{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

B ü h l e r AG

Velký krok v řízení tlakového lití

Složité systémy, přetížení operátoři Ovládání složitého zařízení pro tlakové lití vyžaduje komplexní a vysoce funkční systémy. Tato zařízení musí ovládat a monitorovat nejen vlastní proces tlakového lití, ale rovněž musí ovládat periferní zařízení pro tlakové lití: dávkování tekutého kovu, manipulačního robota, systémy ošetření formy, ostřihovací lis, vakuační systémy a systémy řízení teploty. Zvládnutí a údržba odpovídajících procesních informací nejsou vždy jednoduché, stejně jako vystižení jádra problému. „Máte vynikající systémy, ale ovládání je pro uživatele příliš složité.“ To byla nejčastější stížnost. Vývojový tým ve společnosti Bühler Die Casting si proto vzal tuto zpětnou vazbu od zákazníka k srdci. Společně se specialisty na tvorbu uživatelského rozhraní od základu přebudoval ovládací prvky systému tlakového lití. Díky inovativnímu uživatelskému rozhraní DataView učinil velký krok směrem k intuitivnímu ovládání stroje. „Je to podobné, jako kdybychom přešli ze systému Windows 95 na moderní operační systém,“ tvrdí Laszlo Jud, vedoucí automatizace ve společnosti Bühler Die Casting. První prototyp stroje byl představen na posledním veletrhu Foundry Trade Fair (GIFA) v Düsseldorfu. Od té doby bylo naše řešení úspěšně uvedeno do provozu u vybraných zákazníků, abychom mohli demonstrovat spolehlivost systému v drsném prostředí slévárny.

Kroky k internetu věcí Rozhraní DataView umožňuje přiblížit technologii tlakového lití směrem k internetu věcí. „Všechny operace a změny jsou zaznamenávány digitálně. Dokážeme rekonstruovat a optimalizovat každou milisekundu procesu tlakového lití,“ doplňuje Jud. Má to významné výhody, obzvláště s ohledem na svolávací akce v automobilovém průmyslu. Díky přesné sledovatelnosti je nyní možné přesně izolovat vadné odlitky. „Je rozdíl, zda musíte svolat 20 000 součástí, nebo jen 2000,“ vysvětluje Chieco. Další výhodou nového řízení stroje jsou různé možnosti diagnostiky. Jednoduchým způsobem lze provést kontroly stavu v reálném čase a také monitorovat stav stroje. Diagnostiku je možné použít pro monitorování a optimalizování spotřeby energie různých součástí zařízení pro tlakové lití. A investoři již začali přemýšlet o následujícím kroku. „Diagnostika je dobrá, ale prognóza lepší,“ tvrdí Jud. „Díky vygenerovaným datům budeme do několika let schopni identifikovat a zabránit potenciálním problémům předem.“ V současné době vývojáři pracují na zpřístupnění těchto zřejmých výhod inovativního systému v dalších modelových řadách, například Evolution. Zákazníci nám již předávají své díky a pozitivní odezvu: „Ovládání je jednoduše mnohem intuitivnější, což je viditelné ihned. Všechny informace, které jsou pro ovládání důležité, jsou nepřetržitě dostupné. Je to impozantní,“ říká Srdjan Paunovic, vedoucí slévárny ve společnosti Wagner AG ve Švýcarsku.

Nakonfigurujte pracoviště tlakového lití Chcete-li začít, jednoduše vytvořte virtuální obrázek zařízení běžným přetahováním prvků na obrazovce. Ten pak lze upravit, změnit a uložit v závislosti na prostorovém uspořádání součástí.

Můžete si vybrat oblíbené informace a nastavení, která se často používají a uložit je zvoleným způsobem.

Nastavte a optimalizujte licí křivku. Licí křivka může být přizpůsobena a uložena ručně, jednoduchým a intuitivním způsobem. Všechny operace a změny jsou zaprotokolovány a lze je sledovat.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

169

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

K čemu vám bude nejlepší stroj, pokud jeho použití bude příliš složité a řídicí systém uživatele zahltí velkým objemem dat? To je otázka, která vedla techniky společnosti Bühler k nové koncepci řídicího systému strojů pro tlakové lití. Dokázali tak učinit velký krok dopředu v řízení systémů určených pro tlakové lití.

Intuitivní ovládání „S pomocí rozhraní DataView jsme vytvořili řídicí systém, který se odlišuje pohodlím a intuitivním ovládáním. Podobně jako chytrý telefon,“ tvrdí Mimmo Chieco, produktový manažer rozhraní DataView. Zařízení pro tlakové lití lze ovládat prostřednictvím dotykové obrazovky a minimálních ručních ovládacích prvků. Ty jsou však obzvláště důležité v případě, že průmyslové prostředí umožňuje pouze hrubou manipulaci. Časová úspora pro operátory je zřejmá: rychlé a intuitivní ovládání zkracuje čas na programování až o 25 %. Kromě toho se zkracuje čas požadovaný na údržbu a školení. V neposlední řadě pak první uživatelé z řad zákazníků oceňují, že mohou přistupovat k datům v reálném čase prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou tablety.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport