{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

L A N I K s .r.o

MORGAN MMS představuje nový kelímek Z2e2

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Měřitelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost Pavel Foret Area Sales Executive Morgan MMS, Eastern Europe and Scandinavia

Ladislav Tomek s p e c i a l i s t a p r o d e j e , L A N I K s . r. o .

Ú vo d Slévárenský průmysl je jedním z energeticky nejnáročnějších odvětví, přičemž více než polovina (55 %) energie se spotřebuje na tavení. Ačkoliv vysoké energetické náklady vždy byly a budou určující záležitostí ve slévárně, mnozí pokračují v používání neefektivních technologií a prodlužují celkovou životnost kelímku za cenu snížené energetické efektivity. V takovém prostředí, kde jsou energetické náklady hlavním určujícím faktorem, je tepelná vodivost kelímku každodenně prověřována. S cílem dosáhnout delší životnosti a zvýšit energetické úspory provedla firma Morgan Molten Metal System (MMMS) laboratorní a aplikační zkoušky na nové řadě kelímků Syncarb Z2. Na základě tohoto vývoje můžeme uvést na trh nejnovější typ řady Syncarb Z2, nový kelímek Syncarb Z2e2 (energeticky efektivní) vyvinutý pro tavení a udržování hliníkových slitin. Výsledky z každodenního používání ve slévárnách potvrzují dosažení nebo i překračování úspor energie i délky životnosti ve srovnání s „energeticky úspornými“ produkty naší konkurence.

112

– Řada Syncarb Z2 představuje izostaticky lisované kelímky s keramickou vazbou a zvýšeným obsahem SiC a grafitu. – Řada Syncarb Z2 vykazuje zvýšenou mechanickou pevnost kelímků díky zlepšenému procesu granulace v průběhu výroby. – Řada Syncarb Z2e2 vykazuje zvýšenou tepelnou vodivost kelímků při všech úrovních pracovních teplot, a tím nabízí zákazníkům vyšší úsporu energie. Po p i s ke l í m k ů S y n c a r b Z2e2 MMMS používá vlastní výrobní technologii, jejímž výsledkem je kelímek typu Syncarb Z2 s velmi homogenní a vysoce pevnou strukturou. Kelímek Syncarb Z2e2 s keramickou vazbou byl vyroben tak, aby měl vysokou odolnost proti působení strusky a vynikající tepelnou vodivost při tavení a udržování hliníkových slitin. Vysoká mechanická pevnost kelímku umožňuje výrobu větších velikostí kelímků. Dalšího zlepšení bylo dosaženo ve vysoké odolnosti proti oxidaci a výborné odolnosti proti teplotnímu šoku. Mechanické vlastnosti Kelímek Syncarb Z2e2 nabízí až o 56 % vyšší lomovou pevnost ve srovnání s konkurenčními výrobky. Syncarb Z2e2 si udržuje svoji integritu až do vysokých teplot díky granulaci svojí struktury, výrobním postupům a zlepšenému složení materiálu. Této vlastnosti bylo dosaženo použitím jemnějších částic materiálu. Odolnost proti oxidaci Většina kelímků končí svou životnost kvůli oxidaci. Následující rovnice popisuje proces oxidace uhlíku při vysokých teplotách: 3C + 2O2 → 2CO + CO2 Během zkoušek bylo prokázáno, že kelímek Syncarb Z2e 2 i konkurenční produkt ukazují velmi dobrou odolnost proti oxidaci, avšak Syncarb Z2e2 díky zlepšení technologie glazury má o 10 % delší životnost.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Tepelná vodivost Přestup tepla stěnou kelímku závisí na tloušťce stěny kelímku a jeho tepelné vodivosti. Morgan MMS vyvinul kelímek, který byl zkoušen v nezávislé laboratoři a dosahuje vynikající tepelné vodivosti při zachování standardní tloušťky stěny. Toto zlepšení je v přímé závislosti s dosahovanými úsporami energie pro zákazníky používající kelímky Syncarb Z2e2. Analýza mikrostruktury Ke standardním zkouškám jakosti produktu patří také mikroskopická analýza struktury stěny kelímku. Morgan MMS testuje profil stěny kelímku podobným způsobem, jako je testována struktura odlitků. Výsledky analýzy ukazují vetší podíl a rovnoměrné rozmístění jemných částic SiC ve struktuře stěny kelímku, což vysvětluje lepší tepelnou vodivost produktu. Laboratoř versus realita Kelímky Morgan MMS řady Syncarb Z2e2 prošly úspěšným testováním nejen v laboratoři, ale také u mnoha našich zákazníků v různých zemích. Zákazníci potvrzují, že deklarované výsledky jsou dosahovány i v praxi a používáním našich kelímků lze dosáhnout prokazatelné úspory. Z ávě r Technologický tým firmy Morgan MMS se svým vývojem kelímku Syncarb Z2e2 vytvořil optimální řešení pro úsporné tavení a udržování slitin hliníku. Výsledky z použití v praktických podmínkách mnoha sléváren jsou lepší než s produkty konkurenčních firem. Použití kelímků Syncarb Z2e2 zajišťuje jeho uživatelům konkurenční výhodu a efektivní využívání energie. Morgan MMS pokračuje ve vývoji a dokumentaci úspor energie a snižování nákladů u zákazníků po celém světě. Tyto výsledky a další pokrok v technologii výroby kelímků budou i nadále poskytovány našim současným i potenciálním zákazníkům. Bližší informace: www.morganmms.com (Zkrácený překlad materiálu firmy Morgan Molten Metal Systems.)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport