{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

SLÉVÁRENSTVÍ č. 3– 4/ 2016

5 – 6 / 2016 | v š e o b e cn é z am ě ř e ní | g e n e ral to p i c num b e r

3–4/2016

Přinášíme dlouhodobou záruku rentability

Fig. 1.

Obr. 3. Fig. 3.

a)

Obr. 12. Finální obrobek litého pístu Fig. 12. A final workpiece of the cast piston

Fig. 8.

Mikropórovitost (řediny až kombinované póry) ve slitině AlSi12CuNiMg, pův. zvětšení 50× Microporosity (shrinkage porosity to combined pores) in the AlSi12CuNiMg alloy, original magnification 50×

Obr. 5.

Porovnání pórovitosti u odlitků s různou vzájemnou vzdáleností Comparison of porosity in castings with varying mutual distances

b)

Fig. 5.

c)

Z ávě r Pístové slitiny tvoří specifickou skupinu ve velké rodině slévárenských slitin hliníku. Zároveň vyžadují specifický přístup z pohledu metalurgie, technologie odlévání a tepelného zpra-

[1] [2] [3]

[4]

Země Brazílie Čína

LLG 3 392 723

LKG 1 665 132

23 900 000 13 600 000

Finsko

35 854

Francie

3 043 260A

83 183 –

slitiny neželezných kovy

ocel

1 353 683

1 979 169

640 000

9 500 000

35 284 000

– –

celkem 8 390 707 82 924 000

85 929

300 951 5 911 260

18 000 000

4 410 000

7 123 600

4 197 000

177 000

1 166 000

10 002 000

19 366 000

630 000

Německo

5 410 522A 63 200 54 784

– 89 800 128 169 –

– – –

4 544 771

32 700

808 000

2 749 920

1 150 000

50 000

500 000

2 230 000

4 880 000

336 000

99 000

1 653 000

2 384 500

5 432 500

USA

4 447 150

6 119 880

CELKEM

50 307 713 27 369 164

A)

994 000

429 300

154 200

7 953 600

12 114 810

30 789 640

1 120 200

22 737 329

77 027 054

198 609 372

Production Shipment Trends (metric tons) Country

Fig. 6.

Povrchová pórovitostí v odlitcích způsobená vzájemnou interakcí mezi materiálem formy a odlévaným kovem Surface porosity in castings caused by mutual interaction between the mould material and the cast metal

85

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

* 2013 Results ** 2011 Results

The worldwide market expanded in 2014, but plotting this year’s data against the total production figures from 2013 and 2009 can highlight specific trends. Global changes over the course of the last year can be seen in the world map on these pages. Countries in red experienced a decrease in total casting production, with the degree of loss shown by various shades of red. Similarly, blue signifies a nation’s market expanded in 2014 when compared to the previous year. Asian and North American markets grew modestly, with the U.S., China, India and Russia reporting growth rates below 5%. Curiously,

Odlitek olejové vany Porsche

2013 Total

+/-% 2014 vs. 2013 0.4 7.2 40.7 -10.9 5.2 3.8 -16.7 1.9 -1.3 -9.6 -1.1 1.2 8.1 2.2 2.7 2.7 -22.0 5.7 -16.4 12.6 5.2 2.4 -35.9 -19.2 3.1 2.7 -7.5 -5.1 14.0 13.4 14.3 3.8 1.6 2.3

2009 Total 243,468 79,812 16,669 2,296,916 735,105 35,300,000 53,797 270,961 87,604 75,741 1,736,704 3,901,665 132,303 7,443,200 1,668,802 4,385,998 2,135,000 1,485,324 72,535 770,000 127,043 89,894 4,200,000 89,145 140,494 493,222 902,078 194,600 68,134 914,683 304,100 1,030,500 1,000,000 389,900 7,408,281 80,343,266

Obr. 2.

Dávkovací pec firmy Krown

Obr. 9.

Blok motoru Ford

+/-% 2014 vs. 2009 30.6 -3.2 93.8 19.2 0.9 30.9 22.3 53.6 -5.4 -7.2 -0.4 34.5 47.0 34.6 21.3 26.3 23.2 11.2 -35.7 37.4 23.2 20.6 0 -37.8 41.2 -22.9 26.6 34.2 -3.7 44.2 4.0 69.8 56.0 28.8 61.9 30.9

Dnes neexistuje mnoho výzev, kterých bychom nedosáhli nebo je nevyřešili. Takže pokud potřebujete naši podporu, buďte si jisti, že se můžete těšit na okamžitou a efektivní odezvu ze strany zkušených slévárenských profesionálů ať jste kdekoli po celém světě. Note: The total production may differ from aggregate of national totals because countries with only one reported year were excluded.

Obr. 6. Expozice firmy StrikoWestofen Využijte svůj skutečný potenciál: Foseco. Přidej GmbH se k nám.

Brazil’s market experienced a significant drop in production, making it the only BRICS country to report diminished production. The European market proved especially varied in its growth rates. Established markets generally experienced slight growth or contraction, while nations in the east and southeast proved much more volatile. Croatia, Serbia and Slovenia had difficult years, while Ukraine and Turkey were among the world’s leaders in growth rate. Another notable trend was the difficult years for northern Europe, with Norway, Sweden, Finland and Denmark all

30 | MODERN CASTING December 2015výroby odlitků v letech 2013–2014 Obr. 2. Celosvětový vývoj

91

91

Obr. 8.

Jsme pyšní na své dědictví, které vám umožňuje profitovat z bohatství odborných + Partnerství znalostí již více než sedm desetiletí. Během této doby jsme podporovali průmyslový hořčíkových odlitků Obr. 3. Udržovací pec firmy MELTEC GmbH Obr. 7. Odlitek převodové skříně Iveco Globální Technologie – Lokálně Dodávané rozvoj po celém světě, výsledkem čehož je specializovaný tým, strategicky rozmístěný Obr. 10.+Soubor napříč celou zeměkoulí. + Kreativní, Novátorská řešení

Metalcasting Trends

Řešení problematiky ředin a staženin v odlitcích bylo navrženo za pomoci simulačního programu ProCAST. Tento software, stejně jako jemu podobné, získává ve slévárenských procesech stále větší uplatnění. Díky nim je možné rychle navrhnout konstrukci odlitku bez nutnosti zkušebních taveb, s možností odzkoušet v krátkém časovém intervalu více možných variant řešení, což ve svém důsledku vede ke značným úsporám v provoze. Program ProCAST využívá k nalezení míst s pórovitostí modul shrinkage porosity, který díky vloženým matematickým modelům dokáže na základě znalosti proměnných faktorů (chování tekutého kovu během tuhnutí, teploty a tlaku během lití

Odplyňovací zařízení firmy Foseco

Foseco. Přidej se k nám.

růst mezi 5–9,9 % růst o více než 10 %

Protože odlitky s odkrytými podpovrchovými vadami by omezily prodejnost dechového nástroje, bylo nutné odlitky s vadami na povrchu a v jeho těsné blízkosti odstranit již během výroby.

Obr. 6.

2014 Total

Austria 317,954 316,795 Belgium 77,242 72,046 Bosnia & Herzegovina 32,310 22,956 Brazil 2,737,200 3,071,400 Canada 741,757 705,037 China 46,200,000 44,500,000 Croatia 65,808 79,011 Czech Republic 416,206 408,358 Denmark 82,857 83,935 Finland 70,320 77,800 France 1,729,405 1,748,166 Germany 5,246,557 5,186,727 Hungary 194,516 179,905 India 10,021,000 9,810,000 Italy 2,024,851 1,970,968 Japan* 5,538,037 Korea 2,630,900 2,562,000 Mexico** 1,651,679 Norway 46,630 59,763 Pakistan 232,500 220,000 Poland 1,058,300 1,266,100 Portugal 156,455 138,927 Romania 108,368 103,038 Russia 4,200,000 4,100,000 Serbia 55,457 86,497 Slovenia 198,353 245,571 South Africa 380,300 375,000 Spain 1,141,741 1,112,045 Sweden 261,078 282,200 Switzerland* 65,617 69,113 Taiwan 1,319,221 1,157,550 Thailand* 316,400 Turkey 1,750,000 1,543,000 Ukraine 1,560,000 1,365,000 U.K. 502,332 483,750 U.S. 11,997,430 11,807,000 TOTAL 105,174,781 102,780,514

China, Japan and Korea posted upticks in total production.

N av r h ova n á ř e š e n í

a staženin z objemu odlitků. Nejdůležitější bylo jejich odstranění z těsné blízkosti povrchu, protože během dalšího zpracování odlitku omíláním nebo broušením docházelo k jejich odkrývání. Takto odkryté vady nebylo možné v dalších fázích výroby zakrýt a to ani při finální povrchové úpravě povrchu odlitků povlakováním.

Obr. 5.

všechny slitiny železných kovů

pokles o méně než 5 %

Recenzenti / Peer-reviewers: Ing. Ivo Lána, Ph.D. prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Modely pro technologii rapid prototyping

1 417 911

d)

Tvar odlitku (a) a místo s pórovitostí (b); výsledky simulačních výpočtů: pro dva zářezy (c), pro jeden zářez o stejné dosazovací schopnosti (d) The casting shape (a) and the place with porosity (b); results of simulation calculations: for two ingates (c), for one ingate of the same feeding capability (d)

Obr. 4.

494 289

950 000 960 000

Expozice českých firem na veletrhu EUROGUSS

243 300

258 274

508 482 1 512 620

Ukrajina

Obr. 1.

9 955 294

57 600

53 061

Rakousko Španělsko Turecko

2 868 000

3 824 000

Maďarsko

Portugalsko

95 985

– 2 713 600A

Japonsko

Norsko

temperovaná litina

Indie Itálie

růst o méně než 5 %

Fig. 4.

Metals Handbook : Volume 15 Casting. Ninth edition. Ohio: ASM International, 1988. 937 s. ISBN 0-87170-007-7. ROUČKA, J.: Metalurgie neželezných slitin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 148 s. ISBN 80-214-2790-6. Metals Handbook: Volume 7 Atlas of Microstructures of Industrial Alloys. Eigth edition. Ohio: ASM International, 1972. 366 s. ISBN 0-87170-007-7. ČSN EN 1706 (42 1433). Hliník a slitiny hliníku – Odlitky – Chemické složení a mechanické vlastnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 2010. 28 s.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

85

Tab. III. Dodávky odlitků [tis. USD]

pokles o více než 10 %

cování včetně dalších souvisejících procesních činností, jako je konstrukce pístů, kokily nebo třeba tepelné zpracování, obrábění a povrchové úpravy. To se také odráží na počtu výrobců litých pístů (obr. 12) v ČR, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky, přičemž pouze dva hráči jsou významní z pohledu objemu produkce. L i t e ra t u ra

kům je snaha předcházet v celém procesu výroby, k jejich eventuálnímu zachycení slouží sítka umístěná ve vtoku. Z pohledu nevyhovující velikosti primárních zrn křemíku je nutné prověřit proces očkování fosforem. Výjimečně byly při analýzách nalezeny další vady, např. mikrobroky (obr. 11). Vzhledem k charakteru konstrukce odlitku je možné se občas setkat s trhlinami, resp. prasklinami ať už ve stavu po odlití, po tepelném zpracování nebo při obrábění.

Porovnání výsledků simulačních výpočtů u slitin s různou vzdáleností od eutektického bodu Comparison of the result of simulation calculations for alloys, with varying distances from the eutectic point

Evropský trh prokázal různorodost tempa růstu v jednotlivých zemích. Země se zavedenými trhy obecně vykazovaly mírný růst nebo pokles, zatímco země na východě a jihovýchodě byly v tomto směru mnohem více nestabilní. Chorvatsko, Srbsko a Slovinsko zažívaly těžká léta, zatímco Ukrajina a Turecko se zařadily, co se tempa růstu týče, mezi světové lídry. Dalším význačným trendem byla těžká léta pro severní Evropu, kdy Norsko, Švédsko a Dánsko hlásily ztráty v celkové produkci. Zatímco výsledky jednotlivých zemí se mohou rok od roku měnit, celý svět se zdá být docela silný a stabilní v porovnání s přehledem výroby odlitků za rok 2009. Ze sloupců vpravo tab. IV je zřejmé, že slévárenský trh byl v roce 2009 stále ovlivněn recesí. Většina zemí světa,

pokles mezi 5–9,9 %

Obr. 4.

Obr. 8.

Řediny nalezené v objemu odlitků pomocí elektronové mikroskopie Shrinkage porosity found in the casting volume using electron microscopy

December 2015 MODERN CASTING

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Telefon: +420 595 221 412 Fax: +420 595 221 417 www.foseco.cz

| 31 Obr. 11. Odlitky určené pro nákladní automobily

131

131

+ Odborné poradenství + Spolehlivost + Vůdčí odborné postavení

Obr. 12. Odlitky určené pro osobní automobily

reporting losses in total production. While nations’ fortunes can change from year to year, the global market as a whole looks quite strong when compared to the census of world casting production for 2009. Listed on the right columns of the above chart, the metalcasting market of five years ago was one still in shock from recession. Much of the world, both developing and mature countries, have experienced encouraging growth in the past half-decade. Worldwide output has increased by more than 30%, exceeding totals from before the economically turbulent times.

Navštivte nás na veletrhu FOND-EX Brno, 3.10. – 7.10.2016

www.ask-chemicals.com

Obr. 13. Odlitky bloků motorů

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

133

CAD_ASK_Bremsscheibe_210x297_CZ_FOND-EX.indd 1

133

Z PRAXE | Articles oriented to practice 102

Odlitky ze slitin neželezných kovů

Obr. 10. Nevyhovující struktura odlitku ze slitiny AlSi25CuNiMg – nesprávně naočkován primární křemík (1 – primární krystal křemíku s nevyhovující velikostí, 2 – nežádoucí shluk primárních krystalů křemíku, 3 – dendrity primární fáze α(Al), 4 – eutektikum), pův. zvětšení 100× Fig. 10. Inconvenient structure of a casting of the AlSi25CuNiMg alloy—incorrectly inoculated primary silicium (1—primary crystal of silicium of inconvenient size, 2—undesirable cluster of primary silicium crystals, 3—dendrites of primary phase α(Al), 4—eutecticum), original magnification 100×

Obr. 11. Mikrobrok obalený oxidickou vrstvou ve slitině AlSi12CuNiMg, pův. zvětšení 25× Fig. 11. Micro cold shot coated by oxidic layer in the AlSi12CuNiMg alloy, original magnification 25×

Obr. 2. Fig. 2.

S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y

Zavalené oxidické blány ve slitině AlSi25CuNiMg, pův. zvětšení 200× Coldshut oxidic films in the AlSi25CuNiMg alloy, original magnification 200×

Fig. 9.

Shluk pórů a vměstků v okolí dutiny staženinového charakteru, pův. zvětšení 200× A cluster of pores and inclusions in the vicinity of the cavity of a shrinkage character, original magnification 200×

Stromečky s různými typy odlitků – po očištění od zbytků formovací směsi tryskáním Clusters with different casting types —after cleaning from the moulding mixture remnants by blasting

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V Z A H R A N I ČÍ

Obr. 7. Fig. 7.

Obr. 9.

Obr. 1.

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

Fig. 6.

Vodíkový pór ve struktuře pístu ze slitiny AlSi25CuNiMg, pův. zvětšení 100× A hydrogen pore in the piston structure of the AlSi25CuNiMg alloy, original magnification 100×

S l é v á r e n s k á v ý r o b a v z a h ra n i č í

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

Obr. 6.

B . B r y k s í St u n o v á – D. H e n z l

LU Ň Á K , M . – H O R K Ý, K .

N-tým aneb tvorba komplexního katalogu vad hliníkových odlitků N-team or creating a complex catalogue of defects of aluminium castings

FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies

in ze r c e

S l i t i ny h l i n í ku p r o p í s t y s p a l o v a c í c h m o to r ů a ko m p r e s o r ů

15.02.2016 19:24:33

OBÁLKA Cover ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno MAGMA GmbH, Pardubice CIPRES FILTR BRNO, s. r. o. FOSECO, Ostrava

105

PEP SET – účinný pojivový systém nezatěžující životní prostředí – zkušenosti ze slévárny Al slitin (ASK Chemicals, s. r. o., Brno)

108

Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl (Altreva, spol. s r. o., Třebíč)

110

Co musí slévárny vědět o 3D tisku (MCAE Systems, s. r. o., Kuřim)

109

112

MORGAN MMS představuje nový kelímek Z2e2 | Měřitelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost (LANIK, s. r. o., Boskovice)

Altreva, spol. s r. o., Třebíč

117

Eurovision, a. s., Brno

115

Chem-Trend GmbH, Maisach/Gernlinden, Německo

77

KOVOLIS HEDVIKOV, a. s.

113

LANIK, s. r. o., Boskovice

111

MCAE Systems, s. r. o., Kuřim

116

Messer Technogas, s. r. o., Praha

80

Veletrhy Brno, a. s.

114

Mazání minimálním množstvím maziva snižuje náklady, zlepšuje ochranu životního prostředí a bezpečnost práce | Díky novému mazivu pro písty Micro Dose™ lze výrazně snížit spotřebu, prodloužit životnos t a zvýšit kvalitu dílů (Chem-Trend GmbH, Maisach/Gernlinden, Německo)

116

Kryogenní odstraňování otřepů z kovových odlitků (Messer Technogas, s. r. o., Praha)

117

Podpořte rozvoj Vaší firmy na všech úrovních! (Eurovision, a. s., Brno)

RUBRIKY | Sections 118

Roční přehledy | Annual overviews

122

Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic

125

Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society

128

Slévárenská výroba v zahraničí | Foundry production abroad

132

Slévárenské veletrhy | Foundry fairs

134

Aktuality | News

135

Vysoké školy informují | Information from universities

136

Transactions AFS 2015

137

Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals

139

Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals

141

Blahopřejeme | Congratulations

141

Umělecké odlitky | Art castings

142

Z historie | From the history

INZERCE Advertisements

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport