{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

V l a d i m í r K r u t i š l Vá c l a v K a f k a

Zasedání odborné komise technologické v TOS VARNSDORF, a. s., a METALURGII Rumburk, s. r. o. Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Z P R ÁV Y ČSS

předseda OK technologické f o t o 1: I n g . L a d i s l a v P l a ň a n s k ý foto 2 a 3: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Ve dnech 6.–7. 6. 2017 se ve spolupráci se společnostmi TOS VARNSDORF, a. s., a METALURGIE Rumburk, s. r. o., a za jejich finanční podpory uskutečnilo jarní zasedání Odborné komise technologické (TK). Tématem akce byla technologičnost konstrukce, rozměrové a geometrické tolerance včetně diskuze nad problémem napětí a deformace odlitků. Zasedání se zúčastnilo 25 zástupců z různých firem, přičemž blok přednášek navštívilo dalších 10 konstruktérů TOS VARNSDORF, a. s. Přednáškám prvního dne předcházelo představení firmy Michalem Ducháčkem a exkurze v provozech předního světového výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center TOS VARNSDORF, a. s. Sekci přednášek zahájil Ing. Jan Čech, Ph.D., ŽĎAS, a. s., (obr. 1), který shrnul požadavky norem týkající se tolerancí a sdílel zkušenosti z komunikace se zákazníky v této oblasti. Další přednášky se zhostil Vlastimil Vlček, SLÉVÁRNA KUŘIM, a. s., který přehledně shrnul

Obr. 1. Sekce přednášek v TOS VARNSDORF, a. s.

zásady technologičnosti konstrukce a význam diskuze mezi konstruktéry a technology nad otázkami konstrukce odlitků. Na závěr zazněl příspěvek Ing. Vladimíra Krutiše, Ph.D., zaměřený na teoretické základy tuhnutí odlitků, které následně správně navržená konstrukce odlitků musí reflektovat, a rovněž bylo zmíněno téma zbytkových pnutí v odlitku, vzniku trhlin a prasklin a deformací odlitku. Při večerním bloku účastníci sdíleli informace o akcích ČSS, o novinkách a investicích v jednotlivých slévárnách a potvrdili vcelku dobrou naplněnost výroby. Druhý den zasedání TK byl věnován exkurzi ve slévárně METALURGIE Rumburk, s. r. o., (obr. 2), která je tradiční slévárnou LLG a LKG s dlouholetými zkušenostmi s kusovou a malosériovou výrobou odlitků určených pro stavbu obráběcích strojů. Exkurze byla zakončena bohatou diskuzí všech účastníků. Věřím, že všichni zúčastnění si odvezli řadu užitečných informací a podnětů ze vzájemného setkání. Rádi bychom touto cestou poděkovali zejména vedení spo-

Obr. 3. Prezentace firmy METALURGIE Rumburk, s. r. o., – Ing. Milan Braier a diskuze účastníků

lečnosti TOS VARNSDORF, a. s., a rovněž METALURGIE Rumburk, s. r. o., v čele s Ing. Milanem Braierem (obr. 3), kteří nás velmi otevřeně přivítali a pomohli s organizací celého zasedání, za což patří dík také Haně Janouškové. Poděkování patří všem účastníkům a kolegům, kteří se zasedání aktivně účastnili. Na závěr si dovolujeme všechny členy TK pozvat na 54. slévárenské dny®, na kterých bude sekce technologická již tradičně obsahovat řadu zajímavých přednášek.

OK ekonomická si pro 54. zasedání zvolila Zlín do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . předseda OK ekonomické foto: Ing. Petr Koval

Obr. 2. Účastníci exkurze v METALURGII Rumburk, s. r. o.

256

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

Ve dnech 6.–7. 6. 2017 navštívilo 25 členů odborné komise ekonomické ZPS – Slévárnu, a. s., a firmu Wista, s. r. o. Vlastnímu zasedání přecházela zajímavá exkurze ve slévárně. Účastníky přivítal ředitel slévárny Ing. Eugeniusz Szturc a Ing. Vojtěch Knirsch. Navštívili jsme dobře řízenou ziskovou společnost uvedenou do provozu v roce 1983. Současná ZPS – Slévárna, a. s., vznikla v roce

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport