALE POLITIE Gellenberg 18 3210 Lubbeek tel. 016 63 43 63 fax 016 64 04 48 – 016 64 03 56 info@pzlubbeek.be wijklubbeek@pzlubbeek.be www.pzlubbeek.be WERKWINKEL ‘DE DRIE BEKEN’ Gellenberg 16 3210 Lubbeek VDAB tel. 016 46 87 10 fax 016 46 87 18 Openingsuren maandag t.e.m. vrijdag op afspraak, maandag- en woensdagvoormiddag: 9u tot 11u55 woensdag- en vrijdagnamiddag: gesloten PWA tel. 016 47 97 06 fax 016 47 97 01 Openingsuren dinsdag: 8u30 tot 11u55 en 12u30 tot 16u vrijdag: 8u30 tot 11u55 OCMW Staatsbaan 126 3210 Lubbeek tel. 016 62 91 30 fax 016 62 14 78

Openingsuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u dinsdag en vrijdag van 13u tot 16u dinsdagavond van 17u tot 19u Op afspraak maandagnamiddag, woensdag ganse dag en donderdagnamiddag SPORTHAL LUBBEEK Gellenberg 14 3210 Lubbeek tel. 016 63 29 71 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 20u tot 21u info en aanvragen zalen gsm. 0478 79 86 06 (Willy Hooylaerts) sporthal.lubbeek@gmail.com info en aanvragen Squash tel. 016 60 70 34 CONTAINERPARK Bollenberg 3210 Lubbeek tel. 016 62 35 54 Openingsuren dinsdag tot vrijdag: 12u30 tot 19u30 zaterdag: 9u tot 16u ECOWERF tel. 0800 97 0 97 KRINGWINKEL SPIT tel. 016 26 09 21 Dierenbescherming De Schakel

Steenheuvelstraat 19 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 11 66 dbschakel@hotmail.com Vilbeluik tel. 053 64 02 11

Info nov dec  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you