{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

Vá c l a v K a f k a

Obr. 2. Představení firmy Krampe Harex, s. r. o.

Obr. 4. Jubilant Ing. Zbyněk Matulka (uprostřed snímku)

Obr. 3. Neformální setkání účastníků zasedání OK ekonomické

Obr. 5. Obdarovaný oslavenec Ing. Jan Šlajs

red.) a přípravě 54. slévárenských dnů® v listopadu 2017. Bc. Roman Miča ze ŽĎASU informoval účastníky o řešení PROJEKTU XVIII. Kolektiv osmi sléváren a týmu specialistů pokračuje v posuzování nákladovosti tepelného zpracování, tryskání, oddělování nálitků a broušení odlitků. Přítomní diskutovali také o další náplni PROJEKTU v r. 2018. Také jsme se zamýšleli nad spoluprací sléváren při řešení zakázkové náplně

Obr. 6. Poděkování Ing. Ondráčkovi za dlouholetou práci ve funkci tajemníka komise

v naší komisi. Účastníci byli informováni, že generálním partnerem OK ekonomické se stala společnost Miroslav Karas DESTRO. Bylo dohodnuto, že následující, 55. zasedání OK 14 se uskuteční ve dnech 3.–4. 10. 2017 v Motoru Jikov v Českých Budějovicích. První den jednání vystoupí k ekonomickým problémům českého slévárenství Ing. Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. Velice milý byl společenský večer (obr. 3), na němž jsme srdečně popřáli a poděkovali našim jubilantům za práci jak pro české slévárenství, tak pro naši komisi. Byli to Ing. Zbyněk Matulka (obr. 4), který dne 7. června oslavil 50. narozeniny, a Ing. Jan Šlajs (obr. 5), který 27. dubna oslavil své sedmdesátiny. Rovněž jsme poděkovali dlouholetému tajemníkovi OK ekonomické Ing. Zdeňku Ondráčkovi (obr. 6), který odstoupil ze své funkce, za jeho přínosnou práci pro komisi.

Obr. 1. Účastníci 54. zasedání u sídla společnosti Wista, s. r. o.

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

257

Z P R ÁV Y ČSS

1993. Společnost měla v roce 2016 tržby necelých 500 mil. Kč s výrobou téměř 9000 t litinových odlitků a s 320 zaměstnanci. Odpoledne se účastníci přesunuli do společnosti Wista, s. r. o., (obr. 1), kde je přivítal jednatel společnosti Ing. Jiří Neuwirth a marketingový manažer Ing. Petr Koval. Společnost Wista, s. r. o., se zaměřuje na tryskání materiálů a jeho ekonomiku. Účastníci měli možnost se podrobně seznámit se základními faktory tryskacího pochodu, které vedou k optimalizaci nákladů. Pro podrobnější studium odkazujeme na webové stránky www.okeko.cz, kde je prezentace uvedena. Klíčovými body jsou: dokonalá optimalizace technologie, výzkum v oblasti tryskání, shromažďování a vyhodnocování informací, možná úspora nákladů racionalizačními zásahy až 50 %. Jednání OK 14 začalo výměnou informací o aktuálních problémech sléváren – mezi nejvážnější patří: dlouhodobý nedostatek pracovníků v provozu; strmý růst nákladů na pracovníky; projekt „Ukrajina“ (získávání pracovníků) v běhu; velký problém firem – nemít skladové zásoby; firemní politika – vše se musí podařit vyrobit napoprvé, jinak se výroba ocitá ve ztrátě. Následovalo zajímavé vystoupení firmy Krampe Harex, s. r. o., zaměřené na tryskací materiály (obr. 2). V dalším jednání se přítomní věnovali zajištění náplně dvojčíslí Slévárenství zaměřeného na ekonomickou problematiku výroby odlitků (č. 11–12/2018, pozn.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport