{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

J i ř í P a zd e r k a

Z P R ÁV Y ČSS

Obr. 1. Účastníci 167. zasedání OK 01

toval srovnání postupů zkoušky v jednotlivých subjektech, tj. použití exikátoru, doby sušení, teploty sušení, navážku, teploty žíhání a doby žíhání, a samozřejmě jednotlivé výsledky. Pro slévárenskou veřejnost bude prezentace ke zhlédnutí v budoucnu na Slévárenských dnech. K této tematice se také vztahovalo vystoupení Ing. Mikšovského, který posluchače seznámil s příslušnou normou. Ing. Piskláková se věnovala srovnání výsledků u vysušeného a nevysušeného vzorku, sledovala také vliv tvaru a tedy plochy váženky na výsledek i vliv hmotnosti vzorku na výsledek. Názvem příspěvku Zkouška vstřelovatelnosti CB směsí od p. Uherky jsme se ještě vrátili k podzimnímu zasedání, kde byla ostřiva dominantním tématem jednání. Práce nás seznámila se shrnutím dosavadních poznatků získaných při testech ve firmě FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno, vyrábějící CB jádra. Stejně

tak navazující prezentace Ing. Neuderta, Ph.D., Sítová analýza slévárenských ostřiv patřila do této oblasti. Jednalo se o vysvětlení běžně používaného protokolu granulometrických rozborů v programu excel, detailně byly vysvětleny i vypočtené veličiny uvedené v záznamu. Na 165. zasedání byly tématem vyplavitelné látky, informace jsme rozšířili prezentací Ing. Ovcarčíka s názvem Stanovenie vyplaviteľných látok pomocou GF PKA „rakiet“. Jedná se o moderní stanovení této veličiny. Ing. Neudert, Ph.D., ukončil zasedání příspěvkem Výroba v roce 2016. Čas byl i na sdělení novinek z jednotlivých provozů. Součástí zasedání bylo vystoupení sponzorů: – Mgr. Kaňová: CLARIANT AT A GLANCE. PERFORMANCE. GROW. INNOVATION. CLARIANT na první pohled. Představení. Růst. Tradice;

Obr. 2. Petr Kachlík při představení společnosti EIRICH

– Ing. Müller, Ing. Kaška: CHENAP: Představení produktů pro slévárenství a jejich aplikace ve výrobě; – P. Kachlík: Představení firem HWS a EIRICH (obr. 2). Děkuji pořádající slévárně BRANO, a. s., jmenovitě Ing. Erteltovi za pomoc při organizování zasedání a všem účastníkům za přínosné jednání a přátelskou atmosféru. Další, 168. zasedání se uskuteční ve dnech 24. a 25. října ve firmě NEMAK SLOVAKIA, s. r. o., Žiar nad Hronom.

Odborné akce připravované ČSS Název akce 153. zasedání OK 04 pro tavení oceli na odlitky; XXIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem 303. zasedání OV východočeského kraje 55. zasedání OK14 ekonomické

termín 11.–13. 9. 2017

místo konání

odborný garant

kontakt

hotel Svratka, Svratka

Ing. Martin Balcar, Ph.D. Bc. Jarmila Malá

martin.balcar@zdas.cz jarmila.mala@zdas.cz

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

vaclav.kafka@upcmail.cz

13. 9. 2017 Hradec Králové 3.–4. 10. 2017

Motor Jikov, České Budějovice

Tematický zájezd OV východočeského regionu

20.–21. 10. 2017

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

168. zasedání OK pro formovací materiály (KOFOLA)

24.–25. 10. 2017 Žiar nad Hronom

Ing. Jiří Pazderka

pazderka.keramost@ seznam.cz

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Mgr. František Urbánek

zadera@fme.vutbr.cz slevarenska@volny.cz

54. slévárenské dny

7.–8. 11. 2017 hotel Avanti, Brno

304. zasedání OV východočeského kraje

15. 11. 2017 Hradec Králové

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

305. zasedání OV východočeského kraje

6. 12. 2017 Hradec Králové

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

Ing. Martin Balcar, Ph.D. Bc. Jarmila Malá

martin.balcar@zdas.cz jarmila.mala@zdas.cz

154. zasedání OK 04 pro tavení oceli na odlitky

7.–8. 12. 2017

254

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

hotel Svratka, Svratka

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport