{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

Wa l t e r L e i s

Obr. 9.

Rentgenový snímek demonstrativního konstrukčního dílu po vypláchnutí solného jádra

vují optimální temperování odpovídajícím řízením s vícenásobným obvodovým temperováním a impulzním chlazením od firmy Oni Temperiertechnik Rhytemper GmbH, Grossröhrsdorf. Inovace při použití vakuových zařízení popisuje D. Baumgartner [88] pro firmu Fondarex SA, St-Legier, Švýcarsko. Efektivita energie a zdrojů Tématem efektivity energie se firma Frech Schorndorf zabývá již delší dobu. K. Kerber [89] a K. Kerber, M. Wahl a K. Stoltidou [90] a [91] představují aktivity v oblasti spotřeby energie a opatření k jejímu snižování.

Obr. 10. Schematické zobrazení technického spojení řízení stroje pro tlakové lití a vstřikování plynu [55]

V rámci efektivity energie a zdrojů referují C. Herrmann, T. Heinemann a S. Thiede [92] o projektu ProGRess podporovaném BMBF (Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum). Zahrnoval i hodnocení a utvoření přidané hodnoty ve výrobním procesu hliníkových tlakových odlitků náročném na energii založené na integrovaném využití přístupů podporovaných simulací na počítači. Kombinací různých opatření na několika úrovních bylo možné díky modelu toku látek iden-

Obr. 12. Průběh teploty v čase při nástřiku: CS – konvenční nástřik, MS – mikronástřik [81]

tifikovat více než 14 % úspory energie. Jak je možné inteligentní automatizací tlakového lití docílit úspory energie, vysvětluje S. Gursky [93], [94], [95]. Nepatrné úpravy teploty taveniny a také zakrytí kelímkové pece může pomoci výrazně uspořit energii. Tak je v neoptimalizovaných slévárenských provozech při pohotovostním provozu zapotřebí až 40 % spotřeby energie. Dlouholetou studii k tomu prováděla firma Reis Robotics, Obernburg.

Obr. 13. Koncepce chlazení: a) jednoduché spirálové chlazení, b) obtokové (konturové) chlazení [102]

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

465

RO ČN Í PŘ EH L EDY

Obr. 11. Jak funguje rychlá automatická počítačová tomografie Helix-Inline

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport