a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

EttevĂľtte tutvustus

28. mai 2019

Inbank AS EttevĂľtte tutvustus 1 kv 2019 1


Ettevõtte tutvustus

Inbank AS ülevaade Inbank on tarbijafinantseerimisele keskendunud digitaalne Eesti pank, mis omab Euroopa Liidu krediidiasutuse litsentsi •

Asutati aastal 2010 endiste pangajuhtide Priit Põldoja ning Jan Andresoo poolt

Aastal 2015 sai ettevõte pangalitsentsi ning võttis endale uue ärinime Inbank

Bilansimaht ulatus 31.03.2019 seisuga 341 mln euroni ning omakapital moodustas 38 mln eurot

Inbank tegutseb neljas riigis kontoritega Tallinnas, Riias, Vilniuses, Klaipedas, Kaunases, Varssavis ning Gdanskis

Inbankis töötab kokku 163 inimest

28. mai 2019

2


Ettevõtte tutvustus

Grupistruktuur ning suurimad aktsionärid Filiaal

100% Üle 10%-lise osalusega aktsionärid

Aktsiate arv

Osaluse suurus (%)

Cofi Investeeringud OÜ

24 635

28,2%

Filiaal Inbank Poola

UAB Mokilizingas

Mokilizingas Filiale Latvija

Finantseerimistegevus Leedus. Soetatud mais 2018, konsolideeritud alates 22.05.2018

Finantseerimistegevus Lätis. Soetatud 2018. aasta mais

Latvia

Lithuania

Poola

Pershing Hall Holding Limited

23 858

27,3%

Finantseerimistegevus ja hoiuste kaasamine Poolas. Alustas tegevust 2017. aasta jaanuaris

100% Inbank Läti Asutajad ning töötajad 33,5% Finantsinvestorid 66,5%

Läti

Finantseerimistegevus Lätis. Asutatud augustis 2014

37% Maksekeskus Holding OÜ* Eesti

Inbanki osalus Maksekeskus AS-is. Soetatud mais 2015

100%

Inbank AS

Inbank Liising AS

Emaettevõte

Eesti

Finantseerimistegevus ning hoiuste kaasamine Eestis. Krediidiasutuse litsents alates 10.04.2015

100%

Finantseerimistegevus Eestis. Asutatud aprillis 2016

8%

Inbank Technologies OÜ

Coop Pank AS

IT-arendustegevus. Soetatud 2015. aasta mais, konsolideeritud alates 01.07.2015

Finantseerimistegevus ja hoiuste kaasamine Eestis. Raamatupidamise mõistes on tegu sidusettevõttega

Eesti

Eesti

*Maksekeskus Holding OÜ-l on 20,3% suurune osalus ettevõttes Maksekeskus AS, mille kaudu on Inbankil 7,6% suurune osalus makselahenduse teenuse osutajas

28. mai 2019

3


Ettevõtte tutvustus

Turud Töötajate arv

Kontorite arv

Aktiivsed partnerid

Neto laenuportfell mln eurot

Grupp

163

7

1 583

246

Eesti

65

1

205

108

Läti

24

1

174

44

Leedu

57

3

1 114

79

Poola

17

2

90

14

31.03.2019

28. mai 2019

4


Ettevõtte tutvustus

Inbanki ärimudel Partnersuhete juhtimine Kliendikäitumise mõistmine

Distributsioon ja turundus

Me aitame koostööpartneritel rohkem müüa ja klientidel lihtsamini osta, tehes finantseerimise kättesaadavamaks

Müügikeskus

Tootearendus, äriprotsesside arendus, tehnoloogia

Intressiteeniv laenuportfell, omakapitali tootlus

Kättesaadavuse parendamine Müügiprotsessi lihtsustamine Krediidi võimaldamine

Kasumlik ärimudel Riskijuhtimine Finantseerimine ja kapitalijuhtimine

28. mai 2019

5


Ettevõtte tutvustus

Efektiivne automatiseeritud ärimudel Automaatne lepingu sõlmimine ning skooringumudel

Partneripõhine tegevusmudel

• •

90% lepingutest sõlmitakse veebipõhiselt või kauplustes automaatselt Keskmine krediidiotsuse aeg on vähem kui 7 sekundit

• •

Kogemus kolme strateegilise distributsiooni partneriga – jaekaubanduskett, pank, veebiplatvorm Üle 1 500 aktiivse kaubanduspartneri ning üle 340 000 aktiivse kliendi Finantseerimislahendused täielikult integreeritud partnerite äriprotsessidesse

Ülevaade laenuprotsessist Päringud

Statistiline mudel

Leping

Digitaalne allkiri

Veebipõhine identifitseerimine

Krediidibürood Sissetuleku info Sotsiodemograafiline info

28. mai 2019

6


Ettevõtte tutvustus

mln eurot

Ettevõtte areng 250

200

246 mln eurot laenuportfell 276 mln eurot hoiuseportfell Üle 340 tuhande aktiivse kliendi Üle 1 500 aktiivse partneri

150

100

50

Cofi alustab koostöös Coop-ga Cofi allkirjastab ühise brändi alt esimese krediitkaartide järelmaksu väljastamisega lepingu

Coop Finants alustab laenude väljastamisega

31.03.19

Inbank avab Inbank Poola filiaali omandab osaluse Coop Pank-is ja müüb Inbank alustab sidusettevõtted koostööd Coop Pank-le suurima Cofi saab automüügi pangalitsentsi portaaliga Cofi siseneb Läti ning muudab tarbijaCofi käivitab nimeks Inbank finantseerimise uue laenutoote turule Eesti suuruselt 6-nda pangaga

Inbank ostab Leedu ettevõtte Mokilizingas 40,4%

6,0% 9,3%

44,3%

0

28. mai 2019

Eesti

Läti

Poola

Mokilizingas

KPF (sidusettevõte)

CoopF (sidusettevõte)

7


Ettevõtte tutvustus

Peamised aastased finantsnäitajad

Neto intressitulu Neto teenustasutulu Netotulud Tegevuskulud Ärikasum Laenude allahindluse kulu Koondkasum Omakapitali puhastootlikkus Intressi netomarginaal Laenukahjumite osakaal laenuportfellist Kulu/tulu suhe

2015

2016

2017

2018

14 0 15 6

35 30 42 8

65 65 85 12

93 95 126 22

226 240 318 36

1,9 0,3 2,4 1,0 1,4 0,3 1,3

3,4 0,0 4,0 2,6 1,5 1,0 0,9

8,4 0,1 9,2 4,2 5,0 3,2 2,6

11,0 -0,1 11,7 6,7 4,9 3,5 7,5

19,9 -0,4 21,4 10,6 10,7 2,7 9,3

43,1% 16,7% 2,4% 41,1%

14,5% 12,3% 4,0% 63,2%

26,6% 13,7% 6,4% 45,7%

44,1% 11,1% 4,5% 57,8%

31,9% 9,5% 1,7% 49,9%

Koondkasum 9,3

10,0 7,5

8,0

mln eurot

Laenuportfell Hoiuseportfell Varade maht Omakapital

2014

6,0 4,0

2,6 1,3

0,9

2014

2015

2,0 0,0

2017

2018

300 226

250

240

200 150 100 50 0

14 2014

35

65

65

93

95

30

2015 Laenuportfell

28. mai 2019

2016

Laenu- ja hoiuseportfelli areng

mln eurot

mln eurot

2016

2017

2018

Hoiuseportfell

8


Ettevõtte tutvustus

Peamised kvartaalsed finantsnäitajad mln eurot

I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal I kvartal 2018 2018 2018 2018 2019

Koondkasum 5,0

178 159 238 32

200 187 263 33

226 240 318 36

246 276 341 38

Neto intressitulu Neto teenustasutulu Netotulud Tegevuskulud Ärikasum Laenude allahindluse kulu Koondkasum

3,2 0,0 4,5 1,9 2,7 0,9 3,9

4,1 0,0 4,2 2,3 1,8 1,0 0,9

5,9 -0,2 6,0 2,9 3,1 1,2 1,5

6,6 -0,2 6,7 3,6 3,1 -0,4 3,1

6,8 -0,2 6,8 3,3 3,5 1,2 2,0

Omakapitali puhastootlikkus Intressi netomarginaal Laenukahjumite osakaal laenuportfellist Kulu/tulu suhe

67,5% 10,7% 3,6% 41,4%

12,4% 9,3% 2,9% 55,8%

18,0% 10,0% 2,6% 48,3%

34,9% 9,5% -0,7% 53,3%

21,9% 8,7% 2,1% 48,6%

4,0

mln eurot

98 101 135 25

3,9 3,1

3,0 2,0

0,0

0,9

I kvartal 2018

II kvartal 2018

III kvartal 2018

IV kvartal 2018

I kvartal 2019

Laenu- ja hoiuseportfelli areng 320 270 220

178

170 120

98

200 187

159

226

240

246

276

101

70 20 -30

I kvartal 2018

II kvartal 2018

III kvartal 2018

Laenuportfell

28. mai 2019

2,0

1,5

1,0

mln eurot

Laenuportfell Hoiuseportfell Varade maht Omakapital

IV kvartal 2018

I kvartal 2019

Hoiuseportfell

9


Ettevõtte tutvustus

Inbank AS Konsolideeritud Kasumiaruanne EURt Jätkuvad tegevused Intressitulu Intressikulu Neto intressitulu Teenustasutulu Teenustasukulu Neto teenustasutulu Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt Muud põhitegevusega seotud tulud Netotulud kokku Personalikulud Turunduskulud Muud tegevuskulud Tegevuskulud kokku Ärikasum Kasum sidusettevõtetelt Kasum enne laenude allahindluse kulu Laenude allahindluse kulu Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum Realiseerumata kursivahed Aruandeperioodi koondkasum Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist Mittekontrolliv osalus Aruandeperioodi koondkasum

28. mai 2019

I kvartal 2019 I kvartal 2018 muutus, % 8 155 -1 390 6 765 204 -375 -171 0 245 6 839 -1 856 -391 -1 076 -3 323 3 516 0 3 517 -1 195 2 322 -299 2 022 -1 2 021 2 021 0 2 021

3 797 -571 3 226 161 -154 7 1204 84 4 521 -1 211 -126 -533 -1 870 2 651 1 986 4 637 -852 3 785 103 3 888 20 3 908 3 905 3 3 908

115% 143% 110% 27% 144% -2542% n.a. 191% 51% 53% 210% 102% 78% 33% n.a. -24% 40% -39% -391% -48% -105% -48% -48% n.a. -48%

- I kvartal 2018 ei sisalda Mokilizingase tulemit - Normaliseeritud aastane netotulude kasv oleks 38%, tegevuskulude kasv 15% ning koondkasumi kasv 102% (kui lisada juurde Mokilizingase 2018. aasta I kvartali tulem ning jättes arvesse võtmata sama perioodi erakorralised tehingud summas 3,2 miljonit eurot – Coop Pank ning Veriff OÜ aktsiate müük)

10


Ettevõtte tutvustus

Inbank AS Konsolideeritud Bilanss EURt 31.03.2019 Varad 79 605 Raha ja raha ekvivalendid 245 563 Laenuportfell (neto) 4 600 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 97 Investeeringud sidusettevõtetesse 8 073 Immateriaalsed varad 2 182 Muud varad 564 Edasilükkunud tulumaksu vara 340 684 Varad kokku Kohustised 0 Laen krediidiasutustelt 276 460 Klientide hoiused 12 303 Muud kohustised 4 009 Emiteeritud võlaväärtpaberid 9 535 Allutatud võlaväärtpaberid 302 307 Kohustised kokku Omakapital 15 927 Sissemakstud osakapital 1 498 Reservid 20 952 Jaotamata kasum 38 377 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 0 Mittekontrolliv osalus 38 377 Omakapital kokku 340 684 Kohustised ja omakapital kokku

28. mai 2019

31.12.2018

muutus, %

78 324 225 639 4 600 97 7697 1123 564 318 044

2% 9% 0% 0% 5% 94% 0% 7%

10 429 240 175 11 430 10017 9 528 281 579

-100% 15% 8% -60% 0% 7%

15 927 1 480 19 018 36 425 40 36 465 318 044

0% 1% 10% 5% -100% 5% 7%

11


Ettevõtte tutvustus

Grupipõhine juhtkond Priit Põldoja

Jan Andresoo

Piret Paulus

Marko Varik

Nõukogu esimees, asutaja

Tegevjuht, juhatuse esimees, asutaja

Äriarenduse juht, juhatuse liige

Finantsjuht, juhatuse liige

 Inbanki grupipõhine juhatus tegeleb finantsjuhtimise, riskijuhtimise, tootearenduse ja tehnoloogiaga  Inbank Grupi juhtkond on keskendunud strateegiale, innovatsioonile, uutele turgudele laienemisele ning kapitalitootluse ja riskiisu eesmärkide täitmisele

28. mai 2019

Liina Sadrak

Ivar Kallast

Priit Piile

Erkki Saarniit

Äriprotsesside juht, juhatuse liige

Riskijuht, juhatuse liige

IT juht

Tootearenduse juht

12


Ettevõtte tutvustus

Inbank Grupi ettevõtete juhtkond Girts Ledins

Maciej Pieczkowski

Benas Pavlauskas

Inbank Lizings tegevjuht

Inbank Poola tegevjuht

Mokilizingas tegevjuht

Margus Kastein

Juris Filipovs

Tomasz Rzeski

Jone Virbickiene

Inbank Eesti tegevjuht

Inbank Lizings operatiivjuht

Inbank Poola kommertsjuht

Mokilizingas finantsjuht

 Inbanki rahvusvahelise kasvu alustalaks on tugev kohalik juhtkond  Inbank otsib ettevõtlikke ning kogenuid regionaalseid juhte, kes oskavad efektiivselt Inbanki ärimudelit oma koduturul rakendada

28. mai 2019

13


Ettevõtte tutvustus

Peamised edutegurid Kasumlik tarbijafinantseerimise ärimudel Edukad tulemused koos tugeva turupositsiooniga Eestis ning Leedus Potentsiaal Poolas äri kasvatada ning laieneda ärimudeliga ka teistesse riikidesse Euroopa Liidu pangalitsents, mis tagab ligipääsu jätkusuutlikule finantseerimisele Tugev rahvusvaheline investorbaas, mis toetab panga kasvu Kogenud ja professionaalne meeskond Suurepärane IT võimekus ning innovaatilised digitaalsed lahendused Fokusseeritud strateegia ja organisatsioon 28. mai 2019

14


Inbank AS Niine 11, 10414 Tallinn info@inbank.ee +372 640 8080 www.inbank.ee

28. mai 2019

Profile for Inbank

Inbank AS-i 2019. aasta 1. kvartali presentatsioon  

Inbank AS-i 2019. aasta 1. kvartali presentatsioon  

Profile for inbank