{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

3 D t i s k á r ny v p r a x i – v y u ž i t í m o d e r n í t e c h n o l o g i e v e s l é v á r e n s t v í

Obr. 2. Hliníkový odlitek sání motoru z pískové formy Fig. 2. Aluminium casting of the engine intake made in a sand mould

Obr. 3. 3D tiskárna ExOne Fig. 3. 3D printer ExOne

Obr. 4. 3D tiskárna EOS Fig. 4. 3D printer EOS

Obr. 5. Hliníkový odlitek, gravitační lití do písku, modelové zařízení realizováno pomocí 3D tisku z plastu, 3D tiskárnou EOS, materiál polyamid Fig. 5. Aluminium casting, gravity sand casting, pattern equipment, realized using 3D printing of plastic, with the 3D printer EOS, material polyamide

Obr. 8. Modelové zařízení realizováno pomocí 3D tisku z plastu, 3D tiskárnou EOS, materiál polyamid. Model má žebra v nejhlubším místě hluboká cca 14 cm Fig. 8. Pattern equipment realized with 3D printing of plastic, with the 3D printer EOS, material polyamide. The pattern has its ribs in the deepest spot deep approx. 14 cm

Obr. 9. Vytavitelný model vytištěný 3D tiskárnou voxeljet, povrchová úprava smáčení voskem Fig. 9. Investment pattern printed with the 3D printer voxeljet, surface treatment with wax wetting

Obr. 6. Hliníkový odlitek, gravitační lití do písku, modelové zařízení realizováno pomocí 3D tisku z plastu, 3D tiskárnou EOS, materiál polyamid Fig. 6. Aluminium casting, gravity sand casting, pattern equipment, realized using 3D printing of plastic, with the 3D printer EOS, material polyamide

Obr. 7. Modelové zařízení realizováno pomocí 3D tisku z plastu, 3D tiskárnou EOS, materiál polyamid Fig. 7. Pattern equipment realized with 3D printing of plastic, with the 3D printer EOS, material polyamide

Obr. 10. Hliníkový odlitek realizovaný z vytavitelného modelu Fig. 10. Aluminium casting realized with the use of the investment pattern

Obr. 11. 3D tiskárna voxeljet Fig. 11. 3D printer voxeljet

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

87

ADITIVNÍ V ÝROBA

Obr. 1. Písková forma vytištěná 3D tiskárnou ExOne, včetně integrovaných jader Fig. 1. A sand mould printed with a 3D printer ExOne including integrated cores

H . J i r á n ko v á

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport