{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 6

®

od roku 1953 | since 1953

2017

ISSN 0037-6825

Odborný recenzovaný slévárenský časopis | Professional peer-reviewed foundry journal

EDIČNÍ PLÁN | SCHEDULE OF EDITIONS uzávěrka | deadline

číslo Issue No

články | articles

inzerce | adverts

číslo vyjde publication date

1–2

21.11.2016

02.01.2017

23.02.2017

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ | SPECIAL TOPIC Legované litiny | Alloyed cast irons

3–4

16.02.2017

01.03.2017

26.04.2017

Aditivní výroba | Additive manufacturing

5–6

14.04.2017

01.05.2017

27.06.2017

Přesné lití | Investment casting

7–8

15.06.2017

03.07.2017

29.08.2017

Strukturální odlitky | Structural castings

9–10

01.08.2017

01.09.2017

26.10.2017

54. slévárenské dny – vybrané přednášky 54th Foundry Days—chosen papers

11–12

27.09.2017

23.10.2017

14.12.2017

Formovací a jádrové směsi | Moulding and core sands

CENÍK INZERCE | RATE CARD OF ADVERTISEMENTS OBÁLKA | COVER 1. strana | 1st page

2. strana | 2nd page

3. strana | 3rd page

4. strana | 4th page

23 000 Kč · 1 300 €

21 000 Kč · 1 200 €

20 500 Kč · 1 100 €

22 000 Kč · 1 250 € inzerat.indd 1

05.02.08 12:12:58

UVNITŘ | INSIDE

www.svazslevaren.cz

čb. | black-and-white

čb. + 1 barva b/w + plus 1 colour

1 A4

12 700 Kč · 800 €

15 800 Kč · 900 €

18 800 Kč · 1 000 € *

1/2 A4

6 400 Kč · 400 €

7 900 Kč · 500 €

9 400 Kč · 700 €

bar. | colour

Svaz sléváren České republiky Technická 2, 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@ svazslevaren.cz

velikost | size

1/3 A4

4 300 Kč · 300 €

5 300 Kč · 400 €

6 300 Kč · 500 €

1/4 A4

3 200 Kč · 190 €

4 000 Kč · 250 €

4 800 Kč · 350 €

1/8 A4

1 600 Kč · 100 €

2 000 Kč · 150 €

Bližší informace:

. VUT BRNO . TU LIBEREC . ČVUT PRAHA . SPŠS OLOMOUC . SPŠ a VOŠT BRNO . VŠB-TU OSTRAVA . SŠ TŘINEC-KANADA . SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST

20 500 Kč · 1 100 €

1 A4 před nebo za obsahem | preceding or behind the content

10 000 Kč · 500 €

volně vložený list dodaný zákazníkem | loose inserted sheet JINÉ | OTHERS * PR článek o rozsahu 1 tiskové čb. strany A4 (max. 6700 znaků) k inzerci formátu 1 bar. A4 PR article of 1 press page (b/w, max. 6,700 characters) when colour 1 A4 ad is ordered

ZDARMA | FREE *

* barevné provedení PR článku (1 A4) | colour version of the PR article

5 000 Kč · 300 €

* každá další tisková strana PR článku navíc (čb.) | each extra page of PR article (b/w)

5 000 Kč · 300 €

Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením oborových znalostí škol a profesních organizací: 500 Kč · 30 €

překlad (1 normostrana) | translation (1 standard page)

Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru v kontextu s potřebami zemí EU 210

125

75

125

145 85

265

297

265

265

297

100

170

170

85

Vydavatel | Editor

Redakce | Editorial office

Svaz sléváren České republiky Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz www.svazslevaren.cz

vedoucí redaktorka | chief editor Mgr. Milada Písaříková Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

váš partner ve vzdělávání

170

70

55

Víme o oboru téměř vše!

297

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

210

. TAVIČ . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG . OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ

ROZMĚRY | PARAMETERS [mm]

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport