{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 37

F O N D - E X 2016 z p o h l e d u t l a ko v é h o, ko k i l o v é h o a n í z ko t l a ké h o l i t í

Obr. 2.

Stánek firmy BÜHLER, výrobce tlakových licích strojů Obr. 4.

Odplyňovací a rafinační zařízení Al slitin MTS Smart od firmy FOSECO

Obr. 5.

Stánek slévárny HEUNISCH GUSS

Tlakový licí stroj ECOLINE S Pro s integrovaným koncovým zařízením

Obr. 3.

Vystavený tlakový licí stroj s teplou komorou HC 50 italské firmy AGRATI

Obr. 6.

Skříň převodovk y zhotovená nízkotlakým litím (HEUNISCH GUSS)

Obr. 7.

Vystavené odlitky firmy KOVOLIS HEDVIKOV

Obr. 8.

Panel s Al odlitky firmy BENEŠ a LÁT

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

443

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

Obr. 1.

F. St ř í t e c k ý

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport