{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

Slévárenská v ýroba v zahraničí

Tab. II.

Počet činných sléváren podle zemí v roce 2014 a porovnání s rokem 2004 a 2009

litiny

ocel

Belgie

11

5

6

22

31

27

Bosna a Hercegovina

6

4

6

16

11

Brazílie

516

194

630

1 340

1 331

1 315

Česká republika

85

34

66

185

180

186 12 000

Čína

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V Z A H R A N I ČÍ

slitiny celkem celkem celkem nežev roce v roce v roce lezných 2014 2009 2004 kovů

Země

15 000

5 000

6 000

26 000

26 000

Dánsko

8

7

15

17

21

Finsko

12

7

16

35

36

36

Francie

88

36

298

422

459

521

Chorvatsko

27

5

27

59

42

44

Indie

4 500

4 600

4 200

Itálie

149

25

913

1 087

1 121

1 106

Japonsko*

817

75

1 193

2 085

1 697

1 708

Jihoafrická republika

47

46

77

170

256

256

Kanada

42

30

111

183

185

150

Korea

528

146

242

916

873

798

Maďarsko

26

14

88

128

190

166

Mexiko**

175

167

339

681

693

1 787

Německo

254

341

595

602

641

Norsko

6

3

7

16

22

21

Pákistán

1 460

40

100

1 600

Polsko

180

36

230

446

430

454

Portugalsko

80

30

7

31

68

92

Rakousko

42

72

53

Rumunsko

42

37

60

139

169

268 1 900

Rusko

1 200

1 350

Slovensko**

12

7

32

51

2

Slovinsko

11

3

50

64

27

53

Srbsko*

12

8

18

38

38

Španělsko

46

30

52

128

142

158

Švédsko

26

11

62

99

118

145

Švýcarsko*

18

4

50

72

65

60

Thajsko*

280

40

260

580

476

73

Turecko

493

68

358

919

1 246

888

Ukrajina

270

280

290

840

1 070

960

USA

634

355

989

1 978

2 130

2 480

Velká Británie

221

205

426

450

550

21 532

6 717

13 154

47 145

47 069

33 107

CELKEM

Obr. 1.

Produkce 10 největších výrobců odlitků na slévárnu

* údaje z roku 2013, ** údaje z roku 2011

hrnná produkce roku 2014 je o poznání nižší než v roce 2013. Velký vliv na tento pokles výsledků měla rostoucí celosvětová recese, např. hrubý odbyt Číny poklesl o více než 6,7 mld. USD. Brazílie zažila obtížný rok, kdy celková hodnota dodávek klesla v roce 2014 o 3,2 mld. USD v porovnání s rokem 2013. Německo, Francie a Španělsko, stejně jako většina ostatních evropských zemí, zaznamenala snížení hrubého odbytu. Naproti tomu USA zažily v roce 2014 mírný růst, a to 486 mil. USD v porovnání s rokem 2013.

130

V ýroba odlit ků na slévárnu Mírné snížení počtu sléváren spolu s růstem celkové produkce může znamenat pouze jednu věc: slevači vyrábějí více tun odlitků na slévárnu. Provozy s dostupnou kapacitou jsou schopny uspokojit poptávku, zatímco slévárny bez dostatečné zakázkové náplně opouštějí trh. Průmysl, který klade důraz na výkonnost, rovněž pomáhá vysvětlit, jak méně (sléváren) dovede vyrobit více (odlitků). Německo zůstalo daleko nejvýkonnější zemí, v níž jedna slévárna vyrobí nejvíce odlitků,

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

a to 8818 t. USA, druhá nejvýkonnější země, co se týče uvedeného kritéria, vykázala 6059 t na slévárnu, což představuje mírný pokles oproti roku 2013. Čína zažila v roce 2014 největší růst v produkci na slévárnu, převážně kvůli snížení počtu slévárenských provozů o 15 %. Čínské slévárny vyrobily 1777 t na provoz, tedy o 294 t více na rozdíl od roku 2013. Čína a Itálie, země s poměrně odlišným slévárenským průmyslem, vykazují nejnižší objem výroby odlitků na slévárnu. Brazílie, do značné míry kvůli propadu 10,7 % v celkové výrobě odlitků, prodělala největší pokles v průměrné výrobě (229 t na slévárnu), tj. 2043 t. USA a Brazílie byly jediné dvě země z 10 největších výrobců odlitků, které zaznamenaly pokles výroby na slévárnu. V ý vo j ové t e n d e n c e ve s l évá r e n s t v í Celosvětový trh se v roce 2014 rozvíjel, nicméně z porovnání údajů z tohoto roku oproti letům 2013 a 2009 mohou vyplynout určité tendence. Změny na celém světě v průběhu roku 2014 jsou patrné z obr. 2. Země označené červenou barvou zaznamenaly pokles celkové slévárenské výroby, přičemž míra poklesu je vyjádřena různými odstíny červené. Podobně pak modrá barva představuje situaci, kdy se trh v zemi v roce 2014 oproti předchozímu roku rozšiřoval. Výroba v Asii a v Severní Americe mírně stoupala – USA, Čína a Rusko hlásily tempo růstu pod 5 %. Brazílie jako jediná země uskupení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika) kupodivu zaznamenala výrazný pokles výroby.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport