{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

Josef Hlavinka

ÚVODNÍ SLOVO

16. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 3.–7. 10. 2016 | Brno, Výstaviště, pavilon Z Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel Svazu sléváren ČR

Vážení čtenáři, po dvou letech se v termínu 3.–7. 10. 2016 opět uskuteční mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, jehož přípravy začaly již na konci minulého ročníku. Tento, již 16. slévárenský veletrh FOND-EX bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) spolu s dalšími odbornými veletrhy PLASTEX, PROFINTECH, WELDING a IMT. Poslední ročníky strojírenského veletrhu odrážely požadavky na automatizaci a robotizaci výroby. Slévárenství je tradiční řemeslo, ale rozhodně nestojí mimo novodobé „trendy“ obory. Sofistikovanost výroby a technologií nijak nezaostává za jinými odvětvími. Veletrh FOND-EX 2016 se bude konat na BVV a bude umístěn do pavilonu Z. Svaz sléváren ČR připravuje stánek v podobném duchu jako v roce 2014. Opět chceme dát prostor naší členské základně a prezentovat slévárenskou výrobu České republiky. Je to i naše povinnost – není totiž možné, abychom na domácí půdě vyklízeli prostor očekávané invazi výrobců z Číny či Indie, a to nejen z pohledu výroby odlitků, ale také co se týče strojního vybavení. Stejný přístup zaujmou určitě všichni prozíraví dodavatelé vstupů či technologií do sléváren, pro které má účast na veletrhu jasný cíl: udržet si své pozice na trhu. Organizátoři veletrhu se chovají tržně,

proto se nelze divit rostoucímu počtu asijských expozic s obdobnými produkty, na které jsme zvyklí u našich zaběhlých obchodních partnerů. Tento trend, který je často odrazem politické vůle našich zákonodárců, může SSČR bohužel ovlivnit jen velmi málo… Novinkou letošního veletrhu bude prostor určený pro odborné semináře vystavovatelů, a to přímo v pavilonu Z, nedaleko stánku SSČR. Každý z vystavovatelů bude mít možnost pozvat si své hosty na přednášku, na které je bude informovat o novinkách ze své oblasti. Pomalu se tak dostáváme k doprovodnému programu, který pro vás připravujeme. Všechny členy našeho svazu a významné osobnosti slévárenské branže zveme v úterý 4. října ve 13 hodin na „Setkání slévačů“, které proběhne v pavilonu Z na stánku SSČR. Po celý týden opět spoluorganizujeme návštěvy studentů ze středních i vysokých škol. Věříme, že tento veletrh naplní očekávání jak vystavovatelů, tak i samotných návštěvníků a čas strávený na veletrhu FOND-EX 2016 bude přínosný. Zveme všechny k účasti na 16. mezinárodním veletrhu FOND-EX 2016.

MP

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

149

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport