{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 19

Vs t ř e l o v á n í j a d e r v e r s u s 3 D t i s k j a d e r

Vstřelování jader versus 3D tisk jader

Dr. Georg Geier Mahle König, Rakousko

Z r yc h l e n í i n ova c í p ř i v ý r o b ě m o t o r ů – s p o l e č n o s t M a h l e Kö n i g s á z í n a 3 D t i š t ě n á p í s ková j á d ra f i r my E x O n e Firma Mahle König z Rankweilu v Rakousku patří k předním světovým výrobcům komponentů pro vysoce výkonné motory používané v oblasti volnočasových aktivit, v motocyklech, v průmyslu a při potřebě vysokovýkonného motoru. Základem silné pozice na trhu je využívání inovačních technologií, jako například technologie 3D tisku forem a jader firmy ExOne z Gersthofenu. Firma Mahle König sází na tuto technologii budoucnosti i pro sériovou výrobu malých a středních výrobních dávek. Tento potenciál však nebude možné ještě delší dobu využívat, jak v rozhovoru vysvětlil vedoucí technického úseku firmy Dr. Georg Geier.

Mahle König použila velmi brzy pro sériovou výrobu motorů a komponentů metodu 3D tisku. Je zde vaše firma něco jako pionýr? Je možné to tak říct. Využívání nejmodernějších výrobních postupů je jednou z částí filozofie podniku. Firma Mahle König byla od založení chápána, díky Carlu Königovi, jako hnací síla při vývoji a aplikaci nových technologií. Dnes jsme v segmentu našich výrobních aktivit v popředí a jsme vděčni za úzkou spolupráci s našimi zákazníky při vývoji nových produktů. Jaké výhody má vaše firma díky tomuto partnerství? Díky těmto vztahům můžeme dodávat vysokovýkonné dvoutaktní i čtyřtaktní motory. Také jsme schopni vyrobit mimořádně výkonně dieselové motory a motory na plynná paliva s mimořádně efektivní spotřebou paliv a nízkými emisemi. Toto je možné díky společnému vývoji a výrobě válců, hlav válců, pístů a pístních kroužků. Tedy díky firemní strategii a přístupu jejich spolupracovníků? Ano, správně. Především je ale důležité zajistit optimální podmínky vývoje, o které se ve firmě Mahle König velmi intenzivně staráme. Používáme nejnovější výrobní technologie vhodné pro sériovou výrobu. Tyto technologie jsou základními stavebními kameny, které nám umožňují vyvíjet a vyrábět nové progresivní motory a 3D tisk forem a jader, které bezpochyby k těmto technologiím patří. Jsou pro firmu Mahle König takové technologie výzvou a zároveň cestou při konfrontaci s konkurencí, která se všeobecně zabývá výrobou motorů? V každém případě. V budoucnu budou vytvořeny globální trhy podle dvou diametrálně protikladných vzorů. Na jedné straně požadují naši zákazníci pro své cílové skupiny výrobky zhotovené na míru, kde má být ale i spojen maximální výkon, vysoká kvalita a bezpečnost. Naše výrobky mají být úspěšné také v podmínkách vysokých teplot, prašnosti a vlhkosti. Na straně druhé zákazníci očekávají velmi ekonomické a šetrné pohonné jednotky, které budou stále lehčí. Jaké příležitosti z toho vyplývají pro vaše dodavatele? Zcela jasně růst firmy, a to je to podstatné. Výrobci dnes velmi cíleně hledají extrémně flexibilní subdodavatele, kteří pro ně vyrobí ve stále kratším čase velký počet variant nových výrobků, a to bez omezení kvality. Přitom se u nás jedná o kusovou výrobu a menší série se stále komplexnějšími a tvarově náročnějšími výrobky. Pro použité výrobní technologie je úspěšnost určujícím faktorem.

Dr. Georg Geier, vedoucí slévárny firmy Mahle König, Rankweil, Rakousko, je přesvědčen o velkém potenciálu 3D tištěných jader v moderních slévárnách Dr. Georg Geier, Foundry Director of Mahle König in Rankweil, Austria, is convinced of the great potential of 3D-printed cores in modern foundries

A jakou roli zde hraje 3D tisk forem a jader? Výkonný 3D tisk forem a jader dnes patří ve výrobním procesu ke klíčovým technologiím především v zemích s vysokými platy. Pro nás je 3D tisk pískových forem a jader možnost, jak získat technologický náskok ve výrobě motorů před konkurencí, a tak si v Rakousku na základě nových schopností zajistit monopolní postavení na trhu. Své silné stránky vidíme v inženýringu a v nasazení inteligentních technologií. Chtěli bychom tak dlouhodobě využívat přednosti inteligentních technologií při vysoce flexibilní sériové výrobě a tímto se výrazně odlišit od zahraniční konkurence. Proto zavádíme síťové propojení digitalizovaných informací v celém řetězci výrobního procesu nejen ve fázi výroby prototypu a vývoje produktu, ale i při zajištění flexibility dodávaných výrobků a zároveň tyto informace používáme pro zvyšování efektivity sériové výroby.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

89

ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA

Core injection vs. 3D core printing

G. Geier

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport