{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

Ivana Kroupová

Vysoké školy informují Information from universities

Noví absolventi na katedře metalurgie a slévárenství, FMMI, VŠB – TU Ostrava Ing. Ivana Kroupová foto: Ing. Filip Radkovský

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Na katedře metalurgie a slévárenství v akademickém roce 2016/2017 ukončilo studium ve studijním programu Metalurgické inženýrství se zaměřením na slévárenství celkem 25 studentů. Zkoušky studentů magisterského studijního oboru Moderní metalurgické technologie (MMT) se konaly 30. a 31. května 2017. Předsedou zkušební komise byl Ing. Ivo Lána, Ph.D., a zkoušku vykonalo celkem 14 studentů – 7 studentů prezenčního (P) a 7 studentů kombinovaného (K) studia (obr. 1–4). Všichni studenti byli úspěšní a získali titul inženýr, student Tomáš Hýbl prospěl s vyzname-

Obr. 3 a 4. SZZ – navazující magisterské studium, obor Moderní metalurgické technologie – kom- binovaná forma

Obr. 5 a 6. SZZ – bakalářské studium, obor Moderní metalurgické technologie

Tab. I. Absolventi magisterského studijního oboru Moderní metalurgické technologie Jméno, příjmení

obor

téma diplomové práce

1 Bc. Búran Daniel

MMT - P Optimalizace technologie výroby odlitku „ramena nápravnice“

2 Bc. Horký Martin

MMT - P

3 Bc. Hýbl Tomáš

MMT - P Optimalizace mechanických vlastností litiny s kuličkovým grafitem

4 Bc. Pavčo Martin

MMT - P Vliv povrchové úpravy jader na kvalitu odlitků z hliníkových slitin

5 Bc. Salva Petr

MMT - P Využití plněných profilů pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem

6 Bc. Skříšovská Petra

MMT - P Optimalizace technologie výroby odlitku skříně převodovky

7 Bc. Uherková Andrea

MMT - P Studium reakčního mechanismu ST – furanových směsí

8 Bc. Bém Jiří

MMT - K Izotermické zušlechtění odlitku z litiny s kuličkovým grafitem

9 Bc. Dominik Radek

MMT - K Racionalizace výroby odlitků z grafitizujících slitin železa

Optimalizace desoxidace oceli na odlitky na elektrické indukční středofrekvenční peci

Vliv kvality chromitového ostřiva na mechanické vlastnosti ST – furanových směsí

10 Bc. Janoušek Michal

MMT - K

11 Bc. Kaňok Miroslav

MMT - K Hodnocení kvality odlitků z hliníkových slitin

12 Bc. Mazálková Linda

MMT - K Nové trendy při použití anorganických pojiv

13 Bc. Nesázalová Michaela MMT - K Optimalizace výroby jader pro výrobu litých součástí 14 Bc. Románek Tomáš

MMT - K Výroba a vlastnosti litých kovových pěn s pravidelnou strukturou

Tab. II. Studenti bakalářského studijního oboru Moderní metalurgické technologie Jméno, příjmení

obor

téma diplomové práce Vývoj a ověření laboratorní metodiky pro hodnocení jader vyráběných C-metodou

1 Dočekal Jiří

MMT - P

2 Jaroš Josef

MMT - P Možnosti rafinace hliníkových slitin

3 Obzina Tomáš

MMT - P Odplyňování tavenin hliníkových slitin

4 Ladislav Zdařil

MMT - P

Vodík v tavenině oceli na odlitky v elektrické indukční středofrekvenční peci

Tab. III. Studenti oboru Umělecké slévárenství

Obr. 1 a 2. SZZ – navazující magisterské studium, obor Moderní metalurgické technologie – prezenční forma

270

Jméno, příjmení

obor

1 Brozmanová Simona

UMS

téma diplomové práce Nerozhodná

2 Daněček Tomáš

UMS

Zhotovení repliky Hvězdné brány Mjölnir – Thorovo kladivo

3 Lex Michael

UMS

4 Merta Daniel

UMS

Lokiho maska

5 Pravdová Jana

UMS

Zhotovení uměleckého odlitku mainské mývalí kočky

6 Štábl Marek

UMS

Návrh a zhotovení odlitku hákovnice

7 Tkadlec Antonín

UMS

Proměna pochodně v průběhu času

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport