{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 35

A L U C A S T, s .r.o.

Quo vadis, ALUCAST?

Ing. Jarmil Cileček j e d n a t e l A L U C A S T, s . r. o .

Společnost ALUCAST, s.r.o., vyrobila první odlitek v únoru roku 2002 v pronajatých prostorách zemědělského druž-

níků, především pak leteckých společností. Společnost ALUCAST zahájila v těchto prostorách výrobu a dodávku odlitků pro letouny AIRBUS a BOEING. Ve společnosti ALUCAST, s.r.o., pracovalo v letech 2007–2011 více než 70 zaměstnanců a společnost vyráběla za více než 6 mil. Kč přesných odlitků za měsíc. Zvyšující se zájem o přesné hliníkové odlitky z oborů letectví, optiky, lékařských přístrojů, hobby a dalších, a to ze všech států EU, z USA, Izraele, Jižní Afriky i jiných zemí, byl podnětem pro rozšíření výrobních ploch o další halu (obr. 2). Nová hala o rozměrech 1100 m2 byla kolaudována v roce 2011. Součástí stavební investice byla také investice do moderních výrobních zařízení, nej-

Obr. 1. Původní sídlo společnosti ALUCAST, s.r.o.

Obr. 2. Nové haly vystavené díky zvýšené poptávce po odlitcích společnosti ALUCAST

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

165

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Jako slévárenský inženýr, odpůrce kolektivizace, centrálního plánování a člověk, který vychází ze zásady, že základem každého podnikání je člověk, jeho schopnost tvořit, přijímat nové myšlenky a brát na sebe odpovědnost za svou práci, jsem ve svých 52 letech, kdy mí vrstevníci pomýšleli na důchod, založil společnost ALUCAST, s.r.o. Měl jsem jasnou představu o svém podnikání: vyrábět přesné hliníkové odlitky vysoké kvality do sofistikovaných oborů, odlitky, které se vymykají běžnému standardu dosahovanému v českých i evropských slévárnách. Od počátku mého podnikání mě provázelo heslo Tomáše Bati: „Vše je možné, jen musíš chtít a umět.“

stva TUPESY (obr. 1). Od počátku existence firmy byla výroba přesných odlitků založena na high-technologii výroby Al odlitků, které dodávala zákazníkům nejen na tuzemský trh, ale rychle expandovala také na trhy zahraniční. Hliníkové odlitky putovaly do Izraele, Německa, USA a řady dalších zemí. Pronajaté prostory využívala společnost ALUCAST až do roku 2006 s cca 30 zaměstnanci. V roce 2007 se společnost ALUCAST přestěhovala do vlastních prostor o velikosti 1600 m2. Součástí stavby nových prostor společnosti ALUCAST byla také investice do technologie a kontrolních zařízení. Přísná kontrola a odpovídající kontrolní zařízení byly od počátku existence firmy požadavkem řady významných zákaz-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport