Industriebouw oktober 2015

Page 67

Tekst: Martine Laene

Op bedrijventerrein Zevenmanshaven in Vlaardingen wordt circa 11 hectare grond ingericht voor haven gerelateerde bedrijvigheid met kade faciliteiten. Hoofdaannemer Heembouw realiseert hier de nieuwe thuishaven voor Mennens. De specialist op het gebied van staalkabel, hijs- en heftechniek is een van de eerste ondernemingen die zich hier vestigt.

Opname van een pullplanningsessie

Aanleg vloerverwarming in kantoorgedeelte

werkzaamheden in de hal. Deze wordt opgetrokken uit een staalconstructie met geïsoleerde staalplaatbekleding.

Gronddatabank

Mennens is haar huidige huisvesting in Schiedam al enige tijd ontgroeid. Het nieuwe pand biedt circa 800 m2 kantoorruimte met een aangrenzende bedrijfshal van 2.500 m2. Hiervoor is een tienjarig huurcontract afgesloten met verhuurder en tevens opdrachtgever de Gebroeders Van Adrighem. Voor staalexpert Mennens, die veel werkzaamheden verricht voor de scheepsbouw, betekent het een ideale locatie met een nieuw onderkomen dat voldoet aan alle eisen en wensen.

Ontwerp Het strakke kantoor met twee lagen heeft een solide verdiepingshoge plint van antraciet kleurig metselwerk in dubbelsteensverband en een aantal houten gevelpanelen. Boven dit basement is een raamstrook met houten panelen die wordt afgerond door een forse witte dakrand. Materiaal en schaal verwijzen naar die van de nabijgelegen water en de havenomgeving, de plekken waar veel opdrachtgevers van Mennens mee verbonden zijn. In het kantoorinterieur ligt de trap centraal. Een open verblijfsruimte op de bovenverdieping biedt zicht op de

Opdrachtgever en huurder vonden elkaar dankzij de gronddatabank van Heembouw (www.gronddatabank.nl). Deze databank bevat gegevens van investeerders, grondbezitters en potentiele huurders. Het matchen van deze gegevens maakt het mogelijk projecten te realiseren die voldoen aan de wensen van alle partijen. ‘Dit is een doeltreffend system om bouwen voor leegstand te voorkomen’, verteld projectleider Robert Dolieslager namens Heembouw.

Turnkey Heembouw speelt in dit project een grote coördinerende rol. De hoofdaannemer is verantwoordelijk van ontwerp tot aan bouwvergunning en oplevering van dit turnkeyproject. Structureel overleg met eindgebruiker Mennens zorgt ervoor dat alles voldoet aan de wensen en dat zij in november 2015 echt alleen maar hoeven te verhuizen.

Industriebouw • oktober 2015 • 67


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.