{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

M E TO S , v. o. s .

3D data ve slévárenství

Práce s 3D daty ve slévárenské praxi v současné době zažívá prudký rozmach. Konstrukce strojních součástí jsou vybavovány výkonnými počítači se silnou grafikou. Zákazníci jsou rok od roku náročnější na celkovou jakost odlitků, vyšší přesnost a kvalitu povrchu. Kromě jiného automobilový průmysl také soustavně klade důraz na snižování hmotnosti odlitků a jejich ceny. Jednou z velmi bouřlivě se rozvíjejících technologií, které mohou splňovat požadavky zákazníků na odlitky, jsou aditivní technologie – 3D tisky. Pro slévárenskou výrobu jsou v současnosti využitelné tyto technologie:

pecí. Německá dceřiná společnost se převážně zabývá vývojem technologie 3D tisku pískových forem a výrobou tiskáren. Společnost ExOne ve svých PSC (Production Service Center) umístěných v USA, Německu, Itálii, Švédsku a Japonsku zajišťuje výrobu kovových součástek, pískových forem a jader dle přání zákazníka na základě jím dodaných 3D dat. V současné době jsou tyto služby využívány především firmami. Podrobnosti o výrobním programu je možné získat na www.exone.com. Nabídka aditivních tiskáren, které má firma ExOne ve svém výrobním programu, je následující: Exerial – vysoce produktivní tiskárna slévárenských forem a jader. Je určena pro sériovou výrobu. Tiskový výkon 300–400 l/h. Job box 2 × 2200 × 1200 × 700 mm. Produktivitou je tiskárna schopna nahradit několik jádrařských strojů. Pojivový systém: furan. S-Max – produktivní tiskárna slévárenských forem a jader. Je určena pro sériovou výrobu. Tiskový výkon 60–85 l/h. Job box

– 3D tisk plastů – používá se pro výrobu maket, jader, modelů nebo jiných součástí modelových zařízení; – 3D tisk forem a jader – umožňuje výrobu odlitků bez nutnosti vyrábět modelové zařízení; – 3D tisk kovových prášků – nahrazuje odlévání strojírenských součástí. Technologií 3D tisku je z kovového prášku vyroben polotovar, který je následně za vysokých teplot zesintrován. Sintrací je zhotovena strojírenská součást, kterou je možné po obrobení použít jako montážní díl. Vedoucí světovou firmou v oblasti vývoje, výzkumu a konstrukce zařízení 3D tiskáren pískových forem, jader a kovových prášků je firma ExOne se sídlem v USA nedaleko Pittsburghu. Dceřiná společnost ExOne má sídlo v německém Gersthofenu nedaleko Augsburgu. Americká mateřská společnost se zabývá především vývojem tisku kovových prášků, výrobou 3D tiskáren a sintračních

1 × 1800 × 1000 × 700 mm. Pojivový systém: furan, fenol, silikát. S-Print – tiskárna slévárenských forem a jader určená pro vývoj, výzkum a malosériovou a kusovou výrobu. Tiskový výkon 16–36 l/h. Job box 1 × 800 × 500 × 400 mm. Pojivový systém: furan, fenol, silikát. M-Print – tiskárna určená pro sériovou výrobu kovových součástí tiskem kovových prášků. Tiskový výkon 60 s jedna vrstva. Job box 1 × 800 × 500 × 400 mm. Pojivový systém: rozpouštědlo, fenol. M-Flex – tiskárna určená pro vývoj, výzkum a kusovou výrobu kovových součástí. Tiskový výkon 30–60 s jedna vrstva. Job box 1 × 400 × 250 × 250 mm. Pojivový systém: rozpouštědlo, fenol. Nedílnou součástí práce slévárenských techniků s 3D daty je kontrola rozměrů odlitků a modelových zařízení. V současné době jsou tři základní postupy kontroly rozměrů: – klasická kontrola za použití rýsovací

Ing. Jan Šlajs

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

M E TOS, v. o. s., Chrudim

102

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

desky, posuvných a jiných měřidel, návrhů, rýsování os atd. Nevýhodou je velmi složité přenášení rozměrů a výchozích základen z odlitků modelů na jaderníky, popřípadě odlitky a v mnoha případech technická nemožnost požadovaný rozměr zjistit. S nutností přenášet rozměry klesá přesnost kontroly; – 3D měření pomocí dotykového měřicího zařízení. Pracuje s velmi vysokou přesností, ale k přesnému vyhodnocení má omezený počet bodů, například pro určení středů kružnic, vyhodnocení rádiů a křivek. Je problematické přenášení výchozích základen mezi modelem, jaderníkem a odlitkem a při hledání odchylek tvaru odlitku a opracování; – 3D měření technologií skenování. Tato technologie je pro slévárenskou praxi dostatečně přesná. Nevýhodou je komplikované zjišťování vnitřních tvarů a hlubokých dutin, kam skener „nevidí“. Výhodou je, že vyhodnocuje velké množství naměřených bodů a za pomoci potřebného softwaru jsme schopni zkontrolovat všechny rozměry kontrolovaného předmětu, vytvořit objemový 3D model, porovnat 3D model konkrétního odlitku s 3D modelem konstruktéra a porovnat výchozí operace obráběčů s tvarem odlitku. Polská firma SMARTTECH Ltd. se sídlem ve Varšavě se zabývá vývojem a výrobou optických skenerů. Ve svém výrobním programu má spektrometry určené pro průmysl, archeologii, muzea, lékařství a skenery multimediální. Skenery s úspěchem využitelné ve slévárenství jsou: – MICRON 3D – konstruován jako mobilní měřicí zařízení. Lze jej kalibrovat podle normy VDI/VDE 2634 a může být používán jako akreditované měřicí zařízení. Měřená plocha 150 × 200 m až 600 × 800 mm do hloubky 120 až 350 mm s rozlišením detektoru 5 nebo 10 Mpix; – scan 3D DUAL VOLUME – mobilní zařízení, které má dva nezávislé světelné paprsky a dva detektory. Měřená plocha 80 × 100 až 1200 × 1600 mm do hloubky 5 až 1200 mm s rozlišením detektorů 2, 5 nebo 10 Mpix; – scan MICRON 3D color 24 Mpix – mobilní zařízení určené pro přesné zjišťování rozměrů a barev skenovaného objektu. Zařízení je vhodné pro projektanty, rozvojové inženýry a archeology. Skener umožňuje skenovat objekty od 20 do 3000 mm; – scan 3D qualify a scan 3D surface – standardní průmyslové skenery vybavené ovládacím softwarem Geomagic. Oficiální zástupce firem ExOne a SMARTTECH Ltd. pro Českou a Slovenskou republiku: METOS, v. o. s., Tovární 290 537 01 Chrudim, www.metos.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport