{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

P ř e h l e d s v ě to v é p r o d u kc e o d l i t k ů v y r á b ě ný c h m e to d o u v y t a v i t e l n é h o m o d e l u

World investment casting market overview 621.74.045 investment casting

The contribution gives a sur vey of the world produc tion of castings made by the investment casting technology that is based on the paper presented at the International Investment Casting Conference organized by the European Investment Casting Federation — EICF. The conference was held on April 2016 in Paris.

Ú vo d Předpověď pro celkový celosvětový odbyt odlitků vyráběných technologií vytavitelného modelu byl v roce 2016 odhadován na 13,45 mld. USD, což představuje 4% nárůst oproti předešlému roku a stoupající tendence hodnot celkového prodeje od roku 2009. Poptávka po odlitcích pro komerční letadla sice v roce 2016 lehce poklesla, zůstala však i nadále na vysoké úrovni. Potěšující je zpráva, že trh s průmyslovými plynovými turbínami se během loňského roku zlepšil, což mělo příznivý efekt na celkový odbyt přesně litých odlitků. Situace v automobilovém průmyslu byla rovněž dobrá a se zvýšeným prodejem odlitků. Podíly na jednotlivých regionálních trzích zaznamenaly mírný pohyb v důsledku silného odbytu na trhu s odlitky s vyšší přidanou hodnotou, a naopak slabého prodeje v oblasti ostatních trhů. Podíl Severní Ameriky na trhu se důsledkem toho zvýšil na 43 %, Evropy na 24 %, zatímco podíl Číny je 18 % a celkově Asie 30 %. Podíváme-li se na bilanci prodeje v různých sektorech napříč zeměmi, zůstává situace nezměněna, co se týče odlitků s vyšší přidanou hodnotou, které demonstrují svou důležitost v Severní Americe a v Evropě, na rozdíl od ostatních zemí, kde převládá prodej komerčních odlitků. Zlepšení na trhu s průmyslovými plynovými turbínami spolu se silným odbytem do leteckého průmyslu zvedly prodej odlitků do sektoru s vyšší přidanou hodnotou. Prodej komerčních odlitků mírně poklesl, což se částečně dotklo sléváren dodávajících do petrochemického průmyslu. Prodej odlitků do automobilového průmyslu se zlepšil na všech hlavních trzích. Sektor odlitků s vyšší přidanou hodnotou zvýšil svůj podíl na 59 % celkového celosvětového prodeje, a snížil tak podíl odbytu v sektoru ostatních trhů na 28 %. S i t u a c e v j e d n o t l i v ýc h o b l a s t e c h t r h u s odlitky Letecký průmysl Objem objednávek do leteckého průmyslu se snížil, jelikož letecké společnosti kontrolovaly své kapacity uprostřed slabého ekonomického růstu, a také proto, že nízké ceny pohonných hmot byly důvodem toho, že letecké společnosti nechaly létat starší stroje, raději než by investovali do vylepšení a modernizace nových, palivově úsporných modelů. Rovněž některé letecké společnosti objednaly nové stroje v průběhu posledních několika let, což vyústilo ve zpomalení poptávky. Nevyřízené objednávky jsou však zatím nedotčeny. Čína, která byla podporována vládními iniciativami, pokračovala ve vývoji prvního tuzemského dvoumotorového úzkotrupého proudového regionálního dopravního letounu ARJ21-700, jemuž byl udělen certifikát letové způsobilosti s první dodávkou. Energetika – průmyslové plynové turbíny (IGT) Zvýšená poptávka o 5 % napříč všemi trhy se stala příjemným rysem roku 2016 po prodloužené stagnaci od roku 2009. Co se týče letectví, čínská vláda aktivně podporuje vývoj v této oblasti.

Ron Williams Blayson Olefines, Ltd., Velká Británie ronwilliams@blayson.com

Richard Hirst Blayson Olefines, Ltd., Velká Británie richardhirst@blayson.com

Automobilový průmysl V roce 2016 byl očekáván růst prodeje od 2,5 až 3 % na všech hlavních trzích. Na amerických trzích bylo dosaženo rekordní úrovně odbytu, takže se předpokládá, že během dalších dvou let bude poptávka poměrně nízká. V Evropě byl obchod extrémně úspěšný, kde rozhodnutí o koupi byla založena především na kvalitě, hodnotě za peníze a bezpečnosti. Z toho profitovaly především výrobci z Velké Británie a Německa. Co se týče výroby samotné, tlaky na zvyšující se efektivitu

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

137

PŘESNÉ LITÍ

Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu

R. Williams – R . H i r s t

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport