BG_Hama...a concept

Page 1

... една идея

Произведено в Дания от Malte Haaning Plastic A/S


R

...произведено в Дания

Какво е HAMA? Идеята е базирана на основата на шарени мъниста и плочки с щифтове. Може да се направят и едноставни и сложни мотиви като се нанизват мъниста върху щифтовете на плочката. Те се слагат съвсем просто върху нея, докато се стигне до желания мотив. Преди да се изгладят, мънистата могат да се разместват. След гладенето това става невъзможно. Желателно е гладенето да се извършва от възрастен човек. Как става това? Слага се къс хартия за гладене върху мотива с мънистата и с обикновена ютия се глади докато се разтопят и се слепят едно за друго. Оставят се да се охлаждат няколко минути, отстранява се хартията за гладене и готовия мотив се изважда от плочката с щифтове. Ако сте изгладили внимателно, можете да използвате повторно плочката с щифтове.

Защо децата да играят с HAMA? Когато децата се занимават с мънистата на HAMA, те развиват двигателните си способности. Учат броене, съчетаване на цветове, различават геометрични фигури и развиват своята креативност. Продуктите на HAMA са подходящи за всички възрастови групи от най-ранните несръчни опити за управление с пръстите до групата на възрастни хора, на които „рисуването с мъниста“ става хоби вместо инструмент за учене. Освен това HAMA е проектирана така, че децата не подозират, че правят друго освен да си играят. Те се забавляват, докато се занимават с HAMA.


R

...произведено в Дания

Какво предлага HAMA? Hama предлага обширен избор на многоцветни мъниста и плочки с щифтове, и постоянно представя нови плочки в привлекателни и интересни форми. Мънистата се предлагат в три различни размера:

49 цвята с размер – Ø 2,5 мм.

Малкият размер на мънистата позволява да се съставят много подробни и сложни мотиви и образци. Само фантазията може да ограничи разработването на мотивите. Много възрастни хора също се увличат в изработването на мотиви с този размер на мънистата, вместо кръстат бод и шиене. Препоръчва се за деца над 10 години.

65 цвята с размер – Ø 5 мм

Този размер на мънистата е най-популярен. Препоръчва се за деца от 5 години нагоре, тъй-като децата над тази възраст имат добре развити двигателни умения. Децата и възрастните изпитват удоволствие от играта без оглед дали ги зашиват, ги притискат или заглаждат. Просто трябва фантазия – или да проследят мотивите от образцовите листчета или книжките с примери.

смесени цветове – Ø 10 мм

Мънистата МАКСИ са развити за малките деца на възраст от 3 до 5 години. Техните двигателни способности още не са се доразвили. Програмата МАКСИ е перфектна за детски градини и други заведения за малки деца. За тази възрастова група се предлагат три различни смеси на мъниста по 22 цвята.


R

...произведено в Дания

Защо да гладим мънистата HAMA? Децата обичат да изработват подаръци и да ги подаряват, а мънистата и плочки с щифтове дават възможност за това по много изгоден начин. Навсякъде по света родители, баби и дядовци получават шедьоври – което е станало възможно с гладенето на мънистата. Този начин за игра с мънистата е най-популярният. Трябва обаче да се подчертае, че гладенето винаги трябва да се упражнява от възрастен човек поради високата температура на ютията. Трите различни размера на мънистата изискват различна температура на гладене. Тя винаги е оказана в инструкциите към комплекта. Ако винаги се използва и специална та хартия за гладене, то гарантирано се получава съвършен резултат. Просто следвайте тези три прости правила.

Поставете мънистата върху щифтовете на плочката и създайте желания модел.

Сложете лист хартия за гладене върху мотива и спазвайте внимателно указанията за гладене за всеки размер на мънистата.

Оставете мънистата да се охладят няколко минути, след което модела се изважда от плочката с щифтове. Сега може да се играе с него, да се закачи на прозореца, да го подарите и т.н.


R

...произведено в Дания

Плочки с щифтове и книжки с примери Предлага се широк набор от различни по големина и форма плочки с щифтове. Могат да се свържат в едно няколко плочки с , за да се направят много по-големи модели. В изработването им могат да се включат няколко деца. Базисните плочки с щифтове МИДИ се предлагат и в прозрачни версии. По такъв начин плочката с щифтове може да се постави върху образцовото листче, ако е направено в мащаба 1:1. Всички плочки с щифтове МАКСИ са прозрачни, което улеснява децата да следят образеца, който е поставен под плочката. Запомнете! С внимателно гладене, което винаги трябва да се извърши от възрастен човек, плочките с щифтове могат да се използват повторно.

Нашите книжки с примери съдържат голям набор от предложения и идеи и има книжки за всички видове мъниста.


R

...произведено в Дания

Креативно HAMA е ултимативната играчка, която активира двете полукълба на мозъка едновременно. Редки са играчките, за които се изисква децата да използват двете мозъчни половини, за да стигнат до резултат.

Поучително Мънистата HAMA повишават координацията ръка - око. Децата се запознават с цветовете и се учат да ги съчетават, да събират малки предмети и с голяма точност да ги нанизват, както и да различават многообразните форми. HAMA произвежда плочки с азбука и числа. По такъв забавен начин децата във възрастта 5 – 7 години научават буквите и числата. Има плочки с щифтове в различни геометрични форми, така че децата могат да се запознаят също и с геометрията.


R

...произведено в Дания

Чисто Мънистата HAMA не повреждат нито дрехи, нито мебели. В случай, че попаднат някои мъниста в пералната машина, те просто ще се изпуснат с водата без да причинят щета. Ако използвате нашата хартия за гладене и не я заменяте с обикновена прозрачна хартия използвана в домакинството, няма да останат остатъци по ютията.

Сигурно На продуктите на HAMA са проведени съответните тестови изпитания за сигурност. Ако детето погълне някои мъниста, няма причина да се притеснявате. Мънистата ще преминат през тялото на детето, без да причинят щета, понеже те са меки и без остри ръбове.

Забавно Превъзходни цветове, интересни форми и събуждане на фантазията – резултатът на всичко това е, че децата се забавляват.


Можете да намерите HAMA в Интернет на долупосочения адрес и в повече от 50 страни по света. Децата могат да се запишат като членове на КЛУБ HAMA през нашия уеб сайт. Там се намира също целия набор от продуктите на HAMA. Целта ни е да развиваме и произвеждаме първокласни продукти. Продуктите ни трябва да имат висока забавна стойност, както и поучително съдържание, който действат на детската креативност. Продуктите ни трябва също да предоставят и удовлетворителна и забавна игра на детето.

DENMARK

99119

Ringvejen 51 . DK-7900 Nykøbing Mors Тел.: +45 97 72 12 66 • Факс: +45 97 72 22 57 Е–мейл: info@hama.dk www.hama.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.