{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

A L F E B R N O, s . r. o.

Hana Portová, ALFE BRNO, s. r. o. www.alfe.cz

ALFE BRNO (Al – hliník, Fe – železo) je malá slévárna s dlouholetou tradicí výroby odlitků. Firma byla založena již v roce 1912 jako první česká slévárna na Brněnsku, tehdy pod názvem Morávia – slévárna železa a kujné litiny a založil ji dědeček paní Hany Portové Antonín Harašta. Po znárodnění v roce 1950 byla přiřazena k Mosilaně a následně k textilce Partex Nová Včelnice s tím, že se zde vyráběly odlitky pro textilní stroje. Od roku 1992 je však slévárna opět soukromá s českými majiteli bez zahraniční spoluúčasti. Od roku 1995 byla ve slévárně zavedena výroba přesných odlitků ze zinku a cínu odlévaných technologií odstředivého lití do gumových forem. Paní Hano, v jakém stavu jste přebírala firmu, která byla kdysi špičkou v České republice v oblasti slévárenství a posléze utrpěla znárodněním? Ten stav byl skutečně žalostný, z hlediska bezpečnosti i hygieny byla slévárna prakticky neschopna provozu. Po jejím navrácení do našich rukou jsme museli okamžitě začít s kompletní rekonstrukcí. Zároveň jsme měli hned od počátku jasno, že nechceme zahraniční investory a že vše chceme zvládnout sami. Výrobu jsme rozšířili o nové technologie odstředivého lití ze zinku, cínu, olova a lití hliníku do pískových forem. Vrátili jsme se také k výrobě mobi-

Nejvíce energie čerpám z odvedené práce. A když se setkávám s našimi výrobky ve městech, parcích, u rodinných domů a památek nejen v České republice, ale i v zahraničí (Vídeň, New York, Stockholm, Brusel, Lipsko, Paříž, Marseille, Salcburk, Krems, Mnichov, Pulkau), tak jsem hrdá na to, že dovedeme vyrobit krásné věci. Co vám nejvíce vadí a naopak nejvíce sedí na dnešní mladé generaci podnikatelů? Je mi velmi líto, když vidím, jak mladí lidé vystudují obor a pak jdou pracovat do úplně jiné oblasti, kde ani nemohou své znalosti ze školy uplatnit. Na dnešní mladé generaci se mi líbí její dravost. Chybí jí však pokora, úcta a odpovědnost k odvedené práci. Měli by si uvědomit, že škola jim otevírá dveře k oboru, který vystudovali, ale mzdu budou pobírat za kvalitu odvedené práce. Je velká škoda, že zaniká mnoho krásných, dobrých řemesel. Víte, řemeslník je jako bůh, něco děláte, až z toho vytvoříte krásnou věc. Každá práce je řemeslo – buďto dobré, nebo špatné. To záleží na lidech, kteří práci vykovávají. Haně Portové je 75 let, žije v Brně. Celý život se drží hesla svého dědečka: „Když máš majetek, tak na něm musíš hospodařit a hospodařit tak, abys nezkrachoval.“ Její motto pak je: „Kdo si neváží minulosti, nemůže vytvářet budoucnost.“ Je velmi hrdá na to, že se jí podařilo navázat na rodinnou tradici a že její zaměstnanci umí vyrobit tak krásné a kvalitní produkty jako její předci. Věří, že řemesla formíř a slévač nezaniknou a že budoucí generace budou za 100 let obdivovat výrobky její továrny tak, jako my obdivujeme a vážíme si práce svých předků. (Upravený přetisk, Hospodářské noviny, příloha, 23. 3. 2016.)

Dne 13. prosince 2015 obdržela Hana Portová z rukou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška v Multifunkčním centru zámku Lednice Cenu Jihomoravského kraje v kategorii „za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu“.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

183

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

motto: „Začít znovu podnikat v naší slévárně jsem považovala za svoji povinnost vůči svým předkům.“

liární, sakrální a zahradní litiny a různých uměleckých replik. Jak moc bylo náročné postavit podnik opět do pozice úspěšné slévárny a navrátit jí její bývalou slávu? Rekonstrukce byla velmi náročná, a to jak z hlediska financování, modernizace, tak získávání nových zakázek. Vše jsme však ustáli se ctí a slévárna je 15 let v registru solventních firem České republiky. S našimi výrobky se setkáváte nejen po celé naší zemi, ale i v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, Itálii, Švédsku či USA v New Yorku, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Naše práce byla oceněna v roce 2013 Parlamentem České republiky, kdy jsme obdrželi pamětní list od předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Němcové s poděkováním za přínos k rozvoji českého podnikatelského prostředí a v roce 2015 cenu Jihomoravského kraje za činnost a šíření dobrého jména Jihomoravského kraje. Jak jste se dostala do oblasti podnikání, kde zrovna ženy ve vedení nejsou příliš očekávány? Začít znovu podnikat v naší slévárně jsem považovala za svoji povinnost vůči svým předkům, kteří podnik založili; abychom znovu po 42 letech navázali na rodinnou tradici a vyráběli výrobky ve stejné kvalitě jako před rokem 1949. Jste však velmi činná, nejen co se týče firmy ALFE. Máte i řadu dalších aktivit. Starám se nejen o zaměstnance a celý podnik, ale zaměřila jsem svou práci i na charitativní činnost. To, že podporuji Nadaci Slunečnice – Ústav sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a nadaci Pro Panacea, zabezpečující speciální lékařskou techniku, považuji za svou povinnost i radost. Řada lidí ve vašem věku si už jen užívá zaslouženého odpočinku, vy jste stále činná. Kde čerpáte energii?

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport