{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

FONDERIE M AG A Z I N E www.etif.fr

GAILLARD, Y. a kol.: Modelování vzniku trhlin během výrobního slévárenského procesu (Controlled production by the foundry route of crack initiation sites for modelling purposes), 2015, č. 56, s. 18–34. GEISWEID, S. a kol.: Důležitá etapa pro modernizaci slévárny ocele (Une étape importante pour la modernisation d’une fonderie d’acier), 2015, č. 56, s. 35–37. GIESSEREI www.vdg.de

ERTL, W.; DÖTSCH, E.: Tavení velkých ocelových odlitků v indukčních kelímkových pecích (Schmelzen von grossen Stahlgussteilen im Induktionstiegelofen), 2015, č. 5, s. 20–29. MÜNSTERMANN, S. a kol.: Charakterizace houževnatosti u zkoušky rázové a lomové mechaniky (Die Zähigkeitscharakterisierung im Kerbschlagbiege- und Bruchmechanik Versuch), 2015, č. 5, s. 30–37. BARTH, A.: Hlavy válců z AC-AlSi7MgZr T7 a AC-AlSi10Mg(Cu)Zr T7 pro vysoce výkonné motory (Zylinderköpfe aus AC-AlSi7MgZr T7 und AC-AlSi10Mg(Cu)Zr T7 für Hochleistungsmotoren), 2015, č. 5, s. 38–47. LÖSCHERT, A.: Teorie opotřebování nástrojů při vstřelovaní jader (Theorie zum Verschleiss an Kernschiesswerkzeugen), 2015, č. 5, s. 48–67. HEUSLER, L.: Odlitky z lehkých neželezných kovů odlévané do pískových a do kovových forem (Leichtmetall-Sand- und -Kokilenguss), 2015, č. 5, s. 68–75.

200

ALPEROWITSCH, J. a kol.: Jistota procesu a transparentnost v tavírně (Prozesssicherheit und Transparenz im Schmelzbetrieb), 2015, č. 5, s. 76–79. TRAUZEDDEL, D.: Slévárenské pece a zařízení – stav techniky a vývojové cíle (Giessöfen und Giesseinrichtungen – Stand der Technik und Entwicklungsziele), 2015, č. 5, s. 80–87. VOIGT, U.; HORVATH, L.: Vysoce výkonný trubkový filtr z napěněné keramiky pro slévárenský průmysl (Rohrförmige Hochleistungsfilter aus Schaumkeramik für die Giesserei-Industrie), 2015, č. 5, s. 88–99, (viz s. 202, pozn. red.) KÖLLNER, M.: Výměna kolového mísiče za mísič formovacích směsí Webac (Austausch eines Kollergangmischers gegen einen Webac-Formsandmischer), 2015, č. 5, s. 100–105. VOLLRATH, K.: Mercedes třídy C: velký krok k odlévání z hliníku (Mercedes-C-Klasse: Der grosse Schritt zum Aluminiumguss), 2015, č. 5, s. 106–109. COLSON, O.; PAPADOPOULOS, I.: Bezpečnost indukčních tavicích a udržovacích agregátů podle DIN EN 605 19 (Sicherheit an induktiven Schmelzund Warmhalteaggregaten gemäss DIN EN 605 19), 2015, č. 5, s. 110–115. VELLEN, T.: Slévárny: v budoucnosti schopné s idejemi a hospodárnými řešeními (Giessereien: Zukunftsfähig mit Ideen und Wirtschaftlichen Lösungen), 2015, č. 5, s. 130–131. HOFMANN, V.: Polostálý nátěr pro kokilové lití mosazi (Semi-Permanent Beschichtung für Messing-Kokillenguss), 2015, č. 6, s. 42–51. TUCAN, K. a kol.: Potenciál standardních slitin pro tlakové lití (Potenziale von Standard-Druckgusslegierungen), 2015, č. 6, s. 66–77. SMETAN, H.: Potenciál vyčerpání možností u tlakového lití hliníku (Potenziale Ausschöpfen beim Aluminiumdruckgiessen), 2015, č. 6, s. 66–77. HAHN, I.; STRURM, J.: Od simulace k optimalizaci licí techniky (Von der Simulation zur giesstechnischen Optimierung), 2015, č. 6, s. 86–101. WOLF, G. a kol.: Mechanizmy morfologie grafitu ve slitinách Fe-C-Si (Mechanismen der Grafitausscheidungen in Fe-C-Si Legierungen), 2015, č. 6, s. 102–109. PARDO, E.: Efektivní řešení výroby bronzových odlitků pro stavbu lodí (Effektive Lösungen für die Herstellung von Bronzegussteilen für Schiffsbau), 2015, č. 6, s. 110–115. RACH, Ch.: Spolehlivé a ohleduplné čistění jaderníků suchým ledem (Kern-

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

kästen mit Trockeneis zuverlässig und schönend reinigen), 2015, č. 6, s. 126–129. WEDLER, J. a kol.: Al-Al-integrované lití s více pevnými spojovacími legurami (Al-Al-Verbundguss mit höherfesten Knetlegierungen), 2015, č. 7, s. 46–53. SCHILLING, R. a kol.: Analýza procesů tlakového lití hliníku pomocí dvojité energetické signatury (Analyse von Aluminiumdruckgiessprozesses mittels dualer Energiesignatur), 2015, č. 7, s. 54–59. STAUDER, B. a kol.: Vliv legování a tepelného zpracování na termomechaniku hlav válců (Einfluss von Legierung und Wärmebehandlung auf die Thermomechanik von Zylinderköpfen), 2015, č. 7, s. 60–67. GIESSEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html www.verlag-strohmayer. at MASCHKE, W.: Výskyt chunky grafitu a možnosti zabránění jeho vzniku (Das Auftreten von Chunkygraphit und Möglichkeiten zu dessen Vermeidung), 2015, č. 11/12, s. 270–276. PRAT, J. a kol.: Zvýšení a optimální využití litých částí z oceli s vyšší hodnotou (Steigerung und Optimierung der Ausbringung bei Stahlgussteilen mit hoher Wertschöpfung), 2015, č. 11/12, s. 277–283. HERFURTH, K.: Růst krystalů grafitu v litině se speciálním zřetelem na povrchové napětí (Wachstum der Graphitkristalle im Gusseisen unter besonderer Berücksichtigung der Oberflächenspannung), 2015, č. 11/12, s. 284–290. CHINA FOUNDRY www.foundryworld.com

ER-JUN GUO a kol.: Účinky zesíleného ochlazování na mechanické vlastnosti a lomové chování v těžkých sekcích litiny LKG (Effects of forced cooling on mechanical properties and behavior of heavy section ductile iron), 2015, č. 6, s. 398–405. BO YUAN a kol.: Zpevňování slitiny HT250 modifikované ultrajemnými keramickými prášky (Strengthening of HT 250 by modified utra-fine ceramic powders), 2015, č. 6, s. 418–424.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport