{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

Z l e p š e n í v l a s t n o s t í l i t é Cr- N i o c e l i D I N 1. 4 8 65 p ř í s a d o u i n o ku l a nt ů S . P á l k a – J . H a s i l – P. D o l e ž a l

∆G = –

4 3 πr ∆G V + 4πr 2γ 3

Pokud je dosaženo kritické velikosti zárodku, volná entalpie se zmenšuje a zárodek se stává stabilním pro následný růst. ∆G = –

4  2γ π 3  ∆G V

3

  ∆G V + 4π  

 2γ   ∆G V 

2

  γ  

(2)

Heterogenní nukleace nastává na povrchu cizích částic uvnitř taveniny. Energetická bariéra je v tomto případě mnohem menší a tuhnutí začíná při nižším podchlazení. Souhrnná ∆G heterogenní nukleace je přímo úměrná ∆G homogenTab. I. Chemické složení testované slitiny DIN 1.4865 Tab. I. Chemical composition of the tested alloy DIN 1.4865 ní nukleace. Podmínkou nukleace je smáčivost těchto částic taveninou. [3]. Materiál C Si Mn P max S max Ghe  Gho f  

(3)

Existuje několik známých typů inokulantů pro Cr-Ni oceli. Nejběžnějšími jsou Nb a Al/Ce inokulanty, které mají hustotu velmi podobnou tavenině, což

Tab. II. Tab. II. Vzorek číslo

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

Cr [%]

Ni [%]

1.4865

0,3–0,5

1–2,5

≤ 1,5

0,04

0,03

17–19

36–39

1.4849

0,3–0,5

1–2,5

≤ 1,5

0,04

0,03

17–19

36–39

1,2–1,8

1.4852

0,35 – 0,45

1–2,5

≤ 1,5

0,04

0,03

24–26

33–35

0,8–1,8

1.4848

0,3–0,5

1–2,5

≤ 1,5

0,04

0,03

24–26

19–21

1.4837

0,3–0,5

1–2,5

≤ 1,5

0,04

0,03

24–26

11–14

DIN

Nb [%]

Parametry taveb Parameters of test melts dezoxidace do pece

do pánve

inokulace

výdrž před odlitím

umístění inokulantu pec

pánev

forma

průměrné DAS [%]

1

0,2 % FeSiCa

100

2

1,5 % FeNb

yes

80

4

0,2 % Al

0,4 % EGR

yes

95

7

0,2 % Al

0,2 % Al

0,7 % EGR

yes

83

8

0,1 % Al + 0,1% FeSiCa

0,7 % EGR

yes

88

11

0,1 % Al + 0,1% FeSiCa

0,7 % EGR

1 min

yes

85

12

0,2 % Al

0,7 % EGR

1 min

yes

95

51

0,1 % Al + 0,1% FeSiCa

0,7 % EGR

yes

98

0,7 % EGR

yes

91

0,1 % Al

1 % EGR

yes

94

52

0,2 % Al

53

0,1 % FeSiCa

54

1 % EGR

89

61

0,1 % Al + 0,1 % FeSiCa

0,7 % EGR

yes

107

62

0,1 % FeSiCa

96

71

0,1 % Al + 0,1 % FeSiCa

72

0,1 % Al

1 % EGR

yes

0,7 % EGR

yes

91

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

100

73

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

68

73B

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

86

74

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

2 % EGR

yes

93

75

0,1% FeSiCa

0,1 % Al

0,4 % EGR

yes

88

76

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

86

81

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

88

82

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

100

91

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

95

92

0,2 % Al

1 % EGR

yes

96

101

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

102

102

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

112

103

0,2 % Al

1,73 % EGR

yes

95

201K

0,1 %Al + 0,038 % FeB

1 % EGR

yes

99

201P

0,1 %Al + 0,038 % FeB

1 % EGR

yes

108

202K

0,2 %Al + 0,038 % FeB

0,15 % EGR

yes

104

202P

0,2 %Al + 0,038 % FeB

0,15 % EGR

yes

114

203

0,2 % FeSiCa+0,1 % Al + 0,01 % FeS

1 % EGR

yes

96

204

0,2 % FeSiCa + 0,1 % Al

0,7 % EGR + 0,01 % FeS

yes

101

205

0,1 % FeSiCa + 0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

109

206

0,1 % FeSiCa + 0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

insulated

106

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

433

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

způsobuje pomalé vyplavávání částic z taveniny. V laboratorních podmínkách je s úspěchem vyzkoušena také přísada boru, zirkonia nebo kovových oxidů. Několik studií se věnovalo přídavku EGR (Elkem grain refiner), který pracuje s oxidy Al/Ce. Principem EGR inokulace je snížení licí teploty pracující v součinnosti s kombinovanou dezoxidací hliníkem a EGR. Hliník vytváří oxidy, jež dále reagují s cerem z EGR a vytvářejí se částice s vysokou hustotou, které pomalu vyplouvají z taveniny a zůstávají v ní při tuhnutí, čímž vytvářejí zárodky.

(1)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport