{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

Technické muzeum v Brně EXPOZICE: vodní a parní motory historická vozidla historická stereovize nožířství kovolitectví železářství salon mechanické hudby od tamtamů k internetu letecká historie a plastikové modelářství ulička řemesel kultura nevidomých čas nad námi a kolem nás experimentárium OTEVŘENO: úterý–neděle 9.00–17.00 hod. Technické muzeum v Brně Purkyňova 105, CZ 612 00 Brno tel.: +420 541 421 411, fax: +420 541 214 418 www.technicalmuseum.cz

Technical Museum in Brno EXPOSITIONS: steam and water engines historical vehicles historical stereovision cutlery metal foundery ferrous metallurgy salon of mechanical music from tom-toms to the internet aviation history and plastic modelling a lane of crafts culture of blinds time above and around us an experimental hall OPEN: Tuesday – Sunday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.

194

Technical Museum in Brno Purkyňova 105, CZ 612 00 Brno tel.: +420 541 421 411, fax: +420 541 214 418 www.technicalmuseum.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport