{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

Slévárenská v ýroba v zahraničí / Radan Potácel

Tab. IV. Vývojové tendence celkového objemu výroby [t] Země

celkem r. 2014

celkem r. 2013

± % 2014 vs. 2013

celkem r. 2009

± % 2014 vs. 2009

Belgie

77 242

72 046

7,2

79 812

–3,2

Bosna a Hercegovina

32 310

22 956

40,7

16 669

93,8

2 737 200

3 071 400

–10,9

2 296 916

19,2

416 206

408 358

1,9

270 961

53,6

46 200 000

44 500 000

3,8

35 300 000

30,9

82 857

83 935

–1,3

87 604

–5,4

Brazílie Česká republika Čína

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V Z A H R A N I ČÍ / S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y

Dánsko Finsko

70 320

77 800

–9,6

75 741

–7,2

Francie

1 729 405

1 748 166

–1,1

1 736 704

–0,4

Chorvatsko

65 808

79 011

–16,7

53 797

22,3

10 021 000

9 810 000

2,2

7 443 200

34,6

Itálie

2 024 851

1 970 968

2,7

1 668 802

21,3

Japonsko*

5 538 037

4 385 998

26,3

Jihoafrická republika

380 300

375 000

3,1

493 222

–22,9

Indie

Kanada Korea Maďarsko

741 757

705 037

5,2

735 105

0,9

2 630 900

2 562 000

2,7

2 135 000

23,2

194 516

179 905

8,1

132 303

47,0

Mexiko**

1 651 679

1 485 324

11,2

Německo

5 246 557

5 186 727

1,2

3 901 665

34,5 –35,7

Norsko

46 630

59 763

–22,0

72 535

Pákistán

232 500

220 000

5,7

1 058 300

1 266 100

–16,4

770 000

37,4

Polsko Portugalsko

156 455

138 927

12,6

127 043

23,2

Rakousko

317 954

316 795

0,4

243 468

30,6 20,6

Rumunsko Rusko Slovinsko Srbsko Španělsko Švédsko Švýcarsko*

108 368

103 038

5,2

89 894

4 200 000

4 100 000

2,4

4 200 000

0,0

198 353

245 571

–19,2

140 494

41,2 –37,8

55 457

86 497

–35,9

89 145

1 141 741

1 112 045

2,7

902 078

26,6

261 078

282 200

–7,5

194 600

34,2 –3,7

65 617

69 113

–5,1

68 134

316 400

304 100

4,0

1 319 221

1 157 550

14,0

914 683

44,2

Turecko

1 750 000

1 543 000

13,4

1 030 500

69,8

Ukrajina

1 560 000

1 365 000

14,3

1 000 000

56,0

USA

11 997 430

11 807 000

1,6

7 408 281

61,9

502 332

483 750

3,8

389 900

28,8

105 174 781

102 780 514

2,3

80 343 266

30,9

Thajsko* Tchaj-wan

Velká Británie CELKEM

* údaje z roku 2013, ** údaje z roku 2011

ať už jde o rozvíjející se nebo vyspělé země, zaznamenaly za sledovaných pět let povzbuzující růst. Celosvětový objem výroby se zvýšil o více než 30 % a přesáhl tak celkové hodnoty produkce z let předcházejících ekonomicky velice nestabilnímu období.

(Zkrácený překlad z časopisu Modern Casting, 2015, č. 12, s. 26–31. Dostupné na http://content.yudu.com/web/y5b2/ 0A1snzj/ModernCastingDec2015/flash/ resources/28.htm)

Španělský slévárenský kongres

Elmia Subcontractor

Termín konání: 29. 9. 2016 Místo konání: Bilbao, Španělsko Bližší informace: www.metalspain.com/ foundry-bilbao.html

Termín konání: 8.–11. 11. 2016 Místo konání: Jönköping, Švédsko B li ž š í i nfo r m a c e : w w w.elmia.s e /en / subcontractor/

132

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Slévárenské veletrhy Foundry fairs

EUROGUSS – 11. mezinárodní veletrh tlakového lití Ing. Radan Potácel TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ P E CE , s . r. o ., O l o m o u c

Každý návštěvník, který se zúčastnil mezinárodního veletrhu tlakového lití Euroguss, jehož 11. ročník se uskutečnil začátkem letošního roku ve dnech 12.–14. 1. 2016, pocítil již při vstupu do hlavní budovy nádech velké, odborně zaměřené technické výstavy. Tradičním místem konání veletrhu, který je pořádán od roku 1996 ve dvouletých cyklech, je výstaviště v Norimberku. Jedná se o největší výstavu se zaměřením na tlakové lití, která se v Evropě pořádá. Veletrh dle zveřejněných údajů zhlédlo okolo 11 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti, a to nejen z Evropy. V porovnání s předchozími ročníky byla tato výstava nejvíce exponovaná jak z hlediska počtu vystavovatelů, tak i počtu návštěvníků. Počet vystavovatelů se v tomto ročníku vyšplhal na rekordní číslo 583, přičemž do této chvíle byl nejúspěšnější rok 2014, kdy vystavovalo 470 firem. Nejvíce vystavujících firem bylo již tradičně z Německa a Itálie. Souběžně s veletrhem se také konal Mezinárodní německý kongres tlakového lití, který prezentuje nové poznatky a technologie v této oblasti. Na veletrhu vystavovalo celkem 15 českých firem, z nichž převážná většina byla soustředěna do expozice organizované společností CzechTrade (obr. 1). Vystavovatelé představili na veletrhu technologie (obr. 2 a 3), procesy, odlitky a další navazující produkty využívané průmyslem tlakového lití. Spektrum vystavených odlitků ukázalo velké množství inovativních technologických řešení nejen pro tlakové lití slitin hliníku, ale i hořčíku a zinku. Velmi zajímavé byly také expozice firem, které se zabývají technologií rapid prototyping (obr. 4), 3D tiskem, testováním materiálů nebo počítačovou simulací licích procesů.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport