{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 46

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

J . Š l a j s Co n o v é h o p ř i n e s l M e z i n á r o d n í s t r o j í r e n s k ý v e l e t r h a s l é v á r e n s k ý v e l e t r h F O N D - E X 2016 v o b l a s t i 3 D t i s ku?

A d i t i v n í t i s k kovov ýc h p rá š k ů

3 D t i s ká r ny p r o t i s k kovov ýc h d í l c ů

Zařízení jsou určena pro výrobu kovových dílců, kde výsledný materiál dílce je kompozit základního kovového materiálu a bronzu jako materiálu utěsňujícího póry. Výrobní princip: sintrace kovových prášků. X1-lab: rozměr pracovní komory 40 × 60 × 35 mm, rychlost tisku – jedna vrstva/min. Kompaktní zařízení je vhodné pro laboratorní a výukové účely. M Print: rozměr pracovní komory 800 × 500 × 400 mm, rychlost tisku 16–36 l/h a výška vrstvy proměnná, min. však 0,15 mm. M-Flex: s rozměrem pracovní komory 400 × 250 × 250 mm, rychlost tisku 30–60 s/vrstvu a výška vrstvy proměnná, min. však 0,15 mm. Zařízení jsou určena pro výrobu kovových dílců, kde výsledný materiál dílce je základní kov svařený pomocí laseru. Orion – Laser: rozměr pracovního stolu 500 × 190 × 190 mm, výkon laseru 25 W, maximální rychlost posuvu 200 mm/s, maximální hmotnost vyráběného dílce 25 kg.

EOS M400: objem pracovní komory 400 × 400 × 400 mm, rychlost tisku až do 7 mm/s, laser typ Yb-fibre 1 kW. EOSINT M280: objem pracovní komory 250 × 250 × 325 mm, rychlost tisku až do 7 mm/s, laser typ Yb-fibre 200 nebo 400 W. EOS M290: objem pracovní komory 250 × 250 × 325 mm, rychlost tisku až do 7 mm/s, laser typ Yb-fibre 400 W. Firma SLM Solutions GmbH vyrábí 3D tiskárny a strojírenské komponenty tzv. aditivní výrobou, tedy laserovým tavením kovového prášku a modelováním kovových vláken do navrhnuté podoby. Hlavní výhodou metody je úspora času, peněz a lepší technické vlastnosti materiálu – např. nižší hmotnost.

Společnost 3R systémy, s. r. o., Jaroměř, je prodejce profesionálních 3D tiskáren firmy EOS e-Manufacturing Solution. Zařízení slouží k výrobě 3D plastových modelů využitelných ve slévárenství pro výrobu maket a forem a zařízení pro 3D tisk kovů. Specialitou firmy jsou zařízení pro využití ve stomatologii pro tisk 3D dentálních modelů. Firma nabízí jak výrobní zařízení, tak také v širokém sortimentu spotřební materiál. 3 D t i s ká r ny p r o t i s k p l a s t ů v y u ž i t e l nýc h ve s l évá r e n s t v í EOS P 396: objem pracovní komory 340 × 340 × 600 mm, rychlost tisku až do 48 mm/h, tloušťka vrstvy 0,06–0,18 mm, typ laseru CO2, 70 W. EOSINT P760: objem pracovní komory 700 × 380 × 580 mm, rychlost tisku až 32 mm/h, natištěný objem až 700 cm3/h, tloušťka tisku 0,06–0,18 mm, laser typ CO2, 2 × 50 W. EOSINT P800: objem pracovní komory 700 × 380 × 560 mm, rychlost tisku 7 mm/h, typická tloušťka tisku 0,12 mm, laser typ CO2, 2 × 50 W. FORMIGA P110: objem pracovní komory 200 × 250 × 330 mm, rychlost tisku až do 20 mm/h, tloušťka tisku 0,06–0,12 mm, laser typ CO2, 30 W.

Zpráva z tisku: 3D tisk kovů láká investory: GE plánuje za 1,4 mld. USD koupit švédský Arcam i německou společnost SLM Solutions. Špičkový průmyslový 3D tisk z kovových materiálů dozrál, přitahuje pozornost zákazníků i zájemce o strategické investice. Po SIEMENSU, který ve Spojeném království investoval do 85% podílu akcií Material Solutions se k velkému kroku odhodlal další nadnárodní velikán – GE. A to se ještě čeká na kupce německé společnosti Concept Laser. Aditivní výroba produkčních dílů z kovu se z drahého experimentu definitivně stává akceptovanou technologií pro široké průmyslové využití. Začátkem letošního roku firma schválila vytvoření společného podniku pro výrobu hliníkových slitin z prášku s německou firmou TLS Technik. Jejím cílem je dostat se na roční výrobní kapacitu 100 t. Druhé partnerství navázala SLM Solutions s rakouskou firmou CADS. Společně vyvíjejí software pro 3D tisk aditivní metodou. 3D tiskárny SLM mohou být v blízké budoucnosti výrobní alternativou k odlitkům přesného lití. V ý r o b n í p r o g ra m 3 D t i s ká r e n SLM® 500 H: rozměry pracovní komory 500 × 280 × 365 mm, maximální rychlost tisku 10 m/s, tloušťka vrstvy 20–75 µm, maximální výkon 105 cm3/h. 3D optická konfigurace – IPG vlákno laseru – Twin (2 × 400 W), Quad (4 × 400 W), Twin (2 × 700 W), Quad (4 × 700 W). SLM® 280 HL: rozměry pracovní komory 280 × 280 × 365 mm, maximální rychlost tisku 10 m/s, tloušťka vrstvy 20–75 µm, maximální výkon 55 cm3/ hodinu. 3D optická konfigurace – Dual konfigurace se spínací jednotkou – IPG vlákno laseru – Single (1 × 400 W), Twin (2 × 400 W), Dual (1 × 400 W a 1 × 1 000 W), Single (1 × 700 W), Twin (2 × 700 W), Dual (1 × 700 W a 1 × 1 000 W). SLM® 125 HL: rozměry pracovní komory 125 × 125 × 125 mm, maximální rychlost tisku 10 m/s, tloušťka vrstvy 20–75 µm, maximální výkon 25 cm3/h. 3D optická konfigurace – Single – IPG vlákno laseru Single (1 × 400 W).

Konference VDI – slévárenství ve výrobě motorů

17. německý den tlakového lití

Termín konání: 1.–2. 2. 2017 Místo konání: Magdeburg, N ěmecko Bliž ší informace: w w w.vdi -wissensforum.de

Termín konání: 7. 3. 2017 Místo konání: Heidenheim, N ěmecko B li ž ší informace: rita.parnit zke @bdguss.de

452

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport