{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

R . P o t á c e l Ta v i c í a u d r ž o v a c í p e c e n a M e z i n á r o d n í m s t r o j í r e n s ké m v e l e t r h u a v ý s t a v ě F O N D - E X 2016

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

Tavicí a udržovací pece na Mezinárodním strojírenském veletrhu a výstavě FOND-EX 2016 Melting and holding furnaces at the International Engineering Fair and at the FOND-EX Fair 2016 621.745.32 foundry furnaces

Jednou z nevýznamnějších veletržních akcí pořádaných každoročně na brněnském výstavišti je Mezinárodní strojírenský veletrh. Jedná se o největší výstavu ve střední Evropě zaměřenou na obor strojírenství. Veletrh se v letošním roce uskutečnil ve dnech 3.–7. 10. 2016. Zúčastnilo se ho více než 1500 vystavovatelů a přišlo přes 80 000 návštěvníků. Součástí veletrhu bylo také pět oborových výstav FOND-EX, WELDING, IMT, PLASTEX a PROFINTECH. Tento příspěvek představuje nejvýznamnější vystavovatele v segmentu průmyslových pecí v rámci strojírenského veletrhu a zejména výstavy FOND-EX zaměřené na slévárenství. ABP Induction Systems GmbH Tento německý výrobce indukčních tavicích pecí má na českém trhu již dlouholeté zastoupení. Jeho zařízení využívají slévárny v České republice k tavení ocelí a litin již více než dvě desetiletí. Expozice na veletrhu FOND-EX (obr. 1) byla standardního typu s představením výrobků na tradičních reklamních panelech a tentokrát rovněž doplněná videoprojekcí se simulací a prezentací nových výrobků. AC E S O Pra h a , s p o l. s r. o. Jedná se o tradiční společnost působící v oboru slévárenství v České republice a na Slovensku založenou již v roce 1992. Kromě zastoupení předního světového výrobce indukčních pecí firmy Inductotherm a všech jeho dceřiných společností v oblasti průmyslových aplikací indukčního tepla, zajišťuje tato společnost také projekční práce, technické poradenské služby a servis indukčních zařízení. Tavicí pece anglického výrobce Inductotherm představují více než čtyřicet instalací ve slévárenských provozech v rámci České republiky a Slovenska. Stánek společnosti ACESO Praha (obr. 2) patřil v rámci veletrhu k větším expozicím. Výrobkové portfolio bylo před-

Ing. Radan Potácel TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s . r. o ., O l o m o u c

440

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

vedeno nejen na informačních bannerech, ale také na velké televizní obrazovce. Zajímavostí byla vícenásobná účast zástupců výrobce pecí přímo z Velké Británie a možnost prodiskutovat všechny možné technické dotazy ze strany návštěvníků také s těmito odborníky. Novinkou představenou v rámci expozice je další portfolio nabízených zařízení z rodiny výrobců společnosti Inductotherm, a to v podobě španělské firmy Ondarlan, která je zaměřena na výrobu zařízení pracujících se slévárenským pískem. Jedná se zejména o průběžné mísiče, chladničky písku a regenerační jednotky. J U N K E R I n d u s t r i a l E q u i p m e n t , s. r. o. Tato společnost působící na českém a slovenském trhu více než dvacet let je dceřinou společností německé firmy OTTO JUNKER GmbH, která se zabývá dodávkami technologických zařízení pro tavení železných a neželezných kovů a jejich tepelné zpracování. Expozice na veletrhu FOND-EX (obr. 3) byla standardního typu s představením výrobků na tradičních reklamních panelech a prezentačních roll-upech doplněná videoprojekcí se simulací a prezentací nových výrobků. Tato společnost se zabývá kromě dodávek zařízení také výrobou a repasí indukčních cívek. Vystaveny byly dvě cívky, které jsou používány do kelímkových tavicích pecí a jedna cívka do pece kanálkové (obr. 4). Linn High Therm GmbH Jedná se o německého výrobce jednoúčelových zařízení se zaměřením na průmyslový ohřev. Kromě laboratorních a nízkoobjemových pecí nabízí tento vystavovatel také zařízení využívající mikrovlnné či indukční vytápění. Expozice na veletrhu FOND-EX (obr. 5) byla spíše menšího typu s představením výrobků na reklamních panelech. Součástí expozice byly také dva exponáty v podobě malých laboratorních zařízení. Tento vystavovatel není tradičním účastníkem veletrhu, ale i menší expozice byla z technologického hlediska zajímavá. R E A LI STI C , a . s. Tento český výrobce plynových a elektrických odporových pecí má v České republice tradici sahající do poloviny minulého století. Jeho zařízení využívají slévárny zejména k tepelnému zpracování, předehřevu materiálů a tavení i udržování slitin neželezných kovů. Expozice na veletrhu FOND-EX (obr. 6) byla velikostně standardního typu s představením výrobků na reklamních panelech a také na velké televizní obrazovce. Prezentace výrobků byla zaměřena zejména na linky pro tepelné zpracování výkovků, cementační šachtové pece, zařízení pro žíhání odlitků, tavicí a udržovací kelímkové pece pro slévárny neželezných kovů a realizovanou instalaci čtyř kanálkových nízkofrekvenčních tavicích pecí pro slitiny mědi. Z ávě r Závěrem bych rád shrnul, že Mezinárodní strojírenský veletrh představil novinky ze všech klíčových odvětví strojírenské výroby. Více než 35 % vystavovatelů na veletrhu bylo ze zahraničí. Výstava FOND-EX zaměřená na slévárenskou technologii nedosahuje v posledních ročnících svého konání velikosti, na kterou jsme byli zvyklí z předchozích desetiletí. Je to zejména z důvodů zvyšujících se nákladů na realizaci výstavních expozic a masovým používáním internetu k propagaci výrobků. Nicméně tato výstava stále hraje důležitou roli při setkávání slévárenských odborníků a předávání zkušeností v tomto oboru.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport