{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

Z l e p š e n í v l a s t n o s t í l i t é Cr- N i o c e l i D I N 1. 4 8 65 p ř í s a d o u i n o ku l a nt ů

menány žádné rozdíly výdrže před odlitím, přídavku boru, síry nebo zvýšení množství EGR, přestože jsou známá zlepšení u jiných typů materiálů. [3]. Nejlepších výsledků z vyhodnocovaných vzorků bylo dosaženo při inokulaci 1 % EGR s kombinovanou dezoxidací. Také přísada 0,7 % EGR vedla k měřitelnému zlepšení v případě správné dezoxidace (obr. 3).

V oblasti vysokoteplotní pevnosti byl zaznamenán mírně negativní efekt technologie. Z testů je však zřejmé, že zhoršení pevnosti jde ve prospěch tvárných vlastností (tab. II). Pokles pevnosti je nejzřetelnější u vzorků litých do izolované formy. Průměrné hodnoty pevnosti byly cca o 6 % nižší. Přínos k plastické deformaci byl 16 %, ale rozdíl v rozptylu výsledků je největší ze sledovaných vzorků. U vzorků litých do standardní formy byl pokles pevnosti velmi malý, ale došlo k razantnímu zlepšení tvárnosti, a to o 36 % (obr. 4).

Tab. I. Tab. I.

in order to start the solidification. The development of the nuclei with radius r is driven by the change of the free enthalpy ∆G (1). 4 (1) ∆G = – πr 3 ∆G V + 4πr 2γ 3 Once the critical size of the nuclei is reached the free enthalpy decreases and the nucleus becomes stable and able to grow further (2). 4  2γ ∆G = – π  3  ∆G V

3

  ∆G V + 4π  

 2γ   ∆G V 

2

  γ  

(2)

Heterogeneous nucleation occurs on the surface of the foreign particles in the melt. Energy barrier is much smaller in this case and the solidification starts at lower undercooling. Cumulative ∆G of heterogeneous nucleation is equal to ∆G of homogeneous nucleation (3). The condition of the nucleation is wettability of the inclusions [3].

Parametry taveb Parameters of test melts

dezoxidace / deoxidation Vzorek číslo / do pánve / Sample No do pece / furnace ladle

inokulace / inoculation

výdrž před odlitím / holding time

umístění inokulantu / location of inoculation pec / furnace

pánev / ladle

forma / mould

průměrné DAS / average DAS [%]

1

0,2 % FeSiCa

100

2

1,5 % FeNb

yes

80

4

0,2 % Al

0,4 % EGR

yes

95

7

0,2 % Al

0,2 % Al

0,7 % EGR

yes

83

8

0,1 % Al + 0,1% FeSiCa

0,7 % EGR

yes

88

11

0,1 % Al + 0,1% FeSiCa

0,7 % EGR

1 min

yes

85

12

0,2 % Al

0,7 % EGR

1 min

yes

95

51

0,1 % Al + 0,1% FeSiCa

0,7 % EGR

yes

98

0,7 % EGR

yes

91

0,1 % Al

1 % EGR

yes

94

52

0,2 % Al

53

0,1 % FeSiCa

54

1 % EGR

89

61

0,1 % Al + 0,1 % FeSiCa

0,7 % EGR

yes

107

62

0,1 % FeSiCa

96

71

0,1 % Al + 0,1 % FeSiCa

72

0,1 % Al

1 % EGR

yes

0,7 % EGR

yes

91

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

100

73

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

68

73B

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

86

74

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

2 % EGR

yes

93

75

0,1% FeSiCa

0,1 % Al

0,4 % EGR

yes

88

76

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

86

81

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

88

82

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

100

91

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

95

92

0,2 % Al

1 % EGR

yes

96

101

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

1 % EGR

yes

102

102

0,1 % FeSiCa

0,1 % Al

112

103

0,2 % Al

1,73 % EGR

yes

95

201K

0,1 %Al + 0,038 % FeB

1 % EGR

yes

99

201P

0,1 %Al + 0,038 % FeB

1 % EGR

yes

108

202K

0,2 %Al + 0,038 % FeB

0,15 % EGR

yes

104

202P

0,2 %Al + 0,038 % FeB

0,15 % EGR

yes

114

203

0,2 % FeSiCa+0,1 % Al + 0,01 % FeS

1 % EGR

yes

96

204

0,2 % FeSiCa + 0,1 % Al

0,7 % EGR + 0,01 % FeS

yes

101

205

0,1 % FeSiCa + 0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

109

206

0,1 % FeSiCa + 0,1 % Al

0,7 % EGR

yes

insulated

106

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

163

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

V y h o d n o c e n í t a h ov ýc h v l a s t n o s t í

S . P á l k a – J . H a s i l – P. D o l e ž a l

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport