{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 37

3D tiskárna VX4000

3D tiskárna VX200

a)

Rychlá výroba skořepinových forem na systému Cyclone

b)

Využití slévárenského písku pro velkorozměrový tisk modelu Braunova betléma

Lopatkový rotor: a) pískový model b) odlitek

Odlitek na silikonové formě – kryt převodovky obojživelného vozu Amphicar

3D TISK A RAPID SHELLING

snadná aditivní výroba pískových forem a jader rychlá výroba kovových prototypových díl sko epinová forma do 5 hodin 3D tisk PMMA model pro p esné lití 3D optické m ení odlitk , forem a model produktivní obráb ní odlitk a tlakových forem využití robot pro obráb ní model a odlitk

ř

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Č

111

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport