{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

Sv a ř o v á n í t l a ko v ě l i t ý c h o d l i t k ů ze s l i t i ny h l i n í ku s k ř e m í ke m e l e k t r o n o v ý m s v a z ke m

M . H u g o – V. B r y k s í

Obr. 1. Vlevo: vyhovující svar – „čistý“ povrch, vpravo: nevyhovující svar – „znečištěný“ povrch

Obr. 6. Vzorky od nejhoršího svařence

Obr. 7. Návary metodou TIG na neshodném svařenci Obr. 2. Graf hodnot naplynění odlitků u shodných svařenců

Obr. 10. Nahoře: geometrie širší a mělčí drážky. Dole: Odlitek víka bez drážek

Obr. 3. Graf hodnot naplynění odlitků u neshodných svařenců

Obr. 4. Graf srovnání chemického složení u vyhovujícího svařence a svařence s nutnou opravou svaru

Obr. 8. Neshodný svar

Obr. 9. Shodný svar

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

231

Z PRAXE

Obr. 5. Vzorky od nejlepšího svařence

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport