{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 37

A L U C A S T, s .r.o.

Obr. 7. Odlitek pro aplikaci v dopravním letounu

Obr. 8. Surový odlitek držáku světla pro letoun AIRBUS

Obr. 9. Obrobený hotový díl, osazený helicoily s montáží speciálních pružin

společnost ALUCAST, s.r.o., ve své společnosti ALUCASTmachinig na 3osých i 5osých CNC. Kontrola obrábění je prováděna na měřicím pracovišti ALTO 6.5.4. Obráběním odlitků je dosaženo nejen vyšší přidané hodnoty, ale obráběním ve vlastní firmě můžete silně ovlivňovat termíny a požadovanou kvalitu tolik žádanou leteckými společnostmi. Na obr. 8 je surový odlitek držáku světla pro letoun AIRBUS. Odlitek o velikosti průměru 180 mm, výšky 130 mm a hmotnosti 243 g má tloušťky stěn od 1,3 do 2,5 mm. Obr. 9 představuje hotový díl obrobený, osazený helicoily s montáží speciálních pružin – to vše realizováno v ALUCASTmachining. Povrchová úprava je zajišťována v externích firmách.

Veškeré povrchové úpravy jsou kooperovány v externích společnostech, v nich je však velmi důležité zavedení certifikace dle EN 9100:2008. Rok 2016 byl rokem nástupu ekonomické konjunktury, průmyslu se daří, daří se České republice a daří se i společnosti ALUCAST, s.r.o. Požadavky zákazníků během roku 2016 převýšily výrobní kapacity společnosti ALUCAST, s.r.o., a vedení společnosti se rozhodlo pro výstavbu další, v pořadí již třetí haly. Výstavba této haly byla zahájena v dubnu 2017 s termínem dokončení včetně instalace technologie v květnu 2018. V rámci Operačního Programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost – OPPIK – je součástí nové HALY

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Obr. 6. Odlitek ze slitiny Mg určený pro sportovní létání

III investice do robotického pracoviště pro výrobu keramických forem. Zavedením robotizace při výrobě keramických forem dojde nejen k vyšší úrovni konkurenceschopnosti, což je základ celého konceptu v současné době zaváděného Průmyslu 4.0 – tzv. Čtvrté průmyslová revoluce, ale ve společnosti ALUCAST, s.r.o., tak bude možné vyrábět přesné Al odlitky o velikosti až 1 × 1 × 1 m. V roce 2017 pracuje ve společnosti ALUCAST, s.r.o., 110 zaměstnanců. Společnost ALUCAST, s.r.o., je držitelem potřebných certifikátů pro oblast letecké výroby, jako jsou např. AS 9001 rev. C, EN 9100:2009, ISO 9001:2008, NADCAP pro tepelné zpracování a další.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

167

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport