{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

5 4 . s l é v á r e n s ké d ny ® v B r n ě

54. SLÉVÁRENSKÉ DNY® V BRNĚ ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE

částí přihlášky k účasti. Ubytování objednávejte do 20. 10. 2017, po tomto datu se rezervace ruší a ubytování nelze zaručit.

• Datum a místo konání 7. a 8. 11. 2017, hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno

• Ceny za ubytování Cena za ubytování není součástí vložného, tyto náklady si hradí účastníci sami v recepci hotelu. Uvedené ceny jsou včetně DPH, snídaně formou bufetu a parkovného.

• Termín zaslání závazné přihlášky: nejpozději do 20. 10. 2017 na adresu: ČSS, z. s., Mgr. František Urbánek, Divadelní 6, 657 34 Brno, nebo: slevarenska@volny.cz

jednolůžkový pokoj – standard

• Účastnický poplatek – vložné zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení a stravování včetně společenského večera. Platba před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny. Zúčtování bude provedeno do 15 dnů po přijetí platby zasláním daňového dokladu. Pokud se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit, je možná účast jeho zástupce. Při neúčasti se vložné nevrací.

č. stánku

ASK Chemicals Czech s.r.o.

S17 + S18

Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.

S8 + S9 + S10

HWS/Eirich

S21 S19 + S20

1 600 Kč / 1 os. / noc

dvoulůžkový pokoj – standard

KrampeHarex CZ s.r.o.

S16

1 462 Kč / 2 os. / noc

LANIK s.r.o.

S7

dvoulůžkový pokoj – premium

Linde Gas a.s.

S22 + S23

2000 Kč / 2 os. / noc

MAGMA Giessereitechnologie GmbH

S15

MECAS ESI s.r.o.

S11 + S12

METOS v.o.s.

S13 + S14

Modelárna – NEMOŠICE s.r.o.

S6

SAND TEAM, spol. s r.o.

S5

Z-MODEL, spol. s r.o.

S1

třílůžkový pokoj 1 688 Kč / 3 os. / noc (2 + přistýlka) – standard

• Stravování je zajištěno dle programu v restauraci hotelu AVANTI.

PLÁN DOPROVODNÉ VÝSTAVY

nečlen ČSS

Kč s DPH

vložné oba dny

2 975,21

3 600,–

3 223,14

3 900,–

první den

2 231,40

2 700,–

2 479,34

3 000,–

Kč s DPH

Kč bez DPH

druhý den

1 735,54

2 100,–

1 983,47

2 400,–

doktorandi oba dny

1 735,54

2 100,–

1 735,54

2 100,–

• Ubytování je rezervováno v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno, v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích. Přihláška k rezervaci ubytování je sou-

Firma

H-GLOST s.r.o.

člen ČSS

• Způsob úhrady bankovním převodem do 20. 10. 2017 na účet ČSS, z. s. č.ú. příjemce: 30736641/0100, VS: 71117 IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641, SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX

Seznam vystavujících firem k 11. 8. 2017

jednolůžkový pokoj – premium

Kč bez DPH

• Společenský večer s rautem a hudebním programem se bude konat v sále hotelu AVANTI dne 7. 11. 2017 od 20 do 24 h. Vystavovatelé mají možnost si přikoupit vstupenky pro účast svých hostů pouze na společenském večeru za 1000 Kč vč. DPH. • Konferenční materiály Součástí konferenčních materiálů je CD sborník odborných přednášek, Slévárenská ročenka® 2017 a Slévárenství 9–10/2017.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 54. SD

úterý 7. 11.

předsálí 1. p.

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

zahájení + plenární sekce

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

přednášky sekce A

velký sál

přednášky sekce B

restaurace

oběd

1. patro

prezentace sponzorů

předsálí 1. p.

registrace

večeře

přednášky sekce E

velký sál

přednášky sekce F

přednášky sekce D

restaurace

oběd prezentace sponzorů 8.00

společenský večer

Sekce A: Metalurgie oceli na odlitky a ingoty

kongresový sál přednášky sekce C

260

17.00

registrace

kongresový sál

1. patro

16.00

slavnostní ukončení SD

místo / hodina

středa 8. 11.

Z P R ÁV Y ČSS

1 343 Kč / 1 os. / noc

• Audiovizuální technika Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a notebook. Přednášky odevzdávejte v dostatečném časovém předstihu obsluze audiovizuální techniky v sále.

9.00

10.00

Sekce B: Metalurgie litin Sekce C: Ekonomická Sekce D: Formovací materiály Sekce E: Technologie

11.00

12.00

13.00

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

14.00

15.00

16.00

17.00

Sekce F: Neželezné kovy a slitiny a ekologie

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport