{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Zdeněk Vladár

Obr. 1.

Čelní pohled na stánek SSČR

Obr. 2 a 3.

468

tálně se o tomto kroku neuvažuje. Podruhé v historii navštívil sněm největšího zaměstnavatelského svazu v zemi prezident republiky Miloš Zeman. Jak uvedl ve svém vystoupení, v otázkách fungování českého hospodářství se takřka ve všech tématech ztotožňuje s pozicemi SPČR. V otázce nedostatku kvalifikované pracovní síly podle něj opravdu může být účinným řešením situace řízená ekonomická migrace z jazykově a kulturně spřízněných zemí. Po ukončení jednání si prezident ČR, předseda vlády a další činovníci prohlédli vybrané expozice v rámci veletrhu. Na stánku SSČR se pak zastavil i předseda vlády B. Sobotka s předsedou senátu M. Štěchem (obr. 4 a 5). V diskuzi o současných problémech našeho oboru, nových možných výzvách ve slévárenství a konceptu Průmysl 4.0 byla

Po obou stranách centrálního bloku stánku bylo rozmístěno 21 firem

nistr životního prostředí Richard Brabec. Vedle nich se sněmu zúčastnili další významní hosté, například guvernér ČNB Jiří Rusnok, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý či šéf největší odborové centrály Josef Středula z ČMKOS. Sněm v závěru navštívil a na dotazy odpovídal prezident republiky Miloš Zeman. Prezident SPČR Jaroslav Hanák se ve svém úvodním vystoupení věnoval výsledkům práce vlády a ministrů v uplynulém ob-

Obr. 4.

dobí. Zejména upozornil na kritickou situaci v dopravní infrastruktuře, komentoval rovněž situaci na tuzemském trhu práce a neopomněl ani oblast vzdělávání. Vyzval vládu k pokračování podpory technického vzdělávání nejen v tomto a příštím roce, ale i v dalších letech. Jako konkrétní příklad možné podpory uvedl státem dotované stipendijní programy pro studenty technických oborů. Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve svém následujícím projevu ocenil iniciativy SPČR a jeho členské základny v oblasti technického vzdělávání. Loňská vydařená kampaň podle něj přinesla hmatatelné výsledky i v podobě zvýšeného zájmu o studium technických oborů na středních školách. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že v souvislosti se znovuobnovením pracovního vyučování a dílen bude potřeba prohloubit spolupráci mezi

V diskuzi na stánku SSČR (zleva) předseda vlády B. Sobotka, výkonný ředitel SSČR J. Hlavinka a předseda senátu M. Štěch

základními a středními odbornými školami a to za aktivní spoluúčasti zaměstnavatelů. V následné diskuzi vystoupili další zúčastnění. Ze strany SSČR byl vznesen dotaz na možnosti opětovného získání bodového ohodnocení odborných časopisů jako Slévárenství a dalších. Odpověď místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka však pro nás nebyla příznivá, protože auditoriu sdělil, že momen-

Obr. 5.

Došlo i na klidné popovídání u dobrého vína

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

kladně hodnocena iniciativa svazu, vytvoření nepovinného předmětu na téma Průmysl 4.0, který vznikl na gymnáziu v Přerově. V úterý 4. 10. dopoledne proběhlo jednání představenstva a dozorčí rady Svazu sléváren ČR (obr. 6). Přítomní byli seznámeni s aktivitami svazu v oblastech vzdělávání, veletrhů, aktivit v CAEF, sociálním dialogu a dalších činnostech. Aktuální stav v oboru prezentoval J. Hlavinka. Situace ve slévárnách železných

Obr. 6.

Prezident SSČR Z. Vladár zahajuje jednání představenstva a dozorčí rady

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport