{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 86

J a n Ko c i a n l V l a s t i m i l Če r v i n k a

zvem Injekta, národní podnik, Brno. S tímto nesouhlasili pracovníci strojírny a slévárny. Na návrh městských a krajských orgánů KSČ obdržel pak podnik včetně slévárny čestný název Juranovy závody. V roce 1966 se Juranovy závody staly odštěpným závodem národního podniku Strojařské a metalurgické závody Dubnica nad Váhom a byly organizačně zařazeny jako odštěpný závod ZŤS generální ředitelství Martin. Od 1. ledna 1978 se staly Juranovy závody v rámci trustu ZŤS Martin samostatným národním podnikem s názvem Závody těžkého strojírenství, národní podnik Brno, Závody Josefa Jurana, slévárna, Plotní 45, Brno. V 80. letech tehdejší ředitelství ZŤS Martin rozhodlo o přípravě výstavby nové slévárny v Brně-Chrlicích. Vznikly studie proveditelnosti. K tomuto záměru však vlivem společenských změn v roce 1989 nakonec nedošlo. Privatizační projekt připravený tehdejším vedením slévárny byl schválen ze strany fondu národního majetku. Tak byla slévárna prodána za více než 30 mil. korun v roce 1991 nově založené společnosti UXA,

Kyslíko-plynové rotační pece 8 t a 4 t (současnost)

Střední traverzová linka (současnost)

Komíny od žíhacích pecí a parogenerátoru (současnost)

Z HISTORIE

Efektivní odlévání malých forem (současnost)

Výroba LKG (současnost)

492

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Komíny po zrestaurování (současnost)

spol. s r. o. Tato suma byla poměrně vysoká zejména z důvodu polohy slévárny v blízkosti centra Brna a neodpovídala tehdejším cenám obdobně technicky vybavených sléváren, což ovlivnilo možnosti nových investic v následující době. Zakládajícími členy byli Ing. Michut, Ing. Kocian, Ing. Hron, Ing. Jánský a pan Klepáček. Koncem 90. let začala slévárna s výrobou litiny s kuličkovým grafitem v rotační kyslíko-plynové peci a touto technologií v roce 2004 nahradila i poslední kupolovou pec. Generační výměna majitelů počala v roce 2008 prodejem 40 % podílů firmě IUMEX z Itálie a byla završena v roce 2011 současným uspořádáním 40 % Ing. Kocian a 60 % pan Lavarra (Iumex). V novodobé historii se společnost věnuje především malo- až středně sériové výrobě LLG, LKG, temperované a ADI litiny v kategorii 0,2–200 kg na 3 produkčních linkách. Slévárnou UXA za posledních 130 let prošly tisíce slevačů, díky kterým se slévárenská dovednost předávala z generace na generaci dodnes. Sama 130letá existence slévárny a 25leté výročí společnosti UXA prokazuje stabilitu, důležitost a společenský přínos dnes opomíjeného tradičního řemesla.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport