{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

VERTICALITEIT - VERLICHTING 2016 IndMar Hereweg 97 9906 PD Bierum verkoop@indmar.nl 0596-851473

www.indmar.nl


Het avontuur van Petzl is begonnen met de passie van Fernand Petzl voor speleologie. Vanuit deze passie voor 'het ontoegankelijke' hebben we in de loop van de jaren unieke en innovatieve oplossingen ontwikkeld. Klimmen, afdalen, zich verzekeren of vooruitgaan in een donkere omgeving ... met een touw kan alles. Stukje bij beetje hebben we deze expertise verder op punt gezet. We hebben hiervoor uiteraard een beroep gedaan op de sporters, maar vooral ook op de professionele hoogte- en reddingswerkers. Hun technische eisen zijn namelijk zeer streng en telkens weer anders. Het ooit artisanale familiebedrijf Petzl is vandaag een internationale, industri毛le organisatie die 700 mensen tewerkstelt. Maar de basis van onze benadering blijft onveranderd: luisteren naar onze klanten, de beste oplossingen voor hen bedenken, hen ondersteunen bij hun activiteiten en voortdurend zoeken naar manieren om het n贸g beter te doen. In deze catalogus 2016 stellen we enkele nieuwe oplossingen voor. Dit mooie resultaat hebben we te danken aan de inzet van alle mannen en vrouwen die bij Petzl werken. We hopen dat u hen uw vertrouwen schenkt.

Paul Petzl Voorzitter

Petzl, de kwaliteitsvereiste

pagina 2

VERTICALITEIT

pagina 4 tot 127

VERLICHTING

pagina 128 tot 155

Productindex

pagina 156

Petzl Oplossingen

pagina 158

Stichting Petzl

pagina 159

www.indmar.nl


2

Petzl, de kwaliteitsvereiste

Ruim dertig jaar ontwikkelt Petzl zijn knowhow in het ontwerp en de productie van verticaliteits- en verlichtingsoplossingen. Dit avontuur is begonnen vanuit de passie van ambachtsman Fernand Petzl voor speleologie en de behoefte aan apparaten die toegang bieden tot het ontoegankelijke. De veiligheid voor de gebruiker, betrouwbaarheid, stevigheid en ergonomie van de producten waren allemaal al essentieel bij elke realisatie. Vandaag ontwerpt, produceert en verdeelt Petzl miljoenen producten in de hele wereld, en deze oorspronkelijke kwaliteitsvereiste blijft meer dan ooit essentieel. Essentieel om te kunnen inspelen op de alledaagse of meer extreme gewoontes van de gebruikers. Dit alles staat centraal in het werk van onze teams.

De knowhow van Petzl De activiteit van Petzl vereist een grondige expertise van zeer uiteenlopende materialen (stoffen, metalen, plastic, elektronica) en specifieke technologieën (fijne kunststoffenverwerking, injectie, naaiwerk, smederij, leds enz.). Dankzij al deze expertise kan Petzl uitrustingen realiseren die voldoen aan de technische vereisten voor het gebruik: schokbestendigheid, slijtvastheid, weerstand tegen extreme temperaturen … Petzl heeft vier productiesites: drie in Frankrijk (Crolles, Eybens en Rotherens) en één in Maleisië (Petzl Manufacturing Malaysia). Daarbij hoort een strategie van langetermijnpartnerschappen met belangrijke leveranciers in Europa en Azië. Onze aankoopen kwaliteitsteams werken nauw samen met deze leveranciers zodat de producten aan al onze betrouwbaarheids- en kwaliteitsvereisten voldoen.

Ontwerpen De medewerkers van het studiebureau van Petzl zijn onderlegd in alle facetten van het ontwerp van de producten: mechanica, textiel, elektronica, optica en informatica ... Al bij het ontwerpen en het maken van een prototype evalueren we continu de betrouwbaarheid van het product en de veiligheid van de gebruiker. We besteden hierbij vooral ook aandacht aan de gebruiksrisico's.

www.indmar.nl


Testen Petzl heeft speciale laboratoria waar de verticaliteitsproducten en lampen getest worden. Dankzij deze testen – die de lat vaak hoger leggen dan de vereiste normen – gaan we de betrouwbaarheid van de producten en de veiligheid van de gebruiker na: dynamische val, schokbestendigheid, duurzaamheid na verloop van tijd, prestaties, kwaliteit van de lichtbundel en autonomie van de lampen ... Daarnaast testen we – al dan niet omkaderd – de ergonomie en betrouwbaarheid ook nog eens op het terrein.

Produceren en controleren Tijdens de productiefase wordt de kwaliteit doorheen de hele keten gecontroleerd: automatische controle van de operaties door de productiemachines en menselijke controles op de belangrijkste punten, aangevuld met antifoutensystemen en een eindcontrole van elk product afzonderlijk.

Garantie van de producten

© Petzl / Pascal Tournaire

Op alle producten van Petzl geldt een garantie van drie jaar. De dienst-na-verkoop van Petzl streeft ernaar om elk probleem binnen de zeven werkdagen op te lossen.

Bekijk deze twee video's op Petzl.com voor meer info: - kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten – het engagement van Petzl, - hoofdlampen – een verhaal van kwaliteit.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT


4

VERTICALITEIT Technieken Basisprincipes van het werken op hoogte Moeilijke toegang en nauwe ruimtes

pagina 6 8

Boomsnoeien 14 Energie en bekabeling

18

Gebinten en dakbedekking

22

Basisprincipes van reddingswerk

28

EXO zelfevacuatie

30

Reddingswerk ter plaatse

32

Technisch reddingswerk

36

Kabelbaanevacuatie 40

Producten Gordels 46 Helmen 64 Leeflijnen en absorbers

72

Mobiele antivalbeveiligingen

82

Karabiners 86 Afdaalapparaten 94 Stijgklemmen 100 Katrollen 106 Verankeringen 112 Touwen 118 Tassen en accessoires

122

Productindex 156

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

© vuedici.org / Profil Energy


6

Basisprincipes van het werken op hoogte

Waarschuwing • Voordat u de in dit document voorgestelde technieken kunt toepassen, dient u eerst de informatie uit de technische handleiding van uw

producten te begrijpen. • Het aanleren van gepaste technieken en veiligheidsmaatregelen gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid. De oplossingen van Petzl

worden louter ter informatie opgegeven en zonder garantie op doeltreffendheid in uw eigen werkomgeving. De toepasselijkheid van de technische oplossingen varieert naargelang de situatie. Voer dus steeds zelf een risicoanalyse op het terrein uit. • De beheersing van de voorgestelde technieken vereist een opleiding en specifieke training bij een gespecialiseerd vormingsinstituut.

Algemene informatie valrisico's Werkers op hoogte moeten absoluut inzicht hebben in de verschillende valrisico's. De ernst van een val is afhankelijk van een aantal onafhankelijke parameters: • Gewicht van de gebruiker met uitrusting:

Hoe zwaarder het gewicht, hoe meer energie er tijdens een val vrijkomt. • Hoogte van de val:

Hoe groter de hoogte van de val, hoe meer energie er vrijkomt. Bovendien loopt u meer risico om tegen iets aan te botsen. • Positie ten opzichte van de verankering:

Antivalsysteem Het antivalsysteem dient ter beveiliging, en is niet afhankelijk van het voortbewegings- of werkplaatspositioneringssysteem. Het antivalsysteem verhindert dat de gebruiker bij een val niet op de grond terechtkomt. Zijn rol: de val opvangen om zodoende de kracht van de schok op de gebruiker te beperken. Bij het gebruik van dit systeem moet u dus steeds een minimale vrije ruimte tot de grond voorzien voor een eventuele vrije val: de tirant d’air.

Als de werker zich boven de verankering bevindt, wordt de impact van de val groter. De term 'valfactor' wordt soms gebruikt om de positie van de werker ten opzichte van de verankering en de ernst van de val aan te geven. De inhoud van deze term wordt aangepast naargelang de klim-, werkplaatsbeperkings- of werkplaatspositioneringssituatie, met een leeflijn in dynamisch touw. Voorzorgsmaatregelen naargelang het gebruikte systeem: de technische handleidingen definiëren de gebruiksbeperkingen van de apparaten, met name op het vlak van de hoogte van de val en de werkpositionering ten opzichte van de verankering.

Werkpositionering Een werkpositioneringssysteem ondersteunt de gebruiker en helpt hem om zich heel precies, steunend op de voeten, te positioneren. Dit systeem is niet ontworpen om een val te stoppen. De gebruiker moet onder spanning staan op zijn positioneringssysteem. Het werkpositioneringssysteem moet aangevuld worden met een valstopsysteem.

Werkplaatsbeperking Met een systeem voor werkplaatsbeperking kan de werkruimte gelimiteerd worden zodat de werker zich niet naar een zone met een potentieel valrisico kan begeven. Dit soort installatie is niet bedoeld om een hoogteval tegen te houden.

Hangend werken De gebruiker werkt hangend, want hij steunt niet langer op zijn voeten, maar wordt vooral ondersteund door zijn gordel. De last wordt dus verdeeld over de heupriem, de beenlussen en het zitje.

www.indmar.nl


Valimpact Een valstopsysteem beperkt de kracht van de schok op de gebruiker.

Voorbeeld voor 80 kg

Dit bestaat doorgaans uit een energieabsorber die scheurt om de krachten op een gegeven stopafstand te kunnen beperken.

JANE of PROGRESS leeflijn zonder energieabsorber

Een leeflijn in dynamisch touw heeft een lage energieabsorptiecapaciteit. Het gebruik ervan is dus onderhevig aan belangrijke voorzorgsmaatregelen: de hoogte van een mogelijke val beperken en een werkpositionering onder de verankering naleven.

Valfactor 0,5

Valfactor 1

ABSORBICA leeflijn met energieabsorber

Valfactor 2

Een leeflijn in bandlus of een kabel, zonder energieabsorptiecapaciteit, mag niet gebruikt worden om een val tegen te houden.

Fc < 6 kN

Fc > 6 kN

Fc > 6 kN

Fc < 6 kN

De tirant d’air is de minimaal te voorziene ruimte die onder de gebruiker vrij moet blijven om elke botsing met een hindernis bij een val te vermijden. Bij de berekening van de tirant d’air moet u rekening houden met: - de valstopafstand van het mobiele apparaat en/of de lengte van de leeflijn, - de uitscheuringslengte van de energieabsorber, - de afstand tussen de voeten van de gebruiker en het inbindpunt van het antivalsysteem met de gordel, - een veiligheidsmarge van 1 m, - de elasticiteit van het touw die varieert naargelang de situatie en die u bij de berekening van de tirant d’air moet tellen.

Tirant d’air

Houd bij een valstopsysteem rekening met de lengte van de connectors die de valhoogte beïnvloedt. In de technische handleiding van elk apparaat vindt u een schatting van de tirant d’air.

Meer weten over de berekening van de tirant d’air? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com. www.petzl.com

Anticiperen met snelle evacuatiemiddelen • De gevolgen van het bewegingloos hangen verminderen:

Als een werker na een val bewusteloos is of zich niet meer kan bewegen, dan moet er dringend ingegrepen worden, want bewegingloos blijven hangen kan in zo'n geval levensgevaarlijk zijn. De werkploegen moeten voldoende opgeleid zijn en over de nodige uitrusting beschikken om een gewonde snel te kunnen evacueren. • Een gewonde zelf evacueren:

De evacuatieoplossingen van werklui moeten bij de opening van elke werf bepaald worden. Bij de installatie van de werktouwen kunnen eveneens afkoppelbare systemen voor evacuatie naar beneden voorzien worden. De regels voor solowerk: een werker mag alleen op een hoogte werken, maar er moet minstens één persoon op de werf aanwezig zijn met de juiste opleiding en uitrusting om te evacueren.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

Tirant d’air


8

Moeilijke toegang en nauwe ruimtes Moeilijke toegang Werksituaties met moeilijke toegang situeren zich vooral op grote hoogte, hangen soms over en lenen zich niet voor de installatie van een systeem om zich collectief voort te bewegen. Het bereiken van de werkplaats gebeurt met behulp van touwen door gespecialiseerde manschappen die opgeleid zijn in rope access technieken. Dit kan van bovenaf (veiliger en eenvoudig te installeren) of van onderaf (voortbeweging verzekerd door een voorklimmer die bv. een touw rond een vast punt werpt om daarna te kunnen opklimmen langs touw, of door het toepassen van de alpiene techniek). Deze benadering kan ook gebruikt worden voor alle werken van korte duur of daar waar het plaatsen van collectieve beveiliging niet verantwoord is.

Nauwe ruimtes Operaties in nauwe ruimtes brengen nog andere specifieke moeilijkheden met zich mee dan situaties met moeilijke toegang, met name door plaatsgebrek of door de afwezigheid van autonome voortbewegingsmethodes.

Am’D en CAPTIV De Am’D asymmetrische karabiner in aluminium heeft een D-vorm die bijzonder goed aangepast is aan de verbinding van diverse apparaten, zoals een afdaalapparaat of leeflijn voor werkpositionering. Dankzij het soepele ontwerp van de binnenkant en het Keylock systeem verlopen de manipulaties gemakkelijker.

NEW 2016

U kunt de Am’D karabiner verbinden met de CAPTIV bevestigingsbeugel, wat de belasting van de karabiner in de richting van zijn grote as bevordert, het risico op kantelen beperkt en het apparaat of de leeflijn solidariseert.

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Reworking the masonry on the Chartrain Dam maintained by the Roannaise de l’eau in Loire, France. © Petzl / vuedici.org / L.Moretton


10

Moeilijke toegang 1. Installatie van de touwen Uitbalancering van de verankeringen met het touw

Keuze van het materiaal van de verankeringen naargelang de omgeving STEEL

Verdeelknoop 'Bunny Ears' (voor uitbalancering van de verankeringen)

STAINLESS

HCR

Binnen of gerichte interventie

Buiten

Ultracorrosieve omgeving

Uitbalancering van de verankeringen met een bandlus. Invloed van de hoek op het verdelen van de krachten PROTEC

50 %

58 %

50 %

58 % 60째

< 8째

Bijzonder geval: een beschadigd stuk van het touw met een vlinderknoop isoleren 100 %

100 %

100 %

100 % 120째

100 %

Verankering op een balk

Dubbele vissersknoop (voor het uiteinde van het touw of het maken van een touwlus)

2 x 22 kN 8 kN www.indmar.nl

16 kN


Vaste verankering

Afkoppelbare verankering

Meer weten over het maken van een leeflijn met de ASAP? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com.

RIG

3. Werkpositionering - beveiligde stop

2. Afdaling

Opgelet, denk eraan uw toestel te vergrendelen in werkpositionering

ASAP LOCK

CAPTIV

ASAP LOCK

RIG

De CAPTIV bevestigingsbeugel bevordert de belasting van de karabiner in de richting van zijn grote as, beperkt het risico op kantelen en solidariseert het apparaat.

CAPTIV

AVAO

www.petzl.com

Hoe kiest u de beste karabiner voor de verbinding van het Iâ&#x20AC;&#x2122;D afdaalapparaat aan de gordel? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

www.petzl.com


12

Moeilijke toegang 5. Opklim Lange opklim langs touw met een ASCENSION handgreep en PANTIN voetstijgklem (gelijktijdige techniek).

Korte opklim langs touw met de ASCENSION stijgklem en de ROLLCLIP katrol-karabiner op het teruglooppunt.

ASCENSION ROLLCLIP

ASCENSION VERTIGO TWIST-LOCK

PROGRESS

CROLL RING OPEN

ASAP LOCK

ASAP LOCK PANTIN

6. Doorsteken van een fractionering bij het opklimmen 1. Verbind u in de fractionering en breng de ASAP LOCK over.

2. Steun op de voetlus en maak de CROLL los.

3. Zet het opklimmen in en maak uw leeflijn los.

ASCENSION

ASAP LOCK

CROLL

PROGRESS ADJUST

FOOTCORD

www.indmar.nl


Nauwe ruimtes 1. Gecombineerd takel- en daalsysteem • Voordeel: snelle overgang van de ene op de andere

fase (daling/stijging). • Nadeel: koordlengte gelijk aan 4x de te

overbruggen afstand.

PAW

MINDER

RIG

ASCENSION

Afdaling

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

TWIN

Opklim

2. Individuele takel- en daalsystemen • Voordeel: koordlengte gelijk aan de te overbruggen

afstand. • Nadeel: manipulaties nodig om van de ene fase

naar de andere over te gaan (daling/stijging).

PAW

PAW

JAG TRAXION RIG

RIG

ASCENSION

JAG BASIC

Afdaling

Opklim www.indmar.nl

VERTICALITEIT


14

Boomsnoeien Om zich voort te bewegen of te werken in bomen gebruikt de boomsnoeier de techniek van het voortbewegen op touw, als het onmogelijk of niet geschikt is om externe middelen zoals een hoogtewerker of ladder in te zetten. Eerst installeert hij een touw vanaf de grond en plaatst dan een systeem voor de opklim langs touw, dat hij in functie van de vorm ĂŠn de hoogte van de boom bepaalt. Als de boomsnoeier in positie is, moet hij zich correct en comfortabel in evenwicht houden (gordel met inbindbrug en verstelbare leeflijnen). Het werkpositioneringssysteem moet tijdens een snoeioperatie steeds gedubbeld worden.

NEW 2016

MICROFLIP De MICROFLIP is een verstelbare gewapende leeflijn voor werkpositionering tijdens het boomsnoeien. Dankzij de kabelkern wordt het risico op doorsnijden van het touw beperkt en kunt u zich gemakkelijk verplaatsen in de boom. De gele kleur zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid.

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Felling a large pine tree in the town of Uchaux in the Vaucluse region, France. Š Petzl / M.Daviet / L.Pierron


16

Boomsnoeien Toegang tot kruin

Verplaatsing in de boom: naar de boom toe

Techniek voor het opklimmen met dubbeltouw: De boomsnoeier klimt omhoog op zijn toegangstouw (paars touw). Bij een horzelaanval of een ander probleem kan hij zich op zijn werktouw (blauw touw) evacueren. Een afbindknoop beveiligt de ZIGZAG. Deze techniek voor het opklimmen biedt een zeer goed rendement.

De ZIGZAG wordt gemonteerd op een verstelbare inbindbrug. De brug is verlengd, wat voor een betere ergonomie zorgt als u naar de boom toe terugkeert. Dankzij de ruimte tussen de ZIGZAG en de gordel kunt u met beide handen aan het vrije touweinde trekken.

ZIGZAG

Verstelbare inbindbrug

ASCENTREE

ZIGZAG

SEQUOIA

PANTIN

www.petzl.com

Hoe beveiligt u de ASCENTREE met de ZIGZAG? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com.

De pal voor de PANTIN houdt het touw in het apparaat tijdens de opklimmen langs touw.

www.indmar.nl


Werkpositionering: dubbel punt

Stronk doorzagen

Stabilisatie met de ZIGZAG op het werktouw en met een verstelbare ZILLON leeflijn op een extra verankering.

Zagen met een tweede beveiligingssysteem. Met de ZIGZAG kunt u een tweede systeem installeren en u evacueren in geval van problemen.

MICROFLIP

MICRO SWIVEL

ZILLON

ZIGZAG

ZIGZAG

SEQUOIA

www.petzl.com

Hoe installeert u uw tweede verzekeringspunt zonder fausse fourche op een stronk? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

SEQUOIA


18

Energie en bekabeling Typisch voor dergelijke werksituaties zijn verplaatsingen op bv. masten, antennes en windmolens. Deze situaties zijn ook typisch voor de op- of afbouw van structuren voor evenementen. De toegepaste verplaatsingstechnieken zijn direct afhankelijk van elke structuur en de aan/ afwezigheid van collectieve beveiligingssystemen. Zijn deze systemen niet aanwezig, dan moeten alle collega's zelf hun eigen veiligheid verzekeren met Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Om zich te beveiligen bij een val, moet elke persoon verplicht een valstopsysteem gebruiken (bv. zelfbeveiliging op een structuur met een leeflijn met energieabsorber of op een beveiligingstouw met een mobiele antivalbeveiliging). Indien nodig, zal de uitrusting worden aangevuld met een werkpositioneringssysteem zodat hij de handen vrij heeft voor het werken. Als de structuur uitgerust is met collectieve beveiligingen, kan het gebruik van een werkpositioneringssysteem (verstelbare leeflijn) volstaan.

NEW 2016

VOLT WIND De VOLT WIND antival- en werkpositioneringsgordel is ontworpen voor de windmolensector: met beschermingen ter hoogte van de taille en onder het dorsale punt om slijtage tijdens de verplaatsingen op de windmolen te beperken. De gordel is voorzien van een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee u het valstop-apparaat in ventrale positie kunt verbinden en zo een optimaal comfort tijdens de vooruitgangsfasen verzekert.

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Maintenance on a wind meter and beacon light at the top of a modern wind turbine. Deining. Deutschland. © Petzl / Lafouche / Max Bögl


20

Energie en bekabeling 1. Beveiligde opklim met een dubbele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber

2. Werkpositionering op verstelbare leeflijn Het zitje kan gebruikt worden met een spreidingsstaaf (spreader bar) waarop de GRILLON verbonden is.

ABSORBICA-Y

MICRO SWIVEL ABSORBICA-Y

VOLT

Zitje

www.petzl.com

Meer weten over de impact van de valfactor op de tirant d’air? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com.

www.indmar.nl


Windmolen 1. Opklim beveiligd door een valstopapparaat dat op een rail bevestigd is

2. Vooruitgang met een dubbele leeflijn met ge誰ntegreerde energieabsorber

Het valstop-apparaat is bevestigd op het ventrale antivalinbindpunt van de gordel (LADDER CLIMB), wat de spanning op de heupriem verdeelt en een optimaal comfort tijdens de vooruitgang verzekert. Bij een val gaat dit inbindpunt naar de sternale positie om een verticale positie van het lichaam na de val te verzekeren.

Om het risico op een val te beperken, is de gebruiker aan weerszijden verbonden met de twee uiteinden van de leeflijn met energieabsorber.

ABSORBICA-Y

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

HARNAIS

www.petzl.com

Meer weten over het gebruik van de karabinerhouders van de antivalleeflijnen? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT


22

Gebinten en dakbedekking Voordat u op een dak begint te werken, moet u een veiligheidssysteem installeren voor het geval u uitglijdt of valt. Het soort installatie wordt bepaald in functie van de duur van de werkzaamheden. Voor langdurige werkzaamheden moet de beveiliging verzekerd worden door collectieve beveiligingssystemen om elk risico op een val uit te sluiten. Voor een kortstondige, gerichte actie zal de beveiliging d.m.v. individuele beveiligingen verzekerd worden. Meestal hebt u PBM's nodig om de collectieve beveiligingen te installeren als het gebouw hiermee niet uitgerust is. In deze situatie is het valrisico maximaal. Iedere persoon moet verplicht een valstopsysteem gebruiken (bv. energieabsorber met mobiele antivalbeveiliging en beveiligingstouw). Als er voldoende collectieve beveiligingen aanwezig zijn, volstaat een werkpositioneringssysteem met een verstelbare leeflijn perfect met het oog op het valrisico.

NEWTON EASYFIT NEW 2016

De NEWTON EASYFIT antivalgordel is gemakkelijk aan te trekken dankzij het EASYFIT concept: een vest zorgt ervoor dat de gordel mooi in vorm blijft. Dankzij de FAST automatische gespen op de borst en aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrekken wanneer u met uw voeten op de grond staat. U kunt uw MGO karabiners ergonomisch opbergen. Bovendien is de gordel voorzien van valindicatoren.

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Glass panel roofing at the «Cité des Civilisations du Vin» in Bordeaux, Aquitaine region, France. © Petzl / vuedici.org / X-TU Architects / Coveris /Adrenaline33


24

Gebinten en dakbedekking 1. Toegang tot het dak Installatie van een touw met afkoppelbare verankering, beveiligde opklim met de ASAP. a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

ASAP

2. Interventie van lange duur Met individueel positioneringssysteem en collectieve beveiliging.

AVAO

GRILLON GRILLON

www.indmar.nl


3. Werkzaamheden van korte duur Met individueel valstopsysteem.

• Werken op randen.

NEWTON EASYFIT

ASAP

CAPTIV

NEWTON EASYFIT

Meer weten over het gebruik van de ASAP op een hellend vlak? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com. www.petzl.com

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

• Werken in het midden van het dak (beperkte toegangszone).


26

Reddingsacties

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Helicopter rescue exercises over the Aiguille de la République in the Mont Blanc massif, France. © Petzl / Lafouche / PGHM / CNISAG


28

Basisprincipes van reddingswerk Het onbeweeglijk hangen in een gordel, zelfs van korte duur, kan ernstige fysiologische letsels veroorzaken. In geval van een ongeluk moet u snel kunnen ingrijpen met een techniek die aangepast is aan de situatie. Zelfevacuatie Op werkplaatsen waar de hoofdtoegang kan belemmerd worden door brand, moeten de personen snel uit het gebouw kunnen evacueren. Zij beschikken over evacuatiekits. Deze kits zijn ofwel draagbaar, ofwel permanent bevestigd op de structuur. Wanneer er geen geĂŻdentificeerde verankeringen zijn, kunnen de personen gebruikmaken van systemen met een verankeringshaak. In beide gevallen worden de ploegen regelmatig getraind, zodat ze niet panikeren als er brand uitbreekt. Reddingswerk ter plaatse Bij het openen van een werkzone, moet het bedrijf een risicopreventieplan opstellen (inventaris van de risicosituaties): 1. Zij moet haar personeel beschermen tegen hoogtevallen. De collectieve of individuele oplossingen die werden weerhouden, moeten toelaten de ploeg te beschermen tijdens het werk. 2. Bij een incident moet het bedrijf de nodige reddingssystemen hebben voorzien om het slachtoffer te kunnen bereiken, te bevrijden en te evacueren. Deze oplossingen zijn vastgelegd op basis van: - gebruiksklare en gebruiksvriendelijke reddingskits die aangepast zijn aan verschillende situaties, - persoonlijk materiaal van de werker op hoogte (deze oplossing vereist ervaren en perfect getrainde ploegen). In beide gevallen zijn de ploegen regelmatig getraind om snel te kunnen ingrijpen bij een ongeluk.

1. Bij het slachtoffer komen In bepaalde gevallen is het moeilijk om bij het slachtoffer te komen. In dit geval worden de technieken voor moeilijke toegang gebruikt. Wanneer de toegang mogelijk is van bovenuit, gebruiken de reddingswerkers de technieken van afdaling op touw. Wanneer een toegangstouw aanwezig is, kunnen de reddingswerkers opklimmen met de combinatie stijgbeugel/ventrale stijgklem. In andere situaties zijn ze verplicht om klimtechnieken te gebruiken om tot bij het slachtoffer te komen.

Technisch reddingswerk De technische reddingsploegen moeten in elke situatie vlug kunnen ingrijpen. Ze moeten dan ook de efficiĂŤntste en snelste weg naar het slachtoffer kiezen. - Wanneer de toegang gemakkelijk of mogelijk is met mechanische middelen, kunnen ze het hulpmateriaal vlotjes meenemen. - Wanneer de toegang moeilijker is, kunnen ze gebruikmaken van toegangstechnieken op touw, van bovenuit of van onderuit. Ze beschikken dan over licht en polyvalent materiaal. - Tot slot kan een helikopter ingezet worden als het slachtoffer moeilijk bereikbaar en/of ver verwijderd is, bv. in de bergen. Kabelbaanevacuatie De evacuatie van gebruikers van een kabelbaan gebeurt volgens een evacuatieplan. De reddingskits zijn samengesteld om precies te beantwoorden aan de noden van elke kabelbaanuitbater.

www.indmar.nl


2. Het slachtoffer bevrijden Het takelen

3. Het slachtoffer evacueren

Door een betere krachtverhouding van de inspanningen via een katrolsysteem kunt u het slachtoffer gemakkelijk optillen. Wanneer een reddingswerker alleen optreedt, zal hij een takelsysteem installeren om minder inspanningen te moeten leveren. Het nadeel is dat deze oplossing een grote touwlengte vereist. Als er voldoende reddingswerkers zijn, hebben ze een minder zwaar takelsysteem nodig en kunnen ze sneller ingrijpen. 46 daN 46 daN

Naar beneden gebeurt de evacuatie met een afdaalapparaat. Dit is de meest eenvoudige techniek die gewoonlijk gebruikt wordt. Wanneer de evacuatie naar beneden onmogelijk is, wordt het slachtoffer geëvacueerd van bovenuit of horizontaal. Van bovenuit gebruiken de reddingswerkers de balanstechniek of het takelsysteem. Bij de horizontale evacuatie worden er één of meerdere touwen gespannen. Eén touw dient voor de verplaatsing, een ander is gebruikt voor het beveiligen en een laatste voor het voortbewegen van de draagberrie.

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

De balanstechniek Dit is een systeem van tegengewicht. De reddingswerker bevindt zich aan de ene zijde, het slachtoffer aan de andere. De 100 daN reddingswerker ontlast het touw aan de kant van het slachtoffer 100 daN door eraan te trekken. Het slachtoffer gaat omhoog en de reddingswerker naar beneden. Het geheim van dit systeem is dat het gemakkelijk te realiseren is met weinig materiaal. Deze balanstechniek inzetten is de etappe die de meeste energie vraagt. Daarna moet u opletten dat het systeem niet oncontroleerbaar wordt. Wees dubbel voorzichtig wanneer er een groot verschil in gewicht is tussen de reddingswerker en het slachtoffer.

Voorbeeld van het takelen

Naar beneden

Naar boven

46 daN 46 daN 80 daN 80 daN

27 daN 27 daN 46 daN 46 daN

100 daN 100 daN

46 daN

110 daN 110 daN 100 daN 100 daN 100 daN

Voorbeeld van de balanstechniek

Horizontaal

80 daN 80 daN

27 daN 27 daN

80 daN 80 daN

27 daN 27 daN

110 daN 80 daN 110 daN 27 daN 110 daN 110 daN www.indmar.nl 110 daN

VERTICALITEIT


EXO zelfevacuatie Het Fire Department van New York (FDNY) wou een bijzonder gedetailleerd onderzoek voeren naar zijn behoeften, zodat ze iedere brandweerman konden uitrusten met een persoonlijk beschermingssysteem waarmee ze zichzelf in nood uit een brandend gebouw konden evacueren. Heel wat technische oplossingen werden uitgewerkt en meer dan 5000 testen werden uitgevoerd in hun opleidingscentra. In de loop van deze studie heeft het FDNY Petzl gevraagd om een toestel te ontwerpen op basis van de GRIGRI (afdaalzekeringsapparaat) en een nieuwe individuele noodevacuatietechniek te ontwikkelen om zo veilig mogelijk uit een brandend gebouw te geraken. Sinds 2006 zijn alle brandweermannen in New York en verschillende andere korpsen in de wereld met het EXO systeem uitgerust. New York Fire Department, USA Š Kyra Neeley

30

EXO Het EXO individueel evacuatiesysteem heeft een verankeringshaak die aangepast is aan configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor brandweerinterventies in een brandend gebouw (bevestiging, als laatste redmiddel, over de rand van een venster).

www.indmar.nl


Snelle horizontale verplaatsing. 1

2 EXO

3

Uitklim van een raam terwijl u de verankeringshaak ter hoogte van de vensterrand houdt. Vastklemmen van het linkerbeen tegen de binnenmuur om de actie te starten.

U goed positioneren onder het raam terwijl u het vrije touweinde vasthoudt.

Afdaling: handeling van de hand op de handgreep om de afdaling in te zetten, de andere op het touw om de afdaalsnelheid te regelen.

EXO

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

DIT PRODUCT VEREIST ABSOLUUT EEN SPECIFIEKE PETZL OPLEIDING www.indmar.nl

VERTICALITEIT

VERTICALITEIT


32

Reddingswerk ter plaatse Als een slachtoffer niet meer in staat is om zichzelf te evacueren, moet de ploeg aanwezig op de werkplaats onmiddellijk tussenkomen en het slachtoffer in veiligheid brengen, in afwachting van de komst van externe hulpdiensten. Hiervoor moet het personeel een aangepaste opleiding en regelmatige bijscholingen volgen. Zij komen tussen met hun eigen materiaal of specifieke reddingskits, volgens de richtlijnen van het noodplan op de werkplaats.

JAG RESCUE KIT NEW 2016

De JAG RESCUE KIT omkeerbare reddingskit is steeds gebruiksklaar zodat u snel in actie kunt schieten. Hij is ontworpen om een slachtoffer te bevrijden en gemakkelijk te evacueren naar beneden. Dankzij de hijskit kunt u de vereiste kracht om het slachtoffer tijdens de bevrijding te hijsen, met 75% verlagen.

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Partner rescue exercise on a wind turbine in Deining, Germany. © Petzl / Lafouche / Max Bögl


34

Reddingswerk ter plaatse Bevrijding en evacuatie van een slachtoffer op de CROLL Interventie vanaf beneden door een medeklimmer met zijn eigen materiaal. De reddingswerker moet eerst de risico's analyseren en onder meer de staat van de touwen van het slachtoffer controleren voordat hij tussenkomt. Het balanssysteem wordt gebruikt om het slachtoffer op het afdaalapparaat over te brengen. De reddingswerker beklimt het beveiligingstouw van het slachtoffer.

1

2

ASAP LOCK

PROGRESS

RIG

1. De reddingswerker gaat over op zijn RIG afdaalapparaat, verbindt zich met het slachtoffer en brengt zijn ASAP boven het slachtoffer aan.

RING OPEN

2. De reddingswerker maakt een tweede verbinding. Zo kan hij eventueel hinderend materiaal van het slachtoffer verwijderen.

3

4

3. Op het touw van het slachtoffer installeert de reddingswerker zijn voetlus in een balanssysteem op de ASCENSION stijgklem. 4. Terwijl hij tegengewicht op zijn voetlus biedt, blokkeert de reddingswerker het doorglijden van het touw in de CROLL en heft het slachtoffer op. Hij maakt de CROLL los en haalt het touwoverschot van het RIG afdaalapparaat maximaal in.

ASCENSION

FOOTCORD

CROLL

5. De reddingswerker, onder spanning op de RIG, recupereert zijn stijgklem. Hij installeert een karabiner met remfunctie en begeleidt het slachtoffer tot op de grond.

RIG

www.indmar.nl


Bevrijding en evacuatie met een omkeerbare reddingskit • Evacuatie zonder begeleiding (het slachtoffer vereist geen bijzondere aandacht of er is voldoende vrije ruimte voor de evacuatie):

1. Slachtoffer hangt vast aan zijn leeflijn met energieabsorber die door de val uitgescheurd is. 2. Hijsen (door te takelen kunt u het slachtoffer bevrijden). 3. Het slachtoffer laten zakken.

1

2

3

JAG RESCUE KIT

• Begeleide evacuatie (slachtoffer wordt beschermd en verwijderd van de structuur):

1. Slachtoffer hangt vast aan zijn leeflijn met energieabsorber die door de val uitgescheurd is. 2. Hijsen (door te takelen kunt u het slachtoffer bevrijden). 3. Begeleide afdaling. www.petzl.com

1

2

3

Hoe gebruikt u de JAG RESCUE KIT om een slachtoffer hangend aan een touw te redden? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com.

JAG RESCUE KIT

ABSORBICA-I

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

ABSORBICA-I


36

Technisch reddingswerk De technische reddingsploegen worden ingezet als de situatie bijzonder moeilijk of gevaarlijk is. Zij zijn hiervoor specifiek opgeleid en intensief getraind, en kunnen op alle soorten terreinen aan de slag. Deze specialisten beheersen perfect alle technieken voor voortbeweging en beveiliging op touwen. • Evacuatie naar beneden toe: wordt uitgevoerd dankzij de zwaartekracht, volgens verschillende technieken die bepaald worden in functie van de omstandigheden van het terrein. • Evacuatie naar boven: deze operatie in teamwerk vereist een perfecte coördinatie van alle leden. Bovendien moeten hiervoor soms bijzonder complexe technieken worden ingezet: takelsysteem met mechanische lier, realiseren van een hijssysteem met lichte katrollen, slinger ... • Evacuatie met tyrolienne: deze methode wordt gebruikt bij een moeilijke ruimtelijke situatie (stedelijke of industriële site, nauwe ruimte, canyon...). • Evacuatie per helikopter: deze techniek is geschikt wanneer het slachtoffer moeilijk bereikbaar en/of ver verwijderd is, of wanneer de interventie zeer snel moet gebeuren. Voor deze toepassing zijn specifieke eenheden nodig. NEW 2016

RESCUCENDER De RESCUCENDER is een stijgklem met kam, eenvoudig in gebruik en ergonomisch, en kan gebruikt worden bij het takelen als tractiesysteem of teruglooprem. De te openen kam maakt het mogelijk om de stijgklem gemakkelijk op elk punt van het touw te installeren of te verwijderen.

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Helicopter rescue exercises off of the Aiguille de la République in the Mont Blanc massif, France. © Petzl / Lafouche / PGHM / CNISAG


38

Technisch reddingswerk Evacuatie naar boven en horizontaal in een nauwe ruimte

1

1. Hijsen van de NEST draagberrie door een reddingswerker in tegengewicht op stijgklemmen. Een reddingswerker reguleert het hijsen. Een derde reddingswerker beveiligt met een tweede touw. 2. De reddingswerker onderaan gaat over op een afdaalapparaat en geeft touw. De beveiliger takelt de NEST draagberrie zodat hij die met de STEF horizontaal kan kantelen. 3. Recuperatie van de NEST door de medeklimmers.

2

PRO TRAXION

JAG TRAXION

I’D

JAG RESCUCENDER RING OPEN PRO STEF

ROLLCLIP

NEST

3

I’D

www.indmar.nl


Evacuatie naar boven en dan horizontaal door gelijktijdige tractie op twee touwen De blauwe touwen worden tegelijk gebruikt als werktouw en als beveiligingstouw.

JAG

Iâ&#x20AC;&#x2122;D JAG TRAXION

CAPTIV

SET CATERPILLAR

Meer weten over de prestaties van de I'D als back-upbeveiliging? Raadpleeg de technische informatie op Petzl.com. www.petzl.com

Evacuatie per helikopter met de LEZARD leeflijn voor het takelen per helikopter Tijdens de reddingsactie is de reddingswerker bij het neerzetten en aanhaken van het slachtoffer in een bepaalde fase met zowel de helikopter als de wand verbonden: dit is een kritieke situatie, vooral als er turbulenties zijn. De LEZARD leeflijn kan deze fase beveiligen: indien de helikopter ongewenst vertrekt, werpt de LEZARD de verstelbare leeflijn af. De verstelbare leeflijn blijft verbonden met de wand en de reddingswerker en/of het slachtoffer blijven verbonden met de helikopter.

â&#x2030;&#x2C6; 20 kg

Voor dit product is er absoluut een aangepaste Petzl opleiding vereist.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

RESCUCENDER


40

Kabelbaanevacuatie In geval van defect aan een kabelbaan, moet de uitbater de passagiers evacueren in overeenstemming met het evacuatieplan. Dit document duidt exact aan hoe alle operaties uitgevoerd moeten worden en welke menselijke en materiële middelen aangewend moeten worden. Alle passagiers moeten binnen een bepaalde tijdsspanne geëvacueerd zijn. Deze operaties worden gewoonlijk uitgevoerd door het personeel van de kabelbaan. Bij moeilijkheden kan de uitbater ook de hulp inroepen van georganiseerde reddingsploegen. De evacuatie van een kabelbaan vraagt het toepassen van specifieke verplaatsingstechnieken op kabel. Voor een maximale efficiëntie, worden deze operaties gelijktijdig gevoerd door verschillende autonome ploegen, gewoonlijk bestaande uit twee personen (waarvan de ene hangend gepositioneerd is op de kabel om de passagiers te evacueren, en de andere de passagiers op de grond opvangt en de bewegingen van zijn collega leidt). Het succes van deze operaties is sterk afhankelijk van de opleiding en de training van het personeel van de exploitatie (minstens 1 maal per jaar).

NEW 2016

ABSORBICA-Y 150 en MGO OPEN 60 De ABSORBICA-Y 150 antivalleeflijn is voorzien van een compacte en geïntegreerde energieabsorber. Hij is ontworpen voor de permanente beveiliging bij het passeren van fractioneringen, bv. tijdens het voortbewegen op een mast. De uiteinden zijn elastisch om de voortbeweging niet te belemmeren. U kunt de antivalleeflijn uitrusten met MGO OPEN 60 karabiners met grote opening, die u kunt hergebruiken wanneer de leeflijn beschadigd raakt.

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERTICALITEIT

Ski lift evacuation exercise off of the Gabiet-Passo dei Salati cable cars in Gressoney, Val D’Aoste, Italy. © Petzl / Lafouche / Monterosa S.P.A.


42

Kabelbaanevacuatie I’D S

Evacuatie van een stoeltjeslift door een reddingswerker via de kabel De technieken voor de evacuatie van een stoeltjeslift verschillen veel van geval tot geval. De keuze van de technieken is afhankelijk van de helling van de kabel, de hoogte van de lift, de afstand tussen de masten, het aantal te evacueren passagiers, de zone waar de mensen terechtkomen na de evacuatie … Om deze operatie goed en snel uit te voeren, is de nodige training vereist.

ABSORBICA-Y MGO

1. Toegang van de reddingswerker tot het stoeltje De beveiliging kan vanaf de mast gebeuren. Zo kan een wederzijdse controle van het systeem uitgevoerd worden voordat de reddingswerker zich op de kabel lanceert. De reddingswerker staat onder spanning op de ROLLCAB. De GRILLON leeflijn is iets losser met het oog op de afdaling langs de kabel.

I’D S CONNEXION VARIO

ROLLCAB

MGO OPEN

SWIVEL OPEN BERMUDE GRILLON

Overzicht van de producten waarmee u de reddingskit kunt samenstellen: - BERMUDE, - I’D S, - CONNEXION VARIO, - ROLLCAB, - SWIVEL OPEN, - PAW S, - JANE, - GRILLON, - MGO OPEN, - GO x 4, - Am’D x 4, - AXIS 11 mm.

www.indmar.nl


2. Evacuatie van de passagier

Niet-limitatieve informatie. Raadpleeg de andere pagina's, de gebruiksinstructies en de technische handleidingen. Technische vorming is noodzakelijk.

De reddingswerker daalt af op de GRILLON leeflijn tot aan het stoeltje. Hij installeert de BERMUDE evacuatiegordel op het slachtoffer en evacueert het slachtoffer met zijn Iâ&#x20AC;&#x2122;D S afdaalapparaat.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT


44

00 kg

Producten De expertise van Petzl op het gebied van verticale uitdagingen komt tot uiting in een gamma producten speciaal ontwikkeld voor professionele werkers op hoogte en reddingswerkers. Deze producten voldoen aan alle vereisten die de professionele gebruikers alle dagen ondervinden: herhaaldelijk en intensief gebruik van het materiaal, wisselvallig klimaat, diverse interventiesituaties … Ze bevorderen een optimale ergonomie, eenvoud en gebruikscomfort, terwijl ze een absolute kwaliteit nastreven.

• Het nazicht van de uitrustingen Om de duurzaamheid van de uitrustingen tijdens hun ganse levensloop te garanderen, is een regelmatige controle noodzakelijk. Alle producten van Petzl hebben een individuele identificatiecode. Afhankelijk van de datum waarop het product werd geproduceerd, bestaat de individuele identificatiecode uit 11 of 13 tekens.

Code met 11 tekens Voorbeeld: 10271AF0721: - 10: jaar van fabricage, - 271: dag van het jaar van fabricage, - AF0721: individuele identificatie. Code met 13 tekens Voorbeeld: 15J1437590689: - 15: jaar van fabricage, - J: maand van fabricage (van A tot L, waarbij A = januari, B = februari ...), - 1437590689: individuele identificatie.

• Specifieke producten in zwarte kleur Bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gordels en stijgklemmen voor voortbeweging, bestaan eveneens in het zwart. Deze versies zijn bestemd voor beroepen waar discretie geboden is.

• Personalisering en aanpassing van producten De dienst Petzl Customization richt zich tot professionals met specifieke behoeften, die buiten het standaard productengamma vallen: - productmarkering: zeefdruk, tampondruk, transfertdruk, borduursel, laser ... - productaanpassing: andere kleuren, lengtes, afmetingen ... - ontwerp van specifieke oplossingen: een product op maat ontwikkelen. Meer weten? Neem contact op met uw Petzl verdeler.

140 kg

• Petzl oplossingen voor werkers die meer dan 100 kg wegen Voor werkers die inclusief hun uitrusting tussen 100 en 140 kg wegen, stelt Petzl aangepaste oplossingen voor. Deze oplossingen zijn: - de ASAP mobiele antivalbeveiliging, - de GRILLON en ABSORBICA leeflijnen, - de I’D en RIG afdaalapparaten, - de ASCENSION en CROLL stijgklemmen. U vindt al deze oplossingen in de technische bijsluiters van het betreffende product op www.petzl.com.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS HELMEN

Gordels

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Helmen

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Leeflijnen en absorbers

KARABINERS

Mobiele antivalbeveiligingen

AFDAALAPPARATEN

Karabiners

STIJGKLEMMEN

Afdaalapparaten

KATROLLEN

Stijgklemmen

Verankeringen en touwen

Tassen en accessoires

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

Katrollen


Gordels

Antenna maintenance work on the Monte San Salvatore tower in Lugano, Switzerland. Š Petzl / Lafouche / Swisscom Broadcast / Etavis

46

Met het oog op een zo goed mogelijke aanpassing aan de lichaamsbouw van elke gebruiker zijn de gordels van Petzl verstelbaar ter hoogte van de taille, schouders en dijen. Ze zijn voorzien van twee soorten gespen:

FAST automatische gespen U kunt de FAST automatische gespen eenvoudig en snel open en dicht doen, zelfs met handschoenen, en zonder wijziging van de afstelling.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.

DoubleBack zelfblokkerende gespen Met deze gespen is het niet nodig de band opnieuw door de gesp te halen om te vergrendelen: u kunt ze gemakkelijk in enkele seconden aanpassen.


FALCON

Lichte gordels voor verschillende reddingsacties.

BERMUDE

NEST / STEF

www.indmar.nl

PITAGOR

Draagberrie en evacuatiedriehoeken Materiaal geschikt voor reddingsacties op touw (nauwe ruimte, mechanische opklim ...).

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN FALCON ASCENT

Gordels voor reddingswerk

SEQUOIA

Zeer comfortabele gordels met inbindbrug voor een grote bewegingsvrijheid tijdens de verplaatsingen in bomen.

FALCON MOUNTAIN

SEQUOIA SRT

Gordels voor boomsnoeien

VERTICALITEIT

KATROLLEN

TOP CROLL

AVAO BOD CROLL FAST

Zeer comfortabele gordels met ge誰ntegreerde ventrale stijgklem, voor het gemakkelijker opklimmen langs touw.

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

Gordels voor moeilijke toegang

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

Gespecialiseerde gordels

VERANKERINGEN TOUWEN

Polyvalente en zeer comfortabele gordels ter bescherming tegen het valrisico, voor werkpositionering en voor ophanging.

TOP

AVAO BOD / AVAO BOD FAST

Antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordels

VOLT WIND

NEW 2016

LEEFLIJNEN ABSORBERS

NEW 2016

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

VOLT

Comfortabele en gemakkelijk te installeren gordel voor werkpositionering en ter bescherming tegen het valrisico.

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

Antival- en werkpositioneringsgordels

HELMEN

NEW 2016 NEWTON EASYFIT

NEW 2016

NEWTON

Eenvoudige en lichte gordel ter bescherming tegen het valrisico.

Zitje voor VOLT gordels

Antivalgordels

GORDELS

Standaard gordels


48

Antivalgordels Deze gordels zijn bedoeld om u te beschermen tegen vallen. Hiermee kunt u zich in het bijzonder verbinden met de ABSORBICA leeflijnen met energieabsorber of een ASAP mobiele antivalbeveiliging.

• Voor een eenvoudig gebruik

• Comfort tijdens alle fasen van het werk De NEWTON gordels zijn speciaal ontworpen om de werker tijdens zijn verplaatsingen niet te belemmeren. Dankzij het anatomische en lichte concept sluit de gordel mooi aan op het lichaam, maar biedt tegelijk een optimale bewegingsvrijheid.

• Gebruiksgemak Gemakkelijk opening en sluiting van de gordel Met de sternale FAST automatische gesp kunt u de gordel eenvoudig en snel open en dicht doen.

De banden van de NEWTON gordel zijn voorzien van een kleurencode (geel/zwart) zodat u snel de bovenste en onderste onderdelen herkent en de gordel gemakkelijk kunt aantrekken.

Onmiddellijke toegang tot alle gereedschap Dankzij de materiaallussen organiseert u probleemloos al uw gereedschap en in de doorsteeklussen kunt u gemakkelijk een TOOLBAG materiaalzakje kwijt.

• Voor een snelle installatie

• Verkrijgbaar in internationale versies De NEWTON gordels beantwoorden aan de Europese, Russische en Noord-Amerikaanse normen en beschikken over nog extra functionaliteiten.

Ergonomische opberging van de MGO karabiners De MGO karabiners van de ABSORBICA antivalleeflijnen kunnen aan de schouderriemen worden opgeborgen. Zo wordt de gebruiker niet verhinderd door zijn leeflijn en blijven de karabiners binnen handbereik. Bij een val zorgt een systeem ervoor dat de absorber kan functioneren door de MGO karabiners vrij te maken.

U kunt de NEWTON EASYFIT gordel zeer snel aantrekken doordat hij mooi zijn vorm behoudt dankzij de vest. Hij is voorzien van FAST automatische gespen op de beenlussen, waardoor u de gordel heel vlot kunt aantrekken terwijl u met uw voeten op de grond staat.

Eenvoudige controle van de gordel De sternale en ventrale inbindpunten zijn uitgerust met valindicatoren: na een val is er een rode riem zichtbaar zodat u weet dat u de gordel moet afschrijven.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

NEW 2016

NEWTON Europese versie

NEW 2016

NEWTON internationale versie Antivalgordel

NEWTON EASYFIT Europese versie Gemakkelijk aan te trekken antivalgordel

KATROLLEN

Gemakkelijk aan te trekken antivalgordel dankzij het EASYFIT concept. Een vest houdt de gordel mooi in vorm en dankzij de FAST automatische gespen op de borst en aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrekken wanneer u met uw voeten op de grond staat. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

STIJGKLEMMEN

NEW 2016

AFDAALAPPARATEN

KARABINERS

Comfortabele en gebruiksvriendelijke antivalgordel. U kunt uw MGO karabiners ergonomisch opbergen. Bovendien is de gordel voorzien van valindicatoren. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese, Russische en Noord-Amerikaanse normen.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Comfortabele en gebruiksvriendelijke antivalgordel. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

HELMEN

Antivalgordel

NEW 2016

Gemakkelijk aan te trekken antivalgordel dankzij het EASYFIT concept. Een vest houdt de gordel mooi in vorm en dankzij de FAST automatische gespen op de borst en aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrekken wanneer u met uw voeten op de grond staat. U kunt uw MGO karabiners ergonomisch opbergen. Bovendien is de gordel voorzien van valindicatoren. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese, Russische en Noord-Amerikaanse normen.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

Gemakkelijk aan te trekken antivalgordel

VERANKERINGEN TOUWEN

NEWTON EASYFIT internationale versie


50

Antival- en werkpositioneringsgordels Deze gordels beschermen de werker tegen vallen en helpen hem om zich op de werkpost te positioneren, bv. met een GRILLON leeflijn. Bovendien zijn ze specifiek ontworpen om de verticale voortbeweging op rail of kabel te vereenvoudigen.

• Voor interventies in positionering

• Optimaal comfort tijdens alle fasen van het werk Comfortabele werkpositionering De halfstijve en brede heupriem biedt een uitstekende ondersteuning van de onderrug in het geval van werkpositionering. De lichte en ademende constructie zorgt voor een maximale verluchting.

De VOLT gordel heeft een brede heupriem met een materiaallus achteraan om uw gereedschap gemakkelijk te organiseren.

Comfortabel tijdens de verticale voortbeweging op rail of kabel Tijdens een verticale voortbeweging op rail of kabel kunt u het desbetreffende valstopapparaat ter hoogte van het ventrale punt verbinden dankzij het LADDER CLIMB inbindpunt. Hij verdeelt de spanning over de heupriem en verzekert zo een optimaal comfort tijdens de voortbewegingsfasen. Bij een val gaat dit inbindpunt automatisch naar de sternale positie om een verticale positie van het lichaam na de val te verzekeren.

• Voor interventies in hangende positie

• Eenvoudige en snelle installatie EASYFIT concept U kunt de VOLT gordels zeer snel aantrekken doordat ze mooi hun vorm behouden dankzij de vest. Ze zijn voorzien van FAST automatische gespen op de heupriem en beenlussen, waardoor u de gordel heel vlot kunt aantrekken terwijl u met uw voeten op de grond staat.

De VOLT SEAT gordel heeft een geïntegreerd zitje voor extra comfort tijdens het langdurig hangen.

• Voor interventies in een windmolen • Gebruiksgemak Ergonomische opberging van de MGO karabiners De MGO karabiners van de ABSORBICA antivalleeflijnen kunnen aan de schouderriemen worden opgeborgen. Zo wordt de gebruiker niet verhinderd door zijn leeflijn en blijven de karabiners binnen handbereik. Bij een val zorgt een systeem ervoor dat de absorber kan functioneren door de MGO karabiners vrij te maken.

Inklapbare laterale inbindpunten De laterale inbindpunten kunnen ingeklapt worden zodat ze niet per ongeluk blijven vasthaken wanneer u ze niet gebruikt.

De VOLT WIND gordel heeft dorsale beschermingen die slijtage van de riemen tijden de verplaatsingen in de mast van de windmolen vermijden.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

VOLT

Zeer gemakkelijk aan te trekken antival- en werkpositioneringsgordel dankzij het EASYFIT concept. Een vest houdt de gordel mooi in vorm en dankzij de FAST automatische gespen op de heupriem en aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrekken wanneer u met uw voeten op de grond staat. Het anatomische ontwerp en de halfstijve, brede heupriem van de VOLT gordel staan garant voor comfort tijdens alle fasen van het werk. De gordel is voorzien van een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee u het valstop-apparaat in ventrale positie kunt verbinden en zo een optimaal comfort tijdens de vooruitgangsfasen verzekert.

HELMEN

Antival- en werkpositioneringsgordels

Antival- en werkpositioneringsgordels met ge誰ntegreerd zitje

Antival- en werkpositioneringsgordels voor het werk op windmolens

VERANKERINGEN TOUWEN

Zitje voor VOLT gordels

Zitje voor extra comfort tijdens het hangen in de VOLT gordel Dit zitje kan ge誰nstalleerd worden op de laterale doorsteeklussen van de VOLT gordel voor extra comfort tijdens het langdurig hangen.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

Zeer gemakkelijk aan te trekken antival- en werkpositioneringsgordel dankzij het EASYFIT concept. Een vest houdt de gordel mooi in vorm en dankzij de FAST automatische gespen op de heupriem en aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrekken wanneer u met uw voeten op de grond staat. Het anatomische ontwerp en de halfstijve, brede heupriem van de VOLT WIND gordel staan garant voor comfort tijdens alle fasen van het werk. De gordel is voorzien van een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee u het valstop-apparaat in ventrale positie kunt verbinden en zo een optimaal comfort tijdens de vooruitgangsfasen verzekert. Hij omvat beschermingen ter hoogte van de heupriem en onder het dorsale punt om slijtage te beperken tijdens verplaatsingen in de mast van de windmolen.

KATROLLEN

VOLT WIND

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

NEW 2016

Zeer gemakkelijk aan te trekken antival- en werkpositioneringsgordel dankzij het EASYFIT concept. Een vest houdt de gordel mooi in vorm en dankzij de FAST automatische gespen op de heupriem en aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrekken wanneer u met uw voeten op de grond staat. Het anatomische ontwerp en de halfstijve, brede heupriem van de VOLT SEAT gordel staan garant voor comfort tijdens alle fasen van het werk. De gordel is voorzien van een LADDER CLIMB inbindpunt waarmee u het valstop-apparaat in ventrale positie kunt verbinden en zo een optimaal comfort tijdens de vooruitgangsfasen verzekert. Het zitje verbetert het comfort tijdens het langdurig hangen.

KARABINERS

VOLT SEAT

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

NEW 2016


52

Antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordels Met deze gordels kunt u zich beschermen tegen vallen, zich positioneren op de werkpost en vooral in alle comfort hangend werken.

• Voor een bijzonder draagcomfort

• Comfort Polstering in schuimrubber De schouderriemen in schuimrubber worden weg van de hals gehouden om eventuele wrijving te beperken.

Halfstijve en brede heupriem en beenlussen De heupriem en beenlussen van de AVAO gordels zijn halfstijf en breed om de drukpunten te beperken en tegelijk een efficiënte ondersteuning te garanderen. Beide zones zijn voorgevormd gevoerd met ademend schuimrubber voor een aangenaam gevoel en een goede verluchting. Deze constructie vergemakkelijkt ook de installatie van de gordel.

De X-vormige constructie van de AVAO BOD en AVAO BOD FAST compleetgordels omsluit de gebruiker maximaal. Hierdoor worden de inspanningen optimaal verspreid en zit de gordel extra comfortabel tijdens het langdurig hangend werken. Deze gordels hebben een dorsaal inbindpunt voor het verbinden van een valstopsysteem. Bij een val wordt het gewicht van de gebruiker automatisch op de beenlussen overgebracht om de drukpunten te beperken. Zo kan de gebruiker langer blijven hangen in afwachting van de reddingswerkers.

• Ergonomie Praktische verstelling De AVAO gordels kunnen aangepast worden ter hoogte van de heupriem en schouderriemen. Deze verstelpunten zijn uitgerust met DoubleBack zelfblokkerende gespen. Met deze gespen is het niet nodig de band opnieuw door de gesp te halen om te vergrendelen: de gordel wordt in enkele seconden gemakkelijk aangepast.

• Voor een lichte en moduleerbare oplossing Optimale organisatie van het gereedschap De AVAO gordels zijn achteraan en aan de zijkanten voorzien van zes materiaaldragers. Ze zijn voorgevormd om het aanhaken van de karabiners te vergemakkelijken. Bovendien is elke gordel voorzien van doorsteeklussen voor de CARITOOL materiaaldragers en het TOOLBAG materiaalzakje.

Verkrijgbaar met FAST gespen aan de beenlussen Om de AVAO gordels gemakkelijker te kunnen aantrekken (met de voeten op de grond of brede schoenen) zijn ze eveneens verkrijgbaar met FAST automatische gespen aan de beenlussen. Eens deze gespen mooi ingesteld zijn, kunt u ze eenvoudig en snel openen en sluiten: u kunt de gordel aantrekken zonder alle gespen te moeten verstellen.

www.indmar.nl

De combinatie van een zitgordel en een apart borstgordel is een lichtere oplossing wanneer de gebruiker geen dorsaal inbindpunt nodig heeft. Het is ook een oplossing voor iemand met een complexe lichaamsbouw, want u kunt de zitgordel combineren met een borstgordel in een andere maat.

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST Europese versie

TOP

Borstgordel voor zitgordels

Zitgordel voor werkpositionering en ophanging De AVAO SIT zitgordel voor werkpositionering en ophanging heeft een brede en halfstijve heupriem en beenlussen voor een uitstekende ondersteuning. Ze zijn voorgevormd en gepolsterd met luchtdoorlatend schuimrubber voor een maximaal comfort bij hangend werken. Dankzij de constructie kan deze gordel – in combinatie met de TOP borstgordel – omgevormd worden tot een antivalgordel. De AVAO SIT is voorzien van beenlussen met DoubleBack zelfblokkerende gespen, en de AVAO SIT FAST van beenlussen met FAST automatische gespen.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

LEEFLIJNEN ABSORBERS TASSEN ACCESSOIRES

AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

Met de TOP borstgordel kunt u de AVAO SIT, FALCON en SEQUOIA SRT zitgordels omvormen tot een antivalgordel. De schouderriemen in schuimrubber zijn verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken. In geval van belasting op de heupriem nemen de schouderriemen deze last over en verdelen die over de schouders.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

De AVAO BOD antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel is ontworpen voor extra gebruikscomfort in alle situaties. De X-vormige constructie omsluit de rug goed zodat de drukpunten mooi verdeeld en beperkt worden tijdens het langdurig hangend werken. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren. De AVAO BOD gordel heeft een speciale constructie waardoor de gebruiker langer kan blijven hangen bij een val op het dorsale punt. De gordel heeft een valindicator op het dorsale inbindpunt en gaat dicht met een TRIACT-LOCK karabiner met automatische vergrendeling. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese, Russische en Noord-Amerikaanse normen. De AVAO BOD is voorzien van beenlussen met DoubleBack zelfblokkerende gespen, en de AVAO BOD FAST van beenlussen met FAST automatische gespen.

KARABINERS

Comfortabele antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel

AFDAALAPPARATEN

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST internationale versie

STIJGKLEMMEN

De AVAO BOD antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel is ontworpen voor extra gebruikscomfort in alle situaties. De X-vormige constructie omsluit de rug goed zodat de drukpunten mooi verdeeld en beperkt worden tijdens het langdurig hangend werken. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren. De AVAO BOD gordel heeft een speciale constructie waardoor de gebruiker langer kan blijven hangen bij een val op het dorsale punt. De gordel gaat dicht met een SCREW-LOCK vergrendelbare karabiner met schroef en is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen. De AVAO BOD is voorzien van beenlussen met DoubleBack zelfblokkerende gespen, en de AVAO BOD FAST van beenlussen met FAST automatische gespen.

HELMEN

Comfortabele antival-, werkpositionerings- en ophangingsgordel


54

Gordels voor moeilijke toegang Deze gordels zijn ontworpen voor industriële touwtechniekers: u kunt zich hiermee beschermen tegen vallen, zich positioneren op de werkpost en vooral in alle comfort hangend werken.

• Voor een bijzonder draagcomfort

• Ontworpen voor opklimmen langs touw Geïntegreerde ventrale CROLL stijgklem De karabiner die de borstriemen aan de heupriem verbindt, is uitgerust met een staafje dat het omdraaien verhindert.

• Comfort Polstering in schuimrubber De schouderriemen in schuimrubber worden weg van de hals gehouden om eventuele wrijving te beperken.

Halfstijve en brede heupriem en beenlussen De heupriem en beenlussen van de AVAO gordels zijn halfstijf en breed om de drukpunten te beperken en tegelijk een efficiënte ondersteuning te garanderen. Beide zones zijn voorgevormd gevoerd met ademend schuimrubber voor een aangenaam gevoel en een goede verluchting. Deze constructie vergemakkelijkt ook de installatie van de gordel.

De AVAO BOD CROLL FAST compleetgordel heeft twee bevestigingspunten om een PODIUM zitje op te bevestigen, voor meer comfort tijdens het hangend werken. De X-vormige dorsale constructie omsluit de gebruiker goed. Hierdoor worden de inspanningen optimaal verspreid en zit de gordel extra comfortabel tijdens het langdurig hangend werken. Hij heeft ook een dorsaal inbindpunt voor het verbinden van een valstopsysteem. Bij een val wordt het gewicht van de gebruiker automatisch op de beenlussen overgebracht om de drukpunten te beperken. Zo kan de gebruiker langer blijven hangen in afwachting van de reddingswerkers.

• Voor een lichte en moduleerbare oplossing

• Ergonomie Optimale organisatie van het gereedschap De AVAO gordels zijn achteraan en aan de zijkanten voorzien van zes materiaaldragers. Ze zijn voorgevormd om het aanhaken van de karabiners te vergemakkelijken. Bovendien is elke gordel voorzien van doorsteeklussen voor de CARITOOL materiaaldragers en het TOOLBAG materiaalzakje.

De combinatie van een zitgordel en een apart borstgordel is een lichtere oplossing wanneer de gebruiker geen dorsaal inbindpunt nodig heeft. Het is ook een oplossing voor iemand met een complexe lichaamsbouw, want u kunt de zitgordel combineren met een borstgordel in een andere maat.

Verkrijgbaar met FAST gespen aan de beenlussen Om de AVAO gordels gemakkelijker te kunnen aantrekken (met de voeten op de grond of brede schoenen), zijn ze verkrijgbaar met FAST automatische gespen aan de beenlussen. Eens deze gespen mooi ingesteld zijn, kunt u ze eenvoudig en snel openen en sluiten: u kunt de gordel aantrekken zonder alle gespen te moeten verstellen.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Comfortabele gordel voor moeilijke toegang

LEEFLIJNEN ABSORBERS

De AVAO BOD CROLL FAST gordel met geïntegreerde CROLL ventrale stijgklem werd speciaal ontworpen met het oog op extra comfort tijdens opklimmen langs touw. De X-vormige constructie omsluit de rug goed zodat de drukpunten mooi verdeeld en beperkt worden tijdens het langdurig hangend werken. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren. De AVAO BOD CROLL FAST gordel heeft een speciale constructie waardoor de gebruiker langer kan blijven hangen bij een val op het dorsale punt. Deze gordel is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

HELMEN

AVAO® BOD CROLL FAST Europese versie

TOP CROLL

Borstgordel voor zitgordel met CROLL ventrale stijgklem

STIJGKLEMMEN

De TOP CROLL borstgordel heeft een geïntegreerde CROLL ventrale stijgklem om de AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT en SEQUOIA SRT zitgordels om te vormen tot gordels voor moeilijke toegang. De schouderriemen in schuimrubber zijn verwijderd van de hals om wrijvingen te beperken. In geval van belasting op de heupriem nemen de schouderriemen deze last over en verdelen die over de schouders.

KARABINERS

De AVAO BOD CROLL FAST gordel met geïntegreerde CROLL ventrale stijgklem werd speciaal ontworpen met het oog op extra comfort tijdens opklimmen langs touw. De X-vormige constructie omsluit de rug goed zodat de drukpunten mooi verdeeld en beperkt worden tijdens het langdurig hangend werken. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers en TOOLBAG materiaalzakjes op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren. De AVAO BOD CROLL FAST gordel heeft een speciale constructie waardoor de gebruiker langer kan blijven hangen bij een val op het dorsale punt. Hij heeft een valindicator op het dorsale inbindpunt en is gecertificeerd volgens de Europese en Noord-Amerikaanse normen.

AFDAALAPPARATEN

Comfortabele gordel voor moeilijke toegang

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

AVAO® BOD CROLL FAST internationale versie

AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST

Accessoire

PODIUM

Zitje voor langdurig hangend werken Breed, verstelbaar zitje dat mooi stabiel en comfortabel is. De stevige boorden vermijden dat de ophangriemen de dijen afknellen tijdens het langdurig hangen.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

De AVAO SIT zitgordel voor werkpositionering en ophanging heeft een brede en halfstijve heupriem en beenlussen voor een uitstekende ondersteuning. Ze zijn voorgevormd en gepolsterd met luchtdoorlatend schuimrubber voor een maximaal comfort bij hangend werken. Dankzij de constructie kan deze gordel – in combinatie met de TOP CROLL borstgordel – omgevormd worden tot een gordel voor moeilijke toegang. De AVAO SIT is voorzien van beenlussen met DoubleBack zelfblokkerende gespen, en de AVAO SIT FAST van beenlussen met FAST automatische gespen.

KATROLLEN

Zitgordel voor werkpositionering en ophanging


56

Gordels voor boomsnoeien Deze gordels zijn ontworpen voor boomsnoeiers: ze staan garant voor een grote mobiliteit in de boom door de krachten optimaal te verdelen tussen de heupriem en beenlussen. Ze bieden eveneens een uitstekende steun van de onderrug tijdens de talrijke werkfasen waarbij de boomsnoeier in zijn gordel onder spanning staat.

• Voor de technieken voor het opklimmen op enkeltouw

• Comfort Halfstijve en extra brede heupriem Het ontwerp van de heupriem verzekert de gebruiker een uitstekende ondersteuning. Hij is ook voorgevormd en gevoerd met schuimrubber voor extra comfort tijdens het hangend werken.

De SEQUOIA SRT gordel heeft een ventraal inbindpunt en een gesp achteraan om een CROLL stijgklem te installeren met de SECUR schouderriemen, een borstgordel met antivalinbindpunt of comfortschouderriemen.

• Ergonomie Te openen ringen Met de te openen ringen kunt u de (verstelbare of vaste) inbindbrug veranderen en accessoires, zoals de RING verbindingsringen of SWIVEL antitorsieschakel, rechtstreeks op de inbindbrug installeren.

Gereedschap gemakkelijk en georganiseerd bij de hand De heupriem is speciaal ontworpen zodat u uw gereedschap gemakkelijker kunt dragen en organiseren. Hij is voorzien van zeven voorgevormde materiaaldragers met beschermhuls. De doorsteeklussen zijn geschikt voor de CARITOOL materiaaldrager en een karabiner voor bv. een elektrische zaag of handzaag. U kunt ook een noodkit aan de heupriem vastmaken.

• Voor de technieken voor het opklimmen op dubbeltouw

De SEQUOIA gordel heeft heupriem met een FAST automatische gesp zodat u hem – ook met handschoenen – snel en eenvoudig kunt openen/sluiten, met behoud van de instelling.

• Accessoires De accessoires verbonden aan de SEQUOIA helmen laten elke gebruiker toe zijn materiaal aan te passen aan zijn behoeften. Schouderriemen (SEQUOIA SRT)

Verstelbare inbindbrug

CARITOOL

Inbindbrug TOOLBAG RING

Noodkit

Zitje

SWIVEL

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

SEQUOIA SRT

De SEQUOIA is een zitgordel voor het boomsnoeien om op te klimmen op dubbeltouw. De gordel werd ontworpen om het comfort van de boomsnoeier te vergroten. De SEQUOIA heupriem heeft een FAST automatische gesp zodat u hem â&#x20AC;&#x201C; ook met handschoenen â&#x20AC;&#x201C; snel en eenvoudig kunt openen/sluiten, met behoud van de instelling. De halfstijve en extra brede beenlussen en heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning. De inbindbrug is verbonden met twee te openen ringen, waardoor de gebruiker de lengte ervan kan aanpassen en accessoires rechtstreeks op de brug kan installeren. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren.

Accessoires

Schouderriemen (enkel voor SEQUOIA SRT) De schouderriemen nemen de last van de heupriem over en verdelen deze mooi over de schouders.

Met het brede en gemakkelijke zitje kunt u comfortabel hangend werken.

Verstelbare inbindbrug De verstelbare inbindbrug verbetert de laterale mobiliteit van de boomsnoeier en is snel en precies aanpasbaar in de lengte dankzij de ADJUST stijgklem.

Inbindbrug Met de inbindbrug, beschikbaar in drie lengtes, kan de boomsnoeier zijn laterale mobiliteit verbeteren.

LEEFLIJNEN ABSORBERS MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

Zitje

KARABINERS

Zitgordel voor het boomsnoeien die de toegangstechnieken met dubbeltouw toelaat

AFDAALAPPARATEN

SEQUOIA

STIJGKLEMMEN

De SEQUOIA SRT is een zitgordel om op te klimmen op enkeltouw tijdens het boomsnoeien. Hij heeft namelijk een ventraal inbindpunt en een gesp achteraan om een CROLL ventrale stijgklem met de SECUR schouderriemen te installeren. De SEQUOIA SRT werd ontworpen om het comfort van de boomsnoeier te vergroten. De halfstijve en extra brede beenlussen en heupriem zorgen voor een uitstekende ondersteuning. De inbindbrug is verbonden met twee te openen ringen, waardoor de gebruiker de lengte ervan kan aanpassen en accessoires rechtstreeks op de brug kan installeren. Dankzij de verschillende materiaal- en doorsteeklussen om CARITOOL materiaaldragers op te installeren, kunt u uw gereedschap gemakkelijk meenemen en organiseren.

HELMEN

Zitgordel voor het boomsnoeien die de toegangstechnieken met enkeltouw toelaat

De RING verbindingsring, verkrijgbaar in twee afmetingen, biedt de boomsnoeier een betere laterale mobiliteit. www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

RING


58

Gordels voor reddingswerk Deze gordels, bedoeld voor reddingswerkers, zijn bijzonder licht om de mobiliteit en snelle verplaatsingen tijdens de interventies te bevorderen. Maak uw keuze uit diverse modellen naargelang de verschillende omstandigheden.

• Voor interventies in hangende positie

• Ultralicht ontwerp Fijne en lichte constructie De heupriem en de beenlussen zijn fijn en licht voor een uitstekende mobiliteit.

Het ventrale inbindpunt in metaal van de FALCON gordel verdeelt de last tussen de heupriem en de beenlussen tijdens het hangend werken.

Laterale inbindpunten in textiel De laterale inbindpunten zijn vervaardigd in textiel voor gerichte toepassingen.

Voor een doeltreffende opklim langs touw

• Ergonomie Gemakkelijke afstelling De heupriem en beenlussen zijn voorzien van twee DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling.

Het ventrale inbindpunt in twee delen van de FALCON ASCENT gordel verhoogt de doeltreffendheid van de opklim langs touw met een CROLL ventrale stijgklem.

Voor het comfort tijdens de voortbeweging Materiaaldrager De FALCON gordels hebben vier materiaaldragers: twee grote stijve vooraan voor een gemakkelijke bereikbaarheid van het materiaal en twee kleine soepele achteraan, om niet te hinderen bij het dragen van een rugtas.

Materiaaldrager De FALCON gordels hebben twee doorsteeklussen voor een CARITOOL materiaaldrager.

www.indmar.nl

De constructie met beugel in textiel van de FALCON MOUNTAIN gordel bevordert de voortbeweging met rotsklimtechnieken en zorgt ervoor dat u comfortabel kunt stappen.

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Lichte zitgordel voor reddingswerk

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Lichte zitgordel voor reddingswerk met heupriem en beenlussen gepolsterd met luchtdoorlatend schuimrubber voor een beter comfort. De heupriem en beenlussen zijn voorzien van DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. Met de gesp achteraan kunt u een TOP of TOP CROLL borstgordel of een CROLL ventrale stijgklem installeren.

HELMEN

FALCON

FALCON ASCENT

Zitgordel voor reddingswerk in de bergen

Accessoire

CHESTâ&#x20AC;&#x2122;AIR

Borstgordel voor zitgordels Vormt de FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT en SEQUOIA SRT zitgordels om tot antivalgordels.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

Zitgordel voor reddingswerk in de bergen, met een constructie met beugel voor een betere mobiliteit tijdens de voortbeweginig met rotsklimtechnieken. De FALCON MOUNTAIN gordel heeft een heupriem en beenlussen gepolsterd met luchtdoorlatend schuimrubber voor meer comfort en DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling.

KATROLLEN

FALCON MOUNTAIN

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

Zitgordel met een ventraal inbindpunt in twee delen die dichtgaat met een OMNI karabiner en nog doeltreffender is voor een opklim langs touw. De FALCON ASCENT gordel heeft een heupriem en beenlussen gepolsterd met luchtdoorlatend schuimrubber voor meer comfort en DoubleBack zelfblokkerende gespen voor een eenvoudige en snelle afstelling. Met de gesp achteraan kunt u een TOP of TOP CROLL borstgordel of een CROLL ventrale stijgklem installeren.

KARABINERS

Zeer doeltreffende zitgordel voor een opklim langs touw


60

Draagberrie en evacuatiedriehoeken Draagberrie

STEF

NEST

Draagberrie voor reddingswerk in nauwe ruimtes De NEST draagberrie werd ontwikkeld in samenwerking met de organisatie 'Secours Spéléo Français'. U kunt hiermee een gewonde vervoeren in horizontale, verticale of schuine positie. Hij is geschikt voor alle technische reddingsacties op touw, in het bijzonder in nauwe ruimtes.

NEST

STEF

Aanpassingssysteem voor NEST draagberrie Met de STEF installatie kunt u de drie verbindingspunten van de NEST draagberrie verbinden om zodoende de draagberrie te kunnen kantelen in functie van het terrein.

Evacuatiedriehoeken De evacuatiedriehoeken worden voornamelijk gebruikt door hulpdiensten bij kabelliften en door de brandweer. Hierdoor kunt u niet-uitgeruste personen in een minimum aan tijd evacueren.

PITAGOR

Evacuatiedriehoek met schouderriemen De PITAGOR is een evacuatiedriehoek met schouderriemen, die u heel gemakkelijk kunt installeren en aanpassen met de DoubleBack zelfblokkerende gespen.

BERMUDE

Evacuatiedriehoek zonder schouderriemen De BERMUDE is een evacuatiedriehoek zonder schouderriemen, die u zeer gemakkelijk kunt installeren en zonder verstelling kunt aanpassen op verschillende lichaamstypes.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Accessoires voor gordels

LIFT

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Spreider voor NEWTON gordel (Europese versie) waardoor u rechtop kunt afdalen (voortbewegen in nauwe ruimtes).

HELMEN

Spreider voor NEWTON gordel

CARITOOL

TOOLBAG Materiaalzakje

STIJGKLEMMEN

U kunt uw gereedschap tijdens het hangend werken opbergen in het TOOLBAG materiaalzakje. Met de tanka kunt u het zakje gemakkelijk open/sluiten tijdens het transport of verplaatsingen. Het zakje kan gemakkelijk aan elke soort gordel bevestigd worden. Hij is verkrijgbaar in twee versies: kleine maat S en grote maat L.

AFDAALAPPARATEN

KARABINERS

De CARITOOL materiaaldrager wordt geplaatst in de doorsteeklussen van de heupriem of op de riem van de gordels. U kunt uw gereedschap zo met één hand uithalen, opbergen en indelen. Deze materiaaldrager is beschikbaar in twee maten.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Materiaaldrager voor gordel

RING OPEN

Multidirectionele te openen ring

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

Ontdek alle eigenschappen van de RING OPEN te openen ring op pagina 78.


62

Gordels Europese versies Referenties

NEWTON NEWTON

C73AAA 1

C73JFA C73JFA 1 1

Referenties

NEWTON

C73AAA C73AAA 22 C73JFA C73JFA 0 0

NEWTON NEWTON EASYFIT EASYFIT

Internationale versies Certificaties

CE CE EN EN 361 361 EAC EAC

C73JFA C73JFA 2 2

VOLT VOLT VOLT VOLT

VOLT SEAT VOLT WIND

C72AFA 0 C72AFA 0 C72AFA 1 C72AFA 1 C72AFA 2 C72AFA 2 C72SFA 0 C72WFA 0 C72SFA 1 C72WFA C72SFA 21

VOLT CE EN 361, EN 358 EACEN 361, EN 358 CE EAC

VOLT SEAT -

C72WFA C72WFA 0 2

VOLT WIND AVAO BOD AVAO BOD

AVAO BOD AVAO BOD

AVAO BOD FAST AVAO BOD FAST

AVAO SIT

AVAO SIT

AVAO SIT AVAO SIT FAST AVAO SIT FAST TOP

TOP TOP

TOP TOP CROLL TOP CROLL SEQUOIA SRT

SEQUOIA SEQUOIA

SEQUOIA SRT SEQUOIA SEQUOIA FALCON FALCON

FALCON FALCON

FALCON FALCON MOUNTAIN MOUNTAIN FALCON FALCON ASCENT ASCENT

CHEST’AIR

AVAO BOD

C71AFA 02 C71AAA

CE EN 361, EN 358, EN 813 EAC

C71AFA 0 C71AFA 1

CE EN 361, EN 358, EN 813 EAC

C71AFA 1 C71AFA 2

CHEST’AIR

C71CFA C71CFA 10 C71CFA C71CFA 21

C79AAA 2 C79AFA 02 (1) C79AAN C79AFA 1 C79AFA 0

CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B EAC CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B EAC

AVAO BOD AVAO BOD FAST AVAO BOD FAST

C81CAA C69BFA 1 C69BFA C69BFA 12 C69BFA 2 C69AFA 1

AVAO BOD CROLL FAST AVAO BOD CROLL FAST

CE EN 358, EN 813 EAC CE EN 358, EN 813 EAC

2 C79AFA 1 C79AFA C81AAA 2 C81AAN (1) C81AAA C81AAN (1) C81CAA

C73JFA C73JFA 1U 1U C73JFN (1) C73JFN 1U 1U (1) C73JFA 2U / C73JFA 2U / C73JFN C73JFN 2U 2U (1) (1) C72AFA 0U C72AFA 1U C72AFA 2U C72SFA 0U C72SFA 1U -C72SFA 2U C72WFA 1U C71AAA 0U C72WFA 2U C71AAA 1U C71AAA 0U C71AAA 2U C71AAA 1U C71AFA 0U C71AAA 2U (1) C71AFN 0U C71AFA 0U C71AFA 1U C71AFN 0U (1) (1) C71AFN 1U C71AFA 1U C71AFA 2U C71AFN 1U (1) (1) C71AFN 2U C71AFA C71CFA 2U 0U C71AFN C71CFN 2U 0U (1) (1)

C71CFA C79AAA 21 C79AAN 1 (1) C79AAA 1 C79AAA 2 (1) C79AAN 1 C79AAN 2 (1)

C73AAA C73AAA 2U 2U

CE CE EN EN 36 361 EAC EAC ANSI Z359.1 ANSI Z359.11 CSA CSA Z259.10 Z259.10

- EN 361, EN 358 CE EAC ANSI Z359.11

C72WFA 0U -

VOLT WIND

C71AFA C71CFA 2 0

AVAO BOD CROLL FAST AVAO BOD CROLL FAST

AVAO SIT

C72WFA 1 C71AAA 0 C72WFA 2 C71AAA 1 C71AAA 0 C71AAA 2 C71AAA 1

C73AAA 1U

C73JFA C73JFA 0U 0U

NEWTON NEWTON EASYFIT EASYFIT

Certificaties

CE EN 361 (2) EAC (C81AAA) CE EN 361 (2) CE 361 (3), EACEN (C81AAA) EN 12841 type B CE EN 361 (3), EAC EN 12841 type B EAC CE EN 358, EN 813 EAC CE EN 358, EN 813 EAC

C71CFA 1U C71CFA 2U C71CFN 1U (1) (1) C71CFN 2U C71CFA 2U C71CFN 2U (1) -

CSA Z259.10 NFPA 1983 klasse III

CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B ANSI CE ENZ359.11 361, EN 358, EN 813, EN type B CSA12841 Z259.10 ANSI Z359.1 CSA Z259.10 -

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C69AFA 1 C69AFA 2 C69AFA 2 C38AAA 1 C38AAN C38AAA 11 (1) C38AAN 1 (1) C38AAA 2 C38AAN C38AAA 22 (1) C38AAN 2 (1) C38CAA 1 C38CAA 1 C38CAA 2 C38CAA 2 C38BAA 1 C38BAA 1 C38BAA 2 C38BAA 2

CE EN 358, EN 813 CE EN 358, EN 813

-

CE EN 358, EN 813 CE EACEN 358, EN 813 EAC

-

CE EN 358, EN 813, EN EN 12277 type CE 358, EN C 813, EN 12277 type C

-

CE EN 358, EN 813 CE EN 358, EN 813 EAC EAC

-

C98A

CE EN 361 (4), EN 12277 type D

-

www.indmar.nl

C71CFA 0U C71CFA 1U C71CFN 0U (1) (1) C71CFN 1U

CE EN 361, EN 358, EN 813 EAC ANSI CE ENZ359.11 361, EN 358, EN 813 CSA Z259.10 EAC NFPAZ359.1 1983 class III ANSI

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Maten

••

--

--

••

••

--

••

• •

• •

-

• •

• • •

• • •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

-

-

• •

• •

-

• • • • -

• • • • • •

• • • • • •

-

-

• •

• •

-

-

• •

• •

--

--

••

••

-

-

-

47 - 62 cm

165 - 185 cm

1050 g

50 -- 65 65 cm 50 cm

175 200 cm cm 175 -- 200

1080 g 1080 g

65 -- 80 80 cm 65 cm

44 -- 59 59 cm 44 cm

160 180 cm cm 160 -- 180

1240 g 1240 g

70 -- 93 93 cm cm 70

47 62 cm cm 47 -- 62

165 185 cm cm 165 -- 185

1300 g 1300 g

83 cm 83 -- 120 120 cm

50 -- 65 65 cm 50 cm

175 200 cm cm 175 -- 200

1350 g 1350 g

65 - 80 cm 65 - 80 cm 70 - 93 cm 70 - 93 cm 83 - 120 cm 83 - 120 cm 65 - 80 cm 65 - 80 cm 70 - 93 cm

44 - 59 cm 44 - 59 cm 47 - 62 cm 47 - 62 cm 50 - 65 cm 50 - 65 cm 44 - 59 cm 44 - 59 cm 47 - 62 cm

160 - 180 cm 160 - 180 cm 165 - 185 cm 165 - 185 cm 175 - 200 cm 175 - 200 cm 160 - 180 cm 160 - 180 cm 165 - 185 cm

1955 g 1955 g 2000 g 2000 g 2080 g 2080 g 3100 g 2055 g 3145 g

70--120 93 cm 83 cm

47 -- 62 50 65 cm cm

165 -- 185 175 200 cm cm

2100 g 3225 g

65--120 80 cm 83 cm

44 -- 65 59 cm 50 cm

160 180 cm cm 175 -- 200

2055 g 2180 g

70 - 93 cm 60 - 90 cm 83 - 120 cm 70 - 110 cm 60 - 90 cm 80 - 130 cm 70 - 110 cm

47 - 62 cm 45 - 65 cm 50 - 65 cm 45 - 65 cm 45 - 65 cm 60 - 75 cm 45 - 65 cm

165 - 185 cm 160 - 180 cm 175 - 200 cm 165 - 185 cm 160 - 180 cm 175 - 200 cm 165 - 185 cm

2100 g 2055 g 2180 g 2100 g 2055 g 2180 g 2100 g

60--130 90 cm 80 cm

45 -- 75 65 cm cm 60

160 -- 180 175 200 cm cm

2145 g 2180 g

60 -- 110 90 cm 70 cm

45 -- 65 65 cm cm 45

160 180 cm cm 165 -- 185

2145 g 2190 g

70 -- 110 cm 80 130 cm

45 -- 65 cm 60 75 cm

165 185 cm cm 175 -- 200

2190 g 2270 g

80 cm 60--130 90 cm

60 -- 65 75 cm 45 cm

175 200 cm cm 160 -- 180

2270 g 2330 g

60 -- 110 90 cm 70 cm

45 -- 65 65 cm 45 cm

160 180 cm cm 165 -- 185

2330 g 2375 g

70 -- 110 cm 80 130 cm

45 -- 65 cm 60 75 cm

165 185 cm cm 175 -- 200

2375 g 2455 g

80 - 130 cm 70 - 110 cm

60 - 75 cm 45 - 65 cm

175 - 200 cm -

2455 g 1125 g

70 - 110 cm 80 - 130 cm

45 - 65 cm 60 - 75 cm

-

1125 g 1140 g

80 cm 60--130 90 cm

60 - 65 75 cm 45

-

1140 1200 g

70 cm 60 -- 110 90 cm

45 cm 45 -- 65 65 cm

--

1215 gg 1200

80 130 cm 70 - 110

60 75 cm 45 - 65

-

1230 g 1215

80 - 130 cm -

60 - 75 cm -

160 - 200 cm

1230 g 660 g

-

-

160 - 200 cm 160 - 200 cm

660 g 880 g

70 - 100 cm

50 - 65 cm

160 - 200 cm -

880 g 1530 g

70 cm 85 -- 100 120 cm

50 -- 65 cm 60 75 cm

--

1530 g 1590 g

85 - 120 cm 65 - 100 cm

60 - 75 cm 50 - 65 cm

-

1590 g 1390 g

65 - 100 cm 85 - 120 cm 85 - 120 cm 70 - 120 cm 70 - 120 cm

50 - 65 cm 60 - 75 cm 60 - 75 cm 50 - 65 cm 50 - 65 cm

-

1390 g 1450 g 1450 g 840 g 840 g

80 - 140 cm 80 - 140 cm 70 - 120 cm 70 - 120 cm 80 - 140 cm 80 - 140 cm 70 - 120 cm 70 - 120 cm 80 - 140 cm 80 - 140 cm

60 - 75 cm 60 - 75 cm 50 - 65 cm 50 - 65 cm 60 - 75 cm 60 - 75 cm 50 - 65 cm 50 - 65 cm 60 - 75 cm 60 - 75 cm

-

930 g 930 g 795 g 795 g 830 g 830 g 780 g 780 g 800 g 800 g

-

-

160 - 200 cm

495 g

www.indmar.nl (1) gordel in zwart, (2) met AVAO SIT, NAVAHO SIT, FALCON, SEQUOIA SRT gordel, (3) met AVAO SIT, NAVAHO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT gordel, (4) met FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT, SEQUOIA SRT gordel

VERTICALITEIT

GORDELS

70 - 93 cm 83 cm 83 -- 120 120 cm

HELMEN

-

LEEFLIJNEN ABSORBERS

-

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

••

gestalte

KARABINERS

Gewicht

dijomtrek

AFDAALAPPARATEN

heupriem

STIJGKLEMMEN

lateraal

KATROLLEN

ventraal

VERANKERINGEN TOUWEN

sternaal

TASSEN ACCESSOIRES

Inbindpunten dorsaal


Renovation of the suspended walkways along the Gorges du Fier in Haute Savoie, France. Š vuedici.org / Altius / Agrafe

64

Helmen

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.

www.indmar.nl


Comfortabele helmen GORDELS

• Voor werken op hoogte en reddingswerk

HELMEN

VERTEX VENT

VERTEX BEST

Helmen met resistente kinband en schaal in textiel voor een optimaal comfort.

• Voor de industrie

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

VERTEX ST

Helm met schaal in textiel voor een optimaal comfort en met speciale kinband die ontklipt wordt als de helm blijft vasthaken.

Lichte helmen voor werken op hoogte en reddingswerk

KARABINERS

ALVEO VENT

VIZIR SHADOW Reservehoofdbanden

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

Stickers

Accessoires

KATROLLEN

STIJGKLEMMEN

VIZEN

Beschermende vizieren

AFDAALAPPARATEN

ALVEO BEST VIZIR Absorberende hoofdband

Lichte helmen met binnenschaal in uitgezet polystyreenschuim en resistente kinband.


66

Helmen Onontbeerlijk voor werken op hoogte en bepaalde industriële activiteiten, verzekeren de helmen een doeltreffende bescherming van de gebruiker tegen vallende voorwerpen en tijdens een val.

CenterFit verstelling Het simultaan activeren van de twee regelknoppen van het CenterFit systeem past de hoofdomtrek aan. Ook met handschoenen kunt u deze makkelijk bedienen.

Met het CenterFit systeem blijft de helm perfect centraal op het hoofd zitten.

Standaard personalisering Elke gebruiker kan zijn VERTEX of ALVEO helm naargelang zijn behoeften aanpassen: • set transparante stickers: voor een zichtbare markering op de schaal, • set reflecterende stickers: voor een betere zichtbaarheid in het donker, • absorberende hoofdband: in textiel voor een betere absorptie van het transpiratievocht, regelmatig onderhoud vereist, • reservehoofdbanden: gelijkaardige hoofdbanden zoals meegeleverd met elke helm, maar deze absorberen het transpiratievocht niet.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Om zich te beschermen: de gebruiker kan een beschermend vizier VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN plaatsen door de twee laterale inserts en oorbeschermers via de twee laterale gleuven toe te voegen.

Om te verlichten: elke helm heeft bevestigingsgleuven voor- en achteraan om een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp te integreren, en vier haakjes voor het aanbrengen van een hoofdlamp met een elastische band.

HELMEN

U kunt de VERTEX en ALVEO helmen in enkele seconden aan uw verlichtingsnoden of bijkomende beschermingsnoden aanpassen.

GORDELS

Accessoires

ULTRA VARIO

VIZIR SHADOW

VIZIR

VIZEN

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

KARABINERS

VERTEX / ALVEO

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

PIXA

Personalisering op maat

KATROLLEN

De dienst Petzl Customization kan de VERTEX en ALVEO helmen aan uw eigen stijl aanpassen: - een logo of specifieke markering, - specifieke reflecterende stickers.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

Meer weten? Neem contact op met uw Petzl verdeler.


68

Helmen Bij gebrek aan specifieke Europese normen betreffende helmen voor het werken op hoogte, baseert Petzl zich op verschillende bestaande normatieve referenties om een gamma helmen te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van professionele gebruikers.

VERTEX BEST

ALVEO BEST

ALVEO VENT

VERTEX ST

EN 397

EN 12492

EN 12492

-

-

EN 397

•(5)

-

EN 50365

•(5)

-

-

-

•(1)

•(2)

•(2)

-

-

Bescherming tegen mechanische schokken

Verluchting

VERTEX VENT

Bescherming tegen elektrische risico's

Beperking van het risico EN 397 op verstikking bij het vasthaken van de helm

Beperking van het risico op verlies van de helm EN 12492 bij een val

Bescherming tegen de projectie van smeltend metaal

EN 397

Bescherming tegen laterale vervormingen

EN 397

-

-

Gebruik bij lage temperaturen

Europese certificaties:

Amerikaanse certificaties:

Canadese certificaties:

EN 397

CE

CE EN 12492 (4)

CE EN 397, CE EN 50365

ANSI Z89.1-2009 Type I Class E (5)

ANSI Z89.1-2009 Type I Class C (4)

ANSI Z89.12009 Type I Class E

CSA Z94.1-05 Type 1 Class E (3, 5)

-

- (4)

• Comfortabele constructie

-

De VERTEX helmen zijn voorzien van een voering in textiel met zes hechtingspunten die mooi de vorm van het hoofd volgt voor maximaal comfort. De schokken worden opgevangen doordat de schaal zich vervormt. Gewicht: 455 g

• Lichte constructie

De ALVEO helmen zijn uitgerust met een interne schaal in uitgezet polystyreenschuim zodat ze lichter zijn. De schokken worden opgevangen doordat de interne schaal in uitgezet polystyreenschuim zich vervormt. Gewicht: 350 g

(1) Kinband is zo ontworpen dat de sluiting open gaat als hij ergens vasthaakt als de gebruiker op de grond staat (weerstand < 25 daN). (2) Duurzame kinband beperkt het risico dat de gebruiker de helm tijdens een val verliest (weerstand > 50 daN). (3) Zie overeenkomstige referenties in de tabel op pagina 71. (4) ALVEO VENT is eveneens UIAA-gecertificeerd. (5) VERTEX BEST DUO LED 14 is niet gecertificeerd volgens de norm EN 397 of de norm EN 50365, voor wat betreft de bescherming tegen elektrische risico's. Hij is niet gecertificeerd volgens de norm ANSI Z89.1-2009 type I klasse E of de norm CSA Z94.1-05 type 1 klasse E.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


De VERTEX BEST helm met resistente kinband is een referentie op het vlak van hoofdbescherming voor werkers op hoogte. De gesloten schaal beschermt tegen het elektrisch risico en projecties van smeltend metaal. De voering in textiel met zes hechtingspunten staat garant voor uiterst comfort. Dankzij het CenterFit regelsysteem kunt u de hoofdomtrek aanpassen en staat de helm centraal op het hoofd. De VERTEX BEST is zo ontworpen dat een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp, een VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier, evenals oorbeschermers er optimaal in geïntegreerd kunnen worden. Verkrijgbaar in versie VERTEX BEST DUO LED 14 met geïntegreerde lamp (zie pagina 154).

GORDELS

Comfortabele helm voor werken op hoogte en reddingswerk

HELMEN

VERTEX® BEST

De VERTEX ST helm beschermt tegen vallende voorwerpen en schokken, bij werken uitgevoerd op de begane grond. De gesloten schaal beschermt tegen het elektrisch risico en projecties van smeltend metaal. De voering in textiel met zes hechtingspunten staat garant voor uiterst comfort. Dankzij het CenterFit regelsysteem kunt u de hoofdomtrek aanpassen en staat de helm centraal op het hoofd. De VERTEX ST is zo ontworpen dat een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp, een VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier, evenals oorbeschermers er optimaal in geïntegreerd kunnen worden.

ALVEO BEST

Lichte helm voor werken op hoogte en reddingswerk De bijzonder lichte ALVEO BEST helm met resistente kinband is bedoeld voor werkers op hoogte. De gesloten schaal beschermt tegen het elektrisch risico en projecties van smeltend metaal. De constructie trekt vooral de kaart van lichtheid. Dankzij het CenterFit regelsysteem kunt u de hoofdomtrek aanpassen en staat de helm centraal op het hoofd. De ALVEO BEST is zo ontworpen dat een hoofdlamp, een beschermend vizier of oorbeschermers er optimaal in geïntegreerd kunnen worden. Bevat Alveolen® van Sekisui Alveo AG.

ALVEO VENT

Lichte helm met ventilatiegaten voor werken op hoogte en reddingswerk De bijzonder lichte ALVEO VENT helm met resistente kinband is bedoeld voor werkers op hoogte. Dankzij de gaatjes kan de helm ventileren naargelang de gebruiksomstandigheden. De constructie trekt vooral de kaart van lichtheid. Dankzij het CenterFit regelsysteem kunt u de hoofdomtrek aanpassen en staat de helm centraal op het hoofd. De ALVEO BEST is zo ontworpen dat een hoofdlamp, een beschermend vizier of oorbeschermers er optimaal in geïntegreerd kunnen worden. Bevat Alveolen® van Sekisui Alveo AG.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN KARABINERS

Comfortabele helm voor de industrie

AFDAALAPPARATEN

VERTEX® ST

STIJGKLEMMEN

NEW 2016

KATROLLEN

De VERTEX VENT helm met resistente kinband is een referentie op het vlak van hoofdbescherming voor werkers op hoogte. Dankzij de gaatjes met verschuifbare luiken kan de helm ventileren naargelang de gebruiksomstandigheden. De voering in textiel met zes hechtingspunten staat garant voor uiterst comfort. Dankzij het CenterFit regelsysteem kunt u de hoofdomtrek aanpassen en staat de helm centraal op het hoofd. De VERTEX VENT is zo ontworpen dat een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp, een VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN beschermend vizier, evenals oorbeschermers er optimaal in geïntegreerd kunnen worden.

VERANKERINGEN TOUWEN

Comfortabele helm met ventilatiegaten voor werken op hoogte en reddingswerk

TASSEN ACCESSOIRES

VERTEX® VENT

LEEFLIJNEN ABSORBERS

NEW 2016


70

Helmen Beschermende vizieren

VIZIR

Beschermend vizier voor VERTEX en ALVEO helmen Het VIZIR vizier verzekert de bescherming van de ogen en is perfect in de VERTEX en ALVEO helmen ge誰ntegreerd. De installatie is zeer gemakkelijk dankzij de inserts die hiertoe werden voorzien. Het VIZIR vizier heeft een antidamp- en antikrascoating.

VIZIR SHADOW

Beschermend vizier 'smoke' voor VERTEX en ALVEO helmen Het VIZIR SHADOW vizier verzekert de bescherming van de ogen en is perfect in de VERTEX en ALVEO helmen ge誰ntegreerd. Dit vizier is gemakkelijk te installeren dankzij de twee bestaande inserts op deze helmen. Het vizier heeft een beschermingsfilter niveau 2,5. Daarnaast is het vizier voorzien van een antidamp- en antikrascoating.

VIZEN

Elektrisch beschermend vizier voor VERTEX en ALVEO helmen Het VIZEN vizier moet gebruikt worden indien er een risico bestaat op elektrische ontladingen. Het erg omsluitende scherm beschermt het volledige gezicht, maar behoudt tegelijk een breed gezichtsveld. U kunt hem gemakkelijk met de inserts op de VERTEX en ALVEO helmen installeren.

Accessoires

Absorberende hoofdbanden Hoofdbanden (machinewasbaar) die het transpiratievocht absorberen, voor de VERTEX en ALVEO helmen.

Reservehoofdbanden Onderhoudsvriendelijke standaard reservehoofdbanden voor de VERTEX en ALVEO helmen.

Transparante stickers Transparante stickers, met onuitwisbare stift of laserdruk, om de VERTEX en ALVEO helmen te personaliseren.

Reflecterende stickers Reflecterende stickers voor de VERTEX en ALVEO helmen, om uw zichtbaarheid te vergroten.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


VERTEX VENT

VERTEX ST

ALVEO BEST

ALVEO VENT

ANSI Z89.1-2009 Type I klasse E

-

53-63 cm

455 g

CE

ANSI Z89.1-2009 Type I klasse E

CSA Z94.1-05 Type 1 klasse E

53-63 cm

455 g

CE

-

-

53-63 cm

625 g

CE EN 12492

ANSI Z89.1-2009 Type I klasse C

-

53-63 cm

455 g

CE EN 397, CE EN 50365

ANSI Z89.1-2009 Type I klasse E

-

53-63 cm

455 g

CE

ANSI Z89.1-2009 Type I klasse E

-

53-63 cm

350 g

CE EN 12492

ANSI Z89.1-2009 Type I klasse C, UIAA

-

53-63 cm

340 g

oranje

A10BBA

blauw

A10BYC

geel

A10BWC

wit

A10BRC

rood

A10BNC

zwart

A10BOC

oranje

A10BBC

blauw

A10BWF (VERTEX BEST DUO LED 14)

wit

A10VYA

geel

A10VWA

wit

A10VRA

rood

A10VNA

zwart

LEEFLIJNEN ABSORBERS

geel hoge zichtbaarheid

A10BOA

A10VYA HV

CE

GORDELS

zwart

geel hoge zichtbaarheid

A10VOA

oranje

A10VBA

blauw

A10SWA

wit

A10SRA

rood

A20BYA

geel

A20BWA

wit

A20BRA

rood

A20VYA

geel

A20VWA

wit

A20VRA

rood

HELMEN

A10BNA

VIZIR

A15A

-

CE EN 166, 1B

ANSI Z87.1-2010

-

-

65 g

VIZIR SHADOW

A15AS

-

CE EN 166, 1B CE EN 172, 5-2,5

ANSI Z87.1-2010

-

-

65 g

VIZEN

A14

-

CE EN 166, 1BT8 CE EN 170, 2C-1,2 GS ET-29, klasse 1

ANSI Z87.1-2010

-

-

180 g

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

rood

Gewicht

KARABINERS

A10BRA

Hoofdomtrek

AFDAALAPPARATEN

wit

Canadese certificatie

STIJGKLEMMEN

A10BWA

Amerikaanse certificaties

KATROLLEN

geel

Europese certificaties

VERANKERINGEN TOUWEN

A10BYA

A10BYA HV

VERTEX BEST

Kleur

TASSEN ACCESSOIRES

Referenties


Leeflijnen en absorbers

Maintenance work on the Monte San Salvatore tower in Lugano, Switzerland. Š Petzl / Lafouche / Swisscom Broadcast / Etavis

72

Afhankelijk van het model zijn de uiteinden van de Petzl leeflijnen voorzien van plastic hulzen of STRING. Deze elementen zorgen ervoor dat de karabiner in de richting van de grote as gepositioneerd blijft en vergemakkelijken het musketoneren. Ze beschermen eveneens de uiteinden tegen slijtage door herhaaldelijke wrijvingen.

Plastic huls

STRING www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Algemene leeflijnen Leeflijnen voor werkpositionering

LEEFLIJNEN ABSORBERS

GRILLON

GRILLON HOOK

HELMEN

Verstelbare leeflijnen gebruikt voor het realiseren van werkpositioneringsystemen als aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kan men exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte instellen in functie van de vereisten van de werkplaats, zodat men zich comfortabel kan positioneren.

Leeflijnen voor antivalbeveiliging

KARABINERS

ABSORBICA-I Europese versie

STIJGKLEMMEN

ASAP’SORBER

ABSORBICA

Gespecialiseerde leeflijnen

www.indmar.nl

KATROLLEN

Leeflijnen voor het takelen per helikopter.

VERANKERINGEN TOUWEN

Leeflijnen voor het neerzetten/takelen per helikopter.

IGUANE

NEW 2016

MICROGRAB

NEW 2016 ZILLON

NEW 2016 PROGRESS

PROGRESS ADJUST I

PROGRESS ADJUST

Vaste of verstelbare leeflijnen voor voortbeweging, verkrijgbaar in enkele of dubbele versie.

Verstelbare leeflijnen voor werkpositionering waarmee u zich comfortabel kunt positioneren tijdens het werk in de bomen.

LEZARD

Leeflijnen voor boomsnoeien

MICROFLIP

Leeflijnen voor moeilijke toegang

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

JANE

ABSORBICA-Y Europese versie

AFDAALAPPARATEN

NEW 2016

ABSORBICA-Y TIE-BACK

NEW 2016

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

NEW 2016

ABSORBICA-I internationale versie

NEW 2016

ABSORBICA-Y internationale versie

NEW 2016

NEW 2016

ABSORBICA-I VARIO

Leeflijnen met energieabsorber worden gebruikt als er een valrisico bestaat. Petzl stelt drie types leeflijnen met absorber voor: - enkele leeflijnen (ABSORBICA-I) of dubbele leeflijnen (ABSORBICA-Y) met compacte geïntegreerde energieabsorber. Bij een val zorgt een stapsgewijze uitscheuring voor de beperking van de vertragende effecten op lichtgewicht gebruikers, - met de leeflijnen kunt u, in combinatie met een ABSORBICA energieabsorber, een enkele of dubbele leeflijn met energieabsorber van maximaal twee meter lang maken. - leeflijnen voor ASAP LOCK of ASAP mobiele antivalbeveiliging.


74

Leeflijnen voor werkpositionering Met de leeflijnen voor werkpositionering kan u zich precies positioneren op uw werkpost, terwijl u met uw voeten op de structuur steunt. Deze leeflijnen kunnen worden aangepast aan verschillende configuraties van verankering.

• Zonder karabiner

• Veelzijdigheid Gebruik rond een structuur op de laterale inbindpunten De GRILLON leeflijn kan gebruikt worden rond een structuur en in combinatie met de laterale inbindpunten van de gordel, wanneer de gebruiker kan werken met steun voor de voeten. Dit verbindingstype verzekert een betere verdeling van de lasten ter hoogte van de heupriem van de gordel. De gebruiker kan zijn positie exact instellen door de kantelbare kam van de leeflijn in te drukken.

Gebruik op het ventrale inbindpunt Wanneer de verankering zich boven de gebruiker bevindt, wordt de GRILLON leeflijn verbonden met het ventrale inbindpunt van de gordel, zodat de last verdeeld wordt tussen de heupriem en de dijen voor meer comfort. De gebruiker kan zijn positie regelen door de handgreep te activeren, terwijl men het vrije touweinde vasthoudt.

De GRILLON leeflijnen worden geleverd zonder karabiner, zodat u ze naargelang uw behoefte kunt combineren met om het even welke karabiner.

• Met HOOK karabiner

• Gemakkelijke manipulaties Genaaide uiteinden met plastic huls De genaaide uiteinden verhogen de resistentie ten opzichte van een geknoopt uiteinde, en verminderen tevens het volume. De plastic hulzen houden de karabiners op hun plaats en beschermen de uiteinden van de leeflijnen tegen slijtage door herhaaldelijke wrijving.

De GRILLON HOOK leeflijnen hebben een HOOK karabiner met automatische vergrendeling: ideaal om u te verbinden op de laterale inbindpunten van de gordel.

• Uiteenlopende lengtes van de leeflijnen U kunt de lengte van de leeflijn meteen herkennen aan de kleur van het etiket op het uiteinde waar de karabiner wordt aangehaakt.

• Met MGO OPEN karabiner

• Touwen verkrijgbaar als vervangstuk De touwen van de GRILLON en GRILLON HOOK leeflijnen zijn tevens verkrijgbaar als vervangstuk. De combinatie van een GRILLON leeflijn met een MGO OPEN karabiner met automatische vergrendeling is ideaal om u te verbinden op metalen structuren of kabels en staven met grote diameter.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Verstelbare leeflijn voor werkpositionering

Verstelbare leeflijn voor werkpositionering met HOOK karabiner

GRILLON

Verstelbare leeflijn voor werkpositionering

MGO OPEN 60

Directionele karabiner met grote opening en automatische vergrendeling, met te openen verbindingspunt. Ontdek alle eigenschappen van de MGO OPEN 60 karabiner op pagina 90.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN TOUWEN

NEW 2016

TASSEN ACCESSOIRES

+

KATROLLEN

STIJGKLEMMEN

De GRILLON HOOK verstelbare leeflijn wordt gebruikt voor werkpositioneringsystemen als aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kunt u exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte instellen naargelang de vereisten van de werkplaats, zodat u zich comfortabel kunt positioneren. De HOOK karabiner is ideaal om dubbel te gebruiken op de laterale inbindpunten van de gordel.

AFDAALAPPARATEN

GRILLON HOOK

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

De GRILLON verstelbare leeflijn wordt gebruikt voor werkpositioneringsystemen als aanvulling op een valstopsysteem. Hiermee kunt u exact en zeer gemakkelijk de nodige lengte instellen naargelang de vereisten van de werkplaats, zodat u zich comfortabel kunt positioneren. Afhankelijk van de configuratie kunt u hem enkel of dubbel gebruiken.

HELMEN

GRILLON


76

Leeflijnen voor antivalbeveiliging Deze leeflijnen worden gebruikt bij een valrisico en worden verbonden op het sternale of dorsale inbindpunt van de gordel. Met de geïntegreerde energieabsorber kan de energie tijdens een val vrijkomen en dus de kracht van de schok op de gebruiker beperkt worden.

• Voor de permanente beveiliging, niet tijdens het passeren van een fractionering

• Stapsgewijze energieabsorptie aangepast aan het gewicht van de gebruiker Bij een val zorgt de uitscheuring van de bandlus van de energieabsorber voor de beperking van de kracht van de schok op de gebruiker. De leeflijnen zijn bedoeld voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 130 kg. De uitscheuring van de bandlus gebeurt stapsgewijs voor de beperking van de vertragende effecten op lichtgewicht gebruikers.

Kracht (kN)

Met de ABSORBICA-I leeflijn met enkel uiteinde kunt u zich beveiligen, vooral op een horizontale leeflijn of hoogwerker.

Tijd (s)

• Compacte en slijtvaste energieabsorber De energieabsorber is zeer compact zodat hij de gebruiker niet in zijn bewegingen of manipulaties hindert. Een hoesje in een sterke stof beschermt de energieabsorber tegen slijtage en eventuele projecties. 17 cm

• Verschillende karabiners volgens soort structuur MGO OPEN karabiners met grote opening U kunt de leeflijnen zonder karabiners uitrusten met de MGO OPEN karabiners om u te verbinden op metalen structuren of kabels en staven met een grote diameter. Deze karabiners kunnen hergebruikt worden bij beschadiging van de leeflijn.

MGO karabiners met grote opening U kunt zich met de leeflijnen met MGO karabiners verbinden op metalen structuren of kabels en staven met een grote diameter.

• Voor de permanente beveiliging, ook tijdens het passeren van een fractionering

Met de ABSORBICA-Y leeflijnen met twee uiteinden kunt u verzekerd blijven tijdens het passeren van een fractionering, door de twee uiteinden eerst los te maken en dan weer te verbinden.

Klassieke karabiners De ABSORBICA-I en ABSORBICA-Y leeflijnen kunnen ook uitgerust worden met de OK en Am’D klassieke karabiners in aluminium of captive karabiners in staal. U kunt zich hiermee verbinden met leeflijnen of enkele verankeringspunten.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Enkele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber

HELMEN

De ABSORBICA-I is ontworpen voor de beveiliging op een horizontale leeflijn (touw of kabel) of hoogwerker, en is verkrijgbaar in de versies 80 of 150 cm (excl. karabiners). U kunt verschillende soorten karabiners op het einde van de leeflijn verbinden. De leeflijn is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

GORDELS

ABSORBICA-I Europese versie

NEW 2016

NEW 2016

ABSORBICA-I internationale versie

ABSORBICA-I VARIO

Verstelbare enkele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber

ABSORBICA-Y internationale versie

NEW 2016

Dubbele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber, captive karabiner en MGO karabiners De ABSORBICA-Y is ontworpen voor de permanente beveiliging, ook bij het passeren van een fractionering, en is verkrijgbaar in de versies 80 of 150 cm (excl. karabiners). De uiteinden van de versie 150 cm zijn elastisch om de voortbeweging niet te belemmeren. Deze leeflijn met een captive karabiner en twee MGO karabiners met grote opening is gecertificeerd volgens de Europese en Amerikaanse normen.

NEW 2016

ABSORBICA-Y TIE-BACK

Dubbele leeflijn met tussenringen met terugloop en geïntegreerde energieabsorber, captive karabiner en MGO karabiners De ABSORBICA-Y TIE-BACK is ontworpen voor het permanent beveiligen, ook tijdens het passeren van een fractionering. De ringen laten toe om de uiteinden van de leeflijn te verbinden met de leeflijn zelf voor het gebruik op bepaalde structuren. Deze leeflijn met een captive karabiner en twee MGO karabiners met grote opening is gecertificeerd volgens de Europese, Amerikaanse en Russische normen.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

STIJGKLEMMEN

De ABSORBICA-Y is ontworpen voor de permanente beveiliging, ook bij het passeren van een fractionering, en is verkrijgbaar in de versies 80 of 150 cm (excl. karabiners). De uiteinden van de versie 150 cm zijn elastisch om de voortbeweging niet te belemmeren. Verkrijgbaar met of zonder MGO karabiners met grote opening. Deze leeflijn is gecertificeerd volgens de Europese en Russische normen.

KATROLLEN

Dubbele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber

NEW 2016

VERANKERINGEN TOUWEN

ABSORBICA-Y Europese versie

AFDAALAPPARATEN

KARABINERS

De ABSORBICA-I VARIO is ontworpen voor de beveiliging op een horizontale leeflijn (touw of kabel) of hoogwerker, en is voorzien van het VARIO regelsysteem waarmee u de lengte van de leeflijn kunt aanpassen en zo de mogelijke valhoogte kunt beperken.

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

De ABSORBICA-I is ontworpen voor de beveiliging op een horizontale leeflijn (touw of kabel) of hoogwerker, en is verkrijgbaar in de versies 80 of 150 cm (excl. karabiners). Deze leeflijn, met twee captive karabiners, is gecertificeerd volgens de Europese en Amerikaanse normen.

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Enkele leeflijn met geïntegreerde energieabsorber en captive karabiners


78

Leeflijnen voor antivalbeveiliging NEW 2016

MGO OPEN 60

Directionele karabiner met grote opening en automatische vergrendeling, met te openen verbindingspunt. Ontdek alle eigenschappen van de MGO OPEN 60 karabiner op pagina 90.

+

JANE

Niet-verstelbare leeflijn in dynamisch touw Niet-verstelbare leeflijn in dynamisch touw waarmee u – in combinatie met een ABSORBICA – een leeflijn met energieabsorber in I- of Y-vorm kunt maken waarbij de karabiner in positie wordt gehouden en de uiteinden beschermd zijn tegen slijtage.

+

RING OPEN

Multidirectionele te openen ring De RING OPEN te openen ring is geschikt voor de quasi permanente verbinding van de uitrusting met de gordel (bv. leeflijn). De ronde vorm verzekert een optimale werking in alle richtingen. Dankzij de grote opening kunt u touwen met genaaide uiteinde installeren.

+

ABSORBICA

Energieabsorber in uitscheurbaar bandmateriaal Energieabsorber in uitscheurbaar bandmateriaal, waarvan u – in combinatie met een JANE leeflijn – een leeflijn met energieabsorber kunt maken.

+ NEW 2016

MICRO SWIVEL

Compacte en te openen antitorsieschakel Compacte en te openen antitorsieschakel ontworpen voor gebruik in combinatie met een vergrendelbare karabiner: vermijdt dat de leeflijnen verstrengelen en maakt een goede positionering van de apparaten mogelijk.

ASAP’SORBER

Leeflijn met energieabsorber voor ASAP of ASAP LOCK Ontdek alle eigenschappen van de ASAP’SORBER leeflijn met energieabsorber op pagina 85.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Gespecialiseerde leeflijnen GORDELS

Leeflijnen voor moeilijke toegang

PROGRESS ADJUST

Verstelbare dubbele leeflijn voor voortbeweging

PROGRESS ADJUST I

Verstelbare enkele leeflijn voor voortbeweging Met deze verstelbare enkele leeflijn voor voortbeweging kunt u – in combinatie met een andere leeflijn – een permanente verbinding in alle soorten voortbeweging realiseren (opklim langs touw, verplaatsing op main courante ...). De karabiner wordt in goede positie gehouden, wat het musketoneren vergemakkelijkt.

Leeflijn voor voortbeweging De PROGRESS leeflijn is bedoeld voor voortbeweging langs touw. Dankzij de constructie in dynamisch touw kunt u de krachten op de gebruiker bij een val beperkt houden. De valindicator geeft het aan wanneer u het product moet afschrijven.

VERTIGO TWIST-LOCK

Karabiner voor leeflijn voor voortbeweging Ontdek alle eigenschappen van de VERTIGO TWIST-LOCK karabiner op pagina 91.

ZILLON

U kunt deze leeflijn voor werkpositionering voor het boomsnoeien zeer gemakkelijk afstellen met één hand, zelfs wanneer u onder spanning staat. De ZILLON is ontworpen om dubbel te gebruiken op de laterale inbindpunten van de gordel of enkel op het ventrale inbindpunt met de hand op het vrije touweinde.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN TOUWEN

Verstelbare leeflijn voor werkpositionering voor het boomsnoeien

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

KATROLLEN

Leeflijnen voor boomsnoeien

STIJGKLEMMEN

PROGRESS

AFDAALAPPARATEN

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

U kunt de PROGRESS ADJUST leeflijnen zeer nauwkeurig en snel aanpassen door de ADJUST klem te kantelen en te deblokkeren. Dankzij de ergonomische vorm is hij bovendien erg gebruiksvriendelijk.

LEEFLIJNEN ABSORBERS

HELMEN

Met deze verstelbare leeflijn voor voortbeweging kunt u een permanente verbinding in alle soorten voortbeweging realiseren (opklim langs touw, verplaatsing op main courante ...). De karabiners worden in goede positie gehouden, wat het musketoneren vergemakkelijkt.


80

Gespecialiseerde leeflijnen Leeflijnen voor boomsnoeien (vervolg)

MICROFLIP

Verstelbare gewapende leeflijn voor werkpositionering tijdens het boomsnoeien

NEW 2016

De MICROFLIP is een verstelbare gewapende leeflijn voor werkpositionering tijdens het boomsnoeien. Dankzij de kabelkern wordt het risico op doorsnijden van het touw beperkt en kunt u zich gemakkelijk verplaatsen in de boom. De gele kleur zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid. Ontworpen voor gebruik op de laterale inbindpunten van de gordel.

NEW 2016

MICROGRAB

Reservestijgklem met kam voor MICROFLIP leeflijn Reservestijgklem voor MICROFLIP, met een ergonomische kam en een ge誰ntegreerde kamveer.

Leeflijnen voor het takelen per helikopter.

LEZARD

Leeflijn voor het takelen per helikoper met beveiliging van de fasen neerzetten/ optakelen in de hoogte De LEZARD leeflijn werd ontwikkeld in samenwerking met het Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix Mont-Blanc (Frankrijk) en is bedoeld voor het takelen per helikopter in de hoogte. U kunt hiermee de fasen neerzetten/optakelen beveiligen dankzij een verstelbaar touweinde dat zich onmiddellijk afwerpt zodat het slachtoffer, de reddingswerker en de helikopter van elkaar los zijn wanneer de helikopter plots zijn stationaire positie moet verlaten. De manipulatie van de LEZARD leeflijn voor het takelen per helikopter verloopt vlot dankzij de onmiddellijk herkenbare verbindingselementen met kleurencode en de zeer snelle en precieze afstelling van de lengte van het verstelbare touweinde met de ADJUST stijgklem. Indien de helikopter plots zijn stationaire positie moet verlaten, werpt het verstelbare touweinde zich onmiddellijk af zodat het slachtoffer, de reddingswerker en de helikopter van elkaar los zijn.

IGUANE

Leeflijn voor het takelen per helikopter op de grond De IGUANE leeflijn is ontwikkeld voor het takelen per helikopter op de grond. Deze leeflijn is gemakkelijk te hanteren dankzij de onmiddellijk herkenbare verbindingselementen met kleurencode.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


625 - 895 g

CE EN 358, EAC

245 g

1 verstelbaar touweinde tot 95 cm

CE EN 358, EAC

175 g

1 kort touweinde van 30 cm, 1 lang touweinde van 65 cm

CE EN 354, EAC

150 g

CE EN 358

605 - 975 g

PROGRESS ADJUST

L44R

PROGRESS ADJUST I

L44IR

PROGRESS

L44

ZILLON

L22A 025 / 040 / 055

Verstelbaar tot 2,5 m / 4 m / 5,5 m

MICROFLIP

L33 025 / 040 / 055

Verstelbaar tot 2,5 m / 4 m / 5,5 m

CE EN 358

750 - 1355 g

-

CE EN 358 (1), CE EN 567, EAC, NFPA 1983 Technical Use

150 g

Certificaties

Gewicht

CE EN 355, EN 354 EAC

330 g

MICROGRAB

B53A

Leeflijnen voor antivalbeveiliging Karabiners

Maximaal toegelaten lengte (met karabiners)

Maximale lengte van de uitgescheurde leeflijn na de val

Maximale tirant d’air (2)

L64IA 80

-

130 cm

210 cm

440 cm

L64IA 150

-

200 cm

320 cm

620 cm

100 cm

195 cm

395 cm

170 cm

305 cm

575 cm

Referentie

ABSORBICA-I Europese versie

L64IU 80

ABSORBICA-I internationale versie L64IU 150

ABSORBICA-I VARIO

ABSORBICA-Y Europese versie

- Uiteinde: TRIACT-LOCK captive - Gordel: TRIACT-LOCK captive

870 g

930 g

L64IAR 150

-

200 cm

320 cm

620 cm

CE EN 355, EN 354, EAC

390 g

L64YA 80

-

130 cm

210 cm

440 cm

CE EN 355, EN 354, EAC

370 g

L64YAM 80

- Uiteinden: 2 x MGO 60

115 cm

190 cm

400 cm

CE EN 355, EN 354, EN 362, EAC

1290 g

L64YA 150

-

200 cm

320 cm

620 cm

CE EN 355, EN 354, EAC

430 g

- Uiteinden: 2 x MGO 60

185 cm

300 cm

585 cm

CE EN 355, EN 354, EN 362, EAC

1430 g

115 cm

220 cm

435 cm

180 cm

320 cm

600 cm

- Uiteinden: 2 x MGO 60 - Gordel: TRIACT-LOCK captive

180 cm

320 cm

600 cm

ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12, CE EN 355, EN 354, EN 362, EAC CE EN 355

L64YAM 150

L64YUM 80

ABSORBICA-Y internationale versie L64YUM 150

- Uiteinden: 2 x MGO 60 - Gordel: TRIACT-LOCK captive

ABSORBICA-Y TIE-BACK

L64YUT 150

ABSORBICA

L57

-

30 cm

160 cm

390 cm

L50 60

-

60 cm

-

-

L50 100

-

100 cm

-

-

L50 150

-

150 m

-

-

JANE

ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12 CE EN 355, EN 354, EN 362

270 g

ANSI Z359.13 12 feet, ANSI Z359.12, CE EN 355, EN 354, EN 362

2070 g

2210 g

2190 g

190 g 110 g

CE EN 354, EAC

130 g 185 g

Leeflijnen voor het takelen per helikopter Referentie

Karabiner(s)

Leeflijnen

Certificaties

Gewicht

LEZARD

L01

- 3 x VERTIGO TWIST-LOCK - 1 x VERTIGO WIRE-LOCK

2 vaste touweinden van 38 cm, 1 uitwerpbaar verstelbaar touweinde tot 95 cm

CE

880 g

IGUANE

L01G

- 3 x VERTIGO TWIST-LOCK

2 vaste touweinden van 38 cm

CE EN 354

600 g

(1) met MICROFLIP, (2) maximale tirant d’air, met valfactor 2, zie technische bijsluiter op Petzl.com voor meer details.

www.indmar.nl

HELMEN

CE EN 358

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Verstelbaar tot 2 m / 3 m / 4 m / 5 m 1 vast touweinde van 65 cm, 1 verstelbaar touweinde tot 95 cm

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

435 - 675 g

KARABINERS

CE EN 358, EAC

AFDAALAPPARATEN

L52H 002 / 003 / 004 / 005

Verstelbaar tot 2 m / 3 m / 4 m / 5 m

STIJGKLEMMEN

GRILLON HOOK

Gewicht

KATROLLEN

L52A 002 / 003 / 004 / 005

Certificatie

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN TOUWEN

GRILLON

Lengte

TASSEN ACCESSOIRES

Referentie

GORDELS

Leeflijnen voor werkplaatsbeperking en voor voortbeweging


Reworking the masonry on the Chartrain Dam maintained by the Roannaise de lâ&#x20AC;&#x2122;eau in Loire, France. Š Petzl / vuedici.org / L.Moretton

82

Mobiele antivalbeveiligingen

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.

www.indmar.nl


ASAP

HELMEN

GORDELS

Mobiele antivalbeveiliging op touw voor de bescherming tegen vallen.

ASAP LOCK

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie voor moeilijke toegang.

ASAP’SORBER

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

KARABINERS

Leeflijn met geïntegreerde energieabsorber.


84

Mobiele antivalbeveiligingen De ASAP en ASAP LOCK mobiele antivalbeveiligingen worden – geïnstalleerd op een beveiligingstouw – verbonden met het sternale of dorsale inbindpunt van de gordel. Ze volgen de gebruiker bij zijn verplaatsingen en, in het geval van een schok of plotse versnelling, vergrendelen ze zich om de val te stoppen.

• Voor de bescherming tegen vallen

• Permanente bescherming tegen vallen Geïntegreerde blokkeerfunctie De ASAP en ASAP LOCK mobiele antivalbeveiligingen blokkeren op het touw en immobiliseren de hoogtewerker als hij een plotse beweging maakt (vallen, uitglijden, ongecontroleerd afdalen ...), of het apparaat met de handen vastneemt. De ASAP mobiele antivalbeveiliging kan al dan niet gecombineerd worden met een ASAP’SORBER leeflijn.

Efficiëntie in alle configuraties De mobiele antivalbeveiligingen werken willekeurig op een verticaal of schuin touw, en passen zich aan alle mogelijke configuraties op een werf aan.

• Voor moeilijke toegang

• Gebruiksgemak Geen enkele tussenkomst van de gebruiker De ASAP en ASAP LOCK volgen de werker op hoogte bij al zijn verplaatsingen, zonder enige manuele tussenkomst van zijn kant. Zo kan de werker op hoogte zich ten volle op zijn werk concentreren.

De ASAP LOCK heeft een blokkeerfunctie die de valhoogte beperkt. Bovendien kunt u het systeem niet verliezen bij het oversteken van fractioneringen. Deze antivalbeveiliging wordt gebruikt met een ASAP’SORBER leeflijn.

Snelle installatie De mobiele antivalbeveiligingen positioneren zich eenvoudig en snel op elk punt van het touw door gewoon de blokkeerschijf opzij te bewegen.

Afstand houden van het beveiligingstouw Met de ASAP’SORBER leeflijn met energieabsorber kan de gebruiker het touw op een afstand houden om de werkzone vrij te houden en het touw te beschermen (snijdend materiaal, projectie van smeltend metaal ...).

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

ASAP®

Leeflijn met energieabsorber voor ASAP of ASAP LOCK De ASAP’SORBER leeflijn wordt verbonden met de ASAP of ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging zodat de gebruiker op een afstand van het touw kan worden en de leeflijn tijdens de werkfasen beschermd wordt. De leeflijn is voorzien van een energieabsorber door uitscheuring in een stoffen zakje met ritssluiting om het te beschermen tegen slijtage en een periodieke controle mogelijk te maken. Deze leeflijn is verkrijgbaar in twee lengtes zodat u de afstand tot het touw en de beperking van de valhoogte zo goed mogelijk op elkaar kunt afstemmen.

Referentie

Certificaties

Compatibiliteit van de touwen

Gewicht

ASAP

B71AAA

CE EN 353-2, CE EN 12841 type A, EAC

- Gebruik volgens de norm EN 353-2: touw AXIS 11 mm met genaaid uiteinde. - Gebruik volgens de norm EN 12841 type A: touwen met een diameter van 10 tot 13 mm, EN 1891 type A.

370 g

ASAP LOCK

B71ALU

CE EN 353-2, CE EN 12841 type A, EAC

- Gebruik volgens de norm EN 353-2: touw AXIS 11 mm met genaaid uiteinde. - Gebruik volgens de norm EN 12841 type A: touwen met een diameter van 10 tot 13 mm, EN 1891 type A.

425 g

ASAP’SORBER

L71AA 20 (20 cm) L71AA 40 (40 cm)

CE EN 355, EAC

-

75 g (20 cm) 105 g (40 cm)

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

KARABINERS AFDAALAPPARATEN STIJGKLEMMEN

ASAP’SORBER

KATROLLEN

De ASAP LOCK mobiele antivalbeveiliging werd ontworpen om de handelingen van de gebruiker tijdens de opklim langs touw te vereenvoudigen. Bij normaal gebruik verplaatst de mobiele antivalbeveiliging zich vrij op het touw zonder enige manuele tussenkomst en volgt zo de gebruiker tijdens zijn verplaatsingen. Bij een schok of plotse versnelling blokkeert de antivalbeveiliging op het touw en immobiliseert hij de gebruiker. Met de geïntegreerde blokkeerfunctie van de ASAP LOCK kan de gebruiker het apparaat immobiliseren om de hoogte van de val te beperken. Dankzij de verbindingsarm kunt u het systeem niet verliezen bij het passeren van fractioneringen. De ASAP LOCK wordt gebruikt met een leeflijn met energieabsorber om op een afstand van het touw te werken.

VERANKERINGEN TOUWEN

Mobiele antivalbeveiliging op touw met blokkeerfunctie

TASSEN ACCESSOIRES

ASAP® LOCK

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Dankzij het unieke blokkeersysteem is de ASAP een referentie bij werkers op hoogte als bescherming tegen vallen. Bij normaal gebruik verplaatst de mobiele antivalbeveiliging zich vrij op het touw zonder enige manuele tussenkomst en volgt zo de gebruiker tijdens zijn verplaatsingen. Bij een schok of plotse versnelling blokkeert de ASAP op het touw en immobiliseert hij de gebruiker. De ASAP kan ook gecombineerd worden met een ASAP’SORBER leeflijn met energieabsorber om op een afstand van het touw te werken.

HELMEN

Mobiele antivalbeveiliging op touw


Karabiners

Š Petzl / Lafouche

86

Voor het gemakkelijk verbinden/losmaken beschikken de Petzl karabiners over functionaliteiten die het gebruik ervan vereenvoudigen.

Met Keylock

Zonder Keylock

Vermijdt het risico op vasthaken Om een maximale doeltreffendheid te verzekeren tijdens manipulaties, zijn alle Petzl karabiners uitgerust met het Keylock systeem: de koppeling tussen body en gladde snapper heeft geen haakje zodat men het ongewenst vasthaken van de karabiner in de verankering, op het touw, aan de materiaaldrager van gordel enz. vermijdt.

Visuele controleknop in geval van nietvergrendeling Om het materiaal gemakkelijk te kunnen controleren, beschikken de manueel vergrendelbare SCREW-LOCK karabiners over een visuele controleknop in het rood, die enkel zichtbaar is wanneer de snapper van de karabiner niet vergrendeld is.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


LEEFLIJNEN ABSORBERS

HELMEN

GORDELS

NEW 2016

WILLIAM

OK

NEW 2016

Am’D

NEW 2016

Lichte karabiners voor de werker op hoogte.

CAPTIV

Karabiners in aluminium

KARABINERS

VULCAN

OXAN

Zeer resistente karabiners geschikt voor moeilijke werkomstandigheden en voornamelijk gebruikt om vaste verankeringen te realiseren of om zich te verbinden met metalen structuren.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Karabiners in staal

Karabiners met grote opening

MGO 110 VERTIGO TWIST-LOCK DELTA

AFDAALAPPARATEN

MGO OPEN 60 Am’D PIN-LOCK

NEW 2016

RING OPEN

Karabiners om zich te verbinden met structuren met een grote diameter.

DEMI ROND

Karabiners ontworpen voor de quasi permanente verbinding van uitrustingen.

GO

Quasi permanente karabiners

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

FREINO SPIRIT

NEW 2016

OMNI

Lichte karabiners bestemd voor specifieke doeleinden: gemeenschappelijk gebruik, gebruik op het uiteinde van de leeflijn, aanvullende rem voor afdaalapparaat, sluiten van de gordel ...

STIJGKLEMMEN

Speciale karabiners in aluminium

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

www.indmar.nl

STRING

TANGA

Accessoires


88

Karabiners Karabiners in aluminium Deze bijzonder lichte karabiners zijn ontworpen voor het werken op hoogte.

• Voor de verbinding met apparaten met een grote doorsnede

• Ontwerp voor vlottere manipulaties Soepel ontwerp aan de binnenkant Het soepele ontwerp aan de binnenkant van de Am’D en WILLIAM karabiners beperkt het risico van een foutieve belasting en zorgt ervoor dat de karabiner vlot draait.

H-profiel Het H-profiel van de Am’D en WILLIAM verzekert een optimale verhouding weerstand/lichtheid en beschermt de markeringen tegen slijtage.

De OK karabiner heeft een symmetrische ovalen vorm om apparaten met een grote doorsnede (zoals katrollen, stijgklemmen en mobiele antivalbeveiligingen) optimaal te positioneren.

• Voor de verbinding van afdaalapparaten, leeflijnen voor werkpositionering enz.

• Verschillende vergrendelingssystemen naargelang de intensiteit van het gebruik - voor frequente manipulaties: TRIACT-LOCK automatisch systeem: ontgrendeling door de ring naar boven te duwen en dan te draaien.

1. 1.

2. 2.

1.

3. 3.

2.

3.

BALL-LOCK automatisch systeem: ontgrendeling door eerst op de groene knop te drukken en dan de veiligheidsring te draaien. De groene indicator is zichtbaar wanneer de karabiner vergrendeld is. Niet beschikbaar op de OK karabiner.

1. 1.

2. 2.

1.

De Am’D asymmetrische karabiner heeft een D-vorm, wat ideaal is om diverse apparaten, zoals een afdaalapparaat of leeflijn voor werkpositionering, te verbinden. Het gebruik van de CAPTIV bevestigingsbeugel bevordert de belasting van de karabiner in de richting van zijn grote as, beperkt het risico op kantelen en solidariseert het apparaat of de leeflijn.

• Voor de verbinding van verschillende elementen

3. 3.

2.

3.

- voor occasionele manipulaties:

1. 1. 1.

2. 2.

SCREW-LOCK manueel systeem met schroef: Een rode indicator is zichtbaar wanneer de karabiner niet vergrendeld is. Dit systeem is aangepast aan moeilijke omgevingen waar onzuiverheden (modder, vorst) een automatisch vergrendelingssysteem zouden kunnen blokkeren.

2.

www.indmar.nl

De WILLIAM karabiner heeft een asymmetrische peervorm met een grote capaciteit om verschillende elementen te verbinden en een grote opening om de installatie ervan te vereenvoudigen.

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Ovale karabiner in aluminium

NEW 2016

CAPTIV

Bevestigingsbeugel van de karabiner

WILLIAM

Asymmetrische karabiner met grote capaciteit in aluminium De WILLIAM asymmetrische karabiner met grote capaciteit in aluminium heeft een handige peervorm om gemakkelijk verschillende elementen te verbinden. Dankzij het soepele ontwerp van de binnenkant en het Keylock systeem verlopen de manipulaties gemakkelijker. De WILIAM karabiner is verkrijgbaar in drie vergrendelingssystemen: het SCREW-LOCK manuele systeem, en het TRIACT-LOCK of BALL-LOCK automatische systeem.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

De CAPTIV bevestigingsbeugel bevordert de belasting van de karabiner in de richting van zijn grote as, beperkt het risico op kantelen en solidariseert het apparaat of de leeflijn. De CAPTIV is compatibel met de Am’D karabiners en de ROLLCLIP katrol-karabiner.

KARABINERS

De Am’D asymmetrische karabiner in aluminium heeft een D-vorm die bijzonder goed aangepast is aan de verbinding van diverse apparaten, zoals een afdaalapparaat of leeflijn voor werkpositionering. Dankzij het soepele ontwerp van de binnenkant en het Keylock systeem verlopen de manipulaties gemakkelijker. De Am’D karabiner is verkrijgbaar in drie vergrendelingssystemen: het SCREW-LOCK manuele systeem, en het TRIACT-LOCK of BALLLOCK automatische systeem.

AFDAALAPPARATEN

Asymmetrische karabiner in aluminium

STIJGKLEMMEN

Am’D

NEW 2016

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Met de OK symmetrische karabiner in aluminium kunt u apparaten met een grote doorsnede optimaal positioneren. Het Keylock systeem vereenvoudigt de manipulaties. De OK karabiner is verkrijgbaar in twee vergrendelingssystemen: SCREW-LOCK manueel systeem en TRIACT-LOCK automatisch systeem.

HELMEN

OK


90

Karabiners Karabiners in staal

OXAN

Ovale karabiner in staal De stevige en compacte OXAN karabiner is in het bijzonder geschikt voor moeilijke gebruiksomstandigheden, waarbij een licht gewicht geen prioriteit is: realisatie van vaste verankeringen, verbinding met metalen structuren ... De OXAN karabiner is verkrijgbaar in twee vergrendelingssystemen: SCREW-LOCK manueel systeem en TRIACT-LOCK automatisch systeem. De OXAN TRIACT-LOCK is verkrijgbaar in Europese en internationale versie.

VULCAN

Zeer resistente stalen karabiner De VULCAN zeer resistente karabiner is bedoeld voor professionele reddingsteams. Met zijn grote opening en hoge weerstand is deze karabiner geschikt voor de realisatie van meerdere verankeringen wanneer de gebruiksomstandigheden moeilijk zijn en een licht gewicht geen prioriteit is. De VULCAN karabiner is verkrijgbaar in twee vergrendelingssystemen: SCREW-LOCK manueel systeem en TRIACT-LOCK automatisch systeem. De VULCAN TRIACT-LOCK is verkrijgbaar in Europese en internationale versie.

Karabiners met grote opening

NEW 2016

MGO OPEN 60

Directionele karabiner met grote opening en automatische vergrendeling, met te openen verbindingspunt. De MGO OPEN 60 is een directionele karabiner met grote opening en automatische vergrendeling, ontworpen om zich te verbinden met metalen structuren of kabels en staven met grote diameter. Dankzij het te openen verbindingspunt is deze karabiner compatibel met andere soorten leeflijnen. Bij beschadiging van de leeflijn kunt u de karabiner dus hergebruiken.

Het te openen verbindingspunt maakt het mogelijk om de MGO OPEN 60 rechtstreeks op de ABSORBICA of GRILLON leeflijnen te installeren.

MGO 110

Directionele karabiner met zeer grote opening en automatisch vergrendelsysteem Directionele karabiner met zeer grote opening en automatische vergrendeling, ontworpen om zich te verbinden met metalen structuren of kabels en staven met zeer grote diameter.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Asymmetrische karabiner in aluminium, ontgrendelbaar met hulpstuk De Am’D PIN-LOCK asymmetrische karabiner in aluminium is geschikt voor gemeenschappelijk gebruik. Hij beveiligt de verbinding met de gebruiker dankzij het PIN-LOCK vergrendelsysteem, dat de gebruiker enkel kan openen met een specifiek ontgrendelingshulpstuk.

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Voor een onmiddellijk en occasioneel gebruik: ontgrendelingsring dat op een karabiner aan de gordel opgeborgen kan worden.

HELMEN

Am’D PIN-LOCK

FREINO

Karabiner met rempal voor afdaaltoestellen De FREINO is ideaal om extra remkracht toe te voegen of het remmen te regelen bij de afdaling.

OMNI

Multidirectionele halfronde karabiner Met de OMNI multidirectionele halfronde karabiner kunt u de FALCON ASCENT gordel sluiten of een CROLL ventrale stijgklem verbinden. Deze karabiner is verkrijgbaar in twee vergrendelingssystemen: SCREW-LOCK manueel systeem en TRIACT-LOCK automatisch systeem.

SPIRIT

Karabiner voor voortbeweging zonder vergrendeling De SPIRIT is een karabiner voor voortbeweging zonder vergrendeling, voorbehouden voor de voortbeweging met rotsklimtechnieken. De afwezigheid van het vergrendelsysteem van de SPIRIT en het Keylock systeem – voor de preventie van ongewenst vasthaken – vergemakkelijken het musketoneren. www.indmar.nl

VERTICALITEIT

AFDAALAPPARATEN STIJGKLEMMEN

De VERTIGO TWIST-LOCK karabiner is ontworpen voor de uitrusting van leeflijnen voor voortbeweging. De uitstekende greep en het ontgrendelsysteem met één enkele draai vergemakkelijken de manipulaties bij het oversteken van fractioneringen. De grote opening en het Keylock systeem – voor de preventie van ongewenst vasthaken – vergemakkelijken het musketoneren.

KATROLLEN

Karabiner voor leeflijn voor voortbeweging

VERANKERINGEN TOUWEN

VERTIGO TWIST-LOCK

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Voor herhaaldelijke manipulaties: ontgrendelingsschijfje dat op een handschoen kan worden geïnstalleerd.

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

GORDELS

Speciale karabiners in aluminium


92

Karabiners Quasi permanente karabiners

RING OPEN

Multidirectionele te openen ring De RING OPEN te openen ring is geschikt voor de quasi permanente verbinding van de uitrusting. De ronde vorm verzekert een optimale werking in alle richtingen. Dankzij de grote opening kunt u touwen met genaaide uiteinde installeren.

DELTA

Stalen snelschakel in driehoekvorm Indien aangedraaid met een steeksleutel wordt deze stalen snelschakel een quasi permanente verankering.

GO

Stalen snelschakel met ovale vorm Indien aangedraaid met een steeksleutel wordt deze stalen snelschakel een quasi permanente verankering.

DEMI ROND

Snelschakel in aluminiumlegering met halfronde vorm Indien aangedraaid met een steeksleutel maakt deze snelschakel het mogelijk om elke gordel te sluiten waarvan de twee inbindpunten met elkaar moeten worden verbonden.

Accessoires

TANGA

Positioneringsring voor karabiner Ring om het verbindingselement in de juiste positie te houden.

STRING

Bescherming voor bandlus Houdt de karabiner in de juiste positie en beschermt de bandlus tegen wrijving. Verkrijgbaar in twee maten.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Referentie

Certificaties

Gewicht

Karabiners in aluminium SCREW-LOCK

M33 SL / SLN (1)

19 mm

24 kN

10 kN

7 kN

CE EN 362

75 g

TRIACT-LOCK

M33 TL / TLN (1)

19 mm

24 kN

8 kN

7 kN

CE EN 362

75 g

SCREW-LOCK

M34A SL / SLN (1)

25 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

70 g

TRIACT-LOCK

M34A TL / TLN (1)

24 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

75 g

BALL-LOCK

M34A BL

25 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

75 g

-

M93000

-

-

-

-

-

10 g

SCREW-LOCK

M36A SL / SLN (1)

28 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

85 g

TRIACT-LOCK

M36A TL / TLN (1)

27 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

90 g

BALL-LOCK

M36A BL

27 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

90 g

SCREW-LOCK

M72 SL / SLN (1)

20 mm

27 kN

16 kN

7 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

195 g

TRIACT-LOCK Europese versie

M72 TL

19 mm

27 kN

16 kN

7 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

215 g

TRIACT-LOCK internationale versie

M72 TLA / TLN (1)

18 mm

27 kN

16 kN

7 kN

CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12 NFPA 1983 Technical Use CSA Z259.12

235 g

SCREW-LOCK

M73 SL / SLN (1)

29 mm

40 kN

16 kN

11 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 General Use

265 g

TRIACT-LOCK Europese versie

M73 TL

28 mm

40 kN

16 kN

11 kN

CE EN 362, EAC, NFPA 1983 General Use

285 g

TRIACT-LOCK internationale versie

M73 TLA / TLN (1)

27 mm

40 kN

16 kN

11 kN

CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12 NFPA 1983 General Use CSA Z259.12

305 g

GORDELS

Vergrendeling

Karabiners met grote opening MGO OPEN 60

Automatisch

MGOO 60

63 mm

23 kN

-

23 kN

CE EN 362, EAC

490 g

MGO 110

Automatisch

MGO 110

110 mm

23 kN

-

23 kN

CE EN 362

940 g

Speciale karabiners in aluminium Am’D PIN-LOCK

PIN-LOCK

M34A PL (x 1) M34AB PL (x 10)

25 mm

27 kN

8 kN

8 kN

CE EN 362, EAC

80 g

VERTIGO TWIST-LOCK

TWIST-LOCK

M40A RLA

25 mm

25 kN

10 kN

8 kN

CE EN 362

100 g

FREINO

TWIST-LOCK

M42

15 mm

25 kN

10 kN

9 kN

CE EN 362

85 g

SCREW-LOCK

M37 SL

22 mm

20 kN

15 kN

7 kN

CE EN 362

85 g

TRIACT-LOCK

M37 TL

22 mm

20 kN

15 kN

7 kN

CE EN 362

90 g

Zonder vergrendeling

M53 S / SN (1)

21 mm

23 kN

8 kN

9 kN

CE EN 12275 type B

39 g

P28

11 mm

23 kN

23 kN

-

CE EN 362

70 g

Snelschakel

P11

12 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

150 g

Snelschakel

P11 8, P11 8B, P11 8BN

10 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

85 / 95 g

GO

Snelschakel

P15

16 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

60 g

DEMI ROND

Snelschakel

P18

10 mm

25 kN

10 kN

-

CE EN 362 type Q

55 g

OMNI

SPIRIT

Quasi permanente karabiners RING OPEN

Te openen ring

DELTA

(1) Karabiners in zwarte kleur.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

LEEFLIJNEN ABSORBERS MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN KARABINERS

VULCAN

AFDAALAPPARATEN

OXAN

STIJGKLEMMEN

Karabiners in staal

KATROLLEN

WILLIAM

VERANKERINGEN TOUWEN

CAPTIV

TASSEN ACCESSOIRES

Am’D

HELMEN

OK


Reworking the masonry on the Chartrain Dam maintained by the Roannaise de lâ&#x20AC;&#x2122;eau in Loire, France. Š Petzl / vuedici.org / L.Moretton

94

Afdaalapparaten

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.

www.indmar.nl


Zelfremmende afdaalapparaten

HELMEN

RIG

I’D L

I’D S

GORDELS

Afdaalapparaten met zelfremmende functie en multifunctionele handgreep waardoor u de afdaling kunt controleren en tot stilstand kunt komen zonder dat u het touw met een stopknoop over het apparaat moet leggen. Deze toestellen zijn voornamelijk geschikt bij werkzones met moeilijke toegang en bij reddingswerk, voor de werkpositionering of voor verplaatsingen op een horizontaal of hellend vlak. De I'D S en I'D L afdaalapparaten hebben een geïntegreerde antipaniekfunctie en een blokkeerpal met vergissingindicator. Het RIG afdaalapparaat is bestemd voor ervaren gebruikers.

Klassieke afdaalapparaten

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

HUIT

RACK

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Afdaalapparaten met een eenvoudig concept die de wrijving van het touw in het toestel gebruiken om de afdaling af te remmen. De snelheid van de afdaling wordt geregeld door het vrije touweinde meer of minder aan te spannen.

Mechanische prusik voor boomsnoeien

Individuele evacuatiesystemen

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

EXO EASHOOK

EXO

Reddingssysteem waarbij een persoon in een noodsituatie eigenhandig uit een gebouw of een structuur kan ontsnappen. Deze gespecialiseerde uitrustingen zijn verkrijgbaar in twee versies: - EXO: beschikt over een verankeringshaak voor configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden. Voor dit product is er absoluut een aangepaste Petzl opleiding vereist. - EXO EASHOOK: beschikt over een verankeringskarabiner die moet gebruikt worden in het kader van een evacuatieplan waar de verankeringsmogelijkheden duidelijk geïdentificeerd zijn.

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

ZIGZAG

KARABINERS

Met de ZIGZAG mechanische prusik kunt u zich efficiënt verplaatsen in een boom, maar tegelijk de techniek van een klassiek prusik katrolsysteem gebruiken.


96

Afdaalapparaten Zelfremmende afdaalapparaten

I’D S

Zelfremmend afdaalapparaat met antipaniekfunctie Het I’D S zelfremmend afdaalapparaat is vooral bedoeld voor moeilijke toegang. Hij is voorzien van een multifunctionele handgreep om uw afdaalsnelheid te controleren, u te positioneren op de werkpost zonder stopknoop en u vlot te verplaatsen op een hellende of horizontale ondergrond. De geïntegreerde antipaniekfunctie en de blokkeerpal met vergissingindicator beperken de risico's op een ongeval bij een verkeerd gebruik. Het klikvergrendelsysteem beperkt het risico op verlies van het apparaat en vergemakkelijkt de oversteek van een fractionering.

Beveiligen

Afdaling

Met de multifunctionele handgreep van het I'D S afdaalapparaat kunt u de afdaling controleren en u op de werkplaats positioneren. Ze beschikt eveneens over een antipaniekfunctie die in werking treedt als de gebruiker te hard aan de handgreep trekt.

Antipaniek Blokkeren Transport

Dankzij de knop op de multifunctionele handgreep kunt u zich vlot verplaatsen op horizontale oppervlakken of hellende vlakken.

De blokkeerpal met vergissingindicator voorkomt ongevallen door verkeerd inleggen van het touw in het toestel. De vergrendelschroef van de beweegbare flank laat je toe de I'D S te integreren in een reddingskit.

I’D L

Zelfremmend afdaalapparaat met antipaniekfunctie voor reddingsacties Het I’D L zelfremmend afdaalapparaat is vooral bedoeld voor technisch reddingswerk. Hij is voorzien van een multifunctionele handgreep om uw afdaalsnelheid te controleren, u te positioneren zonder stopknoop en u vlot te verplaatsen op een hellende of horizontale ondergrond. De geïntegreerde antipaniekfunctie en de blokkeerpal met vergissingindicator beperken de risico's op een ongeval bij een verkeerd gebruik. De zeer stevige constructie maakt hem bijzonder geschikt voor het hijsen en laten zakken van zware lasten.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Compact zelfremmend afdaalapparaat De RIG is een compact zelfremmend afdaalapparaat dat vooral bedoeld is voor ervaren industriĂŤle touwtechniekers. Hij heeft een multifunctionele handgreep waarmee u de afdaalsnelheid kunt controleren en u zonder stopknoop op de werkplaats kunt positioneren. Het klikvergrendelsysteem beperkt het risico op verlies van het apparaat en vergemakkelijkt de oversteek van een fractionering. Bovendien beperkt het automatische terugkeersysteem van de handgreep de risico's bij een ongewenste handeling van de gebruiker.

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Met de multifunctionele handgreep van het RIG afdaalapparaat kunt u de afdaling controleren en u op de werkplaats positioneren. De automatische rappel van de handgreep beperkt de risico's bij een ongewenste handeling van de gebruiker.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Automatisch rappelsysteem van de Beveiligen handgreep

HELMEN

RIG

Afdaling Blokkeren

KARABINERS

Transport

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

De kantelbare kam vergemakkelijkt het doorglijden van het touw in het apparaat wanneer de gebruiker het teveel aan touw inhaalt of een korte opklim langs het touw uitvoert.

KATROLLEN

Klassieke afdaalapparaten

HUIT

Afdaalapparaat in 8-vorm

Afdaalapparaat met staafjes, met variabele remkracht Het concept en de opstelling van de staafjes van de RACK vergemakkelijken de plaatsing. Dit compacte en lichte apparaat biedt de gebruiker de mogelijkheid om het afremmen te moduleren tijdens de afdaling naargelang de omstandigheden.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

RACK

VERANKERINGEN TOUWEN

Compact en licht afdaalapparaat in 8-vorm. De vierkante vorm voorkomt wrijving van de touwen.


98

Afdaalapparaten Mechanische prusik voor boomsnoeien

ZIGZAG®

Mechanische prusik voor boomsnoeien Met de ZIGZAG mechanische prusik kunt u zich efficiënt verplaatsen in een boom, maar tegelijk de techniek van een klassiek prusik katrolsysteem gebruiken. De aaneenschakeling van de schakels zorgt voor de nodige precisie en vlotheid tijdens de verplaatsing. De op waterdicht kogellager gemonteerde katrol dient om het teveel aan touw vlot in te halen. De stalen constructie zorgt voor een grote duurzaamheid.

U kunt het apparaat met een eenvoudige druk op de deblokkeerhendel deblokkeren. Als u de hendel weer los laat, wordt het apparaat geblokkeerd. Door de druk van deze hendel aan te passen, kunt u de snelheid van de verplaatsing regelen.

Op waterdicht kogellager gemonteerde katrol om het touw makkelijk terug te halen. Dankzij de antitorsieschakel blijft het product steeds in de juiste positie.

Individuele evacuatiesystemen

EXO®

Individueel evacuatiesysteem met een verankeringshaak (aangepast aan configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden) Het EXO individueel evacuatiesysteem bestaat uit vier elementen: een verankeringshaak aangepast aan configuraties waarbij u niet zeker bent een verankeringspunt te vinden; een zelfremmend systeem om u snel horizontaal te verplaatsen, een venster uit te klimmen, de afdaling te controleren/stoppen; een slijtvast touw dat bestand is tegen hoge temperaturen (lengte: 15 m / diameter: 7,5 mm); een tas om het systeem mee te nemen en rechtstreeks op de gordel te bevestigen. Andere touwlengtes zijn verkrijgbaar op bestelling.

EXO® EASHOOK

Individueel evacuatiesysteem met een EASHOOK karabiner (dat gebruikt wordt in het kader van een evacuatieplan waar de verankeringsmogelijkheden geïdentificeerd zijn) Het EXO EASHOOK individueel evacuatiesysteem bestaat uit vier elementen: gemakkelijk hanteerbare EASHOOK karabiner die gebruikt wordt in het kader van een evacuatieplan waar de verankeringsmogelijkheden geïdentificeerd zijn; een zelfremmend systeem om snel het touw te vieren, de afdaling te controleren/stoppen; een slijtvast touw dat bestand is tegen hoge temperaturen (lengte: 15 m / diameter: 7,5 mm); een tas om het systeem mee te nemen en rechtstreeks op de gordel te bevestigen. Andere touwlengtes zijn verkrijgbaar op bestelling.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Maximale gebruikslast

Gewicht

Zelfremmende afdaalapparaten

D200S0 (geel) D200SN (zwart)

CE EN 12841 type C, CE EN 341 klasse A, NFPA 1983 Technical Use, EAC.

10 tot 11,5 mm

Laten zakken van een zware last tot 250 kg (1)

530 g

I’D L

D200L0 (rood) D200LN (zwart)

CE EN 12841 type C, CE EN 341 klasse A, NFPA 1983 General Use, EAC.

11,5 tot 13 mm

Laten zakken van een zware last tot 272 kg (1)

530 g

RIG

D21A (geel) D21AN (zwart)

CE EN 12841 type C, CE EN 341 klasse A, NFPA 1983 Technical Use, EAC.

10,5 tot 11,5 mm

Laten zakken van een zware last tot 200 kg (1)

380 g

Klassieke afdaalapparaten

D11

-

9 tot 13 mm (enkeltouw) 8 tot 11 mm (dubbeltouw)

100 kg

470 g

HUIT

D02

-

8 tot 13 mm (enkel- en dubbeltouwen)

100 kg

100 g

CE

11,5 tot 13 mm

140 kg

320 g

NFPA 1983 Escape Use

-

140 kg

1700 g

CE EN 341 type D

-

140 kg

1300 g

Mechanische prusik voor boomsnoeien

ZIGZAG

D22A

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

RACK

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

I’D S

GORDELS

Compatibiliteit touwdiameter

HELMEN

Certificaties

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Referentie

EXO EASHOOK

D30015 CN (rood) D30015 CNN (zwart)

(1) gebruik voorbehouden voor ervaren gebruikers, raadpleeg de technische bijsluiter van het apparaat op Petzl.com.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN TOUWEN

D30015 B

TASSEN ACCESSOIRES

EXO

KATROLLEN

Individuele evacuatiesystemen


Stijgklemmen

Š Petzl / M.Daviet

100

Optimaal blokkeren De Petzl stijgklemmen met spanveer zijn speciaal ontworpen zodat ze onder alle omstandigheden optimaal werken: vochtige of bevroren touwen, aanwezigheid van modder ... Daarvoor zijn ze uitgerust met een specifieke spanveer in verchroomd staal. Het bijzondere design, de geometrie van de blokkeerpennen en de reinigingsgleuf verzekeren een optimale blokkering van het touw zonder het te beschadigen, en verminderen tevens de inspanning die nodig is om het toestel naar boven te laten schuiven op het touw.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Stijgklemmen voor voortbeweging

HELMEN KARABINERS

PANTIN

ASCENTREE

NEW 2016

Polyvalente stijgklem

BASIC

STIJGKLEMMEN

Deze stijgklem kan gebruikt worden voor het opklimmen langs een touw of als teruglooprem bij een takelsysteem.

AFDAALAPPARATEN

CROLL

SECUR

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

LOOPING

FOOTCORD

FOOTAPE

ASCENSION

GORDELS

Stijgklemmen met spanveer, gemakkelijk te installeren, en speciaal ontworpen voor opklim langs touw (handstijgklem, ventrale stijgklem en voetstijgklem).

Noodstijgklem KATROLLEN

NEW 2016

Deze stijgklem kan gebruikt worden bij het takelen als tractiesysteem of teruglooprem.

NEW 2016

www.indmar.nl

RESCUCENDER

Stijgklem met kam

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

TIBLOC

Ultracompacte en lichte stijgklem waarmee u in noodgeval een takelsysteem en opklim langs touw kunt realiseren.


102

Stijgklemmen Stijgklemmen voor voortbeweging

ASCENSION

Stijgklem met handgreep voor opklimmen langs touw De ASCENSION stijgklem voor opklimmen langs touw heeft een grote, ergonomische voorgevormde handgreep voor een comfortabele en stevige grip. Verkrijgbaar in een versie voor linker- of rechterhand.

De voorgevormde handgreep in bimaterie beschikt over een zone voor het schragen van de wijsvinger en een brede steunzone onderaan die verhindert dat de hand zou wegslippen. Met het ergonomische deel bovenaan kunt u maximaal kracht zetten bij een tractie met beide handen.

ASCENSION linkerhand

Dankzij de openingspal kunt u de handstijgklem met één hand installeren en verwijderen op elke plaats van het touw. Hij is gemakkelijk te bedienen, zelfs met handschoenen.

ASCENSION rechterhand

Dankzij het brede verbindingsoog onderaan kunt u de karabiners voor de PROGRESS leeflijnen en FOOTAPE/FOOTCORD voetlussen gemakkelijk verbinden.

PROGRESS ADJUST

Verstelbare leeflijn voor voortbeweging Ontdek alle eigenschappen van de PROGRESS ADJUST leeflijn op pagina 79.

PROGRESS

Leeflijn voor voortbeweging Ontdek alle eigenschappen van de PROGRESS leeflijn op pagina 79.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Verstelbare voetlus in band De FOOTAPE verstelbare voetlus wordt met de ASCENSION handgreep of BASIC stijgklem gebruikt voor het opklimmen langs touw. Dankzij een in de hoogte aanpasbare elastiek blijft de voet in de voetlus, ongeacht het schoentype.

GORDELS

FOOTAPE

Bandladder met vier treden Deze bandladder met vier treden wordt bevestigd op de ASCENSION handstijgklem voor opklimmen langs touw of op een verankering voor het voortbewegen bij overhangen.

CROLL®

Ventrale stijgklem De CROLL ventrale stijgklem is bedoeld voor reddingswerkers en professionals die op moeilijk bereikbare plaatsen werken, en is daarom bijzonder compact en licht. Een antislijtagebeschermstuk in roestvrij staal beschermt tegen het schuren van het touw.

SECUR

Schouderriem voor positionering van de CROLL ventrale stijgklem

Stijgklem met dubbele handgreep voor het boomsnoeien De ASCENTREE stijgklem voor opklimmen langs dubbeltouw heeft ergonomische handgrepen voor een comfortabele en stevige grip. Het geheel van openingspal/blokkeerpal is volledig geïntegreerd om ongewenst vasthaken te vermijden.

PANTIN®

Voetstijgklem

VERANKERINGEN TOUWEN

De PANTIN voetstijgklem – gebruikt ter aanvulling op de CROLL, ASCENSION of ASCENTREE stijgklemmen – maakt de opklimmen langs touw sneller en minder lastig. Hij is verkrijgbaar in de versie voor rechtervoet of linkervoet. De pal is verkrijgbaar als accessoire om het touw in het apparaat te houden tijdens de opklimmen langs touw.

PANTIN linkervoet

PANTIN rechtervoet

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

KATROLLEN

ASCENTREE

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

De SECUR schouderriemen houden de CROLL ventrale stijgklem op zijn plaats en worden bevestigd op een AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT of SEQUOIA SRT zitgordel.

LEEFLIJNEN ABSORBERS

LOOPING

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

De FOOTCORD verstelbare voetlus wordt met de ASCENSION handgreep of BASIC stijgklem gebruikt voor het opklimmen langs touw. De 100 % Dyneema® constructie verhoogt de duurzaamheid. Dankzij een in de hoogte aanpasbare elastiek blijft de voet in de voetlus, ongeacht het schoentype.

KARABINERS

Verstelbare voetlus in touw

HELMEN

FOOTCORD


104

Stijgklemmen Polyvalente stijgklem

BASIC

Compacte polyvalente stijgklem De BASIC stijgklem voor professionele reddingswerkers is bijzonder compact, waardoor hij uitstekend in de hand ligt. Het brede verbindingsoog onderaan zorgt ervoor dat de karabiners voor de leeflijn en voetlus gemakkelijk verbonden kunnen worden.

Noodstijgklem

NEW 2016

TIBLOC

Noodstijgklem De bijzonder compacte en lichte TIBLOC is een noodstijgklem voor de realisatie van opklimmen langs touw of de samenstelling van takelsystemen.

Stijgklem met kam NEW 2016

RESCUCENDER

Stijgklem met te openen kam De RESCUCENDER is een stijgklem met kam, eenvoudig in gebruik en ergonomisch, en kan gebruikt worden bij het takelen als tractiesysteem of teruglooprem.

De te openen en geleide kam maakt het mogelijk om de stijgklem gemakkelijk op elk punt van het touw te installeren of te verwijderen.

De openingspallen zijn voorzien van een indicator voor nietvergrendeling.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Certificaties

Compatibiliteit touwdiameter

Gewicht

CE EN 567 CE EN 12841 type B NFPA 1983 Technical Use EAC

8 tot 13 mm

165 g

GORDELS

Referentie

Stijgklemmen voor voortbeweging

B17ALA (linkerhand, zwart/geel) B17ALN (linkerhand, zwart) B17ARA (rechterhand, zwart/geel) B17ARN (rechterhand, zwart)

C47A

-

-

65 g

FOOTCORD

C48A

-

-

40 g

LOOPING

C25

-

-

145 g

CROLL

B16BAA

CE EN 567 CE EN 12841 type B EAC

8 tot 11 mm

85 g

SECUR

C74A

-

-

135 g

ASCENTREE

B19AAA

CE

8 tot 13 mm

330 g

PANTIN

B02CLA (linkervoet) B02CRA (rechtervoet)

De PANTIN is geen PBM.

8 tot 13 mm

85 g

Pal voor PANTIN

B02210 (voor PANTIN links) B02200 (voor PANTIN rechts)

-

-

25 g

CE EN 567 CE EN 12841 type B EAC

8 tot 11 mm

85 g

B01B

CE EN 567 EAC

8 tot 11 mm

32 g

VERANKERINGEN TOUWEN

B50A

CE EN 567 CE EN 12841 type B NFPA 1983 Technical Use EAC

9 tot 13 mm

260 g

B18BAA

Noodstijgklem

TIBLOC

Stijgklem met kam

RESCUCENDER

www.indmar.nl

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN KARABINERS AFDAALAPPARATEN STIJGKLEMMEN KATROLLEN

Polyvalente stijgklem

BASIC

LEEFLIJNEN ABSORBERS

FOOTAPE

TASSEN ACCESSOIRES

HELMEN

ASCENSION

VERTICALITEIT


Katrollen

Attaching caged ladders to a derrick boat. © vuedici.org / Profil Energy

106

Twee factoren bepalen het rendement van een katrol: • De afmetingen van de blokschijf: hoe groter de diameter van de blokschijf, hoe groter het rendement. • De steun van de blokschijf: - de zelfoliënde lagers verzekeren een goed rendement, maar ze moeten regelmatig onderhouden worden, - de kogellagers verzekeren een uitstekend rendement en vragen geen enkel onderhoud.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Katrol-stijgklemmen

HELMEN TWIN

KARABINERS

Eenvoudige katrollen

AFDAALAPPARATEN

FIXE

MOBILE

Lichte en polyvalente katrollen bestemd voor toepassingen die geen hoge mate van doeltreffendheid vergen (bv. deviatie van het touw).

NEW 2016

VERANKERINGEN TOUWEN

JAG SYSTEM ROLLCAB

JAG

JAG RESCUE KIT KOOTENAY

JAG TRAXION

Gebruiksklare sets voor de bevrijding en evacuatie (of enkel de bevrijding) van een slachtoffer.

Speciale katrollen Katrollen bedoeld voor specifieke toepassingen zoals installaties die het doorlaten van knopen vereisen, of verplaatsingen op kabels van kabelbanen.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

Evacuatie- en takelsets

TANDEM

Katrollen uitgedacht voor verplaatsingen op touw of op kabel. Deze katrollen met vaste flanken zijn uiterst eenvoudig en snel te installeren, en bieden een perfecte stabiliteit dankzij de twee opgelijnde blokschijven.

TANDEM SPEED

Verplaatsingskatrollen

STIJGKLEMMEN

MINI

GEMINI

Krachtige prusik katrollen ontwikkeld om lichte systemen met teruglooprem te realiseren, met behulp van een zelfblokkerende prusik knoop. De vorm van de flanken maakt het mogelijk om de knoop te ontgrendelen wanneer deze ter hoogte van de katrol komt.

MINDER

Prusik katrollen

LEEFLIJNEN ABSORBERS

RESCUE

PARTNER

PRO

ROLLCLIP

NEW 2016

Krachtige polyvalente katrollen aangepast aan een intensief gebruik.

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Katrollen met hoog rendement

KATROLLEN

PRO TRAXION

MICRO TRAXION

GORDELS

Katrollen met een ge誰ntegreerde teruglooprem als vervanging voor de traditionele installatie katrol/stijgklem in takelsystemen.


108

Katrollen Katrol-stijgklemmen

PRO TRAXION

Antiverlieskatrol-stijgklem met zeer hoog rendement De PRO TRAXION katrol-stijgklem is ontworpen om het touw te kunnen plaatsen wanneer de katrol reeds op de verankering ge誰nstalleerd is. De blokschijf met grote diameter en uiterst hoog rendement is bijzonder geschikt om zware lasten te hijsen. De flank wordt vergrendeld onder spanning en voorkomt zo dat de katrol tijdens het gebruik open kan gaan. Het onderste inbindpunt laat de realisatie van verschillende soorten takelsystemen toe. Het touw kan ge誰nstalleerd worden in de PRO TRAXION katrol wanneer deze al op de verankering ge誰nstalleerd is.

MICRO TRAXION

Ultracompacte katrol-stijgklem met hoog rendement De ultracompacte en zeer lichte MICRO TRAXION katrol-stijgklem heeft een hoog rendement. De blokkeerpal is vergrendelbaar in gekantelde positie, voor een gebruik als eenvoudige katrol.

Katrollen met hoog rendement

PRO

Antiverlieskatrol met zeer hoog rendement De PRO katrol is makkelijk te openen, zelfs wanneer ze op de verankering bevestigd is. Ze is bedoeld om de installatie van systemen voor het takelen of omleiden van lasten zo veel mogelijk te vereenvoudigen. De flanken die zich onder spanning vergrendelen alsook de blokschijf met grote diameter en het kogellager voor een zeer hoog rendement maken de PRO tot een bijzonder geschikte katrol voor het hijsen van zware lasten. De katrol wordt continu bediend met zijn karabiner, waardoor u minder risico loopt om het apparaat te verliezen.

PARTNER

Ultracompacte katrol met hoog rendement Ultracompacte en uiterst lichte katrol voor dagelijks werk of reddingswerk ter plaatse.

RESCUE

Zeer resistente katrol met zeer hoog rendement Katrol met zeer hoog rendement voor intensief gebruik door professionele reddingswerkers.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


ROLLCLIP

Katrol-karabiner Deze katrol-karabiner is verkrijgbaar met of zonder TRIACT-LOCK vergrendelsysteem. De versie met TRIACT-LOCK vergrendelsysteem kan gebruikt worden om de wrijving op het werktouw tot een minimum te beperken of deviaties te installeren. De versie zonder vergrendeling wordt gebruikt als teruglooppunt in de ASCENSION handgreep voor korte opklimmen langs touw.

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Kan gebruikt worden als teruglooppunt in de ASCENSION handgreep voor korte opklimmen langs touw. De opening van de snapper aan de kant van de katrol vergemakkelijkt de installatie van het touw wanneer de katrol al op de verankering ge誰nstalleerd is.

HELMEN

NEW 2016

GORDELS

Katrollen met hoog rendement (vervolg)

GEMINI

Dubbele lichte prusik katrol met hoog rendement Compacte dubbele katrol voor de installatie van een antiterugloopsysteem met een grote overbrengingsverhouding van de last.

MINDER

Zeer resistente prusik katrol met zeer hoog rendement Zeer resistente katrol voor professionele reddingwerkers, geschikt voor de installatie van een antiterugloopsysteem.

TWIN

Zeer resistente dubbele prusik katrol met zeer hoog rendement Zeer resistente katrol voor professionele reddingswerkers, geschikt voor de installatie van een terugloopsysteem met een grote overbrengingsverhouding van de last.

Eenvoudige katrollen

KARABINERS

Deze compacte katrol is een lichte oplossing voor de installatie van een terugloopsysteem.

AFDAALAPPARATEN

Lichte prusik katrol met hoog rendement

STIJGKLEMMEN

MINI

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Prusik katrollen

MOBILE

KATROLLEN

Ultracompacte polyvalente katrol Uiterst lichte en compacte katrol voor polyvalent gebruik.

FIXE

Compacte polyvalente katrol

Verplaatsingskatrollen

TANDEM / TANDEM SPEED Dubbele katrollen voor tyroliennes

De TANDEM en TANDEM SPEED zijn ontworpen voor tyroliennes en kunnen tot drie karabiners ontvangen, wat de uitvoering van complexe handelingen vergemakkelijkt. De TANDEM wordt gebruikt op touw. De TANDEM SPEED kan ook gebruikt worden op kabel dankzij de slijtvaste blokschijven die gemonteerd zijn op waterdicht kogellager. www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

Compacte en polyvalente katrol voor de snelle installatie van het touw.


110

Katrollen Evacuatie- en takelsets

JAG RESCUE KIT Omkeerbare noodkit

Gebruiksklare omkeerbare noodkit om een slachtoffer te bevrijden en vlot naar beneden te evacueren. Deze noodkit bevat een JAG SYSTEM takelset, een RING OPEN te openen ring, een I’D S afdaalapparaat, een CONNEXION FIXE 150 cm verankeringsbandlus, een BUCKET tas en een AXIS 11 mm touw met 2 genaaide uiteinden. Verkrijgbaar in drie lentes: 30, 60 en 120 m. Bevrijding dankzij de JAG SYSTEM takelset: de overbrengingsverhouding 4:1 en het uitstekende rendement van de blokschijven maken het mogelijk om de vereiste kracht om het slachtoffer te hijsen en te bevrijden, met 75% te verlagen.

NEW 2016

Evacuatie dankzij het I’D S afdaalapparaat, waarvan de ergonomische handgreep het mogelijk maakt om het doorglijden van het touw tijdens de evacuatie gemakkelijker te controleren.

JAG SYSTEM Takelset

Takelset om een slachtoffer te bevrijden, om een afkoppelbare verankering te maken of om een systeem onder spanning te zetten dankzij de overbrengingsverhouding 4:1 en het uitstekende rendement van de blokschijven gemonteerd op een waterdicht kogellager. De set is – opgevouwen – zeer compact waardoor u hem ook kunt gebruiken wanneer er weinig afstand is tot de verankering. Deze JAG SYSTEM takelset is gebruiksklaar en snel op te zetten dankzij de soepele hoes die elk risico op verstrikking vermijdt. De bovenkant van het takelsysteem is onmiddellijk herkenbaar dankzij de kleurencode.

JAG TRAXION

Dubbele katrol-stijgklem met hoog rendement Deze dubbele katrol-stijgklem is geschikt voor gebruik met de JAG dubbele katrol voor een takelsysteem 4:1. De blokschijven, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekeren een uitstekend rendement.

JAG

Dubbele katrol met hoog rendement Deze dubbele katrol is geschikt voor gebruik met de JAG TRAXION dubbele katrol-stijgklem voor een takelsysteem 4:1. De blokschijven, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekeren een uitstekend rendement.

Speciale katrollen

KOOTENAY

Knoopdoorlatende katrol Deze knoopdoorlatende katrol laat verbindingsknopen van het touw door. De blokschijf met grote diameter, gemonteerd op een waterdicht kogellager, verzekert een uitstekend rendement.

ROLLCAB

Reddingswiel voor gebruik op kabelbanen Reddingswiel speciaal ontworpen voor de voortbeweging en evacuatie op kabelbanen. www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Rendement

Maximale gebruikslast

Gewicht

P51A

MICRO TRAXION

P53

CE EN 567 NFPA 1983 Technical Use EAC

8 tot 13 mm

38 mm

95 %

Katrol: 2,5 kN x 2 = 5 kN Stijgklem: 2,5 kN

265 g

CE EN 567 EAC

8 tot 11 mm

25 mm

91 %

Katrol: 2,5 kN x 2 = 5 kN Stijgklem: 2,5 kN

85 g

CE EN 12278 NFPA 1983 Technical Use, EAC

7 tot 13 mm

38 mm

95 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

205 g

CE EN 12278

7 tot 11 mm

25 mm

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

56 g

Katrollen met hoog rendement PRO

P46

PARTNER

P52A

RESCUE

P50A P50AN

CE EN 12278 NFPA 1983 General Use

7 tot 13 mm

38 mm

95 %

4 kN x 2 = 8 kN

185 g

P74 TL

CE EN 362, CE EN 12275, CE EN 12278, EAC

7 tot 13 mm

18 mm

85 %

2 kN x 2 = 4 kN

115 g

P74

CE EN 12275, CE EN 12278, EAC

7 tot 13 mm

18 mm

85 %

2 kN x 2 = 4 kN

105 g

MINI

P59A

CE EN 12278 NFPA 1983 Technical Use

7 tot 11 mm

25 mm

91 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

80 g

GEMINI

P66A

CE EN 12278 NFPA 1983 Technical Use

7 tot 11 mm

25 mm

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

135 g

MINDER

P60A

CE EN 12278 NFPA 1983 General Use

7 tot 13 mm

51 mm

97 %

4 kN x 2 = 8 kN

295 g

TWIN

P65A

CE EN 12278 NFPA 1983 General Use

7 tot 13 mm

51 mm

97 %

2 x 3 kN x 2 = 12 kN

450 g

MOBILE

P03A

CE EN 12278

7 tot 13 mm

21 mm

-

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

75 g

FIXE

P05W P05WN

CE EN 12278

7 tot 13 mm

21 mm

-

71 %

2,5 kN x 2 = 5 kN

90 g

TANDEM

P21

CE EN 12278

touw ≤ 13 mm

21 mm

-

71 %

10 kN

195 g

TANDEM SPEED

P21 SPE

CE EN 12278, EAC

touw ≤ 13 mm kabel ≤ 12 mm

27,5 mm

95 %

10 kN

270 g

JAG RESCUE KIT

K90030 K90060 K90120

-

-

-

-

2 kN

4300 g 6600 g 11300 g

JAG SYSTEM

P44

-

-

-

-

6 kN

590 g

JAG TRAXION

P54

CE EN 567 NFPA 1983 Technical Use

8 tot 11 mm

25 mm

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

145 g

JAG

P45

CE EN 12278 NFPA 1983 Technical Use

8 tot 11 mm

25 mm

91 %

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

120 g

KOOTENAY

P67

CE EN 12278

8 tot 19 mm

76 mm

-

5 kN x 2 = 10 kN

1390 g

ROLLCAB

P47

CE EN 1909

kabel ≤ 55 mm

55 mm

-

-

5 kN

1470 g

ROLLCLIP

Prusik katrollen

Eenvoudige katrollen

Verplaatsingskatrollen

LEEFLIJNEN ABSORBERS

PRO TRAXION

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Katrol-stijgklemmen

HELMEN

GORDELS

Kogellager

KARABINERS

Compatibiliteit Diameter van touwdiameter de blokschijf

AFDAALAPPARATEN

Certificaties

STIJGKLEMMEN

Referentie

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN TOUWEN TASSEN ACCESSOIRES

Speciale katrollen

KATROLLEN

Evacuatie- en takelsets


Felling a large pine tree in the town of Uchaux in the Vaucluse region, France. Š Petzl / M.Daviet / L.Pierron

112

Verankeringen

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.

www.indmar.nl


LEEFLIJNEN ABSORBERS

Verankeringsbandlussen

TREESBEE SCREWLINK

TREESBEE

CONNEXION

ANNEAU

Makkelijk mee te nemen bandlussen ontwikkeld voor de installatie van tijdelijke verankeringen. Bestaan in vaste lengtes of met instelbare lengte.

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

PAW

RING

Dankzij de ringen kunt u meerdere verankeringen organiseren.

AFDAALAPPARATEN

SWIVEL

Met de verankeringsvermenigvuldigers kunt u de werkplaats organiseren en de aanwezige verankeringsmogelijkheden vergroten.

SWIVEL OPEN

MICRO SWIVEL

NEW 2016

STIJGKLEMMEN

Verbindingselementen De antitorsieschakels bieden een oplossing tegen het torsen en verstrikken van de touwen, met name tijdens hijs- en takeloperaties.

GORDELS HELMEN

COEUR BOLT HCR

NEW 2016

BAT’INOX

COLLINOX

NEW 2016

KATROLLEN

NEW 2016 COEUR STEEL

NEW 2016

NEW 2016

COEUR HCR

COEUR BOLT STEEL

NEW 2016

COEUR STAINLESS

Elementen waarmee u vaste verankeringen kunt opzetten die verwijderbaar zijn of die permanent geïnstalleerd zijn.

COEUR BOLT STAINLESS

Verankeringen voor rots en beton

Horizontale tijdelijke leeflijn

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

GRILLON

GRILLON

VERANKERINGEN TOUWEN

Snel regelbare verankering


114

Verankeringen Verankeringen voor rots en beton NEW 2016

COEUR BOLT STEEL / STAINLESS / HCR

Verankeringen bestaande ut een COEUR plaatje, een pen en een bout. Verschillende soorten staal aangepast aan de omgeving De Petzl verankeringen (plaatjes en pennen) zijn gemaakt van verschillende soorten staal zodat ze aangepast zijn aan de omgeving waarin ze gebruikt worden: • Standaard staal, voor gebruik binnen of op gerichte werven: COEUR BOLT STEEL. • Roestvrij staal 316L hoge kwaliteit, voor gebruik in traditionele buitenomgevingen: COEUR BOLT STAINLESS. • Roestvrij staal HCR 904 met een hoge weerstand tegen corrosie, voor gebruik in sterk corrosieve omgevingen: COEUR BOLT HCR.

Gemakkelijk musketoneren De Petzl plaatjes hebben een groot verbindingsoog waardoor u de karabiners gemakkelijk kunt vasthaken en twee karabiners, zelfs met grote diameter, tegelijk op eenzelfde verankering kunt installeren.

Preventie van slijtage van de karabiners De Petzl plaatjes zijn dikker en hebben verbindingsogen met afgeronde rand. Hierdoor wordt de slijtage van de gebruikte karabiners – ongeacht het materiaal – tot een minimum beperkt.

Antidraaisysteem van het plaatje De Petzl plaatjes hebben op de achterkant een reliëf dat in contact staat met de structuur (beton, rots …). Hierdoor kan het plaatje niet draaien tijdens de installatie van de verankering, maar ook tijdens het gebruik, bij hevige laterale belastingen.

U kunt de plaatjes (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS en COEUR HCR) en de pennen (BOLT STEEL, BOLT STAINLESS en BOLT HCR) ook apart kopen.

COLLINOX

Te lijmen verankering in roestvrij gesmeed staal. 10 x 70 mm

AMPOULE COLLINOX

Lijm voor de COLLINOX verankering

BAT’INOX

Te lijmen verankering in roestvrij gesmeed staal. 14 x 100 mm

AMPOULE BAT’INOX

Lijm voor de BAT’INOX verankering www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Compacte en te openen antitorsieschakel Compacte en te openen antitorsieschakel ontworpen voor gebruik in combinatie met een vergrendelbare karabiner: vermijdt dat de leeflijnen verstrengelen en maakt een goede positionering van de apparaten mogelijk. Dankzij het ontwerp zonder lager draait deze antitorsieschakel vrij wanneer hij niet onder spanning staat en kan hij niet meer bewegen wanneer hij wel onder spanning staat zodat de positie van de apparaten behouden blijft.

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Kan gebruikt worden om een ABSORBICA-Y leeflijn met de gordel te verbinden: vermijdt het verstrengelen van de touweinden en vergemakkelijkt de handelingen.

HELMEN

MICRO SWIVEL

Antitorsieschakel, gemonteerd op een kogellager De SWIVEL antitorsieschakel (verkrijgbaar in twee formaten) vermijdt dat de touwen wrijven wanneer de last rond zichzelf draait. Het kogellager biedt uitstekende prestaties en een grote betrouwbaarheid.

PAW

Verankeringsvermenigvuldiger Met de PAW verankeringsvermenigvuldiger (verkrijgbaar in drie formaten) kunt u een werkpost organiseren en een veelvuldig verankeringssysteem opzetten.

RING

Verbindingsring Met de RING verbindingsring kunt u veelvuldige verankeringen opzetten of rechtstreeks op de inbindbrug van de SEQUOIA en SEQUOIA SRT gordels installeren om de laterale mobiliteit van de boomsnoeier te verbeteren.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

AFDAALAPPARATEN

SWIVEL

STIJGKLEMMEN

Te openen antitorsieschakel met grote opening om te combineren met diverse producten (katrollen, leeflijnen ...). Hij beperkt de plaatsinname en het gewicht van de opgezette systemen, en lost mogelijke problemen met wrijving en verstrengeling van de touwen en leeflijnen op. Het kogellager biedt uitstekende prestaties en een grote betrouwbaarheid.

KATROLLEN

Te openen antitorsieschakel, gemonteerd op een kogellager

VERANKERINGEN TOUWEN

SWIVEL OPEN

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Kan gecombineerd worden met de MICROFLIP gewapende leeflijn om te voorkomen dat het gewapende touw torst.

TASSEN ACCESSOIRES

NEW 2016

GORDELS

Verbindingselementen


116

Verankeringen Verankeringsbandlussen

ANNEAU Bandlus

Bandlus verkrijgbaar in vier lengtes.

CONNEXION FIXE Verankeringsbandlus

Verankeringsbandlus met uiteinden in D-vorm in gesmeed staal.

CONNEXION VARIO

Verstelbare verankeringsbandlus Verstelbare verankeringsbandlus met een sluitingsgesp en uiteinden in D-vorm in gesmeed staal.

CONNEXION FAST

Snel regelbare verankeringsbandlus Verstelbare verankeringsbandlus met een snelle sluitingsgesp en uiteinden in D-vorm in gesmeed staal.

TREESBEE

'Fausse fourche' voor boomsnoeien De TREESBEE verankeringsbandlus bevordert het doorglijden van het touw ter hoogte van de verankering en beschermt tegelijk de boom tegen wrijvingen. Deze verankeringsbandlus is geschikt voor touwen met gesplitste uiteinden (de splitsing gaat door de kleine ring).

TREESBEE SCREWLINK

'Fausse fourche' voor boomsnoeien De TREESBEE SCREWLINK verankeringsbandlus bevordert het doorglijden van het touw ter hoogte van de verankering en beschermt tegelijk de boom tegen wrijvingen. Deze verankeringsbandlus is geschikt voor touwen met genaaide uiteinden (de schakel gaat open om het genaaide uiteinde erdoor te laten).

Snel regelbare verankering

GRILLON

Snel regelbare verankering Met de GRILLON regelbare verankering kunt u snel een vast verankeringspunt maken. De vereiste touwlengte is gemakkelijk aan te passen dankzij het ge誰ntegreerde zelfblokkerende apparaat.

Horizontale tijdelijke leeflijn

GRILLON

Horizontale tijdelijke leeflijn Met de GRILLON kunt u snel een horizontale leeflijn installeren in het geval van een omvangrijke werkzone. Met het ge誰ntegreerde zelfblokkerende apparaat kunt u zeer gemakkelijk de lengte aanpassen, naargelang de afstand tussen de twee verankeringspunten.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


25 kN

110 g / 135 g

COEUR BOLT STAINLESS P36BS 10 / P36BS 12

EN 795 A1, EN 959

10 mm / 12 mm

25 kN

25 kN

110 g / 135 g

COEUR BOLT HCR

P36BH 12

EN 795 A1, EN 959

12 mm

25 kN

25 kN

145 g

COEUR STEEL

P36AA 10 / P36AA 12

EN 795 A1, EN 959

10 mm / 12 mm

-

-

65 g / 60 g

COEUR STAINLESS

P36AS 10 / P36AS 12

EN 795 A1, EN 959

10 mm / 12 mm

-

-

65 g / 60 g

COEUR HCR

P36AH 12

EN 795 A1, EN 959

12 mm

-

-

60 g

COLLINOX

P55

EN 959

10 mm

25 kN

15 kN

95 g

AMPOULE COLLINOX

P56

-

-

-

-

-

BAT’INOX

P57

EN 959

14 mm

25 kN

15 kN

250 g

AMPOULE BAT’INOX

P41

-

-

-

-

-

Verbindingselementen Referentie

Certificaties

Breuklast

Gewicht

MICRO SWIVEL

P58 XSO

CE, EAC

23 kN

75 g

SWIVEL OPEN

P58 SO

CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use

23 kN

130 g

SWIVEL S

P58 S

CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use

23 kN

95 g

SWIVEL L

P58 L

CE, EAC, NFPA 1983 General Use

36 kN

150 g

PAW S / M / L

P63 S / P63 SN (zwart) P63 M / P63 MN (zwart) P63 L / P63 LN (zwart)

CE, NFPA 1983 General Use

36 kN

55 g (S) 210 g (M) 350 g (L)

RING S / L

C04620 / C04630

CE

23 kN

40 g (S) 70 g (L)

Verankeringsbandlussen Referentie

Certificaties

Lengte

Breuklast

Gewicht

ANNEAU

C40A 60, C40 60N (zwart) C40A 80, C40 80N (zwart) C40A 120, C40120 N (zwart) C40A 150

CE EN 566 CE EN 795 B EAC

60 cm 80 cm 120 cm 150 cm

22 kN

60 g 80 g 100 g 135 g

CONNEXION FIXE

C42 100 C42 150 C42 200

CE EN 795 B

100 cm 150 cm 200 cm

22 kN

365 g 425 g 485 g

CONNEXION VARIO

C42 V

CE EN 795 B

80 tot 130 cm

22 kN

480 g

CONNEXION FAST

C42 F

CE EN 795 B

20 tot 150 cm

18 kN

440 g

TREESBEE

C04110

CE EN 795 B

110 cm

23 kN

240 g

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

CE EN 795 B

110 cm

15 kN

295 g

Snel regelbare verankering en horizontale tijdelijke leeflijn Referentie

GRILLON

L52A 002 L52A 003 L52A 004 L52A 005 L52A 010 L52A 015 L52A 020

Certificaties

Lengte

Gewicht

CE EN 795 B EAC

2m 3m 4m 5m 10 m 15 m 20 m

435 g 515 g 595 g 675 g 1055 g 1455 g 1900 g

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

HELMEN

25 kN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

10 mm / 12 mm

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

EN 795 A1, EN 959

KARABINERS

P36BA 10 / P36BA 12

COEUR BOLT STEEL

AFDAALAPPARATEN

Gewicht

STIJGKLEMMEN

Weerstand bij het losrukken uit beton 50 MPa

KATROLLEN

Weerstand bij het afbreken over betonrand 50 MPa

VERANKERINGEN TOUWEN

Diameter

TASSEN ACCESSOIRES

Certificaties

Referentie

GORDELS

Verankeringen voor rots en beton


Touwen

Construction of the LGB Lehrgerüstbau in Taminabrücke, Pfäfers, Switzerland. © Ing. Bernhard Rogen

118

Touwen op maat Om precies te beantwoorden aan de specifieke vereisten van bepaalde professionele gebruikers, stelt Petzl een personaliseringsdienst voor (dienst enkel beschikbaar voor touwen met Europese normen).

Keuze van de lengte U kunt een touw met de gewenste lengte bestellen.

Toevoeging van genaaide uiteinden Het touw kan aan één of beide kanten voorzien worden van genaaide uiteinden. Het touw is dan gebruiksklaar en vereist geen enkele knoop. Deze uiteinden beschikken over een beschermhuls om de karabiner in de correcte positie te houden en de handelingen te vergemakkelijken. Ze bieden tevens een hogere resistentie dan een achtknoop en beantwoorden hierdoor aan bepaalde normen, namelijk de norm EN 353-2 (mobiele antivalbeveiliging met inbegrip van een flexibele valbeveiliging, ASAP + touw).

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


Touwen met Europese normen

LEEFLIJNEN ABSORBERS

HELMEN

AXIS 11 mm

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LINK 7 mm

GRIP 12,5 mm

PARALLEL 10,5 mm

GORDELS

Semistatische touwen gecertificeerd volgens de Europese normen.

Touwen met Amerikaanse normen

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

AFDAALAPPARATEN TASSEN ACCESSOIRES

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

Deze systemen beschermen het touw tegen het schuren.

ROLL MODULE

Touwbeschermers

STIJGKLEMMEN

VECTOR 12,5 mm SET CATERPILLAR

RESCUE CORD 8 mm

VECTOR 11 mm PROTEC

KARABINERS

Statische touwen gecertificeerd volgens de Amerikaanse normen.


120

Touwen Touwen met Europese normen

PARALLEL 10,5 mm

Semistatisch touw voor moeilijke toegang Het PARALLEL semistatische touw is bestemd voor moeilijke toegang. De fijne diameter beperkt het gewicht tot een minimum en vereist ervaring in de controle van de afdaling. Hij is soepel en biedt een uitstekende hanteerbaarheid. Dit touw is verkrijgbaar in drie kleuren waardoor u gemakkelijk het werktouw kunt onderscheiden van het veiligheidstouw en de gezamenlijke toegang.

AXIS 11 mm

Semistatisch touw dat een uitstekende slijtvastheid biedt Het AXIS semistatische touw is bijzonder slijtvast. Door de standaard diameter is dit touw geschikt voor wie geen expert is in de touwtechnieken. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren waardoor u gemakkelijk het werktouw kunt onderscheiden van het veiligheidstouw en de gezamenlijke toegang.

AXIS 11 mm

Semistatisch touw met genaaide uiteinden dat een uitstekende slijtvastheid biedt Het AXIS semistatische touw met genaaid uiteinde is bijzonder slijtvast. Door de standaard diameter is dit touw geschikt voor wie geen expert is in de touwtechnieken. Het genaaide uiteinde met plastic beschermhuls houdt de karabiner in de juiste positie om de manipulaties te vergemakkelijken. Hij is vooral geschikt voor gebruik met een ASAP mobiele antivalbeveiliging, of in een reddingskit met een I'D S afdaalapparaat.

GRIP 12,5 mm

Zeer resistent semistatisch touw voor reddingswerk Het GRIP semistatische touw is bedoeld voor reddingswerk. Hij heeft een hoge weerstand en de grote diameter staat garant voor een uitstekende grip.

LINK 7 mm Stuurlijn

De LINK 7 mm stuurlijn dient om een slachtoffer tijdens een reddingsactie te leiden of materiaal te hijsen.

Touwen met Amerikaanse normen

VECTOR 11 mm

Statisch touw bestemd voor moeilijke toegang en bescherming tegen hoogtevallen Het VECTOR 11 mm statische touw is bestemd voor moeilijke toegang en bescherming tegen hoogtevallen. Dankzij de Fusion Processâ&#x201E;˘ technologie behoudt hij mooi zijn vorm en biedt hij een uitstekende hanteerbaarheid. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren waardoor u gemakkelijk de verschillende kits kunt onderscheiden.

VECTOR 12,5 mm

Statisch touw voor reddingswerkers van de brandweer Het VECTOR 12,5 mm statische touw is bedoeld voor reddingswerkers van de brandweer. Dankzij de Fusion Processâ&#x201E;˘ technologie behoudt hij mooi zijn vorm en biedt hij een uitstekende hanteerbaarheid. Hij is verkrijgbaar in zes kleuren waardoor u gemakkelijk de verschillende kits kunt onderscheiden.

RESCUE CORD 8 mm

Statisch touw om prusik knopen te realiseren op VECTOR 11 mm en VECTOR 12,5 mm touwen Met het RESCUE CORD 8 mm statische touw kunt u Prusik knopen op de VECTOR 11 mm en 12,5 mm touwen realiseren. Dit touw biedt uitstekende prestaties bij het beveiligen met de Tandem Prusik techniek. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren waardoor u gemakkelijk de verschillende kits kunt onderscheiden. www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Touwbeschermers

PROTEC

Soepele bescherming

SET CATERPILLAR Blokjes touwbeschermer

HELMEN

ROLL MODULE

Blokjes touwbeschermer met wieltjes

GRIP 12,5 mm

LINK 7 mm

50 m

R1146 W

wit

geel

50 m

R1146 R

rood

R77N 050

zwart

50 m

R1146 B

blauw

R77W 100

wit

100 m

R1146 N

zwart

R77Y 100

geel

100 m

R77N 100

zwart

R77W 200

wit

R1161 W

wit

100 m

R1161 R

rood

200 m

R1161 B

blauw

R77Y 200

geel

200 m

R1161 N

zwart

R77N 200

zwart

200 m

R11183 W

wit

R74Y 050

geel/zwart

50 m

R74N 050

zwart

50 m

R74W 100

geel/wit

100 m

VECTOR 11 mm CE EN 1891 type A

R11183 R

rood

R11183 B

blauw

R11183 N

zwart

R74Y 100

geel/zwart

100 m

R11200 W

wit

R74N 100

zwart

100 m

R11200 N

zwart

R74Y 200

geel/zwart

200 m

R11366 W

wit

R74N 200

zwart

200 m

R11366 N

zwart

R1246 W

wit

R74YT 010

geel/zwart

10 m

R74YT 020

geel/zwart

20 m

R74YT 030

geel/zwart

30 m

R74YT 040

geel/zwart

40 m

R1246 Y

geel

R74YT 050

geel/zwart

50 m

R1246 O

oranje

R74YT 060

geel/zwart

60 m

R1261 W

wit

R78W 030

wit

30 m

R78W 060

wit

CE EN 1891 type A

CE EN 1891 type A

60 m

R75W 030

wit

30 m

R75W 060

wit

60 m

R75W 120

wit

120 m

CE EN 564

VECTOR 12,5 mm

Touwbeschermers

R1246 R

rood

R1246 B

blauw

R1261 R

rood

R1261 B

blauw

R1261 Y

geel

R1261 O

oranje

R12183 W

wit

R12183 R

rood

R12183 B

blauw

R12183 Y

geel

R12183 O

oranje

R12183 N

zwart

R12366 W

wit

R12366 N

zwart

Referentie

Gewicht

C45 N

95 g

R846 R

rood

SET CATERPILLAR

P68

1055 g

R846 O

oranje

ROLL MODULE

P49

1330 g

R846 G

groen

R846 N

zwart

R892 R

rood

PROTEC

RESCUE CORD 8 mm

www.indmar.nl

R892 O

oranje

R892 G

groen

R892 N

zwart

Certificatie

46 m 150 ft

61 m 200 ft NFPA 1983 Technical Use 183 m 600 ft

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

wit

R77Y 050

Lengte

KARABINERS

R77W 050

CE EN 1891 type A

Kleur

200 m 656 ft 366 m 1200 ft

AFDAALAPPARATEN

Referentie

46 m 150 ft

61 m 200 ft NFPA 1983 General Use

STIJGKLEMMEN

AXIS 11 mm

Certificatie

KATROLLEN

AXIS 11 mm

Lengte

183 m 600 ft

366 m 1200 ft

46 m 150 ft NFPA 1983 Escape Use 92 m 300 ft

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN TOUWEN

PARALLEL 10,5 mm

Kleur

TASSEN ACCESSOIRES

Referentie

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Touwen met Amerikaanse normen (statisch)

Touwen met Europese normen (semistatisch)


Tassen en accessoires

Š Petzl / Lafouche

122

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


LEEFLIJNEN ABSORBERS

PORTO

BOLTBAG

HELMEN

PERSONNEL 15L

PORTAGE 30L

TRANSPORT 45L

Met deze stevige en comfortabele tassen kunt u uw materiaal in een individuele kit verzamelen, meenemen naar de werkplaats en transporteren in een verticale omgeving.

GORDELS

Stevige tassen

Rechtopstaande tassen

www.indmar.nl

SPIKY PLUS

CRAB 6

SPATHA

VERTICALITEIT

STIJGKLEMMEN

CORDEX

CORDEX PLUS

Handschoenen, mes en stijgijzers om het werk en de verplaatsingen te vergemakkelijken.

KATROLLEN

Accessoires

VERANKERINGEN TOUWEN

JET

AIRLINE

ECLIPSE

Specifieke producten om het toegangstouw in de boom te installeren.

TASSEN ACCESSOIRES

Accessoires voor het boomsnoeien

AFDAALAPPARATEN

KARABINERS

BUCKET 35L

BUCKET 25L

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Wanneer u deze tassen op de grond zet, behouden ze mooi hun vorm, ook als ze leeg zijn. Hierdoor kunt u gemakkelijk bij de inhoud van de tas.


124

Tassen en accessoires Stevige tassen

TRANSPORT 45L

Stevige tas met grote capaciteit De TRANSPORT is een stevige en zeer comfortabele rugzak met een inhoud van 45 liter. De bodem van deze rugtas in zeil (zonder pvc) is integraal verlast met de rest voor een grotere weerstand. Dankzij de gepolsterde heup-, rug- en schouderriemen is deze tas ideaal om lang te dragen. Hij is geschikt voor zware omstandigheden en bovendien voorzien van een identificatievakje. Gepolsterde heupriem, rug- en schouderriemen voor meer comfort bij langdurig dragen.

PORTAGE 30L

Stevige tas met middelgrote capaciteit De PORTAGE is een stevige en zeer comfortabele rugzak met een inhoud van 30 liter. De bodem van deze rugtas in zeil (zonder pvc) is integraal verlast met de rest voor een grotere weerstand. De tas is comfortabel om te dragen dankzij de gepolsterde schouderriemen. Hij is geschikt voor zware omstandigheden en bovendien voorzien van een identificatievakje.

PERSONNEL 15L

Stevige tas met kleine capaciteit De PERSONNEL is een stevige en lichte rugzak met een inhoud van 15 liter. De bodem van deze rugtas in zeil (zonder pvc) is integraal verlast met de rest voor een grotere weerstand. Hij is geschikt voor zware omstandigheden en bovendien voorzien van een identificatievakje.

PORTO

Materiaaldrager in bandlus Materiaaldrager in bandlus voor bevestiging aan de binnenring van een tas om uw materiaal beter te organiseren.

BOLTBAG Materiaaltasje

Materiaaltasje voor het opbergen van een hamer, verankeringsuitrusting en klein materiaal. Het tasje heeft twee binnenvakjes en een buitenvak.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


GORDELS

Rechtopstaande tassen

BUCKET

Accessoires voor het boomsnoeien

JET

Werpzakje

AIRLINE

Werptouwtje

Opbergtas voor werptouwtjes In de ECLIPSE kunt u gemakkelijk uw AIRLINE werptouwtjes en JET werpzakjes opbergen. Dankzij de dubbele bodem kunt u twee werptouwtjes apart opbergen. De volledige set past – eens opgeplooid in het zakje – perfect in een BUCKET tas.

www.indmar.nl

VERTICALITEIT

TASSEN ACCESSOIRES

ECLIPSE

VERANKERINGEN TOUWEN

KATROLLEN

Het AIRLINE werptouwtje houdt perfect het midden tussen soepelheid en stevigheid. Hierdoor kunt u precies werpen en vormen er zich geen knopen bij het afrollen uit het zakje. De mantel en kern zijn verenigd zodat het touwtje perfect rond blijft en dus zeer goed glijdt bij gebruik in een boom. Hij is verkrijgbaar in twee lengtes: 60 en 300 meter.

STIJGKLEMMEN

AFDAALAPPARATEN

Het JET werptasje, met dubbele dichtheid, biedt een uitstekende levensduur. De geprofileerde vorm vereenvoudigt de doorgang in de gaffels van de bomen. Hij is verkrijgbaar in drie versies: 250, 300 en 350 g.

KARABINERS

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

LEEFLIJNEN ABSORBERS

In de eenvoudige en stevige BUCKET tas kunt u een touw en extra materiaal opbergen. De rechtopstaande tas behoudt mooi zijn vorm, ook als hij leeg is, waardoor u gemakkelijk bij de inhoud ervan kunt. Hij is verkrijgbaar in twee versies: 25 en 35 liter.

HELMEN

Tas in zelfdragend weefsel


126

Tassen en accessoires Accessoires

CORDEX

Lichte handschoenen voor het beveiligen en afdalen op touw Deze lichte handschoenen voor het beveiligen en afdalen op touw, verenigen de stevigheid van een werkhandschoen met de nauwkeurigheid en handigheid van een fijnere handschoen. De dubbele laag leder beschermt de binnenkant en de delen van de hand die blootstaan aan wrijving. De rug in luchtdoorlatende stretchnylon is bestand tegen wrijving en verzekert comfort en positiebehoud. De pols in neopreen, met klittenbandsluiting, beschikt over een oogje om de handschoenen aan de gordel te bevestigen door middel van een karabiner.

CORDEX PLUS

Handschoenen voor het beveiligen en afdalen op touw Deze handschoenen voor het beveiligen en afdalen op touw bieden een maximale bescherming zonder aan gevoel in te boeten. De dubbele laag leder en de verstevigingen beschermen de binnenkant van de hand tegen de verhitting veroorzaakt door lange rappelafdalingen en toproping. De uiteinden en de delen van de hand die blootstaan aan wrijving, werden verstevigd voor een verhoogde duurzaamheid. Rug in leder met anti-wrijving stretch nylon ter hoogte van de articulaties. De pols in neopreen, met klittenbandsluiting, beschikt over een oogje om de handschoenen aan de gordel te bevestigen door middel van een karabiner.

SPATHA

Musketoneerbaar mes Het SPATHA mes is zo ontworpen dat een werker op hoogte hem tijdens al zijn dagtaken kan meenemen. Het profiel van de snede zorgt ervoor dat u (hulp)touwen gemakkelijk kunt doorsnijden. U kunt een karabiner door het gaatje steken zodat u het mes gemakkelijk aan uw gordel kunt vastmaken. Dit gebruiksvriendelijke mes (ook met handschoenen, dankzij het gekartelde wieltje) beschikt eveneens over een stopgleuf om de snede in open positie te blokkeren.

CRAB 6

6-punts stijgijzers Aanpasbare 6-punts stijgijzers voor alle schoenmaten, handig voor de vooruitgang op een talud of een besneeuwde of bevroren helling.

SPIKY PLUS Antislipzolen

Deze zolen zijn geschikt voor alle schoentypes en hebben carbid punten om op sneeuw of bevroren/glad terrein te stappen. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com.


45 l

1250 g

PORTAGE 30L

S43Y 030

30 l

850 g

PERSONNEL 15L

S44Y 015

15 l

450 g

C33

-

18 g

C11 A

-

170 g

S41AY 025

25 l

575 g

S41AY 035

35 l

680 g

S02Y 250

-

250 g

S02Y 300

-

300 g

S02Y 350

-

350 g

R02Y 060

-

2,1 g/m

R02Y 300

-

2,1 g/m

S03Y

-

500 g

ECLIPSE

Referentie

CORDEX

CORDEX PLUS

Maat

Kleur

K52 SN

S

zwart

K52 MN

M

zwart

K52 LN

L

zwart

K52 XLN

XL

zwart

K52 XST

XS

beige

K52 ST

S

beige

K52 MT

M

beige

K52 LT

L

beige

K52 XLT

XL

beige

K53 SN

S

zwart

K53 MN

M

zwart

K53 LN

L

zwart

K53 XLN

XL

zwart

K53 XST

XS

beige

K53 ST

S

beige

K53 MT

M

beige

K53 LT

L

beige

K53 XLT

XL

beige

Certificaties

AFDAALAPPARATEN

AIRLINE

CE EN 420, CE EN 388

Referentie

Maat

Kleur

SPATHA

S92AN

-

zwart

CRAB 6

64160

-

-

79510

≤ 41

-

SPIKY PLUS

79520

42-45

-

79530

≥ 46

-

www.indmar.nl

STIJGKLEMMEN

JET

KATROLLEN

BUCKET

VERTICALITEIT

VERANKERINGEN TOUWEN

BOLTBAG

TASSEN ACCESSOIRES

PORTO

GORDELS

S42Y 045

HELMEN

TRANSPORT 45L

LEEFLIJNEN ABSORBERS

Gewicht

MOBIELE ANTIVALBEVEILIGINGEN

Capaciteit

KARABINERS

Referentie


128

VERLICHTING Technieken Sleutelelementen van de verlichting Werkomgeving en normen

pagina 130 134

Producten Krachtige hoofdlampen

138

Compacte en robuuste hoofdlampen

142

Ultracompacte hoofdlampen

148

Polyvalente hoofdlampen

152

Productindex 156

www.indmar.nl


www.indmar.nl

VERLICHTING

Maintenance operations in the shaft of a wind turbine in Deining, Germany. © Petzl / Lafouche / Max Bögl


130

Sleutelelementen van de verlichting Extra uitleg voor een slimme keuze Gezien het stijgende aantal hoofdlampen op de markt en de verschillende gebruikte technologieĂŤn is het niet eenvoudig om de voor u best geschikte hoofdlamp te kiezen. Een extra woordje uitleg is dan ook welkom.

Verschillende manieren om de beschikbare energie aan te spreken in functie van het gebruik

Lichtsterkte of autonomie: kwestie van een goed compromis De lichtsterkte van een lamp en zijn autonomie zijn twee onlosmakelijke parameters, ongeacht de gebruikte verlichtingstechnologie. Bij een gegeven hoeveelheid energie leidt een hogere lichtsterkte systematisch tot een lagere autonomie, en vice versa.

Energiebron van de hoofdlamp: - batterijen, - geĂŻntegreerde herlaadbare batterij.

Lichtsterkte (lumen)

Autonomie (uur)

of Kiezen voor lichtsterkte ten koste van autonomie

Kiezen voor autonomie ten koste van lichtsterkte

Lichtsterkte: de vorm van de lichtbundel heeft een rechtstreekse invloed op de belichtingsafstand. De belichtingsafstand is rechtstreeks afhankelijk van de lichtsterkte, maar bovenal van de vorm van de lichtbundel die de lamp aflevert. Bij eenzelfde lichtsterkte zal de vorm van de lichtbundel de belichtingsafstand bepalen. Voorbeeld: een verlichtingselement met een lichtsterkte van 100 lumen kan tot 40 meter ver schijnen met een zeer brede lichtbundel, terwijl hij meer dan 100 meter ver kan schijnen met een gefocaliseerde lichtbundel.

100 lumens

40 m

100 lumens

100 m

www.indmar.nl

Opmerking: bij een compacte hoofdlamp die volledig op het hoofd gedragen wordt, is de energiebron (herlaadbare batterij of accu) vaak beperkt qua capaciteit. We beperken zo de grootte en het gewicht met het oog op een groot draagcomfort. Ondanks de verhoogde prestaties van de leds en batterijen beperkt dit de capaciteit van een lamp om tegelijk een hoge lichtsterkte en een hoge autonomie af te leveren.


Energiebeheer: verschillende benaderingen De energie van een hoofdlamp kan op verschillende manieren beheerd worden.

STANDARD LIGHTING verlichting

CONSTANT LIGHTING verlichting

Principe: de lamp voedt rechtstreeks de lichtbron.

Principe: de lamp integreert een elektronisch regelsysteem.

• De afgeleverde lichtsterkte neemt gaandeweg af naarmate

• De lichtsterkte neemt niet af tijdens een vooraf bepaalde periode.

de energiebron opgebruikt wordt. De lamp verlicht zeer intens tijdens de eerste minuten, daarna steeds minder naarmate de tijd verstrijkt. • De aangeduide lichtsterkte komt overeen met de maximale lichtsterkte die gemeten wordt bij het inschakelen van de lamp. Dit is dus de beginlichtsterkte.

Deze duur komt overeen met de werkelijke autonomie waarover de gebruiker beschikt (reserveverlichting niet inbegrepen).

Opmerkingen: - hoe hoger de lichtsterkte die een STANDARD LIGHTING lamp aflevert, hoe sneller deze afneemt, - let op als een zeer hoge lichtsterkte en zeer hoge autonomie wordt opgegeven: deze komen (vaak) overeen met de lichtsterkte in de maximummodus en autonomie in de minimummodus. Deze twee eigenschappen zijn niet gelijktijdig mogelijk.

• Constante verlichting laat toe de gemeten lichtsterkte tijdens

deze periode vooraf aan te geven. Dit is de gegarandeerde lichtsterkte. • De meeste gereguleerde lampen vallen terug op de

reserveverlichting wanneer de energiebron bijna opgebruikt is (voor sommige producten tot tientallen uren). Opmerkingen: een lichtsterkte van bv. 100 lumen gedurende 50 uur zou een equivalent van 75 AAA-batterijen vereisen, of 1,1 kg op het hoofd! Vandaar dat Petzl aanraadt om de zeer indrukwekkende verlichtingsprestaties van bepaalde lampen met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.

CONSTANT LIGHTING verlichting

Lichtsterkte

STANDARD LIGHTING verlichting Opmerking: Het is niet mogelijk om de verlichtingsprestaties van CONSTANT LIGHTING hoofdlampen (lichtsterkte gegarandeerd gedurende een gegeven periode) rechtstreeks te vergelijken met die van de STANDARD LIGHTING hoofdlampen (grote lichtsterkte gedurende korte periode).

Beginlichtsterkte Gegarandeerde autonomie Gegarandeerde lichtsterkte Reserveverlichting

t=0

Autonomie

www.indmar.nl

VERLICHTING


132

Sleutelelementen van de verlichting Vijf vragen, vijf antwoorden. Ontdek welke hoofdlamp het beste bij u past. 1. Ligt het energiebeheer van de hoofdlamp in de lijn van mijn behoeften?

2. Is de gebruikte energiebron aangepast aan mijn gebruiksfrequentie?

3. Zijn de verschillende voorgestelde verlichtingsmodi geschikt voor het werk dat ik doe?

De meeste hoofdlampen van Petzl bieden een constante verlichting (gereguleerde lampen). Ze staan bovendien garant voor stabiele verlichtingsprestaties tijdens een vooraf bepaalde tijdsduur. Zo is de gebruiker er zeker van dat noch de lichtsterkte, noch de belichtingsafstand zal verzwakken gedurende deze periode. Wanneer de energiebron bijna opgebruikt is, beschikt de lamp nog over een reserveautonomie zodat de gebruiker zijn werk alsnog kan voltooien of zich nog kan verplaatsen.

De hoofdlampen van Petzl werken, naargelang het model, met batterijen of een ge誰ntegreerde herlaadbare batterij Elk soort energiebron komt overeen met een bepaald gebruiksprofiel: - batterijen zijn geschikt voor gelegenheidsgebruikers, maar worden duurder naarmate ze langer gebruikt worden, - ge誰ntegreerde herlaadbare batterijen zijn bedoeld voor eerder regelmatig of intensief gebruik. Ze zijn ook handiger, want de lamp is altijd gebruiksklaar. Hiermee hoeft de gebruiker zich niet te bekommeren over reservebatterijen en dergelijke. Deze lampen blijken op lange termijn goedkoper en beter voor het milieu.

Petzl geeft telkens aan over welke verlichtingsmodi elke hoofdlamp beschikt. Die komen overeen met specifieke gebruiksomstandigheden: werken binnen handbereik, zich verplaatsen, ver zien.

PIXA 3 lamp met batterijen

Elke verlichtingsmodus wordt gekenmerkt door: - de lichtbundel (breed, gefocaliseerd, gemengd ...), - de daarbij gepaard gaande verlichtingsprestaties (lichtsterkte, belichtingsafstand en autonomie).

Voorbeelden van verlichtingsmodi voor de PIXA 3

CONSTANT LIGHTING verlichting STANDARD LIGHTING verlichting PIXA 3R lamp met ge誰ntegreerde herlaadbare batterij Zie details pagina 131

De troeven van Petzl:

De troeven van Petzl:

De troeven van Petzl:

Gereguleerde lampen, betrouwbaarder qua gebruik, worden instrumenten die u echt bij uw dagdagelijkse werkzaamheden kunnen helpen.

Petzl heeft ervoor gekozen om de meest geavanceerde technologie in de PIXA en ULTRA hoofdlampen te verwerken, namelijk lithium-ion batterijen. Deze batterijen behouden hun energie zeer goed, ook bij lage temperaturen.

Zo kan elke gebruiker opteren voor de lamp die qua prestatieniveau en veelzijdigheid het best aan zijn behoeften voldoet.

www.indmar.nl


4. Zorgt de lichtbron voor een goed visueel comfort? De lichtbron van de hoofdlamp moet uiterst zorgvuldig en met kwalitatieve onderdelen samengesteld zijn om een optimale verlichting te verzekeren. De hoofdlampen van Petzl kunnen terugvallen op ruim 30 jaar ervaring op het vlak van verlichtingsmogelijkheden. Dankzij deze erkende expertise kan het studiebureau van Petzl innoverende oplossingen uitwerken met het oog op maximale efficiĂŤntie en betrouwbaarheid.

Perfect homogene lichtbundel: gebruikscomfort

Alle lampen van Petzl hebben leds met een gegarandeerde en constante kwaliteit. De gebruikte leds beantwoorden aan een nauwkeurig lastencohier. Elke reeks leds wordt getest en vervolgens geselecteerd op basis van hun homogene kleur, lage verbruik en sterke lichtstroom. Elke lamp van Petzl wordt apart gecontroleerd voordat hij op de markt wordt gebracht. Deze handelingen omvatten onder meer een test van de verlichtingsprestaties en de homogeniteit van de lichtbundels, uitgevoerd aan de hand van een digitale camera.

Aanwezigheid van een centraal lichtpunt: verblinding

Aanwezigheid van zichtbare afwijkingen: onnauwkeurige afwerking, gebrek aan comfort, moeizame werking

Individuele test van de verlichtingsprestaties

5. Is de constructie van de lamp aangepast aan de omstandigheden waarin ik werk? De hoofdlampen van Petzl zijn zo ontworpen dat ze in de moeilijkste omstandigheden gebruikt kunnen worden en maximale betrouwbaarheid garanderen. Vandaar ook dat elk model een aantal veeleisende testen moet doorstaan: - weerstandstesten schokken, hoogtevallen en verplettering (ook bij lage temperaturen), - functionele betrouwbaarheidstesten (mechanische uithouding), - individuele test bij het verlaten van de productieketen (eindkwaliteit), - waterdichtheidstest.

Weerstandstest schokken

Functionele test

De troeven van Petzl:

De troeven van Petzl:

De lampen van Petzl verzekeren een maximaal visueel comfort voor de gebruiker: de verlichting is uniform, hij heeft geen lichtpunt in zijn centrum, noch vlekken of schaduwzones.

De meeste lampen van Petzl bieden een uitstekende bescherming tegen vloeistoffen en vaste stoffen (zie IP beschermingsindex, pagina 135).

www.indmar.nl

VERLICHTING


134

Werkomgeving en normen Explosiegevaarlijke milieus (ATEX en HAZLOC normen) De ATEX norm Wat is ATEX? De ATEX reglementering is een Europese richtlijn die aan alle verantwoordelijken van vestigingen oplegt om de risico's verbonden aan de ontploffing van bepaalde atmosferen te beheersen. Hiertoe is een evaluatie van het explosiegevaar in het bedrijf noodzakelijk om alle plaatsen te identificeren waar zich explosiegevaarlijke atmosferen kunnen vormen en zo ook de nodige middelen in te zetten om deze ontploffingen te vermijden.

Zuurstof in de lucht

Hoe kiest u materiaal dat geschikt is voor milieus blootgesteld aan een explosiegevaar? De ATEX milieus zijn opgedeeld in drie zones: - zones 0, 1 of 2 voor gas, - zones 20, 21 of 22 voor stof. Bron van ontvlamming (vlam, vonk, hitte)

Ontvlambare stof (ontvlambaar gas of damp, stof)

Er bestaan twee groepen uitrustingen: - groep I: specifiek voor mijnen (meest bindend), - groep II: alle oppervlakte-industrieën. Wat de groep II (oppervlakte-industrieën) betreft: aan elke classificatie van een ATEX zone is een aangepaste groep toestellen verbonden.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.petzl.com

Onder welke omstandigheden kan een ontploffing optreden? Er is ontploffingsgevaar wanneer verschillende elementen aanwezig zijn: - een oxidatiemiddel: zuurstof in de lucht bijvoorbeeld, - een brandstof: . gas of damp: koolwaterstoffen, solventen, vernissen, verdunners, benzine, alcohol, kleurstoffen, parfums, chemische producten, ingrediënten voor de vervaardiging van pvc ..., . poeders of stof: magnesium, aluminium, zwavel, cellulose, graan, steenkool, hout, melk, hars, suiker, zetmeel, polystyreen, mest ..., - een warmtebron of bron van ontvlamming. Tijdens het vullen van een graansilo bijvoorbeeld, is de concentratie aan stof zeer hoog. De atmosfeer wordt dan gevaarlijk: een verhoging van de temperatuur of een kleine vonk kan een ontploffing teweegbrengen.

De HAZLOC norm Wat is HAZLOC? De HAZLOC certificatie betreft voornamelijk Noord-Amerika. Zij heeft het beheersen van risico's verbonden aan de ontploffing van bepaalde atmosferen tot doel. Deze certificatie houdt twee elementen in: - een test en evaluatie van de gebruikte producten, - een toezicht in het bedrijf. Hoe kiest u materiaal dat geschikt is voor milieus blootgesteld aan een explosiegevaar? De risicozones, volgens de HAZLOC norm, zijn geklasseerd op drie manieren: - volgens type, - volgens omstandigheden, - volgens de aard van de substantie of stof die een risico inhoudt. Voor meer informatie verwijzen we naar www.petzl.com

Als een explosiegevaar werd geïdentificeerd in een omgeving (gas of stof), dan gaat daarmee een veiligheidsvereiste gepaard, die het gebruik van specifieke uitrustingen oplegt, explosievrij genoemd. Zij bieden verschillende beschermingsniveaus, met als objectief het explosiegevaar op te heffen.

www.indmar.nl


De IP beschermingsindex De IP beschermingsindex is een internationale standaard. Deze index klasseert de beschermingsgraad van een uitrusting tegen het binnendringen van vaste stoffen (stof...), en vloeistoffen (water, olie...).

Hoe moet u deze beschermingsindex lezen? Voorbeeld: IP 67 Het eerste cijfer geeft de daadwerkelijke bescherming aan tegen vaste stoffen. Het tweede cijfer geeft de daadwerkelijke bescherming aan tegen vloeibare stoffen. De aanduiding IP 67 komt dus overeen met een product dat volledig waterdicht is tegen stof en beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling. NB: wanneer een bepaalde maatstaf niet getest werd, is het cijfer vervangen door de letter X (voorbeeld: IP X6 betekent dat de uitrusting niet getest werd op de bescherming tegen vaste stoffen).

Het tweede cijfer geeft de bescherming aan tegen vloeibare stoffen:

Het eerste cijfer geeft de bescherming aan tegen vaste stoffen: X = Niet opgemeten

X = Niet opgemeten

0 = Niet beschermd

0 = Niet beschermd

1 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 50 mm

1 = Beschermd tegen verticale waterdruppels

2 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 12,5 mm

2 = Beschermd tegen waterdruppels (15° inclinatie)

3 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 2,5 mm

3 = Beschermd tegen regen (60° inclinatie)

4 = Beschermd tegen de projectie van vaste stoffen van een diameter ≥ 1 mm

4 = Beschermd tegen projectie van water

5 = Beschermd tegen stof (beperkt binnendringen, geen schadelijke neerslag)

5 = Beschermd tegen projectie van water met een spuitlans

6 = Absoluut stofbestendig

6 = Beschermd tegen krachtige projectie van water met een spuitlans 7 = Tijdelijke onderdompeling (-1 meter gedurende 30 minuten) 8 = Langdurige onderdompeling (dieper dan 1 meter gedurende een tijd bepaald door de fabrikant)

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Norm ANSI/NEMA FL1

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan dat een elektrisch toestel geschikt is om goed te werken, onafhankelijk van eventuele elektromagnetische storingen in de omgeving, en dit zonder er zelf te produceren. De Petzl hoofdlampen zijn conform aan de eisen van de richtlijn 89/336/CEE betreffende de elektromagnetische compatibiliteit: ze kunnen geen interferenties veroorzaken met andere toestellen die CE gemarkeerd zijn.

Deze norm is het resultaat van de samenwerking van de veertien grootste fabrikanten van draagbare verlichtingselementen, waaronder ook Petzl. De norm ANSI/NEMA FL1 definieert een gemeenschappelijke opmetingsprocedure voor de verlichtingsprestaties. Het is de bedoeling dat men zo de lampen van de verschillende merken heel eenvoudig op basis van dezelfde parameters kan vergelijken. Nota: de norm ANSI/NEMA FL1 houdt geen rekening met de energiebeheermethode waardoor u de prestaties van een constante verlichting dus niet rechtstreeks met die van een afnemende verlichting kunt vergelijken (zie rubriek Extra uitleg voor een slimme keuze). Voor meer informatie verwijzen we naar www.petzl.com

www.indmar.nl

VERLICHTING


Hoofdlampen De krachtige en praktische handenvrije verlichting Petzl is al ruim 40 jaar specialist in hoofdlampen, en bedenkt en ontwikkelt uitrustingen die professionele gebruikers een maximale vrijheid en doeltreffendheid in de duisternis bieden. Na diverse testen op het terrein zijn de Petzl hoofdlampen zo ontworpen dat ze een betere ergonomie garanderen, ongeacht de omgevingsomstandigheden en het soort uit te voeren werkzaamheden: ambacht, industrie, constructie en openbare werken, reddingsacties, inspecties enz.

Maintenance operations in the nacelle of a wind turbine in Deining, Germany. Š Petzl / Lafouche / Max BÜgl

136

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Krachtige hoofdlampen

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Hoofdlampen ontworpen voor een intensief gebruik en een maximale lichtsterkte.

Compacte en robuuste hoofdlampen

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

Hoofdlampen voor dagelijks gebruik.

Ultracompacte hoofdlampen

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Speciale hoofdlampen voor gericht gebruik.

Polyvalente hoofdlampen Hoofdlampen voor intensief gebruik.

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING


Krachtige hoofdlampen

Inspection of the penstock and circular valve deep inside a dam, France. Š Petzl / Lafouche / Systeme Corde

138

De ULTRA VARIO en ULTRA VARIO BELT hoofdlampen zijn geschikt voor de meest veeleisende activiteiten, waarbij maximaal behoefte is aan licht. De ULTRA VARIO en ULTRA VARIO BELT hebben een uitzonderlijke verhouding gewicht/vermogen en zijn speciaal ontworpen met het oog op een polyvalente en langdurig krachtige verlichting. Ze zijn ideaal voor de industriesector, onderhouds - en inspectiewerken, en werken op hoogte.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


ULTRA VARIO

CONSTANT LIGHTING

520 lm

210 m

40 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

LARGE

MIXED

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel en herlaadbare batterij. Maximaal 520 lumen

FOCUSED

ULTRA VARIO BELT

210 m

70 h

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

LARGE

MIXED

FOCUSED

Langdurig gegarandeerde verlichting

CONSTANT LIGHTING

ULTRA snellader

ACCU 4 ULTRA

ACCU 2 ULTRA

Accessoires

Vergrendelbare draaiknop

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

520 lm BRIGHTNESS MAX.

Gemakkelijk in gebruik, ook met handschoenen aan, voor en snelle en intuïtieve selectie van de verschillende verlichtingmodi. Dankzij het ontwerp kunt u de lamp niet per ongeluk inschakelen.

De CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden. Knipperlicht dat aangeeft dat de lamp op de reservemodus overschakelt.

Krachtige en polyvalente verlichting

Herlaadbare lithium-ion batterij

De laatste generatie leds bieden zeer sterke prestaties. Dankzij de vier verlichtingsmodi hebt u steeds een verlichting die aangepast is aan uw behoeften, wat uw veiligheid en visuele comfort ten goede komt.

Groot energievermogen, zonder dat dit de hoofdlamp zwaar maakt. Energiemeter die weergeeft in welke mate de batterij nog opgeladen is.

Twee manieren om de hoofdlamp te dragen De ULTRA VARIO en ULTRA VARIO BELT lampen kunnen als volgt gedragen worden: - met elastische hoofdband rechtstreeks op het hoofd, - zonder elastische hoofdband op de VERTEX of ALVEO helmen van Petzl (met bijgeleverde bevestigingsplaatjes).

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

CONSTANT LIGHTING

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel en verplaatsbare herlaadbare batterij. Maximaal 520 lumen


140

Krachtige hoofdlampen

ULTRA VARIO®

Ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel en herlaadbare batterij. Maximaal 520 lumen Dankzij de zeer krachtige verlichting is de ULTRA VARIO hoofdlamp een goede keuze voor veeleisende en langdurige werken. Deze hoofdlamp biedt vier constante verlichtingsmodi waarmee u de lichtbundel aan elke situatie kunt aanpassen: lichte intensiteit, werken binnen handbereik, verplaatsingen en verreikend zicht. Dit stevige model staat garant voor een betrouwbare verlichting op het terrein.

ULTRA VARIO® BELT

Ultrakrachtige hoofdlamp met multilichtbundel en verplaatsbare herlaadbare batterij. Maximaal 520 lumen Dankzij de zeer krachtige verlichting is de ULTRA VARIO BELT hoofdlamp een goede keuze voor veeleisende en langdurige werken. De ACCU 4 ULTRA batterij – verplaatsbaar om het gewicht op het hoofd zo veel mogelijk te beperken – biedt een maximale autonomie. Deze hoofdlamp biedt vier constante verlichtingsmodi waarmee u de lichtbundel aan elke situatie kunt aanpassen: lichte intensiteit, werken binnen handbereik, verplaatsingen en verreikend zicht. Dit stevige model staat garant voor een betrouwbare verlichting op het terrein.

Accessoires

ACCU 2 ULTRA

Herlaadbare batterij voor ULTRA VARIO of ULTRA VARIO BELT hoofdlampen Krachtige en performante herlaadbare batterij van 2600 mAh voor ULTRA hoofdlampen.

ACCU 4 ULTRA

Herlaadbare batterij met zeer grote capaciteit voor ULTRA VARIO BELT hoofdlamp Herlaadbare batterij met zeer grote capaciteit van 5200 mAh voor ULTRA VARIO BELT hoofdlampen.

ULTRA snellader

Netspanning-snellader voor ACCU 2 ULTRA en ACCU 4 ULTRA herlaadbare batterijen Netspanning-snellader, EUR/US compatibel, voor het laden van de ACCU 2 ULTRA en ACCU 4 ULTRA herlaadbare batterijen.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


E54 H

Certificatie

Verlichtingsmodus BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

zwakke intensiteit

45 lumen

20 m

40 u

werken binnen handbereik

200 lumen

40 m

10 u

verplaatsing

520 lumen

65 m

2,5 uur

zicht veraf

330 lumen

210 m

4u

CE

Gewicht

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Referentie

370 g

reserve

zwakke intensiteit

45 lumen

20 m

70 u

werken binnen handbereik

200 lumen

40 m

20 u

verplaatsing

520 lumen

65 m

5u

zicht veraf

330 lumen

210 m

8u

ULTRA VARIO BELT

reserve

510 g

2 uur bij 43 lm

Accessoires Referentie

Certificatie

Lithium-Ion

Aantal keer laden

Oplaadtijd

Gewicht

ACCU 2 ULTRA

E55450 2

CE

500

3u

165 g

ACCU 4 ULTRA

E55400 2

CE

500

6u

290 g

ULTRA snellader

E55800

CE

_

_

_

_

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

CE

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

E54 B

1 u bij 43 lm

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

ULTRA VARIO


Compacte en robuuste hoofdlampen

Maintenance operations in the rotor of a wind Turbine. Deining. Allemagne. Š Petzl / Lafouche / Max BÜgl

142

De lampen van het PIXA gamma zijn speciaal ontworpen voor professionele gebruikers die dagelijks in complete of halve duister werken. Robuustheid, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en een grote polyvalentie zijn de voornaamste troeven. Dit gamma is bedoeld voor de vakmensen uit de industrie, ambachten, bouw- of onderhoudssector. Verkrijgbaar in vier modellen, waaronder drie met ATEX of HAZLOC certificatie.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


PIXA 3R

CONSTANT LIGHTING

90 lm

90 m

11 h 30

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

LARGE

MIXED

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Herlaadbare hoofdlamp voor frequent gebruik. Met multilichtbundel voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 90 lumen

FOCUSED

PIXA 3

CONSTANT LIGHTING

100 lm

90 m

26 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

LARGE

MIXED

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Herlaadbare hoofdlamp met multilichtbundel voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 100 lumen

FOCUSED

PIXA 2 Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 80 lumen

80 lm

55 m

26 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

MIXED

MIXED

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

CONSTANT LIGHTING

PIXA 1 Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 60 lumen

CONSTANT LIGHTING

60 lm

15 m

16 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

LARGE

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Etui

RUBBER

PIXADAPT

NEW 2016

Herlaadbare batterij voor PIXA 3R

Accessoires

Drie manieren om de hoofdlamp te dragen Met het oog op de specifieke kenmerken van elke werksituatie kunt u de PIXA lampen op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of rechtstreeks op de grond plaatsen.

+

+

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING


144

Compacte en robuuste hoofdlampen • Langdurig gegarandeerde verlichting

Een geschikte verlichting voor elke werksituatie Langdurig gegarandeerde verlichting De CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden.

CONSTANT LIGHTING

Deze verlichting met multilichtbundel biedt verschillende verlichtingsmodi om te werken binnen handbereik, voor verplaatsingen of een verreikend zicht. Hierdoor hebt u steeds de verlichting die het best aangepast is aan uw behoeften, wat uw veiligheid en visuele comfort ten goede komt.

• Om dicht, tijdens verplaatsingen of ver te zien: PIXA 3R, PIXA 3

• Een stevige en duurzame constructie ATEX of HAZLOC certificaties, IP 67 De waterdichte PIXA lampen zijn bestand tegen de meest agressieve omgevingen en zijn geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke milieus. Ze zijn gecertificeerd volgens de normen ATEX of HAZLOC (behalve PIXA 3R) en IP 67.

Vergrendelbare draaiknop Gemakkelijk in gebruik, ook met handschoenen aan, voor en snelle en intuïtieve selectie van de verschillende verlichtingmodi. De vergrendeling vermijdt ongewenst inschakelen van de lamp. Met opbergpositie om het glas te beschermen.

• Om dichtbij te zien en zich te verplaatsen: PIXA 2

Grote mechanische weerstand Schokken, valpartijen, verpletteren: deze lampen zijn bestand tegen de dagelijkse belastingen die inherent zijn aan een professionele werkomgeving.

Bestand tegen chemische producten Om een betrouwbare werking in agressieve werkomstandigheden te garanderen, werden deze lampen getest op hun weerstand tegen talrijke stoffen (zie uitgebreide lijst op www. petzl.com).

www.indmar.nl

• Om dichtbij te zien: PIXA 1

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


Herlaadbare hoofdlamp voor frequent gebruik. Met multilichtbundel voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 90 lumen De PIXA 3R is een herlaadbare, krachtige hoofdlamp die speciaal ontwikkeld is voor het frequente gebruik van professionals. U kunt de hoofdlamp op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of rechtstreeks op de grond plaatsen. Dankzij de geïntegreerde herlaadbare batterij is dit een praktisch hulpmiddel en een economisch en ecologisch voordelig alternatief voor lampen met een gewone batterij. Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp zich aan elke situatie aan: zien binnen handbereik, verplaatsingen en verreikend zicht. De CONSTANT LIGHTING verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterij opgebruikt wordt. Verkrijgbaar in ATEX versie.

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Herlaadbaar dankzij het dock-station. Een praktische, ecologische en op lange termijn goedkopere oplossing.

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

PIXA® 3R

PIXA 3 ®

De PIXA 3 is een stevige en polyvalente hoofdlamp. Dankzij de multilichtbundel past deze hoofdlamp zich aan elke situatie aan: werken binnen handbereik, verplaatsingen en verreikend zicht. De CONSTANT LIGHTING verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterijen opgebruikt worden. Naargelang uw behoeften kunt u de lamp op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of rechtstreeks op de grond plaatsen. Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versies.

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

Herlaadbare hoofdlamp met multilichtbundel voor een goede verlichting dichtbij, veraf en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 100 lumen

PIXA® 2

De PIXA 2 is een stevige hoofdlamp met een verlichting waarmee u comfortabel binnen handbereik kunt werken en u in alle veiligheid kunt verplaatsen. De CONSTANT LIGHTING verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterijen opgebruikt worden. Naargelang uw behoeften kunt u de lamp op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of rechtstreeks op de grond plaatsen. Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versies.

PIXA® 1

Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 60 lumen De PIXA 1 is een stevige hoofdlamp met een verlichting waarmee u comfortabel binnen handbereik kunt werken. De CONSTANT LIGHTING verlichtingstechnologie: de verlichtingsprestaties nemen niet af naarmate de batterijen opgebruikt worden. Naargelang uw behoeften kunt u de lamp op uw hoofd dragen, op een helm bevestigen of rechtstreeks op de grond plaatsen. Verkrijgbaar in ATEX of HAZLOC versies.

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en bij verplaatsingen. CONSTANT LIGHTING technologie. Maximaal 80 lumen


146

Compacte en robuuste hoofdlampen PIXADAPT

Accessoire waarmee u een PIXA hoofdlamp op elke helm kunt bevestigen NEW 2016

De PIXADAPT bestaat uit één stuk waarmee u een PIXA hoofdlamp naar wens op een helm kunt bevestigen en weer verwijderen, en tegelijk de lamp nog kunt draaien. De PIXADAPT is compatibel met elk soort vizier.

Compatibel met elke helmvorm.

RUBBER

Rubberen band voor PIXA lamp compatibel met alle soorten helmen De RUBBER rubberen band is aanpasbaar aan alle helmen die op de markt verkrijgbaar zijn en houdt de PIXA hoofdlamp mooi in positie.

Herlaadbare batterij voor PIXA 3R

Herlaadbare lithium-ion polymeer batterij, 930 mAh U kunt de herlaadbare lithium-ion polymeer batterij, 930 mAh, los of in de lamp opladen. Korte oplaadtijd.

POCHE PIXA®

Transporttasje voor PIXA lamp Tasje om de PIXA hoofdlamp altijd en overal te beschermen en mee te nemen. Zo is de lamp altijd beschikbaar aan de heupriem en dus binnen handbereik.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


Certificaties

Verlichtingsmodi BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

Gewicht

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Referentie

STANDARD instelling Werken binnen handbereik

20 lm

15 m

11,5 u

Verplaatsing

55 lm

45 m

5u

Verreikend zicht

90 lm

90 m

3,5 u

Reserve

1,5 uur bij 10 lm

Werken binnen handbereik

20 lm

15 m

11,5 u

Verplaatsing

20 lm

30 m

11,5 u

Verreikend zicht

20 lm

50 m

11,5 u

145 g

PIXA 3R Reserve

1,5 uur bij 10 lm

Werken binnen handbereik

90 lm

25 m

3u

Verplaatsing

90 lm

55 m

3u

Verreikend zicht

90 lm

90 m

3,5 u

Reserve

E78CHB 2

PIXA 3

PIXA 2

PIXA 1

CE ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4

CE HAZLOC: E78CHB 2UL klasse I groep C & D div II, klasse II groep G div II (*1) ANSI/NEMA FL1 E78BHB 2

CE ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4

E78BHB 2UL

CE HAZLOC: klasse I groep C & D div II, klasse II groep G div II ANSI/NEMA FL1

E78AHB 2

CE ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4

E78AHB 2UL

CE HAZLOC: klasse I groep C & D div II, klasse II groep G div II ANSI/NEMA FL1

1,5 uur bij 10 lm

Werken binnen handbereik

20 lm

15 m

26 u

Verplaatsing

60 lm

45 m

6,5 u

Verreikend zicht

100 lm

90 m

3,5 u

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

MAX POWER instelling

160 g

Reserve

10 uur bij 5 lm

Werken binnen handbereik

20 lm

25 m

26 uur

Verplaatsing

80 lm

55 m

3,5 u

Reserve

13 uur bij 10 lm

Werken binnen handbereik

20 lm

10 m

16 u

Verplaatsing

60 lm

15 m

3,5 u

Reserve

160 g

160 g

6,5 uur bij 10 lm

(*1) Certificaties enkel gegarandeerd met alkalinebatterijen.

Accessoires Referentie

PIXADAPT

E78005

RUBBER

E78002

Herlaadbare batterij voor PIXA 3R

E78003

POCHE PIXA

E78001

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

E78CHR 2

CE ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

MAX AUTONOMY instelling


Ultracompacte hoofdlampen

Sound and lighting engineering at the Cirque dâ&#x20AC;&#x2122;Hiver in Paris, France. Š Petzl / S.Denys / Magnum

148

De praktische en lichte ultracompacte hoofdlampen bieden u de nodige verlichting op kortstondige momenten. Ze bieden een geschikte verlichting voor elke werksituatie. Ze zijn ideaal voor de ambachtelijke sector, kleine onderhoudswerken, podiumkunsten ...

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


TACTIKKA +RGB

NEW 2016

CONSTANT LIGHTING

160 lm

60 m

100 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

MIXED

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Compacte hoofdlamp met CONSTANT LIGHTING technologie. Witte of rode/groene/blauwe verlichting voor een goed zicht in het donker. Maximaal 160 lumen

RGB LIGHTING

TACTIKKA +

NEW 2016

CONSTANT LIGHTING

160 lm

60 m

100 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

MIXED

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Deze compacte hoofdlamp met CONSTANT LIGHTING technologie staat garant voor een langdurig constante lichtsterkte. Maximaal 160 lumen

RED LIGHTING

TIKKA PRO Ultracompacte hoofdlamp voor nabije verlichting en kortstondig gebruik. Maximaal 100 lumen

100 lm

55 m

180 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

LARGE

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

e+LITE Ultracompacte frontale noodlamp. Maximaal 26 lumen

26 lm

29 m

70 h

BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

LARGE

RED LIGHTING

Accessoire KIT ADAPT POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Kit voor de installatie van een hoofdlamp, zoals de TIKKA, op een helm

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING


150

Ultracompacte hoofdlampen NEW 2016

TACTIKKA速 +RGB

Compacte hoofdlamp met CONSTANT LIGHTING technologie. Witte of rode/groene/blauwe verlichting voor een goed zicht in het donker. Maximaal 160 lumen De TACTIKKA +RGB hoofdlamp voor gericht tot regelmatig gebruik staat garant voor een veelzijdige verlichting: nabije of gefocaliseerde verlichting voor verplaatsingen, BOOST modus voor een gerichte toegang tot de maximale lichtsterkte (160 lumen) en drie verlichtingsmodi (rood, groen of blauw). Deze lamp met CONSTANT LIGHTING technologie en gemengde lichtbundel garandeert een langdurige verlichting in de tijd.

Verschillende verlichtingsmodi en -kleuren voor elke situatie.

Makkelijk verstelbare elastische band met sluitingsgesp. Heel eenvoudig!

NEW 2016

TACTIKKA速 +

Deze compacte hoofdlamp met CONSTANT LIGHTING technologie staat garant voor een langdurig constante lichtsterkte. Maximaal 160 lumen De TACTIKKA + hoofdlamp voor gericht tot regelmatig gebruik staat garant voor een veelzijdige verlichting: nabije of gefocaliseerde verlichting voor verplaatsingen, BOOST modus voor een gerichte toegang tot de maximale lichtsterkte (160 lumen) en rode verlichting. Deze lamp met CONSTANT LIGHTING technologie en gemengde lichtbundel garandeert een langdurige verlichting in de tijd.

TIKKA速 PRO

Ultracompacte hoofdlamp voor nabije verlichting en kortstondig gebruik. Maximaal 100 lumen Ultracompacte hoofdlamp voor nabije verlichting bij het werken op een donkere plaats. De TIKKA PRO hoofdlamp voor gericht gebruik is gebruiksvriendelijk dankzij de twee verlichtingsmodi.

e+LITE速

Ultracompacte frontale noodlamp. Maximaal 26 lumen U kunt de vederlichte (27 g) en erg compacte e+LITE frontale noodlamp dankzij de hoofdband met ingewerkt ZIP oprolsysteem de hele tijd bijhouden. De immer gebruiksklare noodlamp kan gedurende 10 jaar met batterijen opgeborgen worden in een rugzak, jas, verbandtrommel ... Zijn vast of knipperend licht (wit of rood) kan als signaal dienen in geval van nood.

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


Met de KIT ADAPT set kunt u een TIKKA hoofdlamp naar wens op een helm bevestigen en weer verwijderen, en tegelijk de lamp nog draaien.

Referentie

Verlichtingskleur

Certificaties

Verlichtingsmodus BRIGHTNESS MAX.

DISTANCE MAX.

AUTONOMY MAX.

zwakke intensiteit

5 lm

10 m

100 u

werken binnen handbereik

40 lm

25 m

8u

verplaatsing

120 lm

50 m

2u

BOOST

160 lm

60 m

10 s

werken binnen handbereik

5 lm

5m

100 u

Gewicht

Wit

CE

TACTIKKA +RGB

Rood, groen, blauw

knipperlicht

85 g

zichtbaar op 400 m gedurende 400 u

Reserve

40 uur bij 5 lm

zwakke intensiteit

5 lm

10 m

100 u

werken binnen handbereik

40 lm

25 m

8u

verplaatsing

110 lm

50 m

2u

BOOST

160 lm

60 m

10 s

werken binnen handbereik

5 lm

5m

100 u

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

E89BHB N2

Wit

E89AHB N2

CE

TACTIKKA +

85 g

Rood zichtbaar op 400 m gedurende 400 u

Reserve werken binnen handbereik E93HN

CE

-

E02 P3

20 lm

25 m

180 u

Wit

TIKKA PRO

CE ATEX: Ex II 3 GD Ex ic IIC T6, Ex tD A22, IP 68 T85 °C

40 uur bij 5 lm

Wit

85 g verplaatsing

100 lm

55 m

120 u

werken binnen handbereik

5 lm

15 m

70 u

verplaatsing

26 lm

29 m

55 u

-

26 g

Rood

knipperlicht

zichtbaar op 2000 m gedurende 75 u

knipperlicht

zichtbaar op 300 m gedurende 30 u

Accessoire Referentie

Gewicht

E93001

30 g

KIT ADAPT

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

knipperlicht

e+LITE

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

Kit voor de installatie van een hoofdlamp, zoals de TIKKA, op een helm

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

KIT ADAPT


Polyvalente hoofdlampen

Maintenance operations in the shaft of a wind turbine in Deining, Germany. © Petzl / Lafouche / Max Bögl

152

De DUO hoofdlampen zijn ontwikkeld voor professionele gebruikers die moeten optreden in moeilijke omstandigheden. De waterdichte lampen zijn bestand tegen schokken, schuren, modder en vochtigheid. Ze beschikken over twee oriënteerbare lichtbronnen om veraf of dichtbij te kunnen verlichten, afhankelijk van de situatie. Ze zijn ideaal voor de industriesector, onderhouds- en inspectiewerken ...

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


Hoofdlampen met dubbele verlichting

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

DUO LED 14 ACCU

Langdurig gegarandeerde verlichting

CONSTANT LIGHTING

De CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een verlichting die niet afneemt naarmate de batterijen opgebruikt worden (behalve DUO LED 5 en DUOBELT LED 5).

Dubbele verlichting Beide lichtbronnen verlenen een polyvalente verlichting, aangepast aan het merendeel van de werksituaties: ze laten je toe om nabij te verlichten met de ledlichtbron, of over een lange afstand, dankzij het halogeenlampje.

Vergrendelbare schakelaar

Waterdichte lampen en batterijhouder

De aan/uit schakelaar van de lamp kan bediend worden met één hand en kan vergrendeld worden door de gele hendel over te halen om ongewenst aanschakelen van de lamp te vermijden.

De DUO hoofdlampen zijn geschikt voor veeleisende werkomgevingen en beschikken over een speciaal ontworpen batterijhouder die de moeilijkste omstandigheden doorstaat. De twee metalen haakjes verzekeren een perfecte vergrendeling van de sluitingsklep en een waterdichtheid tot -5 meter.

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

FIXO DUO VERTEX BEST DUO LED 14

DUOBELT LED 5

DUOBELT LED 14

DUO LED 14

FIXO DUO LED 14

DUO LED 5

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Verkrijgbaar in standaard versie (lamp + batterijhouder op het hoofd) om zo min mogelijk plaats in te nemen, of in BELT versie (met batterijtasje voor aan de heupriem) om het gewicht op het hoofd te beperken.


154

Polyvalente hoofdlampen DUO LED 5

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/5 leds. Maximaal 40 lumen Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron. De stevige en waterdichte DUO LED 5 lamp heeft twee lichtbronnen: een halogeen lichtbron voor een gefocaliseerde verreikende verlichting en een lichtbron met vijf leds voor een brede nabije verlichting. Deze lamp is comfortabel en eenvoudig in gebruik dankzij de vergrendelbare schakelaar.

DUO LED 14

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/14 leds, met 3 CONSTANT LIGHTING verlichtingsmodi. Maximaal 67 lumen Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/14 leds, met CONSTANT LIGHTING technologie De stevige en waterdichte DUO LED 14 lamp heeft twee lichtbronnen: een halogeen lichtbron voor een gefocaliseerde verreikende verlichting en een lichtbron met veertien leds voor een brede nabije verlichting, met drie verlichtingsmodi. Deze lamp is comfortabel en eenvoudig in gebruik dankzij de vergrendelbare schakelaar.

DUOBELT LED 5

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/5 leds. Maximaal 40 lumen Comfortabele en gebruiksvriendelijke waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron. De stevige en waterdichte DUOBELT LED 5 lamp heeft twee lichtbronnen: een halogeen lichtbron voor een gefocaliseerde verreikende verlichting en een lichtbron met vijf leds voor een brede nabije verlichting.

DUOBELT LED 14

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/14 leds, met 3 CONSTANT LIGHTING verlichtingsmodi. Maximaal 67 lumen Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/14 leds, met 3 CONSTANT LIGHTING verlichtingsmodi.

DUO LED 14 ACCU

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/14 leds, met drie CONSTANT LIGHTING verlichtingsmodi en herlaadbare batterij. Maximaal 40 lumen Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/14 leds met CONSTANT LIGHTING technologie en herlaadbare batterij met grote capaciteit en korte oplaadtijd. De stevige en waterdichte DUO LED 14 ACCU lamp heeft twee lichtbronnen: een halogeen lichtbron voor een gefocaliseerde verreikende verlichting en een lichtbron met veertien leds voor een brede nabije verlichting, met drie verlichtingsmodi. Deze lamp is comfortabel en eenvoudig in gebruik dankzij de vergrendelbare schakelaar.

FIXO DUO LED 14

Waterdichte hoofdlamp met dubbele lichtbron: halogeen/14 leds, met 3 CONSTANT LIGHTING verlichtingsmodi. Maximaal 67 lumen

VERTEX速 BEST DUO LED 14

Comfortabele helm met ingewerkte dubbele lichtbron. Maximaal 67 lumen

www.indmar.nl

U vindt de volledige beschrijving van alle producten op www.petzl.com


Verlichtingsmodus BRIGHTNESS MAX.

Halogeen

-

Gefocusseerd

40 lumen

100 m

4u

5 leds

-

Breed

40 lumen

28 m

65 u

E69 P

300 g Halogeen (met ACCU DUO)

-

Gefocusseerd

40 lumen

100 m

5,5 u

5 leds (met ACCU DUO)

-

Breed

40 lumen

24 m

12 u

Halogeen

-

Gefocusseerd

36 lumen

100 m

4u 300 g

E72 P

VERTEX BEST DUO LED 14

A10BWE

FIXO DUO LED 14

E63 L14

14 leds

Halogeen

DUO LED 14 ACCU

-

13 lumen

26 m

10 u

Maximum (breed)

67 lumen

34 m

3,5 u

625 g

Economisch (breed) 43 lumen

15 m

63 u

180 g

Gefocusseerd

36 lumen

100 m

5,5 u

Optimum (breed)

13 lumen

26 m

17 u 380 g

Halogeen

DUOBELT LED 14

-

Optimum (breed)

E72 AC 14 leds

DUOBELT LED 5

Gewicht

COMPACTE EN ROBUUSTE HOOFDLAMPEN

DUO LED 14

AUTONOMY MAX.

ULTRACOMPACTE HOOFDLAMPEN

DUO LED 5

DISTANCE MAX.

KRACHTIGE HOOFDLAMPEN

Lichtbron

-

-

Maximum (breed)

67 lumen

34 m

5u

Economisch (breed) 43 lumen

15 m

70 u

100 m

11,5 u

Gefocusseerd

30 lumen

E73 P

550 g 5 leds

-

Breed

40 lumen

28 m

350 u

Halogeen

-

Gefocusseerd

32 lumen

100 m

11,5 u

-

Optimum (breed)

13 lumen

26 m

35 u 550 g

E76P 14 leds

-

Maximum (breed)

67 lumen

34 m

9 u 30

-

Economisch

43 lumen

15 m

210 u

www.indmar.nl

De verlichtingsprestaties kunnen evolueren. Raadpleeg dus zeker www.petzl.com

VERLICHTING

POLYVALENTE HOOFDLAMPEN

Referentie


156

Productindex Product

Referentie

Pag.

Product

Referentie

Pag.

ABSORBICA

L57

78

e+LITE

ABSORBICA-I VARIO

L64IAR

E02 P3

150

77

ECLIPSE

S03Y

ABSORBICA-I

L64IA / L64IU

125

77

EXO

D30015 B

98

EXO EASHOOK

D30015 CN / D30015 CNN

98

FALCON

C38AAA / C38AAN

59

FALCON ASCENT

C38BAA

59

FALCON MOUNTAIN

C38CAA

59

A

E

F

ABSORBICA-Y TIE-BACK

L64YUT

77

FIXE

P05W / P05WN

109

ABSORBICA-Y

L64YA / L64YAM / L64YUM

77

FIXO DUO LED 14

E63 L14

154

ACCU 2 ULTRA

E55450 2

140

FOOTAPE

C47A

103

ACCU 4 ULTRA

E55400 2

140

FOOTCORD

C48A

103

AIRLINE

R02Y

125

FREINO

M42

91

ALVEO BEST

A20B

69

ALVEO VENT

A20V

69

Am’D

M34A

89

GEMINI

P66A

109

Am’D PIN-LOCK

M34A PL / M34AB PL

91

GO

P15

92

AMPOULE BAT’INOX

P41

114

GRILLON

L52A

75/116

AMPOULE COLLINOX

P56

114

GRILLON HOOK

L52H

75

ANNEAU

C40

116

GRIP 12,5 mm

R78W

120

ASAP

B71AAA

85

H

ASAP LOCK

B71ALU

85

HUIT

D02

97

ASAP’SORBER

L71AA

78/85

ASCENSION

B17ALA / B17ALN / B17ARA / B17ARN

102

I’D L

D200LO / D20OLN

96

ASCENTREE

B19AAA

103

I’D S

D200SO / D20OSN

96

AVAO BOD / AVAO BOD FAST

C71AAA / C71AFA

53

IGUANE

L01G

80

AVAO BOD CROLL FAST

C71CFA

55

AVAO SIT / AVAO SIT FAST

C79AAA /C79AAN / C79AFA

53/55

JAG

P45

110

AXIS 11 mm

R74

120

BASIC

B18BAA

104

BAT’INOX

P57

114

BERMUDE

C80

60

BOLTBAG

C11 A

124

BUCKET

S41AY

125

JAG RESCUE KIT

K90

110

JAG SYSTEM

P44

110

JAG TRAXION

P54

110

G

I

J

B

C CAPTIV

M93000

89

JANE

L50

78

CARITOOL

P42 / P42 L

61

JET

S02Y

125

CHEST’AIR

C98A

59

COEUR BOLT

P36BA / P36BS / P36BH

114

COEUR STEEL

P36AA / P36AS / P36AH

114

KIT ADAPT

E93001

151

COLLINOX

P55

114

KOOTENAY

P67

110

CONNEXION FAST

C42 F

116

CONNEXION FIXE

C42

116

LEZARD

L01

80

CONNEXION VARIO

C42 V

116

LIFT

L54

61

CORDEX

K52

126

LINK 7 mm

R75W

120

CORDEX PLUS

K53

126

LOOPING

C25

103

CRAB 6

64160

126

CROLL

B16BAA

103

MGO 110

MGO 110

90

MGO OPEN 60

MGOO 60

78/90

92

MICRO SWIVEL

P58 XSO

78/115

92

MICRO TRAXION

P53

108

154

MICROFLIP

L33

80

B53A

80

D DELTA DEMI ROND DUO LED 14 / LED 14 ACCU

P11 / P11 8 / P11 8B P18 E72 P / E72 AC

K

L

M

DUO LED 5

E69 P

154

MICROGRAB

DUOBELT LED 14

E76P

154

MINDER

P60A

109

DUOBELT LED 5

E73 P

154

MINI

P59A

109

www.indmar.nl


Product

Referentie

Pag.

Product

Referentie

Pag.

MOBILE

P03A

109

SEQUOIA SRT

C69BFA

57

SET CATERPILLAR

P68

121

SPATHA

S92AN

126

SPIKY PLUS

79510 / 79520 / 79530

126

SPIRIT

M53

91

STEF

S59

60

STRING

M90000 L / M90000 XL

92

SWIVEL

P58

115

SWIVEL OPEN

P58 SO

115

TACTIKKA +

E89AHB N2

150

TACTIKKA +RGB

E89BHB N2

150

TANDEM / TANDEM SPEED

P21 / P21SPE

109

TANGA

M92000

92

TIBLOC

B01B

104

N NEST

S61

60

NEWTON

C73AAA

49

T NEWTON EASYFIT

C73JFA

49

OK

M33

89

OMNI

M37

91

OXAN

M72

90

O

P PANTIN

B02CLA / B02CRA

103

TIKKA PRO

E93HN

150

PARALLEL 10,5 mm

R77

120

TOOLBAG

S47Y S / S47Y L

61

PARTNER

P52A

108

TOP

C81AAA / C81AAN

53

PAW

P63

115

TOP CROLL

C81CAA

55

PERSONNEL 15L

S44Y 015

124

TRANSPORT 45L

S42Y 045

124

PITAGOR

C80 BR

60

TREESBEE

C04110

116

PIXA 1

E78AHB 2

145

TREESBEE SCREWLINK

C04110 M

116

PIXA 2

E78BHB 2

145

TWIN

P65A

109

U PIXA 3

E78CHB 2

145

PIXA 3R

E78CHR 2

145

PIXADAPT

E78005

146

ULTRA VARIO

E54 H

140

Poche PIXA

E78001

146

ULTRA VARIO BELT

E54 B

140

PODIUM

S70

55

Pont d’attache

C69F

57

Pont d’attache réglable

C69R

57

VECTOR 11 mm

R11

120

PORTAGE 30L

S43Y 030

124

VECTOR 12,5 mm

R12

120

PORTO

C33

124

VERTEX BEST

A10B

69

PRO

P46

108

VERTEX BEST DUO LED 14

A10BWE

154

PRO TRAXION

P51A

108

VERTEX ST

A10S

69

PROGRESS

L44

79/102

VERTEX VENT

A10V

69

PROGRESS ADJUST

L44R

79/102

VERTIGO TWIST-LOCK

M40A RLA

79/91

PROGRESS ADJUST I

L44IR

79

VIZEN

A14

70

PROTEC

C45 N

121

VIZIR

A15A

70

VIZIR SHADOW

A15AS

70

RACK

D11

97

RESCUCENDER

B50A

104

RESCUE

P50A / P50AN

108

RESCUE CORD 8 mm

R846 / R892

120

RIG

D21A / D21AN

97

RING

C04

57/115

RING OPEN

P28

61/78/92

VOLT

C72AFA

51

ROLL MODULE

P49

121

VOLT WIND

C72WFA

51

ROLLCAB

P47

110

VULCAN

M73

90

ROLLCLIP

P74 TL / P74

109

RUBBER

E78002

146

WILLIAM

M36A

89

SECUR

C74A

103

ZIGZAG

D22A

98

SEQUOIA

C69AFA

57

ZILLON

L22A

79

V

R

S

W Z

www.indmar.nl

VERTICALITEIT - VERLICHTING


158

Petzl Solutions Kennen, begrijpen, delen Om zich voort te bewegen in een verticale en vijandige omgeving is het gebruik van aangepast materiaal absoluut een must. Maar u moet ook een goede kennis hebben van de omgeving waarin deze producten gebruikt worden. Zo kunt u zich de nodige vaardigheden en juiste reflexen eigen maken. Deze kennis van het terrein omvat een beter begrip van het menselijke gedrag op fysiologisch, psychologisch en emotioneel vlak. Het heeft heel wat voeten in de aarde om de gebruiken voor de zo goed mogelijke aanpassing van de mens en de uitrusting te verspreiden en om deze kennis met alle professionele gemeenschappen van de verticaliteit, overal ter wereld, te delen. Beide uitdagingen hebben geleid tot de oprichting van het aanbod modules van Petzl Solutions en zijn internationale netwerk. Een aanbod aan opleidingsmodules Elke module behandelt een specifieke problematiek. Ze zijn gebaseerd op testen in concrete situaties. Deze modules zijn in drie thema's opgesplitst: • Expertise producten om de producten beter te kennen, te begrijpen en te gebruiken. • Expertise oplossingen over de analyse van de interacties die verband houden met de productcombinaties die op het terrein gebruikt worden. • Expertise omgevingen om de handelingen en het gebruik van het gereedschap beter aan te passen aan bepaalde verticale omgevingen. Voorbeelden van modules: - LEZARD leeflijn voor het takelen per helikopter, - ZIGZAG mechanische prusik, - zelfevacuatie in nood met het EXO evacuatiesysteem, - mobiele antivalbeveiligingen op touw, - periodieke controle van de PBM's tegen hoogtevallen. Het netwerk van technische partners van Petzl Naast zijn distributienetwerk ontwikkelt Petzl ook een internationaal netwerk om zijn technische kennis te verspreiden en te delen. Dit netwerk berust op twee actoren: • Het Petzl Technical Institute: verspreidt de inhoud van de opleidingen, wordt geauditeerd en gecertificeerd door Petzl. Dit instituut is verantwoordelijk voor de distributie van de opleidingsmodules en informatie over zijn vakgebied, alsook voor de ontwikkeling, aansturing en audit van het regionale netwerk van Petzl Technical Partners. De Petzl Technical Institutes bestaan al in verschillende landen: Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Australië, Zweden en de Verenigde Staten. • De Petzl Technical Partner: een opleidingscentrum dat geauditeerd en gecertificeerd is door een Petzl Technical Institute. Als lid van het netwerk is een Petzl Technical Partner bevoegd om de inhoud van de opleidingsmodules in zijn eigen opleidingsaanbod te integreren. Ga voor meer info over de Petzl Technical Institutes, de Petzl Technical Partner opleidingscentra in uw omgeving en de beschikbare modules naar: www.petzl.com.

www.indmar.nl


Petzl Stichting Op zoek naar de laatste verloren werelden Avonturier Evrard Wendenbaum heeft een aantal wetenschappelijke expedities opgestart voor de ontdekking van de laatste onbekende gebieden van onze planeet. Zijn project 'Lost Worlds' wil de laatste biologische schatten van de Aarde ontdekken, delen met anderen en beschermen. De Stichting Petzl steunt deze exploraties die wetenschap ten dienste stellen van milieubehoud. Klimmer en alpinist Evrard Wendenbaum heeft heel wat documentaires gemaakt over beklimmingen in de meest afgelegen berggebieden ter wereld. Overal waar hij komt, wordt hij stil van de schoonheid en de breekbaarheid van de omgeving. De avonturier heeft een passie voor moeilijk toegankelijke gebieden waar duizenden dieren- en plantensoorten, bedreigd door de menselijke activiteiten, hun toevlucht zoeken. Sinds 2007 organiseert hij met de steun van de Stichting Petzl diverse wetenschappelijke expedities voor de ontdekking van het Makay-massief in het zuidwesten van Madagaskar. Dit gebergte geniet sindsdien het statuut van tijdelijk beschermd gebied. Naar aanleiding van het succes van het Makay-project wil Evrard Wedenbaum ook nieuwe 'verloren werelden' verkennen, beter leren kennen en beschermen. Met één of twee wetenschappelijke expedities per jaar kan hij via het programma Lost Worlds spectaculaire en vaak onherbergzame natuurgebieden verkennen. Deze pareltjes liggen meestal in de tropische karstgebieden en bleven gespaard van elk verval. Kortom, een schat aan natuurlijke en archeologische ontdekkingen.

Getuigenis van Evrard Wendenbaum, voorzitter van Naturevolution: De natuurlijke habitats brokken onverbiddelijk af en planten- en dierensoorten verdwijnen massaal. Het is vijf voor twaalf en dus hoog tijd dat we ons inzetten voor het behoud van de laatste nog onaangetaste gebieden van onze planeet. Vandaar ook het project Lost Worlds. Het beperkt zich niet enkel tot exploraties, avonturen en zeldzame wetenschappelijke ontdekkingen, maar het is ook een ethische kwestie. De laatste stukjes redden van de planeet die ons leven geeft en die – zo geloof ik graag – op zijn beurt wellicht ook ons leven zal redden.

© Evrard Wendenbaum / Lost Worlds

In oktober 2014 ging het project Lost Worlds van start met de exploratie van het Matarombeo-massief op het eiland Sulawesi (Indonesië). Vijf wetenschappers trokken samen met Evrard en zijn team over een dichtbebost terrein met een complex reliëf. Deze eerste expeditie heeft geleid tot de ontdekking van rotsschilderingen en aardewerk waarvan men momenteel nagaat uit welke tijd ze situeren. Verschillende zeldzame soorten werden in hun natuurlijke omgeving geobserveerd. Over deze expedities wordt nog een documentairereeks gemaakt zodat ook het grote publiek van al deze natuurpracht kan genieten. Daarnaast organiseert Evrard Wendenbaum ook presentaties en lezingen over de ontdekking van deze verloren werelden.

Partnerschap: Naturevolution Association www.naturevolution.org en www.lost-worlds.org Financiële steun: € 10.000 in 2014. Er wordt financiële steun voorzien voor de volgende drie expeditiejaren. Project eveneens ondersteund door de Franse Fondation Nature et Découvertes.

www.indmar.nl


© Petzl

© Petzl

Petzl, belofte maakt schuld

Petzl, belofte maakt schuld

Het verhaal van een bedrijf en zijn omgeving

De onderneming Petzl en zijn oprichters spelen al 40 jaar mee een rol in de geschiedenis van het gebergte. Als erfgenaam van de gouden eeuw van de speleologie – waarvan Fernand Petzl een sleutelfiguur was – heeft de fabrikant verschillende verticale omgevingen verkend: rotsen, ijs, sneeuw, nachtklimmen ... Petzl stelt ook jaar na jaar zijn expertise op het vlak van reddingswerk en werken op hoogte ten dienste.

© P. Tournaire

Ook al staan de berguitrustingen niet zo vaak in de kijker, toch zijn dit heel belangrijke accessoires voor alpinisten. De evolutie ervan getuigt van de intelligentie van de klimmers om steeds moeilijkere obstakels te overwinnen. Het is ook een kwestie van ethische keuzes. Kortom, deze oplossingen vertalen de relatie van de gebruikers ervan uit de verticale klimwereld.

Het avontuur van Petzl ... dat is een verhaal van mannen en vrouwen met een passie voor verticaliteit en exploraties. Ze staan permanent in interactie met een milieu dat evolueert en bedenken middelen om zich hierin voort te bewegen. Auteurs: Sophie Cuenot en Hervé Bodeau. Voorwoord van Lynn Hill. 272 pagina's. Beschikbaar in: - het Frans (Z180 FR), - het Engels (Z180 EN), - een geschenkkoffer (Z18001 FR en Z18001 EN). • Éditions Guérin - Chamonix Mont-Blanc.

© Petzl / Kalice

• • • •

© Petzl

160

www.indmar.nl


www.petzl.com Op www.petzl.com vindt u: • het volledige aanbod van Petzl, • het bijbehorende technische advies, • het laatste nieuws en de reportages van Petzl voor professionals.

Catalogus Z13 2016 © Petzl 2015

Maatschappelijke zetel: PETZL INTERNATIONAL, ZI Crolles, 38920 CROLLES, FRANKRIJK Ontwerp - redactie: Petzl, Jean-Marc Chenevier. Grafisch ontwerp en realisatie: Marchand. Technische tekeningen: Petzl. Productfoto's (niet-contractuele foto's): Kalice - www.kalice.fr. Druk: Gedrukt door Comptoir des idées. Catalogus gedrukt op 100% gerecycleerd papier dat hoofdzakelijk afkomstig is uit de papierophaling. Het papier is witgewassen zonder chloor en is dus bijzonder eerbiedig voor het milieu qua energieverbruik en water- en luchtvervuiling. De weergegeven activiteiten houden een intrinsiek gevaar in. Elke gebruiker moet bijgevolg een opleiding hebben gevolgd en de vereiste competenties hebben voor het gebruik van het materiaal tijdens deze activiteiten.

www.indmar.nl

Profile for IndMar

Indmar catalogus Petzl rescue & safety 2016  

Voor alle Petzl producten moet u bij IndMar zijn. Naast het leveren kunnen wij ook uw periodieke keuringen en certificaten verzorgen. IndMar...

Indmar catalogus Petzl rescue & safety 2016  

Voor alle Petzl producten moet u bij IndMar zijn. Naast het leveren kunnen wij ook uw periodieke keuringen en certificaten verzorgen. IndMar...

Profile for indmar2
Advertisement