{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

V ý r o b a s t r u k t u r á l n í c h o d l i t k ů ze s l i t i n h l i n í ku

I. Nová – J. Machuta

Obr. 9. Strukturální odlitek ze slitiny hliníku vyráběný ve firmě DGS Druckguss Systeme AG [5] Fig. 9. Aluminium alloy structural casting produced by the DGS Druckguss Systeme AG [5]

STRUKTURÁLNÍ ODLITKY

turálních odlitků se také zabývá skupina MOTOR JIKOV GROUP, která disponuje vysokým inovačním potenciálem, schopným vyřešit i velmi náročné technické požadavky výroby těchto odlitků. Lze předpokládat, že v budoucnu se na

Obr. 10. Tlakový stroj Bühler Carat 130 a integrovaná zařízení Fig. 10. High pressure die casting machine Bühler Carat 130 and integrated devices

Obr. 11. Vysokotlaký stroj HPM (Severní Amerika) s uzavírací si- lou 45 000 kN [7] Fig. 11. High pressure die-casting machine HPM (North America) with closing force of 45,000 kN [7] Obr. 8. Zařízení pro výrobu strukturálních odlitků ve firmě DGS Druckguss Systeme AG [6] Fig. 8. Equipment for the production of structural castings in the DGS Druckguss Systeme AG [6]

výrobě strukturálních odlitků bude podílet více našich výrobců. Vývoj neustále lehčích konstrukcí automobilů vede výrobce automobilových dílů, resp. odlitků, k aplikacím nových slévárenských slitin hliníku. Již dlouhou dobu vyvíjí výrobci hliníku nové typy slitin. Tak byly vyvinuty slitiny s nízkým obsahem železa i s nízkým obsahem 0,3 % Mn, aby nezpůsobovaly problémy např. s pájením strukturálních odlitků při výrobě karoserií automobilů. Avšak lehčí konstrukce automobilů a výroba jejich dílů odléváním není jediným faktorem současné výroby strukturálních odlitků. Ta ještě úzce souvisí s dalšími výrobními postupy a technologiemi, např. s volbou a kvalitní metalurgickou přípravou taveniny hliníku, výběrem vhodného tavicího zařízení a správnou volbou a postupem rafinace taveniny hliníku před jejím odléváním. Odlévání strukturálních odlitků vyžaduje i velmi dobré technické zázemí slévárenských forem s ohledem na jejich temperování, možnosti vakuování pracovní dutiny formy a volby kvalitních nátěrů a nástřiků. Použití licích strojů je úzce spojeno s větší členitostí a tvarovou i rozměrovou náročností odlitků. Stroje konstruované pro výrobu strukturálních odlitků vyžadují specifické konstrukční úpravy i větší tuhost jejich konstrukce. Výjimkou není ani konstrukce tlakového stroje s uzavírací silou 45 000 kN.

L i t e ra t u ra [1] HARTLIEB, M.: Aluminium alloys for Structural Die casting. Die Casting Enginner, květen 2013, s. 40–43. [2] ROCENSCHLAUB, H.: Matallographic Atlas of cast Aluminium Alloys (based on the original image). [3] Alloys for Pressure die Casting. Rheinfelden Alloys, GmbH & Co. KG. [4] GOTTSTEIN, G.: Physikalische Grundlagen der Materialkunde. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2007. [5] Technické propagační materiály firmy DGS Druckguss Systeme AG, St. Gallen, Switzerland. [6] CALLEGARI, M.: Structural Production System for Switzerland’s Best in Class. Giesserei Rundschau, 2011, 58, s. 62–63. ISSN 0016-979X. [7] BROOKS, R.: Pushing for Larger Dimensional Die Castings. Foundry Managementnt and Technology, Nov 16, 2015, http://foundrymag.com. [8] Structural Diecastings. Lupton and Place (Your Project/ /Our Passion). Burnley, England. [9] ROSENKRANC, I.: Strukturální odlitky z hliníkových slitin v konstrukci automobilů. 52. slévárenské dny, 10. 11. 2015, Brno. [10] http://www.carbodydesign.com/2017/04/audi. Recenzentka l Peer-reviewer: Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

217

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport