{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 41

Osmdesátiletá tradice přesných odlitků Historie přesného lití ve Zlíně sahá až do Baťových továren a začala se psát v roce 1937 příchodem Dr. Doškáře. V padesátých letech byla vyprojektována, postavena a zprovozněna stávající budova slévárny přesného lití. Celý provoz byl začleněn do komplexu továrny ZPS Gottwaldov. Po společenských změnách v listopadu 1989 došlo k reorganizaci bývalého podniku ZPS Gottwaldov a v rámci privatizace byl provoz slévárny nabídnut nejprve k pronájmu a v roce 1992 k úplnému odprodeji. Tím se slévárna stala první, zcela soukromou slévárnou přesného lití v České republice a v současné době ji řídí již druhá generace majitelů.

Odlévané materiály Uhlíkové oceli Nízko a středně legované oceli Nástrojové oceli Korozivzdorné oceli austenitické Korozivzdorné oceli martenzitické Žáruvzdorné oceli

Parametry odlitků Minimální hmotnost: Maximální hmotnost: Maximální rozměry: Min. tloušťka stěny: Rozměrová přesnost:

0,001 kg 5,0 kg 250 mm 2 mm dle normy VDG MERKBLATT P 690 D1 Dodávky odlitků Surové odlitky Odlitky obrobené na hotovo Odlitky a díly tepelně zpracované Dokončené díly s povrchovou úpravou Smontované podsestavy

Kontrola ve výrobním procesu Kontrola vstupních surovin Kontrola voskových modelů Kontrola obalování stromečků Vizuální a rozměrová kontrola odlitků Spektrální chemická analýza každé tavby Mechanické zkoušky a tvrdost odlitků Nedestruktivní zkoušky odlitků Zajištění kvality Systém řízení kvality dle EN ISO 9001:2009 Atesty odlitků dle ČSN EN 10204:2005 Technické dodací podmínky dle ČSN 421251 100% sledovatelnost odlitku

www.spo-zlin.cz

spo@spo-zlin.cz

+420 577 211 401

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

171

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport