{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 8

PŘESNÉ LITÍ

R. Williams – R . H i r s t

P ř e h l e d s v ě to v é p r o d u kc e o d l i t k ů v y r á b ě ný c h m e to d o u v y t a v i t e l n é h o m o d e l u

a globalizaci mají stále velký dopad, pokud jde o typ vyráběných součástí, náklady a umístění výroby. Oblast medicíny Sektor odlitků pro oblast medicíny v Severní Americe těží ze stárnoucí populace, kde se projevuje potřeba diagnostických zařízení a protetických náhrad. Na mnoha trzích se v tomto sektoru projevuje velká konkurence, protože do této oblasti vstupuje stále více sléváren. Komerční sektor Výroba přesných odlitků za rok 2016 téměř jistě skončí pod úrovní roku 2015. Zatímco mnoho zemí hlásilo podobné úrovně odbytu, Čína vykazuje další pokles ve výrobě komerčních odlitků. Prvořadým faktorem, který se dotýká všech regionů, je pokles ceny ropy, což způsobilo výrazný pokles prodeje odlitků do petrolejářského průmyslu samozřejmě s dopadem na slévárny, které dodávají odlitky do tohoto odvětví. Pe r s p e k t i v y p r ů my s l u Letecký průmysl Společnost Airbus předpověděla, že do 10 let se Čína stane největším trhem pro letectví. Odezvou čínské vlády je aktivní podpora domácích výrobních kapacit, aby využila výhody této situace. Zatímco objednávky komerčních letounů v roce 2016 poklesly, nevyřízené objednávky pro letecký průmysl a výrobce motorů zůstávají. Důsledkem očekávání společností Airbus a Boeing je, že vysoké úrovně výroby by měly být zachovány i v blízké budoucnosti. Energetika – průmyslové plynové turbíny (IGT) Předpokládá se, že dlouho očekávané zlepšení na trhu bude pokračovat i v roce 2017. Trh s průmyslovými plynovými turbínami vidí čínská vláda opět jako velmi důležitý, takže se strategicky zaměřuje na domácí produkci. Automobilový průmysl S rekordním počtem nových automobilů prodaných v roce 2016 je aktivita na tomto trhu na vysoké úrovni. Prodej se soustředí na kvalitu, hodnotu za peníze a bezpečnost. Je zde také potřeba společností adaptovat se na mnohem rychlejší tempo změny než v minulosti. Pokračující investice a inovace ve slévárenství budou nezbytným předpokladem, aby si přesné lití udrželo svou silnou pozici dodávek. Oblast medicíny U tohoto sektoru se předpokládá, že si udrží trend mírného růstu vzhledem k rostoucí a stárnoucí populaci. Komerční sektor V této oblasti je pro odbyt odlitků velká konkurence a jakýkoli případný růst se bude pohybovat pouze na mírné úrovni. Z ávě r Produkce roku 2016 bude pravděpodobně nižší, než se původně předpokládalo, stále však s celkovým dobrým růstem. Důležité je, že podmínky na trhu se jeví jako mnohem méně proměnlivé než v nedávné minulosti se zlepšeními v oblasti letectví, energetiky a automobilového průmyslu. Vzhledem ke globálním politickým i ekonomickým nejistotám nelze převládající obchodní podmínky předvídat. Je rovněž těžké s jistotou učinit předpovědi pro produkci přesného lití na tento rok. Přednáška Rona Williamse a Richarda Hirsta na Světové konferenci přesného lití, která se konala 17.–20. 4. 2016 v Paříži. Přetisk s laskavým svolením autorů.

138

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Introduction Sales for the global investment casting industry in 2016 are estimated to be US$13.45 Billion. This represents an increase of almost 4% compared to the previous year and maintains the upward trend of overall sales value since 2009. The demand for castings for commercial aircraft eased slightly in 2016 but remains at a high level. It is pleasing to report that the industrial gas turbine market improved during the year with a resulting beneficial effect on overall investment casting sales. The automotive industry also performed well with generally improved casting sales. Regional market shares moved slightly as a result of the strong High Added Value sales and weaker Other Markets performance. As a result the market share of North America has increased to 43%, Europe to 24%, whilst China is now at 18% giving Asia a total market share of 30%. Looking at the balance of sales to the sectors across the regions this remains unchanged with High Added Value casting production demonstrating its importance in North America and Europe in contrast to the other regions where commercial castings predominate. Improvements in the IGT market combined with continued strong sales to aerospace lifted sales of castings to the High Added Value sector. Sales of commercial castings decreased slightly with foundries serving the oil industry particularly affected. Automotive casting sales improved in all major markets. The High Added Value sector increased its share to 59% of global investment casting sales pushing the Other Markets sales down to 28%. D e s c r i p t i o n o f i n d i v i d u a l m a r ke t s e c t o r s Aerospace New commercial aircraft sales orders have slowed as airlines rein in capacity amid weak global growth, and as low oil prices prompt some carriers to fly older planes longer rather than upgrading to new fuel-efficient models. Also many airlines have already ordered new planes over the past few years with a resultant cooling of demand. The order backlog however is undiminished. China, backed by government initiatives, continued to develop with the first home-grown regional jet, ARJ21-700, being awarded an airworthiness certificate and the first delivery made. Industrial Gas Turbines Increased demand of 5% across all markets has been a pleasing feature of 2016 after the prolonged market stagnation since 2009. As with aerospace the Chinese government is actively supporting its development. Automotive 2016 is expected to show a casting sales increase of 2.5 to 3% across all major markets. U.S. markets having reached record sales levels it is felt demand may be relatively flat in the next two years. In Europe the business market performed extremely well with buying decisions increasingly based on quality, value for money and safety benefiting UK and German manufacturers. In terms of manufacturing, increasing efficiency pressures and globalisation continue to impact on the type of parts, costs and location of production. Medical The medical castings sector in North America is benefiting from an ageing population driving the need to diagnostic equipment and prosthetics. In many markets the sector is very competitive as more foundries enter this sector.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport