{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 85

J a n Ko c i a n l V l a s t i m i l Če r v i n k a

Zaměstnanci a učni ve slévárně UXA (asi rok 1910)

podmínek. První pásový čisticí stroj typu Berger byl uvedený do provozu v roce 1942. Slévárna bratří Uxů byla ještě v roce 1938 největší obchodní slévárnou v Československu a je také nejstarším dodavatelem odlitků Ewartových a čepových řetězů.

Pracovní knížka s vyučením (rok 1915)

Pracovní knížka s vyučením (rok 1915)

Z HISTORIE

Jediným vedoucím slévárny byl do roku 1890 Vojtěch Uxa. Následně se vedení slévárny postupně rozšířilo o všechny tři bratry, zaměstnané dosud v jiných slévárnách. Koncem roku 1890 však nečekaně a náhle zemřel František Uxa, a tak se majiteli stali a slévárnu řídili Vojtěch, Josef a Václav Uxovi. Václav Uxa zemřel v roce 1903, Vojtěch v roce 1904 a Josef v roce 1914. Novými vedoucími slévárny se postupně stali jejich nejstarší synové František, Rudolf a Adolf. František Uxa mladší zemřel v roce 1909 a Adolf v roce 1916. Jediným majitelem a vedoucím slévárny zůstal Rudolf Uxa a syn zemřelého Adolfa, Vladimír Uxa. Hlavním vedoucím byl Rudolf Uxa. V roce

1923 se spolu s tehdejším mistrem slévárny Josefem Kotlanem, vyučeným ve Štěpánovských železárnách, stal zakládajícím členem Čs. odborného spolku slévárenského. Hlavním iniciátorem založení spolku byl prof. František Píšek. Později se k nim připojil i Vladimír Uxa a pak i Ing. Otmar Uxa. Rudolf Uxa byl do své smrti v roce 1939 členem výboru. Vladimír Uxa působil jako člen spolku až do osvobození v roce 1945. Vladimír Uxa jako člen výboru Čs. odborného spolku slévárenského vyvíjel i značnou publikační činnost, především ve Slévárenských zprávách. Po osvobození v roce 1945 řídila slévárnu Národní správa. Koncem roku 1946 ji zrušili a slévárnu včlenili do národního podniku Spojené brněnské strojírny a slévárny Bohumíra Šmerala. Podnikovým ředitelem se stal Karel Antoníček, pracovník bývalé firmy Ignác Storek. Od roku 1949 spadala pod slévárnu bývalé firmy bratři Uxové i slévárna neželezných kovů znárodněné firmy Erwin Uxa v Brně. K 1. lednu 1951 byl ze slévárny bratří Uxů výměrem ministra těžkého strojírenství Gustava Klimenta vytvořen samostatný národní podnik s ná-

Architektonická podoba firmy (asi rok 1920)

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

491

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport