{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 2

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠI FIRMU

redakce Slévárenství Technická 2 616 00 Brno tel.: 541 142 665, 541 142 664 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

Předplatitelé časopisu Slévárenství obdrží zdarma ročník 2015 na CD ve formátu PDF

vydavatel Svaz sléváren ČR zpracováno v PDF CD obsahuje ročník LXIII, 2015

Pro ostatní čtenáře je CD dostupné v redakci Slévárenství v ceně 320 Kč (+ DPH + poštovné)

CD zdarma pro předplatitele

Adresa l editorial office redakce časopisu Slévárenství Technická 2, 616 00 Brno

ročník LXII I

tel.: +420 541 142 664 +420 541 142 665 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz Toto CD je zakázáno kopírovat a distribuovat bez souhlasu vydavatele. Veškerá práva vyhrazena.

15. 12. 2016 Všeobecné zaměření / hodnocení veletrhu FOND-EX 2016 December 15th, Allgemeine Themen / Bewertungsberichte – FOND-EX 2016 2016 General topic number / evaluation of the FOND-EX Fair 2016

OBÁLKA – 1 A4 – bar. / UMSCHLAGSEITE – 1 A4 – farbig / COVER – 1 A4 – colour 1. strana

2. strana

23 000 Kč • 1,300 €

21 000 Kč • 1,200 €

3. strana 20 500 Kč • 1,100 €

4. strana 22 000 Kč • 1,250 €

UVNITŘ / IM HEFT / INSIDE velikost / Grösse / size

www.swisscentrum.cz

čb. + 1 barva / sw. + 1 Farbe / black-and-white plus 1 colour

bar. / farbig / colour

12 700 Kč • 800 €

15 800 Kč • 900 €

18 800 Kč • 1,000 €

1/2 A4

6 400 Kč • 400 €

7 900 Kč • 500 €

9 400 Kč • 700 €

1/3 A4

4 300 Kč • 300 €

5 300 Kč • 400 €

6 300 Kč • 500 €

1/4 A4

3 200 Kč • 190 €

4 000 Kč • 250 €

4 800 Kč • 350 €

1/8 A4

1 600 Kč • 100 €

2 000 Kč • 150 €

1 A4

Partner pro výrobní IT systémy

čb. / sw. / black-and-white

1 list (2 A4) / 1 Blatt / 1 sheet

24 500 Kč • 1 ,500 €

1 A4 před nebo za obsahem / vor oder hinter dem Inhalt / preceding or behind the content

20 500 Kč • 1,100 €

volně vložený list dodaný zákazníkem / Freieinlageblatt / loose inserted sheet

10 000 Kč • 500 €

265 265

27. 9. 2016 September 27 th, 2016

27. 10. 2016 53. slévárenské dny® – vybrané přednášky October 27 th, 2016 53. Giessereitage 2016 – ausgewählte Beiträge 53. Foundry Days 2016—chosen papers

170

100

85

125

1. 8. 2016 August 1st, 2016

210

210

170

125

9–10

31. 8. 2016 FOND-EX 2016 / odborné články August 31st, 2016 FOND-EX 2016 / Fachartikel FOND-EX Fair 2016 / specialized contribution

297

8. 6. 2016 June 8th, 2016

297

7–8

30. 6. 2016 Všeobecné zaměření June 30th, 2016 Allgemeine Themen General topic number

145

15. 4. 2016 April 15th, 2016

75

5–6

28. 4. 2016 Odlitky ze slitin neželezných kovů April 28th, 2016 NE-Legierungenguss Castings from non-ferrous metals

170

85

297

18. 2. 2016 February 18th, 2016

ediční plán 2016

3–4

11–12

Brno 3.–7. 10. 2016

24. 11. 2015 25. 2. 2016 Ekonomický pohled na slévárenskou výrobu November 24th, February 25th, 2016 Gussproduktion – ökonomische Aspekte Foundry production from the economic point of view 2015

ceník inzerce 2016

1–2

číslo vyjde tematické zaměření Erscheinungstermin Themenbereich Publication Date Special Topic

265

číslo uzávěrka Ausgabe Redaktionsschluss Issue No Deadline

Ceny jsou uvedeny bez DPH

70

55

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport