{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

FONDERIE M AG A Z I N E www.etif.fr

GIESSEREI www.vdg.de

KLEINE, A. a kol.: Příklady přeměny elektromobility hliníkem (Beispiele zur Umsetzung von Elektromobilität mit Aluminium), 2015, č. 2, s. 22–29. HENKEL, H.; LAMPIC, M.: Lehké klikové skříně – přesto litina (Das Leichtbau-zylinderkurbelgehäuse – trotz Gusseisen), 2015, č. 2, s. 30–35.

GIESSEREI E R FA H R U N G S AU STAU S C H www.vdg.de

CARRASCO, A. a kol.: Odlitek z oceli s vyšší využitelnou hodnotou (Stahlguss mit hoher Wertschöpfung), 2015, č. 9+10, s. 16–21. FOWLER, A.; TECHER, R.: Nová vyzdívka pece pro slévárnu litiny (Neue Offenauskleidung für die Eisengiesserei), 2015, č. 9+10, s. 26–27. SEIDLER, M.: Hliník tryská hliník (Aluminium strahlt Aluminium), 2015, č. 9+10, s. 28–31. SIMON, R.: Odplynění hliníkových tavenin rotorem (Rotorenentgasung von Aluminiumschmelzen), 2015, č. 11+12, s. 6–11. HIRT, S.: Nová měřítka pro čistění forem (Neue Massstäbe für die Formenreinigung), 2015, č. 11+12, s. 16–18. PAULI, A.: Vysoce precizní mikroopracování (Hochpräzise Mikrobearbeitung), 2015, č. 11+12, s. 24–27. GAMMEL, M.: Zpětné získání tepla z odpadních plynů (Wärmerückgewinnung aus Rauchgas), 2015, č. 11+12, s. 28–30. GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

HELBER, J.: Analýzy uhlíkové bilance a uhlíkové tištěné stopy ve slévárenských procesech a v cyklech životnosti slévárenského produktu (Carbon balance and carbon footprint analysis (CFA) in foundry processes and foundry product life cycles), 2015, č. 5, s. 194–201. ELLGALAD, E. a kol.: Parametry ovlivňující rázovou houževnatost a lomové chování slitin na bázi Al-2%Cu (Parameters controlling the impact properties and fracture behavior of Al-2%Cu based alloys), 2015, č. 5, s. 202–212. RÖHRIG, K.: Legované litiny – eutektická přeměna (Alloy cast iron— eutectoid transformation), 2015, č. 5, s. 214–222 a č.7–8, s. 360–371. VOLLRATH, K.: Tenkostěnné části z oceli a litiny s lepším povrchem (Stahl- und Eisenguss mit dünnwandigen Partien und besserer Oberfläche), 2015, č. 5, s. 223–224.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

137

Z A H R A N I Č N Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

CHOBAULT, N. a kol.: Predikce zbytkových pnutí v kovaných hliníkových rotorech vyvolaných tepelným zpracováním (Prediction of heat treatment iduced residual stresses in aluminium impeler forgings), 2015, č. 4, s. 23–30. SIMON, R.: Účinnost odplyňování při rozdílném tvaru rotoru během jeho životnosti (Degassing efficiency of different rotor design over rotor life), 2015, č. 4, s. 37–46. BOUVET, P.: Co může udělat tomografie pro odlitky (What tomography can do for castings), 2015, č. 5, s. 35–47. GRENIER, S. a kol.: Přehled parametrů ovlivňujících nízkoteplotní rázovou houževnatost a další mechanické vlastnosti v těžkých sekcích odlitků z LKG (Review of parametres influencing the low temperature impact resistance and other mechanical properties of heavy section DI castings), 2015, č. 5, s. 49–62. LE GAL.: Hořčík v automobilu: Kde jsme dnes? (Magnesium in automotive: Where are we today?), 2015, č. 5, s. 63–72, (viz s. 139–140, pozn. red.).

SAWRASOW, J. a kol.: Zkoumání náhrady ekologicky ochranných plynů Novec 612 pro tavení hořčíku (Untersuchungen zum Einsatz des Klimafreundlichen Schutzgases Novec 612 für Magnesiumschmelzen), 2015, č. 2, s. 36–41. LANG, H. a kol.: Tlaková slévárna se mění – od motoru k výrobci strukturní karoserie (Eine Druckgiesserei wandelt sich – vom Motor zum Karosserie-struktur Hersteller), 2015, č. 2, s. 44–51. RIENASS, G.: Odlitky z hořčíku – roční přehledy (Magnesiumguss – Jahresübersicht), 2015, č. 2, s. 52–61. GIEBING, S.; BAIER, A.: Redukce slévárenských vad způsobených prouděním kovu (Reduzierung von strömungsbedingten Gussfehlern), 2015, č. 2, s. 62–67. COLDITZ, M. a kol.: Výroba brzdových disků: Je možná optimalizace? (Produktion von Bremsscheiben: Ist eine Optimierung möglich?), 2015, č. 2, s. 68–75. SCHRUFF, I.: Automobilové lehké odlitky se strukturními částmi z tlakového lití (Automobiler Leichtbau mit Strukturbauteilen aus Druckguss), 2015, č. 2, s. 84–89. SMETAN, H.: Vývoj způsobů kokilovéko lití pro vysoce pevné a tepelně pevné Al slitiny (Entwicklung serientauglicher Kokilengiessverfahren für hochfeste und hochwarmfeste Al-Gusslegierungen), 2015, č. 3, s. 58–69. LÖSCHERT, A.: Teorie opotřebení jaderníků při vstřelování (Theorie zum Verschleiss an Kernschiesswerkzeugen), 2015, č. 4, s. 48–53. MENK, W.: Vývoj litin pro použití v horkých plynech (Entwicklung von Eisengusswerkstoffen für Heissgasanwendungen), 2015, č. 4, s. 26–33. MEISCHNER, H.: Metody výroby hlav válců a klikových skříní ze slitin hliníku (Giessverfahren zur Herstellung von Aluminium-Zylinderköpfen und Zylinderkurbelgehäusen), 2105, č. 4, s. 34–41. DÖTSCH, E.: Elektrické pece pro tavení, udržování a lití (Elektroöfen zum Schmelzen, Warmhalten und Giessen), 2015, č. 4, s. 54–59. KLINGAUF, P.: Slisované hliníkové třísky místo nákupu drahých surovin (Gepresste Aluspäne statt teurem Rohstoffeinkauf), 2015, č. 4, s. 70–73. PITEREK, R.: Technologie zítřka v okamžiku (Technologien von Morgen im Blick), 2015, č. 4, s. 78–85.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport