{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

J i ř í Er l e b a c h / Vá c l a v K a f k a

speciální téma ročníku v pavilonu Z představí ochranné pracovní prostředky a problematika bezpečnosti práce. Přehlídka toho nejnovějšího a nejzajímavějšího, co české i zahraniční průmyslové podniky nabízejí svým zákazníkům, letos připadá na termín 3.–7. října. Hlavním tématem 58. mezinárodního strojírenského veletrhu bude Průmysl 4.0 neboli nastupující proměna výrobních, logistických a obchodních procesů spojená s masivní automatizací, robotizací a digitalizací. Současně se uskuteční tradiční průřezový projekt AUTOMATIZACE zvýrazňující měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniku napříč všemi veletržními obory. Partnerskou zemí MSV 2016 bude Čína. Celkem se na brněnském výstavišti očekává účast 1600 vystavujících firem a 75 tisíc návštěvníků. Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX se na brněnském výstavišti koná již od roku 1972 jako třetí největší veletrh svého druhu na světě a největší oborová přehlídka ve střední Evropě. Prezentují se zde především dodavatelé technologií, ale i samotné slévárny. V roce 2014 se jej zúčastnilo 85 vystavujících firem z devíti zemí a zahraniční účast dosáhla 56,5 %. Další slévárny vystavovaly v rámci expozic svých mateřských strojírenských podniků nebo podle oborového uplatnění. Letošní, šestnáctý FOND-EX je opět připravován v úzké spolupráci se Svazem sléváren ČR a jeho součástí bude odborný doprovodný program na aktuální témata. Na MSV 2016 můžeme očekávat nejvyšší koncentraci zástupců strojírenských a dalších průmyslových firem ve střední Evropě. Zvýšený zájem o účast je podle pořadatelů již znát, hlásí se noví vystavovatelé a konkrétně na veletrh FOND-EX se po čtyřech letech vrací společnost ASK Chemicals. Firmy, které si na letošním ročníku chtějí vybrat atraktivní výstavní

místo, by proto neměly s rozhodnutím o účasti dlouho váhat. Více informací naleznete na www.bvv.cz/fond-ex.

Veletrh Věda Výzkum Inovace, Brno 9.–11. 3. 2016 foto redakce

Dne 9. března byl na brněnském výstavišti pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen slavnostním otevřením za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy Veletrh Věda Výzkum Inovace. Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace, kterého se zúčastnil i Svaz sléváren České republiky, bylo vytvořit novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se prezentovaly především vysoké školy,

Doprovodný program veletrhu VVI

Vystavovatelé na veletrhu Věda Výzkum Inovace

124

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představili úspěšné zavedení inovací v praxi a měli možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci se pak mohli seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími nebo plánovanými projekty. Veletrh Věda Výzkum Inovace propojil vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytl příležitost vědeckým týmům prezentovat a přestavit své výstupy odborné i široké veřejnosti. Bližší informace lze získat na www. vvvi.cz.

Redakce Slévárenství v uplynulých čtyřech měsících do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . za OK ekonomickou

Kdybychom běžným čtenářům našeho odborného časopisu položili vágní otázku, zda během uvedeného období pozorovali nějakou mimořádnou situaci v jeho redakci, snad téměř všichni by odpověděli, že nikoli. Ano, asi žádný z běžných „uživatelů“ Slévárenství nic neobvyklého neshledal. A vůbec jsme si možná ani nevšimli, že celou onu dobu byla šéfredaktorka časopisu Slévárenství, Mgr. Helena Šebestová, nemocná a pohybovala se po nemocnicích a v domácí

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport