{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

Z l e p š e n í v l a s t n o s t í l i t é Cr- N i o c e l i D I N 1. 4 8 65 p ř í s a d o u i n o ku l a nt ů

Strength comparison

S . P á l k a – J . H a s i l – P. D o l e ž a l

Thermal fatigue comparison

95% CI for the Mean

95% CI for the Mean

140 250

Number of cycles [-]

130

125

225

200

175

150

120

Refrence

Reference

EGR isolated

EGR normal

EGR

Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Obr. 5. Fig. 5.

Elongation comparison

Vyhodnocení odolnosti vůči tepelné únavě Evaluation of TFR

95% CI for the Mean 55

Elongation [%]

50

45

with the best impact on DAS (Sample 73) in laboratory Cronite CZ. Two types of samples were used for tensile test, i.e. pouring into the normal uncovered mould and pouring into the insulated mould. Both of them were EGR modified. Hot tensile test EN ISO 6892-2 was carried out on the machine LLoyd. Thermal fatigue test was carried out on the self-designed machine combining mechanical stress, induction heating and water cooling (fig. 2). The evaluated value is the amount of cycles until rupture. Only samples from standard uninsulated mould were tested.

40

35

30

25 E Reference

EGR isolated

EGR normal

Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Obr. 4. Fig. 4.

Vyhodnocení tahové zkoušky Evaluation of hot tensile properties

E va l u a t i o n o f DA S i m p r ove m e n t inokulantu EGR s cerem je mnohem komplikovanější. Obzvláště důležitá je pak správná dezoxidace a kontrola dávkování inokulantu. Efekt na výslednou strukturu je i tak omezený. Největší přínos přídavku EGR byl zaznamenán ve zlepšení odolnosti vůči tepelné únavě, což je klíčová vlastnost při aplikaci za horka. Byl zaznamenán mírně negativní vliv na vysokoteplotní pevnost. Ten byl na druhou stranu vyrovnán zlepšením tvárnosti. Inokulace je efektivním způsobem zlepšení materiálových vlastností. Průmyslová aplikace technologie je možná i v průmyslovém měřítku po poměrně rychlém odladění. Cenový dopad je více než vyrovnán delší životností v oblastech, kde součásti prochází tepelnou únavou. Vzhledem k požadavkům na správnou výrobní praxi může být tato technologie snadno zvládnuta v pokročilých slévárnách a může tak poskytnout konkurenční výhodu proti nízkonákladovým výrobcům.

Tab. II. Tab. II.

The structure of all produced samples was checked and DAS was chosen as a criterion to evaluate the refinement effect. As described in the tab. I it was tested many types of production but the improvement was quite rarely achieved. Commonly the final structure expressed very small changes. In general it can be said that the best results were achieved in the melts with combined deoxidation 0.1% FeSiCa into the furnace and 0.1% Al + 1% EGR into the ladle. On the other hand no influence of holding time or addition of boron, sulphur or higher amount of EGR was recorded in spite of known benefits on other materials [3]. Out of the evaluated samples the best results were achieved via inoculation by 1% EGR with combined deoxidation. Also 0.7% EGR addition led to measureable improvement in case of proper deoxidation (fig. 3).

Tab. III. Výsledky testu odolnosti vůči tepelné únavě Tab. III. Results of the TFR test

Výsledky zkoušky v tahu na 950 °C Results of the 950 °C tensile test

Zkouška tahem / tensile test

Počet cyklů / number of cycles

referenční vzorek / reference sample

EGR izolovaná forma EGR normální forma / EGR isolated mould / EGR normal mould

referenční vzorky / refrence samples

Rm [MPa]

E [%]

Rm [MPa]

E [%]

Rm [MPa]

E [%]

157

135,1

33,1

119,5

45,6

125,7

50,9

164

218

137,7

29,9

132,7

26,0

136,8

48,8

169

206

130,2

28,9

125,1

36,1

132,0

45,4

207

191

135,2 133,4

32,0 30,6

122,2 129,4

40,2 31,9

128,9 133,9

44,2 53,2

168

204

81

185

EGR vzorky / EGR samples 278

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

165

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Strength [M Pa]

135

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport