{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 8

P OZ VÁ N K A 23. celostátní školení tavičů a mistrů oboru výroby oceli a litiny rekreační zařízení ŽĎAS, a. s., Svratka 11.–13. září 2017

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE Česká slévárenská společnost Odborná komise 04 tavení oceli na odlitky Záštitu nad odborným školením převzal Ing. Jiří Sochor, ředitel Divize metalurgie ŽĎAS, a. s.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLENÍ Cílem 23. celostátního školení je poskytnout zaměstnavatelům a vedoucím pracovníkům příležitost zvýšit technické a ekonomické povědomí vlastních odborníků v hutnických profesích. Školení je vhodné pro studenty vysokých škol, mistry a dělnické profese oboru výroby oceli a litiny. Školení je koncipováno formou přednášek a následné vědomostní soutěže. Součástí studijního sborníku bude 14 příspěvků. V rámci odborné části školení bude prezentováno 12 přednášek spojených s následnou prověrkou osvojení zásadních informací. Odborný garant Ing. Martin Balcar, Ph.D. Organizační garant Bc. Jarmila Malá

KONTAKT ŽĎAS, a. s., Strojírenská 675/6 591 71 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 643 660, fax: +420 566 642 831 jarmila.mala@zdas.cz

PROGRAM ŠKOLENÍ Pondělí 11. 9. 2017 od 18.00 h Zahájení 23. celostátního školení tavičů a mistrů oboru výroby oceli a litiny Úvodní slovo Ing. Jiřího Sochora, ředitele Divize metalurgie ŽĎAS, a. s. plk. Ing. František Valdštýn: Historie a význam dělostřelectva Úterý 12. 9. 2017 od 8.00 h ZÁDĚRA, A.: Stavba kovů a slitin, struktura oceli na odlitky ČAMEK, L.: Teoretické základy metalurgických pochodů pro taviče KAFKA, V.: Ekonomika ve výrobě oceli a litiny PALÁN, P.: Porovnání současných tavicích agregátů pro výrobu tekutého kovu NEVYHOŠTĚNÝ, V.: Keramika ve výrobě oceli a litiny KAŇA, V.: Rozdělení a vlastnosti litin DULAVA, M.: Bezpečnost při tavení v indukčních pecích FILA, P.: Zásady řízení tavení a oxidační fáze tavby při výrobě oceli FERJO, J.: Redukční údobí tavby, dezoxidace, legování a odsíření oceli SOCHA, L.: Sekundární metalurgie výroby oceli JÁNSKÝ, M.: Využití technologie plněných profilů ve slévárnách oceli a litin ČECH, J.: Výroba odlitků – základy slévárenské technologie PYTLOUN, M.: Ekologie ve slévárnách a ocelárnách Instruktážní film – Termosondy Kladno: Zásady správného používání sond pro hutnické a slévárenské provozy Středa 13. 9. 2017 do 12.00 h

MEDIÁLNÍ PARTNER

KERAMTECH s.r.o. - grafický manuál

Schválená barevnost loga: Modrá - 100% cyan, černá, bílá

Ukončení 23. celostátního školení Exkurze: ŽĎAS, a. s., – Divize metalurgie: ocelárna, slévárna, modelárna, kovárna

Schválené barevné a grafické provedení loga: Logo je možné použít ve schématech modrobílé pozitiv a modrobílé negativ. Stejná provedení jsou přípustná v černobílé variantě.

• Logo malé (pouze kruhový znak).

• Logo velké - kruhový znak a název firmy v jedné rovině, průměr kruhu je 1,1-násobek výšky písma. Mezera mezi kruhem a písmem je 0,3-násobek výšky písma.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport