{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

J . S e d l á č e k – V. V i nt e r – B . L á n í k – L . To m e k Ko nt r o l a a t e s to v á n í ke r a m i c k ý c h j a d e r Shear test shear rate 5 (1/s) 32 Pa·s 30 29 28

Z PRAXE

27 26 25 24

η

Viscosity

η

Viscosity

η

Viscosity

η

Viscosity

η

Viscosity

η

23 22 21  20

Viscosity Viscosity

η

Viscosity

η

Viscosity

η

19 18

16

Viscosity

η

Viscosity

η

Viscosity

η

17

Viscosity

η η

Viscosity

η

Viscosity

η

Viscosity

η

Viscosity

15 14 13

Obr. 3 a 4.

12 11 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 Time t

110

120

130

140

150

160

170

180

190 s 200

Anton Paar GmbH

Obr. 2.

Příklad protokolu reologické zkoušky závislosti voskových směsí viskozity na čase

Mechanická drtička pro měření pevnosti v ohybu za pokojové teploty a po nainstalování teplotní komory i za libovolné vysoké teploty (20–1700 °C)

Obr. 9 – příklad keramických jader s použitím methylové mod viditelných defektů na povrchu vypálených jader

Obr. 5. Příklad zkušebních trámečků uložených na podpěrách s roztečí 80 mm před testem prů hybu b ez zatížení při vysoké teplotě

Obr. 7 – foto skeneru na měřícím pracovišti kontroly jakosti Obr. 7. 3DSnímek 3D skeneru Obr. LANIK 10. s.r.o Zařízení

na měřicím pracovišti kontroly jakosti LANIK, s. r. o.

pro měření stupně měknutí ja-

Obr. 10 – zařízení stupně měknutí jader pro hliníko der pro proměření hliní kové nastavenou dobu ve vodě

odlitky po namočení na předem nastavenou dobu ve vodě

Obr. 6. Příklad protokolu z dilatometrického měření – závislost teploty na rozměrové změně zkušebního trámečků Obr. 8– příklad protokolu z 3D skeneru– zkušební trámeček s barevnou mapou znázorňují rozměrovou odchylku od nastaveného (srovnávacího) ideálního trámečku - předlohy

56_Z_praxe_TOMEK_obr.doc

Obr. 8. Příklad protokolu z 3D skeneru – zkušební trámeček s barevnou mapou znázorňují rozměrovou odchylku od nastaveného (srovnávacího) ideálního trámečku – předlohy

158

56_Z_praxe_TOMEK_obr.doc

Obr. 9. Příklad keramických jader s použitím metylové modři jako indikátoru pro identifikaci hůře viditelných defektů na povrchu vypálených jader

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Obr. 11. Příklad zkušebních trámečků po zkoušce vytryskání tlakovou vodou – zkouška erodovatelnosti jader EBC

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport