{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

F O N D - E X 2016 a o b l a s t t e c h n o l o g i e o d l i t k ů

Odlitek roštu z LLG s 1,2 % Cr, Slévárny Třinec, a. s.

Obr. 4.

Exonástavce na odlitcích z lité oceli (TATRA Metalurgie)

Obr. 2.

Sestava roštů pro vysoké pece, Slévárny Třinec, a. s.

Obr. 5.

Obr. 8.

Obr. 7.

Původní technologie odlitků znázorně ných na obr. 4

Odlitky z LKG, FOCAM, s. r. o., Olomouc

Obr. 3.

Odlitek přední nápravy z oceli GS- 20Mn5, METALURGIE, a. s., Kopřivnice

Obr. 6.

Podkladnice z LKG, Slévárna TOS-MET Čelákovice

Obr. 9.

Odlitek z ADI, Slévárna Chrudim, IRON STEEL, s. r. o.

Odlitek oběžného kola z legované oceli, S+C ALFANAMETAL, s. r. o.

Obr. 11. Ocelové odlitky, Královopolská slévárna, s. r. o.

Obr. 12. Filtry pro odlévání ocelových odlitků, KERAMTECH, s. r. o.

Obr. 10. Odlitek bloku motoru z LLG, HEUNISCH, s.r.o., Brno

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

447

H O D N O C E N Í V E L E T R H UZ FPORNADX-EE X 2 0 1 6

Obr. 1.

A . Mores

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport